• Kaynak menüsünden dosya indirebilmek istiyorsanız lütfen forum kullanım bilgisini okuyunuz

1o. sınıf test 20 soru (derleme)

Katılım
3 Eki 2009
Mesajlar
110
Beğeniler
11
Puanları
18
Yaş
38
#1
[TABLE="width: 723"]
[TR]
[TD]ADI SOYADI
[/TD]
[TD]
[/TD]
[TD]2012- 2013 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI
[/TD]
[TD]/ ALDIĞI PUAN /
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]SINIFI
[/TD]
[TD]
[/TD]
[TD]ETİMESGUT LİSESİ
[/TD]
[TD]
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]NUMARASI
[/TD]
[TD]
[/TD]
[TD]10. SINIF TARİH I. DÖNEM ORTAK SINAVI
[/TD]
[TD]
[/TD]
[/TR]
[/TABLE]1) Yeniçağ’da görülen aşağıdaki gelişmelerden hangisi, İspanya ve Portekiz’in gelir kaynaklarını artırmalarında ve sömürgeci birer devlet olmalarında etkili olmuştur?
A)Matbaanın bulunması B)Barutun kullanılması
C)Rönesans hareketleri D)Reform hareketleri
E)Coğrafya keşifleri2) Osmanlılarda, Selçuklular gibi hanedan üyesi prensleri iyi bir devlet adamı olarak yetiştirebilmek için sancaklara vali olarak atarlardı.
Bu geleneğin I. Ahmet döneminde terk edilmesinin aşağıdakilerden hangisine neden olduğu söylenebilir?
A) Halka ve sorunlara yabancı kişilerin tahta geçmesine
B) Eyaletlerdeki yönetimin güçlenmesine
C) Merkeziyetçi devlet yapısının güçlenmesine
D) Taht mücadelelerinin sona ermesine
E) Ordunun iktidar mücadelesine karışmasının önlenmesine

3) Aşağıdakilerin hangisi Osmanlı devletinde duraklamanın sebepleri arasında yer almaz?
A) Askeri teşkilattaki bozulmalar
B) Fransız ihtilalinin getirdiği yeni akımlar
C) Toplum yapısında meydana gelen bozulmalar
D) Eğitim ve öğretimde meydana gelen bozulmalar
E) Coğrafi keşiflerle Avrupa’nın zenginleşmesi

4) Yeniçağ başında;
— Barutun ateşli silahlarda kullanılması
— Pusulanın geliştirimsi
— Kâğıt ve matbaanın yaygınlaşması
Avrupa’da köklü değişikliklere neden olmuştur. Aşağıdakilerden hangisi bu değişikliklerin sonuçlarından biri değildir?
A) Din adamlarının gücü artmıştır.
B) Ekonomik ilerlemeler olmuştur.
C) Siyasi yapı değişmiştir.
D) Bilim ve sanat anlayışı değişmiştir.
E) Coğrafi keşifler yapılmıştır.

5) Kanuni döneminde;
—Rodos Adası fethedilmiştir.
—Preveze Deniz Savaşı kazanılmıştır.
—Cezayir, Osmanlı ülkesine katılmıştır.
—Trablusgarp fethedilmiştir.
—Cerbe Deniz Savaşı kazanılmıştır.
Yukarıdaki gelişmelerin sonucu aşağıdakilerden hangisidir?
A) Avrupalıların coğrafi keşiflere mecbur edilmesi
B) Akdeniz’de Osmanlı hâkimiyetinin kurulması
C) Kuzey Afrika’nın tamamen Osmanlı toprağı olması
D) Avrupa Hıristiyan birliğinin kurulması
E) Karadeniz’in Türk hâkimiyetine alınması

6) Reform hareketinin hangi sonucu Osmanlının Avrupa içlerine ilerlemesini kolaylaştırmıştır?
A) Papaların eski itibarlarını kaybetmesi
B) Avrupa’da mezhep birliğinin bozulması ve mezhep savaşlarının başlaması
C) Eğitim ve öğretimin kiliseden alınarak laik anlayışın benimsenmesi
D) Katolik kilisesinin kendisine çeki düzen vermek zorunda kalması
E) Avrupa’da yeni mezheplerin ortaya çıkması


7) Şehzadelerin sancağa çıkmasının yasaklanması aşağıdakilerden hangisini ortaya çıkarmıştır?
A) İç isyanlar önlenmiştir.
B) Merkezi otorite güçlenmiştir.
C) Padişahlar tecrübesiz olarak iş başına gelmiştir.
D) Kadınlar yönetimde söz sahibi olmuştur.
E) Taşradaki yöneticilerin etkinliği artmıştır.

8) Duraklama döneminde askerlikle ilgisi olmayanların yeniçeri ocağına alınması ile devletten maaş alan yeniçeri sayısı artmış; ayrıca tımar sisteminin bozulması ile de köylü toprağını bırakarak şehirlere göç etmek zorunda kalmıştır.
Aşağıdakilerden hangisinin oluşmasında bu iki durumun daha önemli bir rolü vardır?
A) Ülke ekonomisinin bozulması
B) Eğitime önem verilmesi
C) Dış ülkelerle diplomatik ilişkiler kurulması D) Toprağın elde edilen gelire göre gruplara ayrılması
E) El sanatlarında gelişme olması9) Fransa kralı I. Fransuva, Alman imparatoru Şarlken’e yenilmiş ve esir düşmüştür. Fransa kralı, Şarlken’e karşı Osmanlıdan yardım istedi. Kanuni Fransa kralına yardım etmeye karar verdi.
Kanuninin Şarlken’e karşı Fransa’yı desteklemesindeki amaç aşağıdakilerden hangisidir?
A) Fransız donanmasından Hint deniz seferlerinde yararlanmak
B) Fransa’nın zenginliklerinden yararlanmak
C) Fransa’yı güçlendirerek Şarlken’in Avrupa’da egemen olmasını önlemek
D) Fransa’nın Osmanlı ülkesinde yatırımlar yapmasını sağlamak
E) Fransa limanlarından Akdeniz’de ki faaliyetlerinde yararlanmak10) -İncilin milli dillere çevrilmesi
—Deney ve gözlem metodunun gelişmesi
—Aydın din adamlarının Katolik kilisesini eleştirmesi
Avrupa da aşağıdakilerden hangisine sebep olmuştur?
A) Kavimler Göç B) Coğrafi keşiflere
C) Fransız İhtilaline D) Rönesans hareketlerine
E) Reform hareketlerine

11) Osmanlı Devleti aşağıdaki anlaşmalardan hangisi sonucunda batıda en geniş sınırlara ulaşmıştır?

A) Ferhatpaşa Anlaşması
B) Zitvatroruk Anlaşması
C) Hotin Anlaşması
D) Karlofça Anlaşması
E) Bucaş Anlaşması


12) Aşağıdakilerden hangisi duraklama döneminin bitip gerilemenin başladığı olaydır?

A) Sokulu Mehmet Paşanın ölümü
B) Osmanlı donanmasının İnebahtı’da yakılması
C) Kasr-ı Şirin Anlaşmasının yapılması
D) Karlofça Anlaşmasının imzalanması
E) Batıda en geniş sınırlara ulaşılması

13) Bugünkü Türkiye- İran sınırının büyük ölçüde belirleyen anlaşma aşağıdakilerden hangisidir?

A) Kasr-ı Şirin Anlaşması
B) Ferhat Paşa Anlaşması
C) Serav Anlaşması
D) Nasuh Paşa Anlaşması
E) Amasya Anlaşması

14) Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti’nin duraklama nedenlerinden biri değildir?

A) Şehzadelerin sancaklara gönderilmemesi
B) Tımar sisteminin bozulması
C) Akçenin değer kazanması
D) Saray kadınlarının yönetime karışması
E) İlmiye sınıfının bozulması

15) Osmanlı Devleti’nin 1606 Zitvatoruk Anlaşması ile aşağıdaki devletlerden hangisi karşısındaki üstünlüğünü kaybetmiştir?

A) İran
B) Lehistan
C) Avusturya,
D) Venedik
E) Rusya

16) Aşağıdaki Anlaşmalardan hangisi duraklama döneminde yapılmamıştır?

A) Karlofça Anlaşması
B) Ferhatpaşa Anlaşması
C) Bucaş Anlaşması
D) Berlin Anlaşması
E) Kasr-ı Şirin Anlaşması

17) Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı İmparatorluğunun duraklamasına yol açan iç nedenlerden biridir?

A) Ülkede çeşitli niteliklerden ve dinlerden kişiler bulunması
B) Yeni ticaret yollarının açılması
C) Avrupa’nın bilim ve teknikte ilerlemesi
D) Avrupa Hıristiyanlarının Osmanlılara birlikte karşı koyması
E) İmparatorluğun doğal sınırlara ulaşması
18) Aşağıdakilerden hangisi duraklama dönemi padişahlarından değildir?

A) Fatih Sultan Mehmet
B) I. Ahmet
C) Genç Osman
D) IV. Murat
E) IV. Mehmet

19) Osmanlı Devleti’nin Rusya ile yaptığı ilk resmi anlaşma hangisidir?
A) Amasya Anlaşması
B) Kasrı-ı Şirin Anlaşması
C) İstanbul Anlaşması
D) Bahçesaray Anlaşması,
E) Bucaş Anlaşması

20) Matbaanın icadı ve yaygınlaşması ile aşağıdakilerden hangisi arasında doğrudan bir ilişki yoktur?
A) Okuma yazma bilenlerin artmaya başlaması
B) b)Haber ve düşüncelerin daha çabuk yayılması
C) c) Monarşik yönetimlerin güç kazanması
D) d) Reform hareketlerinin yaygınlaşması
E) e) Rönesans’ın doğması ve gelişmesi
 
Üst Alt