• Kaynak menüsünden dosya indirebilmek istiyorsanız lütfen forum kullanım bilgisini okuyunuz

“Kur’an İslamı” Diyenlerin Meramı

Furkan

Vezir
Yönetici
Vezir
Katılım
20 Mar 2009
Mesajlar
694
Beğeniler
248
Puanları
43
#1
“Kur’an İslamı” Diyenlerin Meramı

Sloganların etkileyici bir büyüsü var. Onları duyan, çoğu zaman önce etkisine kapılır ve ‘evet doğrudur’ demekten kendini alamaz. Fakat biraz sonra farkına varır ki ‘hayır, doğru değildir!’

İslam Düşünce sahasında da böyle slogan türü çıkışlar görülegelmiştir. Bu çıkışların tipik bir örneği olarak, “bana sizin İslamınızı değil, Kur’an İslamını getirin” diyen birileri çıkıyor ve “Kur’an İslamı” sloganı altında Kur’an dışındaki her şeyi reddetmeye yelteniyor.

Aslında onlar da çok iyi biliyorlar ki İslam Kur’an’dan ibaret değildir. Kur’an’ı ve sünnetiyle; fıkhı ve hukuku ile; akaidi, kelamı ve tefekkürüyle; tefsiri, tasavvufu ve tarihiyle; geliştirdiği yeni dünya görüşü ve bakış açısıyla İslam büyük bir medeniyettir. Koskoca bir uygarlıktır ve 1500 yıldır insanlığın birinci gündem maddesidir.

Evet, Kur’an bu büyük medeniyetin nüvesidir, özüdür. Ana kaynağı ve en büyük dinamizmidir. Fakat kesinlikle bu koskoca uygarlığın tamamı değildir. Evet, gerçekten altıbin küsur ayet-i kerimenin bir tezahürü ve onlardan mülhem olarak, engin bir medeniyet doğmuştur. Fakat bu koca uygarlık, altıbin ayetin yanı sıra, onlarca ciltten oluşan fıkıh kitapları, bazen yüz cilde varan tefsirleri ve daha da ötesi yüzbinleri aşan hadisleri ile çok engin ve sınırları çok geniş bir kültürdür İslam.

İslamın bu genişliği, sadece kültürel alanda değil, aynı zamanda getirmiş olduğu evrensel ahlaki ve insani prensiplerde de söz konusudur. Mesela, Kelime-i Şehadeti getiren herkes, başka hiç bir ameli olmasa bile müslüman kabul edilmek zorundadır. İslam ulemasının “Ehl-i Kıble tekfir edilmez” düsturu, İslamın kendi içindeki engin hoşgörüsüdür. Yunus’un, “Yaradılanı sev yaradandan ötürü” şeklindeki ifadesi ise, İslamın evrensel hoşgörüsüdür.

“Kur’an İslamı” işte bu kadar geniş bir hoşgörüye ve büyük bir uygarlığa sahip olan İslam mefhumunu, sadece Kur’an’ın kendisinden ibaret göstermek isteyenlerin sloganıdır ve bu yaklaşım, dinini hayatının her alanında merkeze koymaktan ve Allah rızasından başka derdi olmayan temiz müslümanları töhmet altında bırakmaktadır. Onların meramı, hadis diye uydurulmuş şu sözde tam olarak ifadesini bulmaktadır: “Benden size bir hadis ulaştığında onu Kur’an ile karşılaştırınız. Ona uyanları alınız. Uymayanları atınız.” Tarihte bu hadisi uyduran zihniyet, bugün şu slogan ile karşımıza çıkmaktadır: “Ben Kur’an İslamını istiyorum. Falanın filanın İslamını değil.” Zihniyet ve hedef aynı: “Engin İslam kültürünü ve Allah’ın Kitabı’nın ışığını daraltmak.”

Sen ne güzel buyurmuşsun ya Rasulallah!

“Sakın sizden birini, koltuğuna yaslanmış bir halde, kendisine benden bir hadis geldiğinde şöyle derken duymayayım: Biz bunu tanımıyoruz. Biz Allah’ın kitabında neyi bulmuş isek sadece ona uyarız. (Ebu Davud, Tirmizî, İbn Mâce, Darimî, Ahmed)
 
Üst Alt