• Kaynak menüsünden dosya indirebilmek istiyorsanız lütfen forum kullanım bilgisini okuyunuz

9. sınıf OYS soru ve cevapları

ayyıldız

Veziri Azam
Yönetici
Vezir-i Azam
Katılım
11 Mar 2009
Mesajlar
3,461
Puanları
83
TİCARET MESLEK LİSESİ
2009 HAZİRAN DÖNEMİ 9. SINIFLAR
SORUMLULUK VE ORTALAMA YÜKSELTME SINAVI SORULARI

1. Türklerin kullandıkları takvimler nelerdir?
2. İlkçağlarda Hindistan’daki Kast Sisteminin özelliklerinden üç tanesini yazınız.
3. Orta Asya’dan Türk Göçlerinin Sonuçları nelerdir? ( 4 madde)
4. Abbasiler’deki divanlardan ;Divanı Mezalim ve Divan- Beytül Mâl adlı divanların görevlerini yazınız.
5. 2. Köktürk Devletinden günümüze ulaşan Orhun Kitabelerinin önemi hakkında bilgi veriniz.
6. Bedir Savaşı’nın sonuçlarından 2 tanesini yazınız.
7. Hz. Ömer Döneminde devlet teşkilatında yapılan yeniliklerden 4 tanesini yazınız.
8. Dandanakan Savaşının sonuçları nelerdir? (3 madde)
9. Mısır’ı yöneten Türk devletlerinin isimlerini yazınız.
10. XI. Yüzyılda Türk –İslam dönemine ait;
a) Yusuf Has Hacip ………………………………………………………….
b) Kaşgarlı Mahmut …………………………………………………………
c) Yüknekli Edip Ahmet …………………………………………………….
d) Ahmet Yesevi …………………………………………………………..
Yukarıdaki yazarların karşısına yazdıkları eserlerin isimlerini yazınız.

Not: Her sorunun doğru yanıtı 10’ar puan; toplam 100 puandır. Süre bir saattir. Başarılar.TİCARET MESLEK LİSESİ
2009 HAZİRAN DÖNEMİ 9. SINIFLAR
SORUMLULUK VE ORTALAMA YÜKSELTME SINAVI CEVAP ANAHTARI

1. Türklerin kullandıkları takvimler: 12 Hayvanlı Türk Takvimi , Hicri Takvim , Celali Takvimi , Rumi Takvim , Miladi Takvimdir.
2. a) Her kastın bir adı vardır. Kast üyeleri kendi adları ile birlikte bu adları da belirtirler.
b) Kast dışı sosyal ilişki kurmak yasaktır. Her üye kendi kastı içinde evlenir.
c) Her kastın kendine özgü törenleri vardır.
3. a) Orta Asya’dan göç eden Türkler, Anadolu , Suriye, Orta Avrupa ve Sibirya’ya yerleştiler.
b) Değişik bölgelere göç eden Türkler farklı kültürleri etkilediler ve kendileri de o kültürlerden etkilendiler.
c) Göç ettikleri yerlerde Türkler değişik adlarda devletler kurdular.
d) Göç ettikleri bölgelerde devlet yönetimi ve askeri teşkilatlanma açısından örnek oldular.
4. Divanı Mezalim ; adalet işlerine bakmıştır.
Divanı Beyütl Mâl ; Devletin gelir ve giderleriyle ilgilenmiştir.
5. Yazıtlar Türk tarihinin ve edebiyatının ilk örnekleridir. Türk devlet adamlarının millete hesap vermes, devletin ve halkın karşılıklı olarak görevlerinin belirtilmesi, Türklerde devlet anlayışının kavratılması açısından önemlidir.
6. a) Hz. Muhammed iyi bir komutan olduğunu göstermiş ve siyasi gücünü artırmıştır.
b) Müslümanların kendilerine olan güveni artmıştır.
7. a) Ülke toprakları yönetim birimlerine ayrılarak valilik sistemi kuruldu.
b) Düzenli ordular ve ordugâhlar kuruldu.
c) Vergiler sistemli hale getirildi.
d) Askeri posta teşkilatı kuruldu.
8. a) Gazneliler Devleti zayıflayarak yıkılış sürecine girdi.
b) Büyük Selçuklu Devleti kuruldu.
c) Selçuklu Türklerinin batıya doğru ilerleyişleri hızlandı.
9. Tolunoğulları , İhşidiler, ,Eyyubiler , Memlukler , Osmanlılar.
10.
e) Yusuf Has Hacip , Kutadgu Bilig
f) Kaşgarlı Mahmut Divanü Lugatit Türk
g) Yüknekli Edip Ahmet Atabetül Hakayık
h) Ahmet Yesevi Divanı Hikmet
 

vaka-nuvis

Acemi Üye
Katılım
26 Ağu 2009
Mesajlar
8
Puanları
1
Yaş
33
EYLÜL DÖNEMİ LİSE 1.SINIF TARİH DERSİ
SORUMLULUK SINAVI SORULARIDIR.

1- Tarih Biliminin yazılı kaynaklarından 2 tane yazınız.

2- Tarih biliminin yöntemlerini maddeler halinde yazınız.

3- Dünyanın ilk yazılı antlaşması hangi devletler arasında yapılmıştır?

4- İslam’ın Orta Asya’ya doğru ilerleyişine engel olan Türk devleti hangisidir?

5- Tarihte parayı bularak ticarette önemli kolaylık sağlayan devlet hangisidir?

6- Uygurları kendilerinden önceki Türk devletlerinden ayıran en önemli farkı yazınız.

7- Türk Ordu teşkilatının temelini kim atmıştır?

8 – Müslüman olmayanlardan alınan ürün vergisi hangisidir?

9 – Müslümanların Mekkeli Müşrikler tarafından resmen tanınması hangi olay sonucu olmuştur?

10- Sümerlerde gözlemevi, okul, tapınak olarak kullanılan yüksek yapılara ne ad verilir?

NOT:Her soru 10 puandır.Başarılar!...
 
Üst Alt