Arama sonuçlarınız

 1. A

  Tarih-9.4. Ünite İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası-Etkinlik-Ayhan Sönmez

  Notlarını ve etkinliklerini çok beğendiğim Ayhan Sönmez Hocamızın hazırladığı bu etkinlik de tüm çalışmaları gibi kaliteli...
 2. A

  Tarih Öğretmenlerinden Kitap Tavsiyeleri

  Evet, Söz sizde... Biz de bir süre sonra belki bu mesajda genel bir liste (daha önceki forumumuzda vardı) paylaşırız.
 3. A

  Hangi Bağnazlığın Zaferi? – Bir İnalcık Kritiği

  Halil İnalcık Hoca, Osmanlı Tarihçiliği'nde dünyada en önde gelen bilim adamlarındadır. Eserleri ile alanın aydınlanmasına büyük hizmetleri olmuştur. Bununla birlikte kendiside bazı hatalardan kurtulamamıştır. Bu makaleyi alıntılamaktaki gayemiz, hocamızın ilmi yeterliliğini sorgulamak için...
 4. A

  Ali Albayrak, Fuad Sezgin’in “Buhârî’nin Kaynakları” Kitabı Üzerine Değerlendirmeler

  Bilim tarihinin yüzaklarından olan Fuad Sezgin Hoca'nın Buhari'nin Kaynakları isimli doçentlik tezi alanın en önemli kitaplarındandır. Bununla birlikte bazı noktaların tashihe ihtiyacı vardır. Konu hakkında mühim bir makaleyi burada sunacağız. Çalışma, tarih metodoloji açısından güzel bir örnek...
 5. A

  Bülent Okay, Çin Seddinin Yapılış Nedeni Hakkında Değişik Bir Görüş

  Çin Seddi'nin yapılması hakkında genel kabul gören görüş Hun akınlarına karşı yapıldığıdır. Konu hakkında az da olsa farklı görüşler vardır. Biz bu konular arasında herhangi bir tercih yapmadan farklı görüşlerden birisini paylaşmak istedik. Bu arada Çin Seddi, Ay'dan görülmemektedir. Künye...
 6. A

  Tarih-10 Tüm Üniteler (Göksel Yaylı)

  Göksel Hocamız'ın eline sağlık, sunuları hazırladığı dönemde ciddi gayret göstermişti. Yeni müfredatla alakalı sanal ortamda çok az sunu bulunduğu bir dönemde tüm üniteleri hazırlayan nadir hocamızdı. Dosya boyutları nedeni ile diğer üniteleri alttaki mesajlarda paylaşacağım. I. Ünite...
 7. A

  Tarih-9 Tüm Üniteler -yeni müfredat ilk versiyon- (Göksel Yaylı)

  Sunular müfredatın ilk değiştiği zamanda hazırlanmıştı. Şimdiki ünite sayısı ile uyumsuzluk bu sebeptendir. Şu anda III. ünite olan Ortaçağ'da Dünya yanlış hatırlamıyorsam o dönemde yoktu. Göksel Hocamız'ın eline sağlık, sunuları hazırladığı dönemde ciddi gayret göstermişti. Yeni müfredatla...
 8. A

  Doğu Türkistan'da Çin'in zulmünü soykırım olarak isimlendirmek doğru mu?

  Birleşmiş Milletler 9 Aralık 1948'de onaylandığı Soykırım Suçunun Önlenmesi ve Cezalandırılması Sözleşmesi'ne göre; Bu Sözleşme bakımından, ulusal, etnik, ırksal ya da dinsel bir grubu, kısmen ya da tamamen ortadan kaldırmak amacıyla işlenen aşağıdaki fiillerden herhangi biri, soykırım suçunu...
 9. A

  Ermeni Meselesi Hakkında Kısa Belgeseller Serisi

  Türk Tarih Kurumu tarafından, ”Ermenilerin Osmanlı Devletine İsyanı, Terör ve Propaganda” faaliyetleri hakkında yeni bilgi ve belgelerden faydalanılarak kamuoyunu bilgilendirmek amacıyla 7 bölümden oluşan belgesel hazırlanmıştır. 1. Bölüm: 1915 Terör ve İsyan 2. Bölüm: 1915 Tehcir ve İskân 3...
 10. A

  YKS Tarih Ders Notu (Burak Vural)

  Burak Vural Hocamız tarafından TYT ve AYT'ye hazırlanan öğrencilerimiz düşünülerek hazırlanan notlardır. Bu notlar daha ziyade MEB Ders Kitaplarına göre 9, 10, 11, 12. sınıf tarih derslerini kapsayan güzel bir özettir. Tablolar halinde hazırlanan notlar özellikle konu özet ve tekrarlarında...
 11. A

  Türk Kültür ve Medeniyet Tarihi Ders Notları (tarihbilinci)

  Türk Kültür ve Medeniyet Tarihi notları daha önce forumumuzda yayınlanmıştı. Biz sadece sıraya indirecek arkadaşlar için isimlerde düzenleme yaptık. Son ünitenin (Türklerde Spor) notları bende mevcut değil. O da eklenirse üniteler tamamlanmış olacaktır. Notlar hakkında en güzel değerlendirmeyi...
 12. A

  Tarih-10 Tüm Üniteler Özet (Alonot)

  Tarih-10 ders notları tüm üniteleri kapsamaktadır. Özet olarak hazırlanan bu notlarda konular maddeler halinde işlenmiştir. Ayrıca ünite sonlarından kazanım soruları ve az sayıda da olsa test soruları verilmiştir. Notlar güzel hazırlanmış. Müfredata uygunluk vb. esas değerlendirmeyi üyelerimiz...
 13. A

  Tarih-9 - YKS Çıkmış Sorular (Muhsin Demir)

  Sunularda, Tarih-9 dersi konularını kapsayan YKS Çıkmış Sorular yer almaktadır. 2019 yılına kadar sorular derlenmiştir. Sunular güzel hazırlanmış. İnceleyecek arkadaşlar daha güzel yorum yapacaktır. Not: Sunularda yazar ismi olarak Muhsin Demir Hoca geçmektedir. Hocamızın eline sağlık. Ayrıca...
 14. A

  Tarih-10 - YKS Çıkmış Sorular (Muhsin Demir)

  Sunularda, Tarih-10 dersi konularını kapsayan YKS Çıkmış Sorular yer almaktadır. 2019 yılına kadar sorular derlenmiştir. Sunular güzel hazırlanmış. İnceleyecek arkadaşlar daha güzel yorum yapacaktır. Not: Sunularda yazar ismi olarak Muhsin Demir Hoca geçmektedir. Hocamızın eline sağlık. Ayrıca...
 15. A

  Tarih-11 YKS-Çıkmış Sorular (Muhsin Demir)

  Sunularda, Tarih-11 dersi konularını kapsayan YKS Çıkmış Sorular yer almaktadır. 2019 yılına kadar sorular derlenmiştir. Sunular güzel hazırlanmış. Sunular müfredatı tam kapsayıp kapsamadığını inceleyemedim. İnceleyecek arkadaşlar daha güzel yorum yapacaktır. Not: Sunularda yazar ismi olarak...
 16. A

  T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük - YKS Çıkmış Sorular (Muhsin Demir)

  Sunularda, T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük dersi konularını kapsayan YKS Çıkmış Sorular yer almaktadır. 2019 yılına kadar sorular derlenmiştir. Sunular güzel hazırlanmış. İnceleyecek arkadaşlar daha güzel yorum yapacaktır. Not: Sunularda yazar ismi olarak Muhsin Demir Hoca geçmektedir...
 17. A

  Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi - YKS Çıkmış Sorular (Muhsin Demir)

  Sunularda, Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi dersi konularını kapsayan YKS Çıkmış Sorular yer almaktadır. 2019 yılına kadar sorular derlenmiştir. Sunular güzel hazırlanmış. İnceleyecek arkadaşlar daha güzel yorum yapacaktır. Not: Sunularda yazar ismi olarak Muhsin Demir Hoca geçmektedir. Hocamızın...
 18. A

  Tarih-11 MEB Ders Kitabı - Word (Tarih Öğretmeni)

  Tarih Öğretmeni Hocamız tarafından daha önce paylaşılan Tarih-11 Ders Kitabı'nın (MEB Yayınları) word halini paylaşıyorum. Özellik ders notu ve özeti çıkarmak isteyen, sınavlar için cevap anahtarı hazırlayan arkadaşlarımıza ciddi fayda sağlayacaktır.
 19. A

  Eba Testleri-Tarih-12 -2019

  2019 yılında yayınlanan Eba Tarih-12 (TC İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük) Kazanım Kavrama Testleri ekte verilmiştir.
 20. A

  Eba Testleri-Tarih-11-2019

  2019 yılında yayınlanan Eba Tarih-11 Kazanım Kavrama Testleri ekte verilmiştir.
Üst Alt