• Kaynak menüsünden dosya indirebilmek istiyorsanız lütfen forum kullanım bilgisini okuyunuz

Asya Hun Devleti (özet)

Tarih Öğretmeni

Sultan
Yönetici
Sultan
Katılım
11 Mar 2009
Mesajlar
8,933
Puanları
113
Konum
Yeryüzü
Web sitesi
www.tarihbilinci.com
ASYA HUN DEVLETİ

Baykal gölü Orhun ve Selenga ırmaklarının bulunduğu coğrafyada siyasal varlık gösteren Hunlar tarafından kurulmuştur.
Devletin kurucusu Teoman'dır. Mete babası Teoman'a karşı yaptığı iktidar savaşını kazanarak hakan oldu.
Mete Türk tarihindeki ilk düzenli orduyu onlu teşkilata göre kurdu. Bu orduya dayanarak Orta Asya'yı egemenliğine aldı ve Çin hanedanlıklarını vergiye bağladı. İpek ticaretini denetledi.
Mete İmparatorluğu kolay yönetmek için "ikili sistem" denilen bir teşkilat kurdu. Bu teşkilatta merkezde hakan, doğuda veliaht batıda ise hanedandan biri görev yapmıştır.
Mete'den sora Çin hanedanları Hun egemenliğinden kurtulmak için şu politikaları geliştirdiler.
– Hun sarayındaki Çinli prensesler ve görevlilerle entrikalar çevirmek,
– Hunlara bağlı boyları birbirine karşı kışkırtmak,
– İpek ticaretini Hun egemenliğinden almak,
Çin askeri saldırıları sonucu, Hun Devleti M.Ö. 58 yılında ikiye ayrıldı. Bir kısım Hun boyları Çin egemenliğine girdi. Hunlar daha sonra birleşmişlerse de Çinlilerin yaptığı yeni saldırılar sonucu Kuzey Hunlar ve Güney Hunlar olmak üzere ikiye ayrılmışlardı (M.S. 48) Güney Hunlar Çinlilerin egemenliğine girdi. Kuzey Hunlar Çinlilerin egemenliğine girmemek için Hazar Denizine doğru göç ettiler. Kuzey Hunlar sonraları Karadeniz'in kuzeyi ile bugünkü Romanya'daki Tuna dolaylarına egemen oldular. Buralarda yaşayan Germen kökenli kavimleri egemenliklerine aldılar. Hun egemenliğine girmek istemeyen Germen kökenli kavimler Avrupa'nın batısına göç ederek Roma İmparatorluğu topraklarında "Kavimler Göçü" denilen olaya neden oldular. (MS 375)
 

Yorgun

Veziri Azam
Yönetici
Vezir-i Azam
Katılım
13 Mar 2009
Mesajlar
14,373
Puanları
113
Web sitesi
www.tarihsinifi.com
ASYA HUN DEVLETİ (M.Ö. 220-M.S.216)

Bilinen ilk Türk devletidir. Bu yönüyle, hem ordu hem de yönetim açısından kendisinden sonra kurulan Türk devletlerine örnek olmuştur. İlk hükümdarları Tu - man (Teoman) olup, en parlak dönemlerini Mo - tun (Mete han) zamanında yaşamışlardır
Mete Han Orta Asya'da Türk birliğini ilk kuran hükümdardır.
Asya Hunları'nın en fazla ilişkide bulundukları ve mücadele ettikleri devlet Çin'di. Bu mücadelenin temel nedeni de İpek Yolu'na egemen olmaktı. Çinliler, Çin Seddini de Hun akınlarından korunmak amacıyla yapmışlardır. Bu nedenle Hunlar 'la ilgili bilgilerin çoğu Çin kaynaklarında yer almaktadır.
Asya Hunları Türkler'deki veraset sistemi geleneğine göre M.S. 48'de Kuzey ve Güney olarak ikiye ayrılmış. sonra da yıkılma sürecine girmiştir.
 

Yorgun

Veziri Azam
Yönetici
Vezir-i Azam
Katılım
13 Mar 2009
Mesajlar
14,373
Puanları
113
Web sitesi
www.tarihsinifi.com
Asya Hun Devleti
- Hunlar önceleri Sarı Irmağı'nın hemen kuzeyindeyken, daha sonra sınırlarını genişlettiler; Türklerin kutsal saydığı Ötüken çevresi merkez olmak üzere, geniş bir alana yayılmışlardı.
- Tarihte bilinen ilk teşkilatlı Türk devletidir.
- Bilinen ilk hükümdarı Teomandır.
- Mete (Madun) zamanında (M.Ö. 3. yüzyıl) en parlak dönemlerini yaşamışlardır. Bu dönemde bölgenin en güçlü devleti olan Çin İmparatorluğu, Türkler karşısında boyun eğmiştir.
- İlk düzenli Türk ordusunu Mete kurmuştur.
- İpek Yolu için Çinlilerle mücadele etmişlerdir.
- Hun İmparatorluğu, güçlü dönemlerin ardından, Türk gelenekleri gereği Prensler arasında bölüşülmesi ve Çin'in siyasi entrikaları sonucunda iyice zayıflamıştır.
- Büyük Hun Devleti, M.Ö. 58 yılında prensler arasındaki bağımsızlık konusundaki anlaşmazlık yüzünden ikiye ayrılmıştı.
- Ho-han-yeh Çin'in kuzeybatı bölgelerinde Güney Hunları'nın, Çi-çi ise Tanrı Dağları ile Issık Göl bölgesinde Batı Hunları'nın başına geçti.
- Çinliler önce Batı Hunları'na son vermişler, daha sonrada Güney Hun Devleti'ni hakimiyetleri altına almışlardı.
- Hun Devleti'nin son kalıntıları da, 216 yılında tamamen ortadan kalkarak tarih sahnesinden çekilmişlerdir.
 
Üst Alt