• Kaynak menüsünden dosya indirebilmek istiyorsanız lütfen forum kullanım bilgisini okuyunuz

Her Güne Bir Hadis

I

ilbilgehatun

Ziyaretçi
"Kim bir ilim öğrenmek için bir yola sülûk ederse onu cennete giden yollardan birine dahil etmiş demektir. Melekler, ilim talibinden memnun olarak kanatlarını (üzerlerine) koyarlar. Semavat ve yerde olanlar ve hatta denizdeki balıklar âlim için istiğfar ederler. Âlimin âbid üzerindeki üstünlüğü, dolunaylı gecede kamerin diğer yıldızlara üstünlüğü gibidir. Âlimler peygamberlerin vârisleridir. Peygamberler, ne dinar ne dirhem miras bırakırlar, ama ilim miras bırakırlar. Kim de ilim elde ederse, bol bir nasib elde etmiştir."

(Ebu Davud)​

 
Moderatör tarafında düzenlendi:

kibela24

Usta Üye
Katılım
12 Mar 2009
Mesajlar
7,971
Puanları
48
"Ademoğlu için iki vadi dolusu mal olsaydı, mutlaka bir üçüncüyü isterdi. Ademoğlunun iç boşluğunu ancak toprak doldurur. Allah tevbe edenleri affeder."

Kaynak: Buhari, Rikak 10; Müslim, Rikak 116, (1048); Tirmizi, Zühd 27, (2338)
 
I

ilbilgehatun

Ziyaretçi
“Ey insanlar! Allah’a tevbe edin ve O’ndan bağışlanma dileyin. Doğrusu ben, günde yüz sefer tevbe ediyorum, siz de Allah’a tevbe edin.”

(Müslim, Ebu Davud)​
 

kibela24

Usta Üye
Katılım
12 Mar 2009
Mesajlar
7,971
Puanları
48
Allah Rasulü Hazret-i Muhammed (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) buyurdular ki :

Biriniz kardeşini (Allah için) seviyorsa ona sevdiğini söylesin.


Ebu Davud, Edeb 122, (5124); Tirmizi, Zühd 54, (2393)
__________________
 

kibela24

Usta Üye
Katılım
12 Mar 2009
Mesajlar
7,971
Puanları
48
Resulullah (sav) duayı üç kere yapmaktan, istiğfarı üç kere yapmaktan hoşlanırdı.

Kaynak: Ebu Davud, Salat 361, (1524)
 
I

ilbilgehatun

Ziyaretçi
Ebu Hüreyre (ra) anlatıyor:

"-Resullullah (sav) buyurdu ki:

"-Biriniz bir meclise gelince selam versin.Kalkmak isteyince de selam versin.Birinci selam sonuncusundan daha üstün değildir, ikisi de aynı ölçüde önemlidir."

Tirmizi, İsti'zan 15; Ebu Davud, Edep 150.​
 

kibela24

Usta Üye
Katılım
12 Mar 2009
Mesajlar
7,971
Puanları
48
Peygamber efendimiz buyurdu Ki;

"Aziz ve Celil olan Allah, gündüz günah işleyenlerin tevbesini kabul etmek için geceleyin elini açar. Gece günah işleyenlerin tevbesini kabul etmek için de gündüz elini açar, bu hal, güneş batıdan doğuncaya kadar devam edecektir.

(Burada "el", Allah'ın ihsan ve fazlından kinayedir.)

Müslim, Tevbe 32, (2760).
 

kibela24

Usta Üye
Katılım
12 Mar 2009
Mesajlar
7,971
Puanları
48
Allah Rasulü Hazret-i Muhammed (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) buyurdular ki :

Eğer dünya Allah nazarında bir sivrisineğin kanadı kadar bir değer taşısaydı tek bir kafire ondan bir yudum su içirmezdi.
(Tirmizi)
 

kibela24

Usta Üye
Katılım
12 Mar 2009
Mesajlar
7,971
Puanları
48

Allah, sizden birinizin yaptığı işi, ameli ve görevi sağlam ve iyi yapmasından hoşnut olur.

Taberânî, el-Mu’cemü’l-Evsat, 1/275; Beyhakî, fiu’abü’l-Îmân, 4/334.
 
I

ilbilgehatun

Ziyaretçi
http://i44.tinypic.com/156dezb.gif

Her kim mescide cemaatle namaz kılmak için gelirse, her gelişi için Allah ona cennette özel bir mükafat hazırlar.

Buhari, Ezan 1/161
 

kibela24

Usta Üye
Katılım
12 Mar 2009
Mesajlar
7,971
Puanları
48

Ebu Hüreyre (Allah Ondan razı olsun)'dan rivayet edildiğine göre
Rasulullah (sallallahu aleyhi vesellem) şöyle buyurdu: “Hayat şartları kendinizden
aşağı olanlara bakınız, sizden üstün olanlara bakmayınız. Bu hareket elinizdeki
Allah’ın nimetini hor görmemeniz için en uygun yoldur.”
(Müslim, Zühd 9)
 
I

ilbilgehatun

Ziyaretçi
http://i40.tinypic.com/dcxb36.gif

Ebû Hüreyre radıyallahu anh'den rivayet edildiğine göre, Nebî sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu:"Bir kul, bu dünyada başka bir kulun ayıbını örterse, kıyamet gününde Allah da onun ayıbını örter."

Müslim, Birr 72. (III, 2002)​
 

kibela24

Usta Üye
Katılım
12 Mar 2009
Mesajlar
7,971
Puanları
48
Doğru bir sözü işitip sonra da onu din kardeşine ulaştırarak öğretmen, ne güzel bir hediyedir."
(Taberâni)
 

kibela24

Usta Üye
Katılım
12 Mar 2009
Mesajlar
7,971
Puanları
48
3375- Abdullah b. Büsr (r.a.)’den rivâyet edilmiştir. Bir adam: “Ey Allah’ın Rasûlü! İslamın nafile ibadetleri bana ağır geldi, devamlı yapabileceğim bir şey ver ki ona sarılayım” dedi. Rasûlullah (s.a.v.) şöyle buyurdu: “Dilin devamlı olarak Allah’ı hatırlayarak ıslak kalmalı.” (İbn Mâce, Edeb: 27)
__________________
 

kibela24

Usta Üye
Katılım
12 Mar 2009
Mesajlar
7,971
Puanları
48
Peygamberimiz, Allah'ın şöyle buyurduğunu haber vermiştir: "Kulum Beni andığı zaman Ben onunla beraberimdir. Eğer kulum Beni yalnız başına anarsa, Ben de onu kendim anarım. Eğer o Beni bir topluluk içinde anacak olursa, Ben onu daha da hayırlı bir toplulukta anarım. Kulum Bana bir karış yaklaşırsa, Ben ona bir arşın yaklaşırım; bir arşın yaklaşırsa, Ben ona bir kulaç yaklaşırım. O Bana yürüyerek gelirse, Ben ona koşarak varırım." (Buhârî, Tevhid: 15; Müslim, Tevbe: 1.)
 

kibela24

Usta Üye
Katılım
12 Mar 2009
Mesajlar
7,971
Puanları
48
İbn-i Ömer'in (Radiyallahu Anh) rivayetine göre Resûlullah Sallallahu Aleyhi Vessellem buyurdular ki:

"– Kim, duasının kabul edilmesini ve sıkıntılarının giderilmesini isterse, zor durumda olan birisini sevindirsin."

(İbn-i Ebi’d-dünya)
__________________
 
I

ilbilgehatun

Ziyaretçi
http://i41.tinypic.com/2ecktoz.gif

Allah Resûlü sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu:
"Kim, benden sonra öldürülen sünnetimi diriltirse, beni sevmiş olur. Kim de beni severse, benimle beraber olur."

Ali radıyallahu anh. Rezîn.​
 

kibela24

Usta Üye
Katılım
12 Mar 2009
Mesajlar
7,971
Puanları
48
Allah Rasulü Hazret-i Muhammed (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)

"yalan söylemenin ve yalan şahitlik yapmanın büyük günahlardan olduğunu ısrarla belirtmiştir

(Riyazü's-Sâlihîn III 138)"
 
I

ilbilgehatun

Ziyaretçi
http://i41.tinypic.com/2euok9l.jpg

Allah Resûlü sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu:

"Merhamet edenlere Rahman da merhamet eder. Yeryüzündekilere merhamet edin ki, göktekiler de size merhamet etsin."

İbn Amr radıyallahu anh.
Tirmizî.

 
Üst Alt