• Kaynak menüsünden dosya indirebilmek istiyorsanız lütfen forum kullanım bilgisini okuyunuz

Her Güne Bir Ayet

I

ilbilgehatun

Ziyaretçi


Esselamun aleykum ve rahmetullahi ve berakatuhu

Bir selamla selamlandığınızda, siz ondan daha güzeliyle selam verin ya da aynıyla karşılık verin. Şüphesiz, Allah her şeyin hesabını tam olarak yapandır. (Nisa/86)

 

kibela24

Usta Üye
Katılım
12 Mar 2009
Mesajlar
7,975
Puanları
48
]
You must be registered for see images
[/QUOTE]
 

kibela24

Usta Üye
Katılım
12 Mar 2009
Mesajlar
7,975
Puanları
48
]
You must be registered for see images
[/QUOTE]
 
I

ilbilgehatun

Ziyaretçi
En güzel isimler Allah'ındır. O halde O'na o güzel isimlerle dua edin... [A'raf,180]​
 
I

ilbilgehatun

Ziyaretçi
"Doğrusu "ben kendimi Allah(cc)'a verenlerdenim" diyen, salih amel işleyen ve Allah(cc)'a çağırandan daha güzel sözlü kim vardır?"

Fussilet 33
You must be registered for see images
 

kibela24

Usta Üye
Katılım
12 Mar 2009
Mesajlar
7,975
Puanları
48
Ey insanlar!) Sizi topraktan yarattık, (ölümünüzle) sizi oraya döndüreceğiz ve sizi bir kere daha oradan çıkaracağız."
(Taha: 55)
 
I

ilbilgehatun

Ziyaretçi
"Allah(cc)'tan en çok korkan ancak âlimlerdir." [Fatır 28]​
 

ayyıldız

Veziri Azam
Yönetici
Vezir-i Azam
Katılım
11 Mar 2009
Mesajlar
3,464
Puanları
83
Nûr Suresi 26. Ayet ve Tefsiri


Kötü kadınlar, kötü erkeklere; kötü erkekler, kötü kadınlara; iyi ve temiz kadınlar, iyi ve temiz erkeklere; iyi ve temiz erkekler, iyi ve temiz kadınlara (yaraşır). Bunlar, onların demekte olduklarından uzaktırlar.22 Bunlar için bir bağışlanma ve kerim (üstün) bir rızık vardır.


22. Bu ayet temel bir ilke koymaktadır: Temiz erkekler, temiz kadınlar için ve dindar erkekler, dindar kadınlar için uygun eştirler. Her bakımdan iyi bir adam asla gizli bir kötülüğe müptelâ olmaz. Böyle bir kötülüğe müptelâ olanın alışkanlıkları, davranış ve tavırları bu kötülüğün izlerini mutlaka açığa vurur. Bir kimsenin davranışlarında ve yaşantısında hiçbir varlık izi taşımadan birden bire kötü bir yanını ortaya koyuvermesi mümkün değildir. Herkesin, halkın günlük yaşantısında tecrübe ettiği psikolojik bir gerçektir bu. O halde, nasıl olur da, hep temiz ve ahlâklı bir hayat sürmüş bir kimse yıllarca zaniye bir kadınla yaşayabilir ve ona katlanabilir? Zaniye olup da, yürüyüşü, tavrı ve davranışlarıyla kötü karakterini açığa vurmayacak bir kadın düşünülebilir mi? Böyle bir kadınla yüksek karakterde faziletli bir kişinin hayat sürmesi mümkün müdür? Burada verilmek istenen, bir daha kimsenin kendisine ulaşan söylentilere kapılarak,safça inancından vazgeçmemesi gerektiğidir. Suçlananın kim olduğu, neyle suçlandığı ve suçlamanın kişiye uygun düşüp düşmediği dikkatlice incelenmeli ve suçlamayı destekleyici hiçbir delil bulunmadığı zaman, serseri ve kötü bir kişi bunu ortaya attı diye kimse suçlamaya inanmamalıdır.

Bazı müfessirler bu ayeti, "iyi şeyler iyi insanlar içindir ve iyi insanlar kötülerin haklarında söyledikleri kötülüklerden uzaktırlar" anlamına almışlardır. Bazıları, "kötü şeyler ancak kötü insanlara, iyi şeyler de iyi insanlara yakışır, takva sahibi kişiler kötülerin kendilerine atfettikleri kötülüklerden uzaktır." anlamı vermişlerdir. Daha bazıları ise ayetten, "kötü ve kirli sözlere ancak kötü ve gizli kişiler dalar, iyi ve takva sözlerine de iyi ve takvalı kişiler dalar, takva sahibi kişiler bu şerli insanların daldıkları sözlerden uzaktırlar" anlamını çıkarmışlardır. Ayetteki kelimeler anlam yönünden kapsamlı olduğu için bu üç şekilden her biriyle tercüme ve tefsir edilebilir. Fakat okuyucuya çarpıcı gelen birinci anlam, yukarıda benimsediğimiz anlamdır ve metne diğer anlamlardan daha uygun düşmektedir.Bu ayeti üniversitede okuduğumda hüngür hüngür ağlamıştım.
 

kibela24

Usta Üye
Katılım
12 Mar 2009
Mesajlar
7,975
Puanları
48
Şüphesiz "Rabbimiz Allah'tır" deyip de, sonra dosdoğru olanlar var ya, onların üzerine akın akın melekler iner ve derler ki: "Korkmayın, üzülmeyin, size (dünyada iken) vadedilmekte olan cennetle sevinin!"
Fussilet, 41/30
 
I

ilbilgehatun

Ziyaretçi
Onlar sizi gözetleyip duran kimselerdir. Eğer Allah(cc) tarafından size bir fetih (zafer) nasip olursa, “Biz sizinle beraber değil miydik?” derler. Şayet kâfirlerin (zaferden) bir payı olursa, “Size üstünlük sağlayıp sizi mü’minlerden korumadık mı?” derler. Allah(cc), kıyamet günü aranızda hükmünü verecektir. Allah(cc), mü’minlerin aleyhine kâfirlere hiçbir yol vermeyecektir.

Nisâ(*) Sûresi-141​
 

kibela24

Usta Üye
Katılım
12 Mar 2009
Mesajlar
7,975
Puanları
48
Allah'ım) ancak sana ibadet ederiz ve yalnız senden yardım dileriz"

(Fatiha; 5)
 
I

ilbilgehatun

Ziyaretçi
Şahit Olarak Allah Yeter....

You must be registered for see images


29 - “Şimdi ise sizin bize tapınmanızdan habersiz olduğumuza dair sizinle bizim aramızda şâhit olarak Allah yeter.”Yûnus Sûresi​
 

kibela24

Usta Üye
Katılım
12 Mar 2009
Mesajlar
7,975
Puanları
48
Yine onlara: “(Gerçek mü’min) insanların iman ettiği gibi (samimi olarak) iman edin.” denildiği zaman: “Biz ille de, o sefih (ahmak) kimselerin inandığı gibi mi iman edelim? (Bizimki bize yeter.)” derler. İyi bilin ki, asıl sefih olanlar kendileridir. Fakat (bunu) bilmezler.

Bakara - 13
 
I

ilbilgehatun

Ziyaretçi
You must be registered for see images


Eğer yeryüzündeki ağaçlar kalem, deniz de mürekkep olsa, arkasından yedi deniz daha ona katılsa, Allah’ın sözleri (yazmakla) yine de tükenmez. Şüphesiz Allah mutlak güç sahibidir, hüküm ve hikmet sahibidir.
You must be registered for see images


Lokman Sûresi-27

 

kibela24

Usta Üye
Katılım
12 Mar 2009
Mesajlar
7,975
Puanları
48
"Gece ve gündüzde barınan her şey O'nundur. O, hakkıyla işitendir, hakkıyla bilendir."
(En'am:13)
 

kibela24

Usta Üye
Katılım
12 Mar 2009
Mesajlar
7,975
Puanları
48
And olsun şiddetle çekip çıkaranlara! Andolsun (mü'minlerin ruhlarını) kolaylıkla alanlara."
(Nazi'ât: 1-2)
 

kibela24

Usta Üye
Katılım
12 Mar 2009
Mesajlar
7,975
Puanları
48
GÜNÜN AYETİ
Dosdoğru giden yola ilet bizi... Kendilerine nimet verdiklerinin, üzerlerine gazap dökülmemişlerin, karanlık ve şaşkınlığa saplanmamışların yoluna... FATİHA 6-7
 
I

ilbilgehatun

Ziyaretçi
You must be registered for see images
Nisâ(*) Sûresi
You must be registered for see images


79 - Sana ne iyilik gelirse Allah’tandır. Sana ne kötülük gelirse kendindendir. (Ey Muhammed!) Seni insanlara bir peygamber olarak gönderdik. Şahit olarak Allah yeter.

You must be registered for see images
 

kibela24

Usta Üye
Katılım
12 Mar 2009
Mesajlar
7,975
Puanları
48
GÜNÜN AYETİ
Dosdoğru giden yola ilet bizi... Kendilerine nimet verdiklerinin, üzerlerine gazap dökülmemişlerin, karanlık ve şaşkınlığa saplanmamışların yoluna... FATİHA 6-7
 
I

ilbilgehatun

Ziyaretçi
You must be registered for see images


Gökyüzünü de korunmuş bir tavan yaptık. Onlar ise oradaki, (Allah'ın varlığını gösteren) delillerden yüz çevirmektedirler.

Enbiyâ, 21/32​
 
Üst Alt