• Kaynak menüsünden dosya indirebilmek istiyorsanız lütfen forum kullanım bilgisini okuyunuz

Grup Rehberliğinin Lise 1.Sınıf Öğrencilerinin Alan Tercihlerinde Gerçekçi Davranmalarına Etkisi: Al

Tarih Öğretmeni

Sultan
Yönetici
Sultan
Katılım
11 Mar 2009
Mesajlar
7,931
Beğeniler
6,430
Puanları
113
Konum
Yeryüzü
Web sitesi
www.tarihbilinci.com
#1
Grup Rehberliğinin Lise 1. Sınıf Öğrencilerinin Alan Tercihlerinde Gerçekçi Davranmalarına Etkisi: Algılanan İlgiler Açısından

Davut AYDIN [1]

ÖZ
Bu araştırmada, grup rehberliğinin lise 1.sınıf öğrencilerinin alan tercihlerinde gerçekçi davranmalarına etkisi incelenmiştir. Araştırma, 2001-2002 eğitim-öğretim yılında Ankara Özel Ferda lisesinde öğrenim gören lise 1.sınıf öğrencileri arasından yansız olarak seçilmiş 40 denekle yürütülmüştür. Araştırmada öntest- sontest kontrol gruplu desen kullanılmıştır. Araştırmada gerçekçi alan tercihi yapma grup rehberliği programı, ağırlıklı olarak bilişsel–davranışçı yaklaşım temel alınarak; bilgilendirmeye ve etkileşime dayalı olarak hazırlanmış bir programdır. Deney grubunun son test öntest fark puanları ile kontrol grubunun son test ön test fark puanları hesaplandı daha sonra deney grubunun fark puanları ortalaması ile kontrol grubunun fark puan ortalamaları arasındaki fark t testi ile test edilmiştir. Fark puanları ortalamaları arasındaki fark 0.05 düzeyinde önemli bulunmuştur. Deney ve kontrol grubunun fark puanları parametrik test varsayımlarını yerine getirdiğinden iki ortalama arasındaki farkı test etmek amacıyla t testi kullanılmıştır (Kaptan, 1992). Araştırmada öğrencilere Kuzgun tarafından geliştirilen Öğrenci Değerlendirme Ölçeği (ÖDÖ) algılanan ilgi alanlarını belirlemek için uygulanmıştır. Elde edilen verilerin analizinde t-testi kullanılmıştır. Araştırmanın bulguları, deney grubundaki öğrencilerin deney sonrası algılanan ilgi puanlarının, ölçüt olarak alınan gözlenen ilgi puanlarına, uygulanan grup rehberliği programının etkisiyle yaklaştığını, kontrol grubundaki öğrencilerin puanlarının ise değişmediğini göstermiştir.


devamı için
Bağlantıyı görüntüleme izniniz yok Giriş yap veya üye ol.


 
Üst Alt