• Kaynak menüsünden dosya indirebilmek istiyorsanız lütfen forum kullanım bilgisini okuyunuz

Tarih Test Karma Tarih Deneme Sınavı Test-4

Tarih Öğretmeni

Sultan
Yönetici
Sultan
Katılım
11 Mar 2009
Mesajlar
7,925
Beğeniler
6,334
Puanları
113
Konum
Yeryüzü
Web sitesi
www.tarihbilinci.com
#1
KARMA TARİH DENEME SINAVI TEST-41) Boğazlarda hükümdarlık haklarının Türkiye’ye verilmesi aşağıdaki antlaşmalardan hangisi ile gerçekleşmiştir ?

A) Ankara

B) Montrö

C) İstanbul

D) Lozan

E) Sevr


2) “Osmanlı Devleti XVII. Yüzyıl’da orduda yeni düzenlemeler yaptı. Ayrıca bu dönemde çağdaş anlamda teknik eğitimi de başlattı.”

Bu gelişmeler aşağıdaki toplumsal kesimlerden hangilerinin tepkisine neden olmuştur ?

A) Halk - Ordu

B) Köylü – Din adamları

C) Yeniçeri – Ulema

D) Tımarlı sipahi – Vezirler

E) Divan üyeleri – Halk


3) Osmanlı Devleti tarafından Alman sömürgeciliği doğrultusundaki Bakü petrollerini ele geçirmek, Enver Paşa’nın Turancılık siyaseti gereği Orta Asya Türk Dünyasına ulaşmak amacıyla açılan cephe hangisidir ?

A) Kafkas

B) Hicaz

C) Yemen

D) Kanal

E) Irak


4) Aşağıdakilerden hangisinde, Türklerin tarih boyunca kullandıkları alfabeler sırası ile verilmiştir ?

A) Uygur, Fars, Latin, Arap

B) Göktürk, Arap, Fars, Latin

C) Uygur, Göktürk, Fars, Latin

D) Göktürk, Uygur, Arap, Latin

E) Uygur, Göktürk, Arap, Latin


5) Aşağıdakilerden hangisi Erzurum Kongresi’nin önemi ile ilgili doğru bir değerlendirme değildir ?

A) Manda ve himaye fikrini kesin bir dille reddetmiştir

B) Amacı ve toplanma biçimi bakımından bölgesel niteliktedir

C) Kabul ettiği kararlar ulusal niteliklidir

D) Türk vatanının sınırları bu kongrede belirlenmiştir

E) Bütün milli dernekleri bir merkezde birleştirmiştir


6) Aşağıdakilerden hangisinde Boğazlar ilk kez uluslar arası bir ortamda gündeme getirilmiştir ?

A) Londra Antlaşması

B) Hünkar İskelesi Antlaşması

C) Mondros Ateşkesi

D) Lozan Antlaşması

E) Londra Sözleşmesi


7) Osmanlı Devleti’nden en son ayrılan Balkan Devleti aşağıdakilerden hangisidir ?

A) Yunanistan

B) Sırbistan

C) Arnavutluk

D) Karadağ

E) Romanya


8) Osmanlı Devleti’nin Duraklama döneminde maliyenin bozulmasında aşağıdakilerden hangisi etkili olmamıştır ?

A) Savaşların uzun sürmesi

B) Saray masraflarının artması

C) Akdeniz ticaretinin önemini yitirmesi

D) Tımarlı sipahilerin sayısının artması

E) Sık sık cülus bahşişi dağıtılması


9) “Osmanlı Devleti, XIX. Yüzyıl’da yaşadığı siyasi sorunlar nedeniyle Balkan topraklarında ulusal devletler kurulmasına engel olamamış, I. Dünya Savaşı’nda ise Araplar, İngilizlerle birlikte hareket etmiştir.”

Bu gelişmelere dikkat edilirse

I. Osmanlıcılık

II. Ümmetçilik

III. Ulusçuluk

düşüncelerinden hangileri önemini yitirmiştir ?

A) Yalnız I

B) I, II

C) I, II, III

D) Yalnız III

E) Yalnız II


10) Yeni Türk devletinin ilk anayasası aşağıdakilerden hangisidir ?

A) Tanzimat Fermanı

B) Teşkilat-ı Esasiye

C) Kanun-i Esasiye

D) Sened-i İttifak

E) Islahat Fermanı


11) Aşağıdakilerden hangisi Duraklama Dönemi’nin özelliklerinden değildir ?

A) Savaşların uzun sürmesi

B) Padişahların hiç sefere çıkmaması

C) Bütçenin açık vermesi

D) Özellikle askeri alanda ıslahatların yapılması

E) Orduda disiplinin bozulması


12) Aşağıya bugünkü Türkiye sınırlarının çizildiği antlaşmalar ve ilgili devletler verilmiştir. Bunlardan yanlış olan seçenek hangisidir ?

A) Kasr-ı Şirin / İran sınırı

B) 1921 Ankara Antlaşması / Irak sınırı

C) 1913 İstanbul Antlaşması / Bulgaristan sınırı

D) Kars Antlaşması / Sovyet Rusya / Gürcistan-Ermenistan

E) Lozan Antlaşması / Yunanistan sınırı


13) Mudanya Ateşkes Antlaşmasına taraf olmasına rağmen görüşmelere katılmayan devlet aşağıdakilerden hangisidir ?

A) İtalya

B) Yunanistan

C) Fransa

D) İngiltere

E) Türkiye


14) Anadolu’ya ilk Türk akınlarını hangi Türkler yapmıştır ?

A) Hun – Sibir

B) Bulgar – Macar

C) Avar – İskit

D) Hun – Selçuklu

E) Osmanlı - Selçuklu


Cevap Anahtarını ekten indirebilirsiniz
 

Ekli dosyalar

  • 97 bayt Görüntüleme: 8
Üst Alt