• Kaynak menüsünden dosya indirebilmek istiyorsanız lütfen forum kullanım bilgisini okuyunuz

İlk ve Orta Çağlarda Avrasya ünitesi sınavı

Katılım
12 Eki 2009
Mesajlar
34
Beğeniler
39
Puanları
18
Yaş
36
#1
A
Adı/ Soyadı:
Sınıf/ No:

……………………. LİSESİ 2017/2018 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 9. SINIFLAR II. DÖNEM II. SINAV SORULARI
1) Aşağıdaki boşlukları uygun şekilde doldurunuz.(10*3=30 Puan)
-
Tarihte ilk düzenli Türk ordusunu ……………………………………….……………………………………………………… kurmuştur.
- Parayı ticarette ilk kullanan Türk devleti ……………………………………………..…………………………………………….. dir.
- Eski Türk topluluklarında ölen kişinin ardından yapılan cenaze törenine ………..………………………………………………………….. denir.
- Avrupa’da kurulan ilk büyük Türk Devleti………………………………………………………………………………………………... ‘dir.
- Eski Türk topluluklarında eli silah tutan herkes asker sayılmıştır. ………………………………………………………………………………………… anlayışı hakimdir.
- İlk Türk devletlerinde hukukun temelini sözlü hukuk kuralları olan …………………………………………………………. oluşturmuştur.
- ………………………………………………………………………………. Dini et yemeyi ve savaşmayı yasakladığı için Türk yaşantısına uygun olmamıştır.
-Eski Türk toplulukları savaşlarda …………………………………………………………………….. taktiğini kullanmışlardır.
-II. Kök- Türk Devleti’nden günümüze ulaşan en önemli eser ……………………………………………………………………….. dır.
- Eski Türk topluluklarında mezarlara ……………………………………………………………………………..…………….. adı verilir.
2) Orta Asya Türk göçlerinin sonuçlarını yazınız. (15 Puan)
-
-
-
-
3) Türklerin askeri bakımdan gelişmelerinde etkili olan faktörler nelerdir? Yazınız. (10 Puan)4) Türkler neden konargöçer bir yaşam tarzını tercih etmiştir? Yazınız. (10 Puan)5) Orhun Yazıtları hangi devlet adamları adına dikilmiştir? Yazınız. (5 Puan)

6) Avrupalılar Attila’ya neden “Tanrı’nın Kamçısı” unvanını vermişlerdir? Açıklayınız. (5 Puan)


7)Yanda bulunan Kara Kuvvetleri birlik sembolünü inceleyerek üzerinde bulunan görsellerin ne anlama geldiğini açıklayınız. (25 Puan)

-
-
-
-
-
-
A
Adı/ Soyadı:
Sınıf/ No:

LİSESİ 2017/2018 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 9. SINIFLAR I. DÖNEM I. SINAV SORULARI

Aşağıdaki özelliklerin karşısına ait oldukları kültürlerin isimlerini yazınız.(2*5=10 Puan)

- Orta Asya kültürlerinin en gencidir. ……………………………………..
- Türklerin en eski kültürüdür. ……………………………………..
- Orta Asya’da yayılma alanı en geniş kültürdür. ……………………………………..
- Orta Asya’nın en eski kültürüdür. ……………………………………..
- Demiri en erken işleyen kültürdür. ……………………………………..

Aşağıda verilen kaynaklarda Türk adının anlamları ne şekilde belirtilmektedir? Yazınız.(3*3=9 Puan)


Uygur Metinleri

Çin Yıllıkları

Ziya Gökalp

Oguş

Budun


Ana Yurttaki Türk sosyal yapısını oluşturan birimleri aşağıdaki kutulara yerleştiriniz.(2*3=6 Puan)

Aşağıdaki boşlukları uygun şekilde doldurunuz.(3*10=30 puan)

- ………………………………………………………………………………………….Türk adını siyasi ad olarak kullanan ilk Türk -devletidir.
- …………………………………….……………………….. İstanbul’u kuşatan ilk Türk topluluğudur.
- …………………………………………………………… Kendi adına para bastıran ilk Türk topluluğudur.
- Dünya’nın en uzun destanı olan …………………………………..………….Destanı bu Türk topluluğuna aittir.
-………………………………………………………………………….Türk tarihinin ve edebiyatının ilk yazılı örneğidir.
-………………………………………………………………………………………Orta Asya’da bilinen ilk teşkilatlı devlettir.
- Bugün Türk askeri teşkilatından kullanılan On’lu Sistem ………………..………………………………. Tarafından bulunmuştur.
- Orta Asya’daki Türk boylarının tek bayrak altında toplandığı 2. dönem ………………………………………………… Devleti dönemidir.
- ………………………………………………………………..Orta Asya’da kâğıt ve matbaayı kullanan ilk Türk devletidir.
- ………………………………………………………………………………………. Doğu Avrupa’da İslamiyet’i kabul eden ilk Türk devletidir.

Konar- göçer yaşam nedir? Orta Asya Türk toplulukları neden bu yaşam şekillerini benimsemişlerdir? Yazınız.(10 Puan)

Türklerin Anayurdu neresidir? Sınırları yazınız.(10 Puan)
Kutluk Kağan’ aneden İlteriş ünvanı verilmiştir? Yazınız. (5 Puan)- Çin milletinin sözü tatlı ipek kumaşı yumuşak imiş tatlı sözle yumuşak kumaşla aldatıp uzak milleti bu şekilde kendine yaklaştırmış yaklaştırdıktan sonra kötü şeyleri o zaman düşünürmüş iyi bilgili insanı iyi cesur insanı yürütemezmiş bir insan Yanılsa kabilesine milletine akrabasına kadar barındırmazmış tatlı sözüne yumuşak ipek kumaşını aldığını çok çok Türk milleti öldün; Türk milleti, öleceksin! Türk, Oğuz Beyleri millet işitin: Üstte Gök basmasa altta yer delinmese Türk Milleti ilini töreni kim bozabilir?
Yukarıda verilen metinde Bilge Kağan Kül Tigin anıtında Çin politikası hakkında görüşlerini yazmıştır. Metinden faydalanarak Bilge Kağan’ın görüşleri hakkında neler söylenebilir? Yazınız.(20 Puan)

B
Adı/ Soyadı:
Sınıf/ No:

ERZURUM SPOR LİSESİ 2017/2018 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 9. SINIFLAR I. DÖNEM I. SINAV SORULARI

Aşağıdaki özelliklerin karşısına ait oldukları kültürlerin isimlerini yazınız.(2*5=10 Puan)

- Demiri en erken işleyen kültürdür. ……………………………………..
-Orta Asya’nın en eski kültürüdür. ……………………………………..
- Türklerin en eski kültürüdür. ……………………………………..
- Orta Asya’da yayılma alanı en geniş kültürdür. ……………………………………..
- Orta Asya kültürlerinin en gencidir. ……………………………………..

Aşağıda verilen kaynaklarda Türk adının anlamları ne şekilde belirtilmektedir? Yazınız.(3*3=9 Puan)


Uygur Metinleri

Çin Yıllıkları

Ziya GökalpUrug

İl
Ana Yurttaki Türk sosyal yapısını oluşturan birimleri aşağıdaki kutulara yerleştiriniz.(2*3=6 Puan)

Aşağıdaki boşlukları uygun şekilde doldurunuz.(3*10=30 puan)

- ……………………………………………………………………………….. Orta Asya’da sınırları en geniş Türk devletidir.
- …………………………………………………………………………….Emevilerle mücadele ederek Orta Asya’nın Araplaşmasını engelleyen Türk topluluğudur.
- …………………………………………………………………….. Bilinen ilk hükümdarı Teoman’dır.
- ………………………………………………………………………Eski Türk toplumunun sosyal yapısını oluşturan en küçük birimdir.
- ……………………………………………………………………………….. Hazar Denizi’ne ismini veren Türk topluluğudur.
- ……………………………………………………………………….Orta Asya’da kurulan 2. Büyük Türk devletidir.
- ………………………………………………………………………………………………….Museviliği kabul eden tek Türk topluluğudur.
- Orta Asya’daki Türk boylarının tek bayrak altında toplandığı ilk dönem ………………………………………………… Devleti dönemidir.
-……………………………………………………………………….Yerleşik hayata geçerek mimari eserler veren ilk Türk devletidir.
- …………………………………………………………………………………………..Cengiz Han’a itaat eden ilk Türk devletidir.
- Tanrı- Kut anlayışı nedir? Açıklayınız.(5 Puan)

- Türk devletlerinde hükümdarın görevleri nelerdir? Yazınız.(10 Puan)-Türklerin Anayurdu neresidir? Sınırları yazınız. (10 Puan)- Çin milletinin sözü tatlı ipek kumaşı yumuşak imiş tatlı sözle yumuşak kumaşla aldatıp uzak milleti bu şekilde kendine yaklaştırmış yaklaştırdıktan sonra kötü şeyleri o zaman düşünürmüş iyi bilgili insanı iyi cesur insanı yürütemezmiş bir insan Yanılsa kabilesine milletine akrabasına kadar barındırmazmış tatlı sözüne yumuşak ipek kumaşını aldığını çok çok Türk milleti öldün; Türk milleti, öleceksin! Türk, Oğuz Beyleri millet işitin: Üstte Gök basmasa altta yer delinmese Türk Milleti ilini töreni kim bozabilir?
Yukarıda verilen metinde Bilge Kağan Kül Tigin anıtında Çin politikası hakkında görüşlerini yazmıştır. Metinden faydalanarak Bilge Kağan’ın görüşleri hakkında neler söylenebilir? Yazınız.(20 Puan)

B
Adı/ Soyadı:
Sınıf/ No:

LİSESİ 2017/2018 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 9. SINIFLAR II. DÖNEM II. SINAV SORULARI
1) Aşağıdaki boşlukları uygun şekilde doldurunuz.(10*30= Puan)
-
Eski Türk topluluklarında ölen kişi savaşçı ise mezarının başına öldürdüğü düşman sayısını temsilen ………………………………………………………………………………… denilen taşlar dikilirdi.
-
Mete Han tarafından bulunan …………….……………………..………………………… Teşkilat (Sistem)dünyadaki modern ordular tarafından da örnek alınmıştır.
- Eski Türk topluluklarında ve devletlerinde ticaret genellikle …………………………………………..……………………….. esasına dayanmıştır.
-
Eski Türk topluluklarında en yaygın dinsel inanış ……………………………………………..………………………………. Dinidir.
-Avrupa Hun Devleti’nin en parlak dönemi ……………………..……………………………………………………… dönemidir.
- Türklerin ticarette kullandığı diske benzeyen gümüş paraya ………………..…………………………………………. Denir.
- Eski Türk topluluklarında eli silah tutan herkes asker sayılmıştır. ……………………………………………………………… anlayışı hakimdir.
- İlk Türk devletlerinde hukukun temelini sözlü hukuk kuralları olan …………………………………………………………. oluşturmuştur.
- ………………………………………………………………………………. Dini et yemeyi ve savaşmayı yasakladığı için Türk yaşantısına uygun olmamıştır.
-II. Kök- Türk Devleti’nden günümüze ulaşan en önemli eser ……………………………………………………………………….. dır.
2) Orta Asya Türk göçlerinin nedenlerinden 4 tanesini yazınız. (15 Puan)
-
-
-
-
3) Eski Türklerde “Yurt” olarak adlandırılan toprakların değişmesi hangi koşula bağlıydı? Yazınız. (10 Puan)

4) Özgürlük fikrinin göç olgusundaki etkisi nedir? Yazınız. (10 Puan)
5) Türk boyları ilişki kurdukları toplulukları hangi yönleriyle etkilemişlerdir? Yazınız. (5 Puan)
6) Kutluk Kağan’a neden “İlteriş” unvanı verilmiştir? Yazınız. (5 Puan)
7)Yanda bulunan Kara Kuvvetleri birlik sembolünü inceleyerek üzerinde bulunan görsellerin ne anlama geldiğini açıklayınız. (25 Puan)

-
-
-
-
-
-
 
Üst Alt