• Kaynak menüsünden dosya indirebilmek istiyorsanız lütfen forum kullanım bilgisini okuyunuz

Her Güne Bir Hadis

Yorgun

Veziri Azam
Yönetici
Vezir-i Azam
Katılım
13 Mar 2009
Mesajlar
13,960
Beğeniler
16,181
Puanları
113
Web sitesi
www.tarihsinifi.com
Rasûlullah (sav) buyurdular:

“Mü’minin mü’mine karşı durumu, bir parçası diğer parçasını sımsıkı kenetleyip tutan binâlar gibidir.”

(Buhârî, Salât 88, Mezâlim 5; Müslim, Birr 65)
 

Yorgun

Veziri Azam
Yönetici
Vezir-i Azam
Katılım
13 Mar 2009
Mesajlar
13,960
Beğeniler
16,181
Puanları
113
Web sitesi
www.tarihsinifi.com
Rasûlullah (sav) buyurdular:

“Müslüman, diğer Müslümanların dilinden ve elinden emin olduğu kişidir.”

(Buhârî, Îman 4,5, Rikâ, 26; Müslim, Îman, 63,65; Ebû Dâvûd, Cihâd, 2; Tirmizî, Kıyâme 52, Îman 12; Nesâî, Îman 8,9)
 

Aslı

Usta Üye
Katılım
11 Mar 2009
Mesajlar
10,583
Beğeniler
406
Puanları
83
İnsanlar biri birinin ihtiyacını karşılamakla mükelleftir. Bu insani ve dini bir vecibedir. Hadis-i şerifte sadaka vermek üstün gösterilerek teşvik edilmiştir: “Veren el alan elden üstündür” (Müslim, Zekât, 106)
 

Yorgun

Veziri Azam
Yönetici
Vezir-i Azam
Katılım
13 Mar 2009
Mesajlar
13,960
Beğeniler
16,181
Puanları
113
Web sitesi
www.tarihsinifi.com
Rasûlullah (sav) buyurdular:

“Kim bir mescid inşa ederse Cenâb-ı Hak ona cennette bir köşk ihsan eder.”

(Müslim, Mesâcid 25)
 

Yorgun

Veziri Azam
Yönetici
Vezir-i Azam
Katılım
13 Mar 2009
Mesajlar
13,960
Beğeniler
16,181
Puanları
113
Web sitesi
www.tarihsinifi.com
Rasûlullah (sav) buyurdular:

“Mü’min, başkalarıyla ülfet eder (hoş geçinir) ve kendisiyle ülfet edilir. Kimseyle ülfet etmeyen ve kendisiyle de ülfet edilmeyen kişide hayır yoktur.”

(Ahmed, II, 400, V, 335)
 

Yorgun

Veziri Azam
Yönetici
Vezir-i Azam
Katılım
13 Mar 2009
Mesajlar
13,960
Beğeniler
16,181
Puanları
113
Web sitesi
www.tarihsinifi.com
Rasûlullah (sav) buyurdular:

“Kişi, yaşadığı hâl üzere ölür.”

(Müslim, Cennet, 83)
 

Yorgun

Veziri Azam
Yönetici
Vezir-i Azam
Katılım
13 Mar 2009
Mesajlar
13,960
Beğeniler
16,181
Puanları
113
Web sitesi
www.tarihsinifi.com
Rasûlullah (sav) buyurdular:

“Kim kalbinde kin olmadan kardeşine sevgi dolu bir bakışla bakarsa, kirpiklerini açıp kapayana kadar Allah onun geçmiş günahlarını affeder.”

(Münâvî, VI, 233)
 

Yorgun

Veziri Azam
Yönetici
Vezir-i Azam
Katılım
13 Mar 2009
Mesajlar
13,960
Beğeniler
16,181
Puanları
113
Web sitesi
www.tarihsinifi.com
Rasûlullah (sav) buyurdular:

“Allah’ım! Sana teslim oldum, ben sana inandım, sana dayandım. Yüzümü gönlümü sana çevirdim, senin yardımınla düşmanlara karşı mücâdele ettim. Allah’ım! Beni saptırmandan yine sana, senin büyüklüğüne sığınırım ki senden başka ilah yoktur-. Ölmeyecek diri yalnız sensin. Cinler ve insanlar ise, hep ölümlüdürler!”

(Müslim, Zikir 67. Buhârî, Teheccüd 1, Tevhîd 7, 8, 24, 35)
 

Yorgun

Veziri Azam
Yönetici
Vezir-i Azam
Katılım
13 Mar 2009
Mesajlar
13,960
Beğeniler
16,181
Puanları
113
Web sitesi
www.tarihsinifi.com
Rasûlullah (sav) buyuruyor:

"Kim Allah'ın rızasını talep ederek bir mescid inşa ederse, Allah ona cennette bir ev inşa eder.”

(Buhârî, Salat 65; Müslim, Mesacid 25, (533))
 

byzmbk

Usta Üye
Katılım
9 Ocak 2014
Mesajlar
255
Beğeniler
2
Puanları
18
"Kim Allah'a ve ahiret gününe inanıyorsa komşusuna iyilik ve ihsanda bulunsun.Kim Allah'a ve ahiret gününe inanıyorsa misafirine ikram etsin"

HADİS-İ ŞERİF.
 

Yorgun

Veziri Azam
Yönetici
Vezir-i Azam
Katılım
13 Mar 2009
Mesajlar
13,960
Beğeniler
16,181
Puanları
113
Web sitesi
www.tarihsinifi.com
Rasûlullah (sav) buyurdular:

“Ümmetim içinde beni en çok sevenlerin bir kısmı benden sonra gelenler arasından çıkacaktır. Onlar beni görebilmek için mallarını ve âilelerini fedâ etmek isteyeceklerdir.”

(Müslim, Cennet, 12)
 

byzmbk

Usta Üye
Katılım
9 Ocak 2014
Mesajlar
255
Beğeniler
2
Puanları
18

"Kul, Kur'an-ı Kerim'i okuyup hatmettiği zaman,altmış bin melek ona istiğfar eder."

Hadis-i Şerif, Kenzü'l-Ummal
 

Yorgun

Veziri Azam
Yönetici
Vezir-i Azam
Katılım
13 Mar 2009
Mesajlar
13,960
Beğeniler
16,181
Puanları
113
Web sitesi
www.tarihsinifi.com
Rasûlullah (sav) buyurdular:

“Benimle sizin durumunuz şuna benzer: Bir adam ateş yakar. Ateş etrafı aydınlatınca pervâneler (gece kelebekleri) ve aydınlığı seven bir kısım hayvanlar bu ateşe kendilerini atmaya başlarlar. Adamcağız onlara mânî olmaya çalışır. Ancak hayvanlar galebe çalarak pek çoğu ateşe düşerler. Ben, ateşe düşmemeniz için sizi belinizden yakalıyorum, ancak siz ateşe atılmak için koşuyorsunuz!”

(Buhârî, Rikâk, 26)
 

Yorgun

Veziri Azam
Yönetici
Vezir-i Azam
Katılım
13 Mar 2009
Mesajlar
13,960
Beğeniler
16,181
Puanları
113
Web sitesi
www.tarihsinifi.com
Rasûlullah (sav) buyurdular:

“Emaneti olmayanın imanı yoktur, ahdine riâyet etmeyenin de dîni yoktur.”

(Ahmed, III, 154, 135)
 

Yorgun

Veziri Azam
Yönetici
Vezir-i Azam
Katılım
13 Mar 2009
Mesajlar
13,960
Beğeniler
16,181
Puanları
113
Web sitesi
www.tarihsinifi.com
Rasûlullah (sav) buyurdular:

“Çocuklarınıza ikrâm edin ve terbiyelerini güzel yapın.”

(İbn-i Mâce, Edeb, 3)
 

Yorgun

Veziri Azam
Yönetici
Vezir-i Azam
Katılım
13 Mar 2009
Mesajlar
13,960
Beğeniler
16,181
Puanları
113
Web sitesi
www.tarihsinifi.com
Rasûlullah (sav) buyurdular:

“Zulümden sakınınız! Çünkü zulüm, kıyamet gününde zâlime zifiri karanlık olacaktır. Cimrilikten de sakınınız. Çünkü cimrilik sizden önceki ümmetleri helâk etmiş, onları birbirlerinin haksız yere kanlarını dökmeye, haramlarını helâl saymaya sevketmiştir.”

(Müslim, Birr, 56; Buhârî, el-Edebü’l-müfred, no: 483. Ayrıca bkz. Ahmed, II, 92, 136; Hâkim, I, 55/26)
 

Yorgun

Veziri Azam
Yönetici
Vezir-i Azam
Katılım
13 Mar 2009
Mesajlar
13,960
Beğeniler
16,181
Puanları
113
Web sitesi
www.tarihsinifi.com
Rasûlullah (sav) buyuruyor:


“Ey Rabbim! Bize Receb’i ve Şa’ban’ı mübârek kıl ve bizi Ramazan’a ulaştır.”

(İbn Hanbel, I,259)
 

Yorgun

Veziri Azam
Yönetici
Vezir-i Azam
Katılım
13 Mar 2009
Mesajlar
13,960
Beğeniler
16,181
Puanları
113
Web sitesi
www.tarihsinifi.com
Rasûlullah (sav) buyurdular:


“Beş gece vardır ki, onlarda yapılan dualar geriçevrilmez: Bunlar: Recebin ilk Cuma gecesi, Şabanın on beşincigecesi, Cuma geceleri, Ramazan Bayramı gecesi, Kurban bayramıgecesi.”

(Camiu’s-Sagîr, c. III, s. 454.)
 

Yorgun

Veziri Azam
Yönetici
Vezir-i Azam
Katılım
13 Mar 2009
Mesajlar
13,960
Beğeniler
16,181
Puanları
113
Web sitesi
www.tarihsinifi.com
Rasûlullah (sav) buyuruyor:

“Âhirete göre dünya, sizden birinizin parmağını denize daldırmasına benzer. O kişi parmağının ne kadar su ile döndüğüne baksın!”

(Müslim, Cennet, 55; Tirmizî, Zühd, 15; İbn-i Mâce, Zühd, 3; Ahmed, IV, 229)
 

byzmbk

Usta Üye
Katılım
9 Ocak 2014
Mesajlar
255
Beğeniler
2
Puanları
18
"Hiç şüphe yok ki doğruluk iyiliğe götürür. İyilik de cennete götürür. Kişi doğru söyleye söyleye Allah katında sıddîk (doğru sözlü) diye yazılır. Yalancılık kötüye götürür. Kötülük de cehenneme götürür. Kişi yalan söyleye söyleye Allah katında kezzâb (çok yalancı) diye yazılır. "
Hadisi Şerif.
 
Moderatör tarafında düzenlendi:
Üst Alt