• İletilerinizde "teşekkür" ifadeleri yasaktır. Lütfen teşekkür ederim ... vb ifadeler kullanmayınız.Teşekkür etmek istiyorsanız ilgili iletinin altında yer alan "beğen"ebilirsiniz.

Her Güne Bir Ayet

Yorgun

Veziri Azam
Yönetici
Vezir-i Azam
Cenâb-ı Hak buyuruyor:

"Biz sana doğrusu apaçık bir fetih ihsan ettik. Böylece Allah, senin geçmiş ve gelecek günahını bağışlar. Sana olan nimetini tamamlar ve seni doğru bir yola iletir. Ve sana şanlı bir zaferle yardım eder."

(Fetih, 1-3)
 

Yorgun

Veziri Azam
Yönetici
Vezir-i Azam
Cenâb-ı Hak buyuruyor:

"Doğrusu senin Rabbin hep gözetlemektedir."

(Fecr, 14)
 

Yorgun

Veziri Azam
Yönetici
Vezir-i Azam
Cenâb-ı Hak buyuruyor:

“Hep birlikte Allâh’ın ipine (İslâm’a) sımsıkı yapışın; parçalanmayın. Allâh’ın size olan nîmetini hatırlayın: Hani siz birbirinize düşman kişiler idiniz de O, gönüllerinizi birleştirmişti ve O’nun nîmeti sâyesinde kardeşler olmuştunuz…”

(Âl-i İmrân, 103)
 

Yorgun

Veziri Azam
Yönetici
Vezir-i Azam
Cenâb-ı Hak buyuruyor:

“Ben cinleri ve insanları sadece Bana kulluk etsinler diye yarattım.”

(Zâriyât, 56)
 
Cenâb-ı Hak buyuruyor:

Sizin tümünüzün dönüşü O'nadir.Allah'ın vaadi bir gerçektir.İman edip salih amellerde bulunanlara,adaletle karşılık vermek için yaratmayı başlatan, sonra onu iade edecek olan O'dur.İnkar edenler ise, küfürleri dolayısıyla,onlar için kaynar sudan bir içki ve acı bir azab vardır.

( YUNUS SURESİ/ 4)
 

m_meltem_m

Yeniçeri Ağası
Yeniçeri Ağası
[h=4]BAKARA SURESİ 215. AYET:[/h]Sana Allah yolunda ne harcayacaklarını soruyorlar. De ki: “Hayır olarak ne harcarsanız o, ana-baba, akraba, yetimler, fakirler ve yolda kalmışlar içindir. Hayır olarak ne yaparsanız, gerçekten Allah onu hakkıyla bilir.”
 

Yorgun

Veziri Azam
Yönetici
Vezir-i Azam
Cenâb-ı Hak buyuruyor:

“Ey iman eden kullarım! Şüphesiz, benim arzım geniştir. O halde (nerede güven içinde olacaksanız orada) yalnız bana kulluk edin.”

(Ankebût, 56)
 

Yorgun

Veziri Azam
Yönetici
Vezir-i Azam
Cenâb-ı Hak buyuruyor:

“Ramazan ayı, insanlara yol gösterici, doğrunun ve doğruyu eğriden ayırmanın açık delilleri olarak Kur'an'ın indirildiği aydır. Öyle ise sizden ramazan ayını idrak edenler onda oruç tutsun. Kim o anda hasta veya yolcu olursa (tutamadığı günler sayısınca) başka günlerde kaza etsin. Allah sizin için kolaylık ister, zorluk istemez. Bütün bunlar, sayıyı tamamlamanız ve size doğru yolu göstermesine karşılık, Allah'ı tazim etmeniz, şükretmeniz içindir.”

(Bakara, 185)
 

Yorgun

Veziri Azam
Yönetici
Vezir-i Azam
Cenâb-ı Hak buyuruyor:

“(İbrahim): Hastalandığım zaman bana şifa veren O'dur.”

(Şuara, 80)
 

Yorgun

Veziri Azam
Yönetici
Vezir-i Azam
Cenâb-ı Hak buyuruyor:

“Kesin olarak inananlar için yeryüzünde ve kendi nefislerinizde birçok alametler vardır. Hâlâ görmüyor musunuz?”

(Zâriyât, 20, 21)
 

Yorgun

Veziri Azam
Yönetici
Vezir-i Azam
Cenâb-ı Hak buyuruyor:

“Ey îmân edenler! Kazandıklarınızın ve yerden sizin için çıkardığımız nîmetlerin iyilerinden (Allâh için) infâk edin. (Size verildiği takdirde) gözünüzü yummadan alamayacağınız (basit ve değersiz) şeyleri, hayır diye vermeye kalkışmayın! Allâh’ın müstağnî ve övülmeye lâyık olduğunu bilin!”

(Bakara, 267)
 

Yorgun

Veziri Azam
Yönetici
Vezir-i Azam
Cenâb-ı Hak buyuruyor:


“Ben cinleri ve insanları, ancak bana kulluk etsinler diye yarattım.”

(Zâriyât, 56)
 

Yorgun

Veziri Azam
Yönetici
Vezir-i Azam
Cenâb-ı Hak buyuruyor:

“…(Ey müminler!) Siz hayır işlerinde yarışın. Nerede olursanız olun sonunda Allah hepinizi bir araya getirir. Şüphesiz Allah her şeye kadirdir.”

(Bakara, 148)
 
Cenab-ı Hak buyuruyor;...De ki;''Hamd Allah'a dır!Selam kullarından seçtiği kimseleredir!Allah mı daha hayırlı,yoksa ortak koştukları mı?''
(Neml Suresi 59.ayet)
 

Yorgun

Veziri Azam
Yönetici
Vezir-i Azam
Cenâb-ı Hak buyuruyor:

“Hayır, doğrusu onların işleyip kazandıkları (kötü) ameller sebebiyle, kalplerinin üzeri pas tutmuştur.”

(Mutaffifîn, 14)
 

Yorgun

Veziri Azam
Yönetici
Vezir-i Azam
Cenâb-ı Hak buyuruyor:

"Ey insanlar! Sizi ve sizden öncekileri yaratan Rabbinize kulluk ediniz. Umulur ki, böylece korunmuş (Allah'ın azabından kendinizi kurtarmış) olursunuz."

(Bakara, 21)
 

Yorgun

Veziri Azam
Yönetici
Vezir-i Azam
Cenâb-ı Hak buyuruyor:

“Sana yakîn (ölüm) gelinceye kadar Rabbine kulluk et!”

(Hicr, 99)
 
Yüce Allah buyuruyor ki;''.....O gün geldiğinde,O'nun izni olmadan hiç kimse konuşamaz.Onlardan kimi mutsuzdur.kimi mutludur.'' (Hud 105.Ayet)
 

Yorgun

Veziri Azam
Yönetici
Vezir-i Azam
"Ey Rabbim, beni, anamı, babamı, iman etmiş olarak evime girenleri, (kıyamete kadar gelecek) erkek mü’minleri ve kadın mü’minleri Sen bağışla. Zalimlerin helakinden başka bir şeyini de artırma."

(Nuh ,28)
 
De ki:''Rabbim!(Aramızda)adaletle hüküm ver! Rabbimiz çok merhamet edendir. Sizin söylediğinize(iftiralarınıza)karşı,O'nun yardımına sığınılır.''
(Enbiya,112)
 

Similar threads

Üst Alt