• Kaynak menüsünden dosya indirebilmek istiyorsanız lütfen forum kullanım bilgisini okuyunuz

2017- 2018 Tarih 9 2. dönem 1. yazılı soru ve cevapları

nefset

Acemi Üye
Katılım
12 Mar 2009
Mesajlar
44
Beğeniler
28
Puanları
18
#1
1-Kil vazo, kil tablet, yontulmuş taş aletler, antlaşma metinleri, dibekler(Tahıl öğütme taşları).
a) Yukarıdakileri kalıntılardan hangileri tarih öncesi döneme ait olabilir?
b) Tarih öncesi döneme ait olmayanları nedeniyle birlikte yazınız.

A) KİL VAZO, YONTULMUŞ TAŞ ALETLER, DİBEKLER(TAHIL ÖĞÜTME TAŞLARI).
B) KİL TABLET, ANTLAŞMA METİNLERİDİR. ÇÜNKÜ TARİH ÖNCESİ DÖNEMDE YAZI YOKTUR. YAZI OLMADIĞI İÇİN YAZILI KAYNAK BULMAK İMKÂNSIZDIR.2)
İlk ve Orta Çağlarda Asya ile Avrupa arasındaki ticari faaliyetler genellikle ticaret yolları vasıtasıyla gerçekleşirdi. Farklı mesafelerdeki bu yolculuk bazen bir kentin ticari bölgesinde sonlanmış veya başka bir kente devam etmiştir.
a) Bu ticaret yollarının isimlerini yazınız.
b) Bu ticari mekanlardan üçünün ismini yazınız.

A) İPEK YOLU, BAHARAT YOLU, KÜRK YOLU
B) KARUM, AGORA, ARASTA, RİBAT, ÇARŞI, BEDESTEN, KERVANSARAY, HAN


3-Tarihin bilinen ilk yazılı antlaşmasının adını ve hangi medeniyetler arasında imzalandığını yazınız.
KADEŞ ANTLAŞMASI , MISIR VE HİTİTLER ARASINDA İMZALANMIŞTIR.

4-Mısır uygarlığında Firavun adı verilen krallar kendilerini tanrısal bir varlık olarak görmüşlerdir. Dini ve siyasi yetkiyi kendisinde toplamış ve emirleri tanrı buyruğu olarak kabul edilmişti.

Buna göre Mısır’da , hangi yönetim sistemlerinin uygulandığı söylenebilir?

MUTLAKİYET , TEOKRASİ


5-
İlkçağ Medeniyetlerinden Mısırlıların bilimsel gelişmelere sağladıkları katkılardan 2 tanesini yazınız.

GÜNEŞ TAKVİMİ, GÜNÜ 24 SAATEBÖLMÜŞLERDİR. GEOMETRİDE İLERİDİRLER, HACİM VE ALAN ÖLÇMEYİ
BİLMEKTEDİRLER .MİMARİDE YÜKSEK SEVİYEDEDİRLER. ASTRONOMİ, MATEMATİK ,TIP ,ECZACILIKTA
İLERİDİRLER.


6-Günümüze kadar keşfedilen en erken tarihli dini ve ayinsel amaçlı mimari yapı yapılan kazılar sonucunda ülkemizin hangi
kentinin yakınlarında ortaya çıkarılmış , kentimizin ve dini amaçlı yapılan mimari yapının ismini ve hangi ilimizin sınırları
içerisindedir yazınız?

GÖBEKLİTEPE -ŞANLIURFA

7-“Bir zamanlar, iki hükümdar hâkimiyet için karşı karşıya gelmiş. Mücadelede hükümdarlardan biri yenik düşmüş. Yenik düşen hükümdarın toprakları parçalanmış ve ülkesindeki birlik bozulmuş. Bundan sonra yenik hükümdarın topraklarında yıllar süren karışıklıklar başlamış.”
Yukarıdaki metinde tarihin tanımında geçen hangi ifadelere yer verilmemiştir

YER , ZAMAN VE KİŞİLER İLE NEDEN SONUÇ İLİŞKİSİNE YER VERİLMEMİŞTİR.


Lidyalılarca geliştirilmiştir. Efes’ten Mezopotamya’ya kadar uzanır. Doğu Batı kültürleri arasında etkileşimi attırmıştır.
8- Yukarıda özellikleri verilen İlkçağın önemli ticaret yolunun adı nedir?
KRAL YOLU
9- Toplulukları yer değiştirmelerine , göçlerine yol açan sebeplerden 3 tanesini yazınız.
ZAMAN İÇERİSİNDE ARTAN VEYA AZALAN BİR SEYİR TAKİP EDEN GÖÇLERİN GERÇEKLEŞME NEDENLERİ FARKLILIKLAR GÖSTERMEKTEDİR. YERLEŞİM YERLERİ VE İKLİMDEKİ DEĞİŞİKLİKLERE BAĞLI GEÇİM SIKINTISININ YAŞANMAYA BAŞLANMASI, POLİTİK DEĞİŞİKLİKLER, İNANÇ GRUPLARININ BASKI ALTINA ALINMASI GİBİ GELİŞMELER; GÖÇLERİN SİYASİ, EKONOMİK, DİNÎ VE COĞRAFİ NEDENLERİNİ OLUŞTURUR.

10-İmparatorluk ne demektir ? Tanımını yazınız.
• TOPRAKLARINDA OTURAN ÇEŞİTLİ MİLLETLERİ EGEMENLİĞİ ALTINDA TOPLAYAN DEVLET BİÇİMİ,
• İÇERİSİNDE ÇEŞİTLİ UNSURLARI (DİN, ETNİK KÖKEN, DİL VB) BARINDIRAN DEVLET MODELİ,
• TARİHSEL OLARAK, KÜLTÜREL, ETNİK, EKONOMİK VE TOPLUMSAL AÇIDAN ÇEŞİTLİLİK ARZ EDEN FARKLI HALKLARI BÜNYESİNDE TOPLAYAN BÜYÜK, POLİTİK VE BÖLGESEL GÖVDE OLARAK TANIMLANABİLİR.
11- Koloni ne demektir ? Tanımını yapınız. Kolonicilik yapan İlkçağ Devletlerinden 1 tane örnek yazınız.
ÜLKELERİ DIŞINDA ELE GEÇİRİLEN TOPRAKLARI KENDİLERİNE BAĞLAYARAK BAZEN DE KENDİ VATANDAŞLARINI O BÖLGEYE YERLEŞTİREREK GENELLİKLE TİCARİ FAALİYETLERDE KULLANMAK
AMACIYLA OLUŞTURULAN İDARELERE KOLONİ DENİR. BU KOLONİLERİN DEVLETİN İDARESİNDE AKTİF OLARAK KULLANILMASINA DA KOLONİCİLİK DENİR
İLK ÇAĞ’DA FENİKE, İYON, ASUR GİBİ MEDENİYETLERDE KOLONİCİLİK FAALİYETLERİ GÖRÜLMÜŞTÜRBilgi birikimi ve aktarımını kolaylaştırmıştır.

MÖ 3500 yıllarında Mezopotamya’da ortaya çıktı
Yönetim, ticaret ve hukuk alanlarında bazı işlerin kolaylaştırılmasını sağlamıştır.
Eğitim ve öğretim faaliyetlerini kolaylaştırmıştır
.
12-Yukarıda verilen özellikler hangi önemli gelişmenin sonuçlarıdır?
YAZININ BULUNUŞU
13- İnsanoğlunun yerleşik hayata geçmesine sebep olan ilk önemli sebep nedir?
TARIMSAL ÜRETİME GEÇMESİ
14- Tarihte ilk defa madeni parayı basıp kullanan uygarlıktır. Kral Yolu’nu yaparak Mezopotamya’yı Anadolu üzerinden batıya bağlayan uygarlığın adını yazınız.
LİDYALILAR
15- Deniz koloniciliğinde en çok gelişen İlk Çağ uygarlığıdır. Aynı zamanda bugünkü Latin alfabesinin temeli olan sese dayalı ilk alfabeyi keşfetmişlerdir.
Doğu Akdeniz kıyılarında kurulup hüküm süren bu uygarlığın adını yazınız.
FENİKELİLER
16- Tarih çağlarının adlarını sırasıyla yazınız.
İLKÇAĞ- ORTAÇAĞ-YENİÇAĞ- YAKINÇAĞ
17- Tarih Çağlarının başlamasını sağlayan gelişmeyi yazınız.
YAZININ KULLANILMAYA BAŞLANMASI
18- İnsanlığın yeryüzündeki serüveninde toplumların sosyal ve ekonomik aşamalarını sırasıyla yazınız.
( AVCILIK-TOPLAYICILIK-BALIKÇILIK, ÇOBANLIK, TARIM VE UYGARLIK)

19- Yunan şehir devletlerinde çarşı, pazar anlamına gelen ticaret yapılan yerlere verilen ad nedir ? yazınız.
AGORA
20-Hindistan’da görülen , toplumun Brahmanlar ( Din adamları) , Kşatriyalar ( Askerler) Vaisyalar( Çalışanlar) ve Sudralar( İşçiler ve köleler) şeklinde keskin sınırlarla sınıflara ayrılmasına yol açan sistemin adını yazınız.
KAST SİSTEMİ
 
Üst Alt