• Kaynak menüsünden dosya indirebilmek istiyorsanız lütfen forum kullanım bilgisini okuyunuz

Âd Kavmi

Yorgun

Veziri Azam
Yönetici
Vezir-i Azam
Katılım
13 Mar 2009
Mesajlar
13,960
Beğeniler
16,182
Puanları
113
Web sitesi
www.tarihsinifi.com
#1
Âd Kavmi

Hz. Hud'un peygamber olarak gönderil­diği kavim.
Kur'ân'ı Kerîm'de adı geçen bu kavim, Hz. Nuh'tan sonra yaşamıştır. Kavme adını veren Âd, Hz. Nuh'un torunlarındandır. İslâmî kaynaklarda Âd'ın şeceresi, Hz. Nuh'un oğlu Sâm'ın oğlu İrem'in oğlu Avs'ınoğluÂd olarak verilmektedir.
Tarihçiler ve müfessirler Âd kavmini, Âd-i ûlâ ve Âd-ı uhrâ olmak üzere iki kısma ayırırlar. Kur'ân-ı Kerîm'de bahsedilen ve Hz. Hud'un peygamber olarak gönderildiği kavim Âd-ı ûlâ (ilk Âd) dır. İkinci Âd kav­minden (Âd-ı uhrâ) ise Kur'ân'da bahse-dilmemektedir. Âd-ı ûlâ'nın helak edilme­sinden sonra bu kavimden kurtulanların neslinden ikinci Âd yani Âd-i uhrâ ortaya çıkmıştır.
Âd kavminin yaşadığı bölgenin Yemen olduğu kabul edilmektedir. Bu kavim Ye-men'de Uman ile Hadramut arasındaki bölgede yaşamıştır ki, Kur'ân-ı Kerîm'de de Hz. Hud'un Ahkâf bölgesinde yaşayan bir kavme peygamber olarak gönderildiği anlatılmaktadır (el-Ahkâf 46/21).
Kur'ân-ı Kerîm'de verilen bilgilere göre bu kavim muhteşem saraylara (eş-Şu'arâ 26/128-129), mallara, sürülere, eşsiz bağ ve bahçelere sahipti (eş-Şu'arâ 26/133-134). Bu yüzden kibir ve gurura kapılmış olan Âd kavmi azgınlık ve taşkınlıkta bulunmuş, putlara tapmaya başlamıştır (Hud 11/59; eş-Şu'arâ 26/130). Allah, Hz. Hud'u bu kavme peygamber olarak göndermiş, fakat kavmi onu yalanlayarak kendisine karşı çıkmıştır {ei-A'râf 7/65; Hud 11/50; eş-Şu'arâ 26/123-126). Hz. Hud'un onları uyarması, Allah'ın kendileri­ne verdiği nimetleri hatırlatarak O'na inanmalarını istemesine karşı onlar, kendi­lerine yapılan ikazları dinlememişlerdir. İsyan ve inkarlarının cezası olarak Allah, önce yağmurlarını keserek kuraklık vermiş ve ünlü İrem bağlarını kurutmuş, daha sonra kasıp kavuran bir rüzgarla onları cezalandırmıştır (el-Ahkâf 46/24-25; el-Kamer 54/19-21). Sekiz gün süren bu rüzgar, Kur'ân'ın tasvirine göre Âd kavmini hurma kütükleri gibi bulundukları yerden söküp atmıştır (el-Hâkka 69/6-8). Hz. Hud ve ona inanan müminler ise bu felaketten kurtul­muşlardır (el-A'râf 7/72).
 
Üst Alt