• Kaynak menüsünden dosya indirebilmek istiyorsanız lütfen forum kullanım bilgisini okuyunuz

İnkılaplar konu pekiştirme soruları

Yorgun

Veziri Azam
Yönetici
Vezir-i Azam
Katılım
13 Mar 2009
Mesajlar
14,257
Puanları
113
Web sitesi
www.tarihsinifi.com
İNKILAPLAR KONU PEKİŞTİRME SORULARI

1. Soru: I. TBMM'nin yaptığı ilk ve son inkılap hangisidir?
2. Soru: Yeni kurulan Türk Devleti'nin rejim sorunu hangi inkılapla son bulmuştur?
3. Soru: Milli egemenlik hangi gelişme ile tam olarak sağlanmıştır?
4. Soru: Demokratik olan, kadın erkek eşitliğini savunan sorunlara akılcı ve pratik çözümler getiren ve Türk aile yapısına uygun olan medeni kanun hangisidir?
5. Soru: Tek eşle evlilik, kadınlara boşanma hakkı, kadınlara istediği mesleği seçebilme hakkı verme ve mahkeme önünde kadın erkek eşitliği ne ile gelmiştir?
6. Soru: Kadınlara milletvekili seçme ve seçilme hakkı ne zaman verilmiştir?
7. Soru: Hukuk mahkemeleri kanunu borçlar kanunu, icra ve iflas kanunu hangi ülkeden alınmıştır?
8. Soru: Ticaret Kanunu, Deniz Ticareti Kanunu, Ceza Mahkemeleri Usulü Kanunu hangi ülkeden alınmıştır?
9. Soru: Ceza Kanunu 1926'da hangi ülkeden alınmıştır?
10. Soru: İlk yüksekokul hangisidir
11. Soru: İzmir İktisat Kongresi Atatürk'ün hangi ilkesi ile ilişkilidir?
12. Soru: Halka mesleki açıdan eğitim veren kurumlar hangileridir?
13. Soru: Türk Medeni Kanunu Atatürk'ün hangi ilkeleri ile ilgilidir?
14. Soru: Laikliğin ilk aşaması hangi inkılaptır?
15. Soru: Patrikhanenin dünya işleri ile ilgili yetkilerine ne ile son verilmiştir?
16. Soru: Halifeliği sorun haline getiren gelişme hangisidir?
17. Soru: Kadınlara siyasi hakların verilmesi hangi ilkelerle ilgilidir?
18. Soru: Tüm okulların Milli Eğitim Bakanlığına, bağlanarak tek elden yönetilmeye başlanması hangi inkılap ile olmuştur?
19. Soru: Ülkede eğitim ve öğretim alanında ikiliklerin kaldırılması ilköğretimin kız ve erkek çocukları için zorunlu hale getirilmesi hangi inkılabın sonucudur?
20. Soru: Okuma yazma çağını aşmış yetişkinlere yeni Türk alfabesini öğretmek amacıyla yapılan çalışma hangisidir?
21. Soru: Arkeoloji ve müzecilik çalışması Hangi inkılap ile hızlanmıştır?
22. Soru: Ümmetçi ve hanedancı tarih anlayışından milli tarih anlayışına hangi çalışma ile geçilmiştir?
23. Soru: 1921 Anayasası kaç yılına kadar yürürlükte kalmıştır?
24. Soru: Dini uzman yetiştirmek üzere ilahiyat fakültelerinin imamlık ve hatiplik gibi dini hizmetlerin yürütülmesi için imam hatip gibi okulların kurulması hangi inkılap ile kararlaştırılmıştır?
25. Soru: Atatürk'ün "Türk çocuğu atalarını tanıdıkça daha büyük işler yapmak için kendinde kuvvet bulacaktır." sözü neyi gösterir?
26. Soru: Türk dilini sadeleştirmek Türkçenin zenginliğini ortaya koymak ve aydın dili ile halk dili arasındaki açığın kapanmasını sağlamak için yapılan çalışma nedir
27. Soru: Medreselerin kapatılmasını hangi yenilik hızlandırmıştır?
28. Soru: Cumhuriyet tarihinde kurulan ilk üniversite hangisidir
29. Soru: Hangi inkılap ile basılan kitap sayısında artış yaşanmış, bilim ve teknolojide ilerleme olmuş ve Avrupa ile yakınlaşma sağlanmıştır?
30. Soru: 1934'te kılık kıyafet alanında yapılan düzenlemelerle kimler dini kıyafetlerle gezebileceklerdi?
31. Soru: Şeyhlik dervişlik, seyitlik, türbedarlık gibi ayrıcalık bildiren unvanlar hangi kanuna bağlı kalarak kaldırılmıştır
32. Soru: Toplumsal alanda ve resmi işlerde kargaşaya son vermek ve ayrıcalık ifade eden unvanları ortadan kaldırmak amacıyla yapılan inkılap hangisidir?
33. Soru: Ağa, hacı, hoca, bey, paşa, hanım gibi üstünlük belirten unvanlar hangi yenilikle birlikte kaldırılmıştır?
34. Soru: Osmanlı idarecilerine verilen tüm nişan rütbelerin taşınması hangi yasa ile yasaklanmıştır?
35. Soru: Ölçü birimlerinde yapılan düzenlemelerdeki temel amaç nedir?
36. Soru: Türkiye Cumhuriyeti kilogram ve metre gibi ölçü birimlerini ne zaman kullanmaya başlamıştır
37. Soru: Batılı ülkeler ile yaşanan ekonomik sıkıntıları gidermek maksadıyla hafta tatili ne zaman cumadan pazara alınmıştır?
38. Soru: İzmir İktisat Kongresinin toplanması Lozan konferansında hangi meselenin halledilmesinde etkili olmuştur?
39. Soru: İzmir İktisat Kongresi'nde alınan kararlara ne denilmiştir?
40. Soru: Yerli malına önem verilmesi sendika haklarının tanınması büyük fabrikaların kurulması, milli bankaların kurulması ve sanayinin teşvik edilmesi gibi kararlar nerede alınmıştır?
41. Soru: Türkiye'nin ilk demir çelik fabrikası hangisidir?
42. Soru: Köylünün kooperatifleşmesini sağlamak köylüye ucuz kredi, tohum vermek ve köylünün makine ihtiyacını karşılamak amacıyla yapılan çalışma hangisidir?
43. Soru: Traktör kullanımını teşvik edilmesi köylüye tohum ve alet yardımı yapmak ve köylünün ürününü değerlendirmek amacıyla ne açılmıştır?
44. Soru: Tarım alanlarını değerlendirmek tarımı modernleştirmek ve tarım alanında uzman yetiştirmek amacıyla yapılan çalışma hangisidir?
45. Soru: Türk Hava Kurumu ne zaman açılmıştır?
46. Soru: Özel sektöre kredi sağlamak ve ticareti canlandırmak amacıyla açılan ilk özel banka hangisidir?
47. Soru: Türkiye Cumhuriyetinin ilk kambiyo denetimi ne ile başlamıştır?
48. Soru: Sağlık Bakanlığı ne zaman kurulmuştur?
49. Soru: Korumacı bir dış ticaret politikasının çıkarılması sanayiyi korumak için gümrük vergilerinin yükseltilmesi ve yerli tüccarın korunması doğrultusunda hangi çalışma yapılmıştır?
50. Soru: Hükümetin, döviz taleplerini kontrol etmek ve 1929 Dünya ekonomik krizine karşı Türk parasının değerini korumak maksadıyla çıkardığı yasa hangisidir?
51. Soru: Milli Hava Ulaştırma Teşkilatı askeri amaçlı olarak kaç yılında kurulmuştur
52. Soru: Deniz yolları ve ticaret filosunu güçlendirmek amacıyla 1937, hangi banka kurulmuştur?
53. Soru: II. Beş Yıllık Kalkınma Planı'nın uygulanamama nedeni nedir?
54. Soru: 1925'te Osmanlı'dan kalma kurumları işletmek ve sanayicilere kredi sağlamak amacıyla hangi banka kurulmuştur
55. Soru: Özel teşebbüse yatırım yapmada kolaylık sağlamak, sanayi ile uğraşanlara ucuz arazi ve bina vermek ve bunları kazanç vergisinden muaf tutmak amacıyla çıkartılan yasa hangisidir?
56. Soru: Özel sektörün yeterli sermayeye sahip olmaması, teknik bilgi ve eleman eksikliği gibi gelişmeler neye sebep olmuştur?
57. Soru: Maden kaynaklarımızın araştırılması ve belirlenen kaynakların çıkartılıp işletilmesi için ne kurulmuştur?

Cevapları ve soruları indirmek isterseniz

Bağlantıyı görüntüleme izniniz yok Giriş yap veya üye ol.
 
Üst Alt