• Kaynak menüsünden dosya indirebilmek istiyorsanız lütfen forum kullanım bilgisini okuyunuz

Kurtuluş Savaşı Cepheler ve Antlaşmalar Dönemi Konu Pekiştirme Soruları

Yorgun

Veziri Azam
Yönetici
Vezir-i Azam
Katılım
13 Mar 2009
Mesajlar
14,257
Puanları
113
Web sitesi
www.tarihsinifi.com
KURTULUŞ SAVAŞI – CEPHELER DÖNEMİ
1. Soru: TBMM'nin ilk askeri ve siyasi h şansı hangisidir?
2. Soru: TBMM'nin açılmasına ortam hazırlayan gelişme hangisidir?
3. Soru: TBMM ile Gürcistan arasında yapılan antlaşma hangisidir?
4. Soru: Harbiye Nazırı Cemal Paşa ile Genelkurmay Başkanı Cavit Şakir Paşa hangi gelişme ile görevlerinden alınmışlardır?
5. Soru: Kuvayımilliye'nin genel anlamda başlangıcı hangi gelişme kabul edilir?
6. Soru: Batı Cephesi Komutanı Ali Fuat Paşa, Gediz Taarruzunda başarısız olunca hangi göreve verilmiştir?
7. Soru: TBMM'nin açtığı ilk askeri cephe hangisidir?
8. Soru: Gürcistan hangi toprakları Batum Antlaşması ile TBMM'ye bırakmış, tır?
9. Soru: 15 Eylül 1919 Suriye İtilafnamesi ile İngiltere ve Fransa hangi toprakları kendi aralarında değiştirmişlerdir?
10. Soru: Teşkilat-ı Esasiye ve İstiklal Marşı'nın kabulü hangi askeri başarıdan sonra gerçekleşmiştir?
11. Soru: 9 Kasım 1920'de Batı Cephesi Kuzey ve Güney olarak ikiye ayrılmıştır. Kuzey Cephesinde İsmet Paşa görev yaparken Güney Cephesine kim atanmıştır?
12. Soru: Çerkez Ethem İsyanı hangi asker başarı neticesinde bastırılmış
13. İtilaf Devletleri Sevr Antlaşması'nı hafif değişiklikle TBMM'ye kabul ettirmek maksadıyla I. İnönü Savaşı’ndan sonra hangi çalışmayı tertiplemişlerdir?
14. Soru: Sovyet Rusya Sevr Antlaşması'nı tanımamayı hangi antlaşma ile taahhüt etmiştir?
15. Soru: İtilaf Devletlerinin Londra Konferansına İstanbul hükümetiyle birlikte TBMM'yi de çağırmalarındaki temel amaç nedir?
16. Soru: İtilaf Devletlerinin TBMM Hükümetini dolaylı olarak Londra Konferansı’na çağırmalarındaki amaç nedir?
17. Soru: Sovyet Rusya, Misakımillî’yi hangi antlaşma ile tanımıştır?
18. Soru: Misakımilli’den ilk taviz hangi antlaşma ile verilmiştir?
19. Soru: İnönü Savaşlarının Kurtuluş Savaşı’ndaki önemi nedir?
20. Soru: TBMM hangi devletin resmi davetiyle Londra Konferansı'na katılmıştır?
21. Soru: İtilaf Devletleri TBMM'yi resmen ne zaman tanımışlardır?
22. Soru: TBMM hangi çalışma ile Misakı-milli kararlarını dünyaya duyurmuştur?
23. Soru: Ankara'da ilk elçilik açan devlet hangisidir?
24. Soru: Mecliste, "Ordu nereye götürülüyor, bu işin sorumlusu kim? Nerede o büyük asker gelsin de kurtarsın bizi bakalım." gibi sert tartışmalar hangi savaştan sonra yaşanmıştır?
25. Soru: Hangi yasa ile Meclisin tüm yetkileri üç aylığına Mustafa Kemal'e verilmiştir?
26. Soru: Amasya Genelgesi'nden sonra görevinden alınan Mustafa Kemal hangi çalışma ile komutanlık görevine geri dönmüştür?
27. Soru: Başkomutanlık Yasası demokratik bir uygulama olmadığı halde böyle bir yola başvurulmasının temel amacı nedir?
28. Soru: Kurtuluş Savaşı'nda ordunun acil ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla halktan yardım toplamak için çıkartılan yasa hangisidir?
29. Soru: Mustafa Kemal'e mareşallik rütbesi ve gazilik unvanı hangi savg6 tan sonra verilmiştir?
30. Soru: İtalyanlar hangi savaştan sonra Anadolu'yu tamamen boşaltmışlardır?
31. Soru: Ukrayna Dostluk Antlaşması hangi askeri başarıdan sonra imzalanmıştır?
32. Soru: Mustafa Kemal'in Kurtuluş Savaşı’nda yönettiği ilk savaş hangisidir?
33. Soru: TBMM'yi tanıyan ilk İtilaf Devleti hangisidir?
34. Soru: Mustafa Kemal "Hatt-ı Müdafaa yoktur sath-ı müdafaa vardır..." Tarihi sözünü hangi savaşta söylemiştir?
35. Soru: Nahcivan'a özerkliğin verildiği ve Moskova Antlaşması’nın tekrarı ve taslağı olan antlaşma hangisidir?
36. Soru: Hangi antlaşma ile İtilaf Devletlerarasındaki siyasi birlik parçalanmıştır?
37. Soru: Misakımilli'den ikinci taviz hangi antlaşma ile verilmiştir?
38. Soru: Mustafa Kemal, "Ordular! İlk hedefiniz Akdeniz'dir, ileri!" tarihi emrini hangi savaşta vermiştir?
39. Soru: Doğu sınırımızın kesinlik kazandığı ve son şeklini aldığı antlaşma hangisidir?
40. Soru: Büyük Taarruzdan sonra hangi ateşkes antlaşması yapılmıştır?
41. Milli Mücadele'nin askeri safhasını sona erdiren savaş hangisidir?

KURTULUŞ SAVAŞI – ANTLAŞMALAR DÖNEMİ
1. Soru: Lozan Antlaşması ile Yunanistan ile aramızdaki sınır neresi olarak belirlenmiştir?
2. Soru: Osmanlı Devleti ne zaman hukuken sona ermiştir?
3. Soru: Lozan Antlaşması ile Bozcaada, Gökçeada ve Tavşan Adaları kime verilmiştir?
4. Soru: Saltanatın kaldırılmasından sonra halifelik kime verilmiştir?
5. Soru: Lozan Antlaşması ile Kıbrıs’ın yönetimi kime bırakılmıştır?
6. Soru: Osmanlı Devleti hangi gelişme ile resmen sona ermiştir?
7. Soru: Laiklik doğrultusunda atılan ilk adım hangisidir?
8. Soru: Lozan Antlaşması'nda Boğazlar sorunu nasıl çözümlenmiştir?
9. Soru: Saltanatın kaldırılmasıyla hangi sorunlar ortaya çıkmıştır?
10. Soru: I. TBMM'nin ilk ve tek inkılabı hangisidir?
11. Soru: Lozan Antlaşması'nda nüfus mübadelesinde nereler yerleşik sayılmıştır?
12. Soru: Lozan Konferansı'nda TBMM yabancı okullar meselesinde en fazla hangi devletle sorun yaşamıştır?
13. Soru: Mudanya Ateşkes Antlaşması ve Lozan Antlaşması'nda TBMM'yi kim temsil etmiştir?
14. Soru: Lozan Antlaşması'nda Yunanistan nereyi savaş tazminatı olarak Türkiye'ye vermiştir?
15. Soru: Lozan Antlaşması'nda çözümlendiği halde daha sonra tekrar gündeme gelen konular hangileridir?
16. Soru: Lozan Antlaşması'nı hangi TBMM onaylamıştır?
17. Soru: Türk Devleti'nin bağımsızlığını ve toprak bütünlüğünü dünya devletlerince tanınmasını sağlayan antlaşma hangisidir?
18. Soru: Geçerliliğini günümüze kadar koruyan uluslararası antlaşma hangisidir?

Soruları ve cevapları indirmek isterseniz

Bağlantıyı görüntüleme izniniz yok Giriş yap veya üye ol.
 
  • Like
Reactions: est
Üst Alt