• Kaynak menüsünden dosya indirebilmek istiyorsanız lütfen forum kullanım bilgisini okuyunuz

çağdaş türk ve dünya tarihi çalışma soruları

leopolt333

Acemi Üye
Katılım
14 Mar 2009
Mesajlar
4
Puanları
3
ÇAĞDAŞ TÜRK VE DÜNYA TARİHİ SORULARI
1) II.Dünya Savaşı hangi yıllar arasında gerçekleşmiştir?
2) II.Dünya Savaşı’na katılan devletler ve oluşturdukları gruplar nelerdir?
3) II. Dünya Savaşı öncesinde alman dış politikası hangi nedenlerden dolayı ve nasıl şekillenmiştir?
4) II. Dünya Savaşı öncesi İtalyan dış politikası hangi nedenlerden dolayı ve nasıl şekillenmiştir?
5) Japonya’nın II. Dünya Savaşı’na girmesinin nedenleri nelerdir?
6) II. Dünya Savaşı’nın nedenleri neleridir?
7) ‘Hayat Sahası’ politikası nedir?
8) ‘Yatıştırma Politikası’ nedir?
9) II. Dünya Savaşı’na katılan ülkelerin liderleri kimlerdir?
10) II. Dünya Savaşı’nı başlatan olay ne olmuştur?
11) II. Dünya Savaşı’nın meydana geldiği cepheler nelerdir?
12) ABD’nin II. Dünya Savaşı’na girmesi nasıl ve ne şekilde olmuştur?
13) II. Dünya Savaşı esnasında Alman askeri gücüne darbe vuran muharebeler nelerdir?
14) II. Dünya Savaşı’nın siyasi sonuçları nelerdir?
15) II. Dünya Savaşı’nın ekonomik sonuçları nelerdir?
16) II. Dünya Savaşı’nın toplumsal sonuçları nelerdir?
17) Birleşmiş milletlere üye olma şartı nerede ve ne şekilde belirlenmiştir?
18) Birleşmiş milletler ne zaman kurulmuştur?
19) Uluslar arası para fonunun kısa adı nedir?
20) Mihver ve Müttefik devletlerin II. Dünya Savaşı’nda Türkiye’yi kendi yanlarına çekmek istemelerinin temel nedeni nedir?
21) II. Dünya Savaşı sırasında Türkiye’nin temel politikası ne olmuştur?
22) İngiltere’nin Türkiye’nin savaşa girmesinde ısrar etmesinin nedenleri nelerdir?
23) Kahire Görüşmeleri nedir?
24) Adana konferansı ne zaman kimler arasında yapılmıştır ve içeriği nedir?
25) Türkiye’nin 23 Şubat 1945’te Almanya’ya savaş açmasının nedenleri neleridir?
26) II. Dünya Savaşı’nın Türkiye’ye etkileri neler olmuştur?
27) Milli korunma kanunu nedir?
28) Varlık vergisi nedir?
29) Yalta Konferansı ne zaman hangi amaçla toplanmıştır?
30) San Fransisco Konferansı ne zaman toplanmıştır, kimler katılmıştır ve içeriği ne olmuştur?
31) Potsdam Konferansı ne zaman toplanmıştır, kimler katılmıştır ve içeriği ne olmuştur?
32) II. Dünya Savaşı sonrasında dünya güçler dengesinde ön plana çıkan iki devlet hangisi olmuştur?
33) II. Dünya Savaşı sonrasında ABD ve SSCB’nin ön plana çıkmasını sağlayan gelişmeler nelerdir?
34) II. Dünya savaşı Sonrasındaki süreçte SSCB Avrupa’daki durumunu güçlendirmek için nasıl bir politika takip etmiştir?
35) II.Dünya Savaşı sonrasındaki süreçte SSCB’nin iç ve dış politikası ne şekilde olmuştur?
36) SSCB’nin yayılmacı politikası, bu politikalardan rahatsız olan devletleri kime yöneltmiştir?
37) ‘Soğuk Savaş’ ne demektir?
38) Berlin Buhranı nedir?
39) II. Dünya Savaşı sonrasında Almanya kaç bölüme ayrılmıştır?
40) Berlin Duvarı’nın örülme sebepleri neler olmuştur?
41) Doğu Bloğu ülkeleri hangileridir?
42) SSCB’nin Avrupa’da egemenlik kurmaya başlaması ABD’yi ne gibi tedbirler almaya sevk etmiştir?
43) Cominform nedir? Ne zaman kurulmuştur?
44) Comecon nedir? Ne zaman kurulmuştur?
45) Varşova Paktı ne zaman kurulmuştur? Bu pakta hangi ülkeler katılmıştır?
46) Truman Doktrini nedir?
47) Marshall Planı nedir?
48) Molotof Planı nedir?
49) NATO ne zaman ve ne şekilde kurulmuştur? Türkiye bu birliğe ne zaman katılmıştır?
50) Avrupa Konseyi ne zaman ve hangi devletlerin katılımıyla kurulmuştur? Türkiye bu birliğe ne zaman üye olmuştur?
51) AET nedir?
 
Üst Alt