• Kaynak menüsünden dosya indirebilmek istiyorsanız lütfen forum kullanım bilgisini okuyunuz

IV. Mehmet Döneminin Siyasal Olayları

Tarih Öğretmeni

Sultan
Yönetici
Sultan
Katılım
11 Mar 2009
Mesajlar
8,581
Puanları
113
Konum
Yeryüzü
Web sitesi
www.tarihbilinci.com
19 / 36​
SULTAN DÖRDÜNCÜ MEHMED
(1648-1687)

IV. Mehmet Döneminin Siyasal Olayları
Sultan İbrahim'den sonra yerine, yedi yaşındaki oğlu IV. Mehmet geçirildi (1648-1687).
IV. Mehmet'in ilk yıllarında devlet yönetimi, Büyük Valide Kösem Sultan ile annesi Turhan Sultan'ın elinde kaldı. Bu sırada devlet çok güç durumdaydı. Girit Savaşı devam etmekteydi.
Devlet gelirleri son derece azalmış, ordu ve donanma bozulmuş, saray masrafları artmıştı. Bu sırada sadrazamlığa getirilen Tarhuncu Ahmet Paşa, aldığı önlemlerle giderleri azaltmaya, gelirleri çoğaltmaya çalıştı. Ancak, çıkarları bozulanlar, II. Süleyman'ı padişah yapmak istiyor, diyerek kendisini şikâyet edince, Tarhuncu Ahmet Paşa idam edildi (1653).

IV. Mehmet'in padişahlığı döneminde yaşanan siyasal olaylar şunlardır:
KÖSEM SULTAN'IN ÖLDÜRÜLMESİ
Sultan Dördüncü Mehmed, tahta çıktığında Çanakkale Boğazı Venediklilerin ablukası altında bulunuyordu. Saray içindeki çekişmeler yeniçeri ve celali isyanları devam ediyordu.
Dört padişahın saltanatı süresince Kösem Sultan devlet ve harem hakimiyetini ele geçirmişti. Yaptığı entrikalara bir yenisini eklemeye çalışan Kösem Sultan ve yakın çevresi, padişahı zehirleyip yerine Şehzade Süleyman'ı geçirmeyi planladılar. Ancak Turhan Sultan, durumu son anda haber alıp Kösem Sultanı boğdurttu (3 Eylül 1651).


TARHUNCU AHMET PAŞA
Sultan Dördüncü Mehmed döneminde sadrazamlığa getirilen Tarhuncu Ahmed Paşa, Girit'i fethetmek, donanmayı yeniden kurmak ve devlet bütçesini düzenlemek için çalışmalar yaptı. 1652 yılında sadrazam olan Tarhuncu Ahmed Paşa, bütçeyi denkleştirmek için verilen gereksiz hediye ve bahşişleri sınırlandırdı.
Saray harcamalarını azaltmaya çalışan, ilk kez mali yıl bütçesini önceden hazırlayan Tarhuncu Ahmed Paşa, çıkarları elden gidenlerin yalan ve dedikoduları sonucu idam edildi (1653). Tarhuncu Ahmed Paşa'nın öldürülmesinden sonra ülkede siyasi istikrar kalmadı.
Yeteneksiz kişiler yönetime hakim oldu. Yeniçeri ve sipahi ayaklanmaları, Celali hareketleri durmadı. Kıtlık sonucu köylülerin arazilerini terk etmeleri, şehirlerde nüfus artışına yol açtı ve işsizlik boy gösterdi.KÖPRÜLÜLER DEVRİ
Sık sık meydana gelen sadrazam değişiklikleri, Osmanlı İmparatorluğu'ndaki kötü gidişe son verilmesine engel oluyordu. Bu sıralarda gerek halk, gerekse devletin ileri
gelenleri arasında Köprülü Mehmed Paşa'nın sadrazam olması ile bütün işlerin düzeleceği yolunda bir inanç doğmuştu. Sadrazam olması için teklif götürülen Köprülü Mehmed Paşa, bazı şartlar ileri sürdü.
Osmanlı tarihinde ilk kez bir kişi sadrazam olmak için bazı şartlar ileri sürüyordu.
Bu koşulların başlıcaları şunlardır:
1)[FONT=&quot] [/FONT]Sadrazamlık görevine kimsenin karışmaması
2)[FONT=&quot] [/FONT]Devlet işleriyle ilgili tekliflerin kabul edilmesi
3)[FONT=&quot] [/FONT]Devlet memurlarının atanmasında ve görevden alınmasında kendisine baskı yapılmaması
4)[FONT=&quot] [/FONT]Kendisi hakkında bir şikâyet olursa, soruşturma yapılmadan görevden alınmaması ve cezalandırılmaması
Bu şartları kabul eden Sultan Dördüncü Mehmed, 15 Eylül 1656 tarihinde Köprülü Mehmed Paşa'yı sadrazamlığa getirdi. Köprülü Mehmet Paşa, tam yetki ile göreve başladı.
Mali konularda bir çok düzenleme yapan Köprülü Mehmed Paşa, ulema arasında mevcut olan dini tartışmayı da sona erdirdi. Asker ocakları arasında disiplini yeniden sağladı.

A)[FONT=&quot] [/FONT]OSMANLI-VENEDİK SAVAŞI 1656- 69 (Girit’in Fethi)
Osmanlıların Girit'i işgalinden sonra, 1656'da Venedikliler kuvvetli bir donanma ile Çanakkale Boğazı'na kadar geldiler. Boğaz önündeki adaları işgal ettiler. Çanakkale Boğazı'nı kapatarak Girit'e yardım gönderilmesini engellediler.
Köprülü Mehmet Paşa Çanakkale Boğazı'nı kuşatmadan kurtarmak amacıyla harekete geçti. Venedikliler yenilgiye uğratıldı, Limni , Bozcaada ve İmroz geri alındı. Çanakkale Boğazı açılarak Girit'e asker ve cephane gönderildi.
Köprülü Mehmet Paşadan sonra sadrazamlığa getirilen oğlu Fazıl Ahmet Paşa, Girit'e giderek Kandiye Kalesi'ni aldı ve adanın fethini tamamladı (1669).

B)[FONT=&quot] [/FONT]II.VİYANA KUŞATMASI
(II. Dönem Avusturya Savaşı (1662 – 1664)
IV. Mehmet dönemindeki Osmanlı-Avusturya savaşları, Erdel Beyi Rakoçi'nin isyanı ile başladı.
Sadrazam Köprülü Mehmet Paşa, Erdel'e giderek isyan eden Erdel beyini değiştirdi. Avusturya'ya sığınan Rakoçi, Gros Varadin Kalesi'ni Avusturyalılara bıraktı.
Sadrazam Köprülü Mehmed Paşa'nın 30 Ekim 1661 tarihinde vefatı üzerine, oğlu Köprülü Fazıl Ahmed Paşa sadrazamlığa tayin edildi.
Bu sırada Erdel Beyliği yüzünden Osmanlı-Avusturya savaşları devam ediyordu.
Köprülü Fazıl Ahmed Paşa, Avusturya üzerine sefere çıktı. Uyvar (24 Eylül 1663), Novigrad (4 Kasım 1663) kalelerinin fethedilmesi üzerine Avusturya barış istedi.

1664'TE yapılan VASVAR ANTLAŞMASI'NA GÖRE;
1)[FONT=&quot] [/FONT]Uyvar ve Nevigrad kaleleri Osmanlılarda kalacak; Zerinvar Avusturya'da kalacak
2)[FONT=&quot] [/FONT]Erdel Osmanlıların olacak, Avusturya Osmanlıların atadığı beyi tanıyacak. Avusturya, Erdel işlerine karışmayacak
3)[FONT=&quot] [/FONT]Avusturya Osmanlı Devleti’ne 200.000 kuruş savaş tazminatı ödeyecek.
Önemi:
1-[FONT=&quot] [/FONT]Osmanlı devletinin Avusturya karşısındaki son askeri başarısıdır.
2-[FONT=&quot] [/FONT]Osmanlı Devleti Avusturya’dan son kez toprak kazandı.ve son kez savaş tazminatı aldı.

İKİNCİ VİYANA KUŞATMASI (1683)
17. yüzyılda yapılan Avusturya savaşlarının en uzun süreli ve sonuç bakımından en kötüsü İkinci Viyana Kuşatması ile başlayan savaşlardır.
Nedenleri:
1)[FONT=&quot] [/FONT]Orta Macaristan'da siyasi etkisini artırmak, Macar halkını zorla Katolik yapmak isteyen Avusturya’ya karşı Orta Macaristan'ın Protestan halkı buna karşı çıkarak İmre Tökeli liderliğinde Osmanlı Devleti'nden yardım istemesi
Bu sıralarda Macaristan'ın Avusturya'ya kalan bölgesinde oturan Macarlar, Avusturya İmparatoru I.Leopold'un baskısına uğramışlardı. Leopold koyu bir Katolik olduğu için, Macaristan'da mezhep özgürlüğünü kaldırmıştı. İmparatorun bu baskıları karşısında Macarlar, İmre Tökeli'nin başkanlığında isyan ettiler. Avusturya ile başa çıkamayacağını anlayan İmre Tökeli, Osmanlılardan yardım istedi.
2)[FONT=&quot] [/FONT]Merzifonlu Kara Mustafa Paşa'nın şöhret kazanma isteği.

Sadrazam Merzifonlu Kara Mustafa Paşa, İmre Tökeli'nin isteğini kabul ederek kendisine Orta Macaristan kralı unvanını verdi. Merzifonlu, Padişah IV. Mehmet'i ikna ederek Divan'dan, Avusturya'ya savaş açılması kararını çıkarttı. Osmanlı Devleti'nin bu seferden beklentisi, Zitvatoruk Antlaşması ile sona eren üstünlüğünü, yeniden Avusturya'ya kabul ettirmekti.

Savaş:Osmanlı ordusu, Merzifonlu Kara Mustafa Paşa'nın komutasında 1683'te Avusturya seferine çıktı. İlk hedef Yanık Kalesi'nin ele geçirilmesiydi. Ancak Merzifonlu Kara Mustafa paşa, bazı komutanların karşı çıkmalarına rağmen, doğrudan Viyana üzerine yürüdü ve kenti kuşattı. Uzun süren kuşatmanın sonucu kentin ele geçirilememesi üzerine düşman zaman kazanmış oldu ve Avusturyalılardan, Almanlardan ve Lehlerden oluşan bir Haçlı ordusu, Leh Kralı Jan Sobieski'nin komutasında Viyana'nın yardımına geldi. Haçlı ordusu ile yapılan savaşta, Osmanlı ordusu yenilgiye uğradı.
İkinci Viyana Kuşatması’nın Başarısız Olmasının Sebepleri
1)[FONT=&quot] [/FONT]Kuşatma için gerekli topla-rın götürülmemesi
2)[FONT=&quot] [/FONT]Viyana önlerine gelmeden önce, geride kalan Avusturya kalelerinin alınmaması
3)[FONT=&quot] [/FONT]Merzifonlu Kara Mustafa Paşa'nın, şehrin kendiliğinden teslim olmasını beklemesi
4)[FONT=&quot] [/FONT]Avrupalı devletlerin Viyana'nın yardımına gelmeleri
5)[FONT=&quot] [/FONT]Kırım Hanı’nın Alman ve Lehistan kuvvetlerinin Tuna’yı geçmesini engellememesi
6)[FONT=&quot] [/FONT]Şehrin güçlü surlarla çevrilmiş olması
7)[FONT=&quot] [/FONT]Devletteki iç çekişmelerin orduya yansıması etkili olmuştur.
Sonuçları:
1)[FONT=&quot] [/FONT]Merzifonlu Kara Mustafa Paşa, dağılan kuvvetleri toplayıp önce Budin'e, daha sonra Belgrad'a geldi.
2)[FONT=&quot] [/FONT]IV. Mehmet Merzifonlu Mustafa paşayı idam ettirdi. Yerine Kara İbrahim Paşa (Fazıl Mustafa Paşa ) sadrazamlığa getirildi.
3)[FONT=&quot] [/FONT]Osmanlı ordusunun geri çekilmesi sırasında, başta Estergon olmak üzere bazı kaleler Avusturyalıların eline geçti.
4)[FONT=&quot] [/FONT]Osmanlı ordusunun Viyana önlerinde yenilgiye uğraması, Avrupa'da büyük bir sevinç yarattı.
5)[FONT=&quot] [/FONT]II.Viyana Kuşatması,Avrupa’yı telaşa düşüren son sefer oldu.Avrupa’dan geri çekilme süreci başladı. Osmanlı Devleti savunmaya çekildi ve bu gerileyiş 1683'ten 1921 Sakarya Savaşı'na kadarsürdü.
6)[FONT=&quot] [/FONT]Papa’nın girişimiyle Osmanlı Devleti’ne karşı Avusturya, Lehistan, Venedik,Malta ve Rusya devletlerinin oluşturduğu “Kutsal İttifak” kuruldu.

Viyana önlerinde bozguna uğrayan Osmanlı Ordusu geri çekilince düşman kuvvetleri Macaristan girdi. Sırasıyla Vişgrad (18 Haziran 1684), Uyvar (19 Ağustos 1685), Budin (2 Eylül 1686) kaleleri Avusturyalıların eline geçti. Diğer taraftan Venedik, Avusturya ile anlaşarak Osmanlı Devletine karşı cephe açtı ve adaların bazılarını ele geçirdi. Venedik Yunanistan'da Patras, Korent, İnebahtı, Mizistre gibi önemli kalelere ve son olarak Atina'yı ele geçirdi (25 Eylül 1687).
İkinci Viyana Kuşatması'nın Osmanlı tarihinde önemi büyüktür. Şimdiye kadar bu denli büyük bir yenilgiye uğramayan Osmanlı Devleti artık gerilemeye başlıyordu. İkinci Viyana Kuşatmasından sonra Avrupa Devletleri Türkleri Avrupa'dan çıkarma umuduna kapılıp kutsal ittifakı kurdular.
Avusturya ve Venedik'e karşı alınan mağlubiyetler ve önemli kalelerin kaybedilmesi Osmanlı Devletinde büyük yankı uyandırmıştı. Ordu da isyanlar başladı. Askerler başarısızlığının sebebi olarak Sultan Dördüncü Mehmed'i suçluyorlardı. Askerlerin isteği ile sadrazam olan Siyavuş Paşa, bütün devlet adamlarının hazır bulunduğu bir toplantıda Sultan Dördüncü Mehmed'in tahttan indirilerek yerine Şehzade Süleyman'ın tahta geçirilmesine dair bir karar aldı. Sultan Dördüncü Mehmed 8 Kasım 1687 tarihinde tahttan indirildi.


C) OSMANLI-LEHİSTAN SAVAŞI
II. Osman (Genç Osman) döneminde yapılan Hotin Antlaşması ile başlayan ve elli yıl süren barış dönemi, 1672'de bozuldu.
Nedeni: Lehistan'ın, Osmanlı himayesindeki Ukrayna Kazaklarına saldırması üzerine, IV. Mehmet sefere çıktı.
Sonucu: Yenilgiye uğrayan Lehistan'ın isteği üzerine BUCAŞ ANTLAŞMASI yapıldı (1672).
Antlaşmaya göre;
1)[FONT=&quot] [/FONT]Podolya Osmanlılarda kalacak;
2)[FONT=&quot] [/FONT]Lehistan, her yıl Osmanlılara vergi verecekti.
Ancak, Lehistan Diyet Meclisi antlaşmayı onaylamadığı için yeniden başlayan savaşlar dört yıl kadar devam etti. Osmanlı Devleti'nin, alacağı vergiden vazgeçmesi Üzerine, Bucaş Antlaşması yeniden imzalandı (1676).
Önemi:
1-[FONT=&quot] [/FONT]Bucaş,Osmanlı’nın topraklarına yeni topraklar kattığı son antlaşmadır (Avrupa'da devlete toprak kazandıran en son anlaşmadır).
2-[FONT=&quot] [/FONT]Osmanlı,Batıda (Avrupa’da) en geniş sınırlarına ulaşmıştır.
 

parla

Acemi Üye
Katılım
2 Eyl 2009
Mesajlar
2
Puanları
0
teşekkürler
 
Üst Alt