1. İletilerinizde "teşekkür" ifadeleri yasaktır. Lütfen teşekkür ederim ... vb ifadeler kullanmayınız.Teşekkür etmek istiyorsanız ilgili iletinin altında yer alan "beğen"ebilirsiniz.
  Duyuruyu Kapat

Bu Sayfayı Paylaş

 1. 002 Moderator Site Yetkilisi Moderatör

  Katılım:
  13 Mart 2009
  Konular:
  65
  Mesaj:
  177
  Alınan Beğeniler:
  95
  Ödül Puanları:
  28
  Cinsiyet:
  Erkek
  S.1)Genel yaşam tarzları düşünüldüğünde aşağıdakilerden hangisinin ilk kez Orta Asya’da kalıcı eğitim kurumları oluşturduğu ileri sürülebilir?
  A)Asya Hunları
  B)I.Kök Türkler
  C)II.Kök Türkler
  D)Kırgızlar
  E)Uygurlar

  S.2)Aşağıdakilerden hangisi İlk Türklerde şifa dağıtan kimse olarak görev yapardı?
  A)Vezir
  B)Alp İnsan
  C)Katip
  D)Otacı
  E)Savaşçı
  S.3)Aşağıdakilerden hangisi Medreselerde yer almaz?
  A)Cami
  B)Mescit
  C)Kılıç eğitimi
  D)Kütüphane
  E)Çalışma odaları
  S.4) I-Riyaziye
  II-Tefsir
  III-Tıp
  IV-Fıkıh
  Yukarıdakilerden hangisi veya hangileri Medreselerdeki din derslerinden değildir?
  A)Yalnız I B) Yalnız III C) II ve IV
  D) I , II ve III E) I ve III

  S.5) Büyük Selçuklularda şehzadelerin eğitiminden aşağıdakilerden hangisi sorumludur?
  A)Atabey B)Ahi
  C)Vakıf D)Din adamı E)Vezir

  S.6)Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı medreselerindeki kariyer(eğitim) basamaklarından birisi olamaz?
  A)Softa B)Danişmend C)Atabey
  D)Mülazım E)Müderris


  S.7) –17. Yüzyılda yaşadım.
  -IV.Murat’ın kızının doğum gününde İstanbul’da roketle uçtum.
  -Bu insanlık tarihindeki ilk roketli uçuş denemesidir.
  Yukarıdaki bilgiler Osmanlılardaki aşağıdaki hangi kişiye aittir?
  A)Lagari Hasan Çelebi B) Koçi Bey
  C)Humbaracı Ahmet Paşa D)Ahmet Cevdet Paşa E)Evliya Çelebi
  S.8)Aşağıdakilerden hangisi 1869 Osmanlı Maarif Nizamnamesi’ne göre bir yükseköğretim kurumudur?
  A)Sıbyan Mektebi
  B)Ortaöğretim
  C)Rüştiye
  D)Darül Fünun
  E)İdadi
  S.9)Aşağıdakilerin hangisi Osmanlı’daki Yabancı milletlerin açtığı okullardan sayılmaz?
  A)Rus Okulları
  B)Rum Okulları
  C)İngiliz Okulları
  D)Alman Okulları
  E)Fransız Okulları
  S.10)Cumhuriyet Döneminde aşağıdakilerin hangisi ile eğitim ve öğretim birliği gerçekleşmiştir?
  A)Lozan Antlaşması
  B) Tevhidi Tedrisat Kanunu
  C)Kurtuluş Savaşı
  D)Yeni harflerin kabul edilmesi
  E)Okul sayısının arttırılması
  S.11) -İlk Türklerde Kurgan adı verilen mezarlarda ölen kişinin bazı eşyaları ile hediyeler de gömülmüştür.
  Bunun sebebi ne olabilir?
  A)Yazılı kural olması
  B)Çinlilerden etkilenme
  C)Çok tanrılı inanışlar olması
  D)Ahirete inanmak
  E)Sosyal ayrıcalık belirtmek
  S.12) Kültigin Anıtı ile Vezir Tonyukuk Anıtı hangi Türk devletinin eserleridir?
  A)Asya Hunları B)II.Kök Türkler
  C)Büyük Selçukluları D)Uygurlar E)I.Kök Türkler
  S.13)Hangisi Orta Asya ilk Türklerde mezar taşlarına verilen isimlerden değildir?
  A)Balbal B)Bengütaş
  C)Nazar taşı D)Baba taş E)Kadın taş
  S.14)Aşağıdakilerden hangisi dini mimari eseri değildir?
  A)Saray B)Cami C)Minare D)Mescit E)Medrese
  S.15)Türk-İslam devletlerinde önemli kişiler öldüğünde saygı amacıyla anıt mezarlar yapılırdı.
  Aşağıdakilerden hangisi bunlara verilen isimlerden birisidir?
  A)Cami
  B)Medrese
  C)Ribat
  D)Kervansaray
  E)Kümbet
  S.16)Türklerin Anadolu’da ev yapmasında aşağıdakilerden hangisi daha az etkili olmuştur?
  A)Coğrafi Şartları
  B)Sosyal yapıları
  C)Taht kavgaları
  D)Aile yapıları
  E)Ekonomik yapıları
  S.17) Türk İslam mimarisinde bir binanın ortasında kalan üstü açık bölüme hangi isim verilirdi?
  A)Revak B)Avlu C)Eyvan D)Kemer E)Portal
  S.18) Aşağıdakilerden hangisi Türklerin geçim kaynağı olan hayvancılıkla en az ilgili olanıdır?
  A) Çok tanrılı hayat B)Sanatta hayvan üslubu
  C)At arabası D)Sürekli göçler
  E)Dokumacılık
  S.19)Osmanlı’nın son dönemlerinde bir taraftan Batılı tarzda okullar açılırken diğer taraftan medrese eğitimi halen sürmekteydi.
  Hangisi bu durumun zararları arasında gösterilebilir?
  A)Okul sayısının artması
  B)Yabancı dil öğreniminin kolaylaşması
  C)Modern eğitim yöntemlerinin tanınması
  D)İki farklı görüşte neslin yetişmesi
  E)Osmanlı’nın Batıyı daha yakından tanıması
  S.20)Aşağıdakilerden hangisi Büyük Selçuklularda Nizamiye medreselerinin kurulmasını sağlamıştır?
  A)Evliya Çelebi B)Davudu Kayseri
  C)Hezarfen Ahmet Çelebi D)Seydi Ali Reis E)Nizamülmülk
   

Bu Sayfayı Paylaş