• Kaynak menüsünden dosya indirebilmek istiyorsanız lütfen forum kullanım bilgisini okuyunuz

Her Güne Bir Ayet

Yorgun

Veziri Azam
Yönetici
Vezir-i Azam
Katılım
13 Mar 2009
Mesajlar
13,959
Beğeniler
15,493
Puanları
113
Web sitesi
www.tarihsinifi.com
Cenâb-ı Hak buyuruyor:

“Allah'ın mescitlerini ancak Allah'a ve ahiret gününe iman eden, namazı dosdoğru kılan, zekâtı veren ve Allah'tan başkasından korkmayan kimseler imar eder. İşte doğru yola ermişlerden olmaları umulanlar bunlardır.”

(Tevbe, 18)
 

Yorgun

Veziri Azam
Yönetici
Vezir-i Azam
Katılım
13 Mar 2009
Mesajlar
13,959
Beğeniler
15,493
Puanları
113
Web sitesi
www.tarihsinifi.com
Cenâb-ı Hak buyuruyor:

“İyilikle kötülük bir olmaz. Sen kötülüğü en güzel bir tarzda önlemeye çalış. O zaman (göreceksin ki), seninle arasında düşmanlık bulunan kimse, sanki candan ve sıcak bir dost oluvermiştir.”

(Fussilet, 34)
 

Yorgun

Veziri Azam
Yönetici
Vezir-i Azam
Katılım
13 Mar 2009
Mesajlar
13,959
Beğeniler
15,493
Puanları
113
Web sitesi
www.tarihsinifi.com
Cenâb-ı Hak buyuruyor:

“(Ey Rasûlüm!) De ki: Eğer Allâh’ı seviyorsanız, bana itaat ediniz ki, Allâh da sizi sevsin ve günahlarınızı mağfiret buyursun!..”

(Âl-i İmrân, 31)
 

Yorgun

Veziri Azam
Yönetici
Vezir-i Azam
Katılım
13 Mar 2009
Mesajlar
13,959
Beğeniler
15,493
Puanları
113
Web sitesi
www.tarihsinifi.com
Cenâb-ı Hak buyuruyor:

“Andolsun size kendinizden öyle bir Peygamber gelmiştir ki, sizin sıkıntıya uğramanız O’na çok ağır gelir. O, size çok düşkün, mü’minlere karşı çok şefkatli ve merhametlidir.”

(Tevbe, 128)
 

Yorgun

Veziri Azam
Yönetici
Vezir-i Azam
Katılım
13 Mar 2009
Mesajlar
13,959
Beğeniler
15,493
Puanları
113
Web sitesi
www.tarihsinifi.com
Cenâb-ı Hak buyuruyor:

“Kendilerine hıyanet edenleri savunma; çünkü Allah hainliği meslek edinmiş günahkârları sevmez.”

(Nisâ, 107)
 

Yorgun

Veziri Azam
Yönetici
Vezir-i Azam
Katılım
13 Mar 2009
Mesajlar
13,959
Beğeniler
15,493
Puanları
113
Web sitesi
www.tarihsinifi.com
Cenâb-ı Hak buyuruyor:

“Biliniz ki, mallarınız ve çocuklarınız birer imtihan sebebidir ve büyük mükâfat Allah'ın katındadır.”

(Enfâl, 28)
 

ayyıldız

Veziri Azam
Yönetici
Vezir-i Azam
Katılım
11 Mar 2009
Mesajlar
3,452
Beğeniler
220
Puanları
63
Cenâb-ı Allah buyuruyor:

"Sakın, Allah’ı zalimlerin yaptıklarından habersiz sanma! Allah, onları ancak gözlerin dehşetle bakakalacağı bir güne erteliyor."

İbrahim Suresi 42. ayet
 

Yorgun

Veziri Azam
Yönetici
Vezir-i Azam
Katılım
13 Mar 2009
Mesajlar
13,959
Beğeniler
15,493
Puanları
113
Web sitesi
www.tarihsinifi.com
Cenâb-ı Hak buyuruyor:

“(Resûlüm!) Sakın, Allah'ı zalimlerin yaptıklarından habersiz sanma! Ancak, Allah onları (cezalandırmayı), korkudan gözlerin dışarı fırlayacağı bir güne erteliyor.”

(İbrâhim, 42)
 

Yorgun

Veziri Azam
Yönetici
Vezir-i Azam
Katılım
13 Mar 2009
Mesajlar
13,959
Beğeniler
15,493
Puanları
113
Web sitesi
www.tarihsinifi.com
Cenâb-ı Hak buyuruyor:

“Gökleri ve yeri yarattığı günde Allah'ın yazısına göre Allah katında ayların sayısı on iki olup, bunlardan dördü haram aylarıdır. İşte bu doğru hesaptır. O aylar içinde (Allah'ın koyduğu yasağı çiğneyerek) kendinize zulmetmeyin…”

(Tevbe, 36)
 

Yorgun

Veziri Azam
Yönetici
Vezir-i Azam
Katılım
13 Mar 2009
Mesajlar
13,959
Beğeniler
15,493
Puanları
113
Web sitesi
www.tarihsinifi.com
Cenâb-ı Hak buyuruyor:

“(Rabbimiz!) Ancak sana kulluk ederiz ve yalnız senden medet umarız.”

(Fatiha, 5)
 

Yorgun

Veziri Azam
Yönetici
Vezir-i Azam
Katılım
13 Mar 2009
Mesajlar
13,959
Beğeniler
15,493
Puanları
113
Web sitesi
www.tarihsinifi.com
Cenâb-ı Hak buyuruyor:

“(Onlar) kıyâmet gününü gördüklerinde (dünyada) sadece bir akşam vakti ya da kuşluk zamanı kadar kaldıklarını sanırlar.”

(Nâziât, 46)
 

Yorgun

Veziri Azam
Yönetici
Vezir-i Azam
Katılım
13 Mar 2009
Mesajlar
13,959
Beğeniler
15,493
Puanları
113
Web sitesi
www.tarihsinifi.com
Ne Gelirse Hak’tan Gelir

Cenâb-ı Hak buyuruyor:

“Eğer Allah seni bir zarar uğratırsa, onu kendisinden başka giderecek yoktur. Ve eğer sana bir hayır verirse, (bunu da geri alacak yoktur). Şüphesiz O her şeye kadirdir.”

(En’âm, 17)
 

Yorgun

Veziri Azam
Yönetici
Vezir-i Azam
Katılım
13 Mar 2009
Mesajlar
13,959
Beğeniler
15,493
Puanları
113
Web sitesi
www.tarihsinifi.com
Cenâb-ı Hak buyuruyor:

“Biz insana, ana-babasına iyi davranmasını vasiyet ettik! Çünkü anası, onu nice sıkıntılara katlanarak (karnında) taşımıştır. Sütten ayrılması da iki yıl içinde olur. (İşte bunun için:)Önce Bana, sonra da ana-babana şükret! diye tavsiyede bulunmuşuzdur. Dönüş ancak Banadır.”

(Lokmân, 14)
 

Yorgun

Veziri Azam
Yönetici
Vezir-i Azam
Katılım
13 Mar 2009
Mesajlar
13,959
Beğeniler
15,493
Puanları
113
Web sitesi
www.tarihsinifi.com
Cenâb-ı Hak buyuruyor:

“O’na Rabbinden mûcizeler indirilseydi ya! dediler. De ki: Mûcizeler ancak Allah katındadır, ben ise sadece açık bir uyarıcıyım. Kendilerine okunup duran kitabı Sana indirmiş olmamız onlara (mûcize olarak) yetmez mi? Elbette îmân eden bir kavim için onda rahmet ve ibret vardır.”

(Ankebût, 50-51)
 

Avşar Bey

Yeniçeri Ağası
Yeniçeri Ağası
Katılım
14 Mar 2009
Mesajlar
228
Beğeniler
4
Puanları
18
Yaş
61
O gün(kıyamet) her ümmeti,diz çökmüş görürsün.Her ümmet,kendi kitabına çağrılır,onlara: ''Bugün yaptığınız amellerin cezası verilecektir.İşte kitabınız,yüzünüze karşı hakkı söylüyor,çünkü biz sizin yaptıklarınızı hep kaydediyorduk.'' denir.
Casiye Suresi.Ayet 28-29
 

Yorgun

Veziri Azam
Yönetici
Vezir-i Azam
Katılım
13 Mar 2009
Mesajlar
13,959
Beğeniler
15,493
Puanları
113
Web sitesi
www.tarihsinifi.com
Cenâb-ı Hak buyuruyor:

“Bir gece, kendisine âyetlerimizden bir kısmını gösterelim diye (Muhammed) kulunu Mescid-i Harâm'dan, çevresini mübarek kıldığımız Mescid-i Aksâ'ya götüren Allah noksan sıfatlardan münezzehtir; O, gerçekten işitendir, görendir.”

(İsrâ, 1)
 

Yorgun

Veziri Azam
Yönetici
Vezir-i Azam
Katılım
13 Mar 2009
Mesajlar
13,959
Beğeniler
15,493
Puanları
113
Web sitesi
www.tarihsinifi.com
Cenâb-ı Hak buyuruyor:

“Sâ*hi*bi*niz (Mu*ham*med Mus*ta*fâ) sap*ma*dı ve bâ*tı*la inan*ma*dı. O, ar*zû*su*na gö*re de konuşma*mak*ta*dır. O’nun ko*nuş*ma*sı va*hiy*den baş*ka bir şey de*ğil*dir. Çün*kü (bil*dir*dik*le*ri*ni)O’na güç*lü, kuv*vet*li ve üs*tün ya*ra*tı*lış*lı bi*ri (olan Ceb*râ*îl, Rab*bi*nin em*ri üze*re) öğ*ret*ti. Sonra en yük*sek ufuk*ta (Sid*re-i Mün*te*hâ’da) iken asıl şek*liy*le is*ti*vâ et*ti (doğ*rul*du)

(Necm, 2-7)
 

nurdamla

Usta Üye
Katılım
16 Mar 2009
Mesajlar
437
Beğeniler
287
Puanları
63
Konum
kayseri
“Tüm nebîler, önceki ilâhî Kitapları tasdik edici olarak gelir. Bu, onların nebî olduğunun da bir tür belgesidir. Şu ayet bu açıdan önemlidir:“Allah nebîlerden söz aldığı gün onlara, ‘Size bir Kitap ve hikmet veririm de elinizde olanı tasdik eden bir elçi gelirse ona kesinlikle inanacaksınız ve destek vereceksiniz.’ demişti. (Âl-i İmrân 3/81)
 

gakkos34

Kalfa Üye
Katılım
18 May 2014
Mesajlar
54
Beğeniler
115
Puanları
0
Yaş
29
Feveylun lil-musallin.Ellezînehum. An-salâtihim sahûn 4-5.Yazıklar olsun o namaz kılanlara ki, onlar namazlarını ciddiye almazlar
Maun Suresi
 

Yorgun

Veziri Azam
Yönetici
Vezir-i Azam
Katılım
13 Mar 2009
Mesajlar
13,959
Beğeniler
15,493
Puanları
113
Web sitesi
www.tarihsinifi.com
Cenâb-ı Hak buyuruyor:

"Biz sana doğrusu apaçık bir fetih ihsan ettik. Böylece Allah, senin geçmiş ve gelecek günahını bağışlar. Sana olan nimetini tamamlar ve seni doğru bir yola iletir. Ve sana şanlı bir zaferle yardım eder."

(Fetih, 1-3)
 
Üst Alt