• Kaynak menüsünden dosya indirebilmek istiyorsanız lütfen forum kullanım bilgisini okuyunuz

Kurtuluş Savaşı Hazırlık Dönemi Konu Pekiştirme Soruları

Yorgun

Veziri Azam
Yönetici
Vezir-i Azam
Katılım
13 Mar 2009
Mesajlar
14,257
Puanları
113
Web sitesi
www.tarihsinifi.com
Kurtuluş Savaşı- Hazırlık Dönemi Konu Pekiştirme Soruları


1. Mustafa Kemal'e Doğu Karadeniz'deki asayiş ve güvenliği sağlamak, buradaki silah ve cephaneyi dağıtarak, direniş cemiyetlerinin faaliyetine engel olmak amacıyla hangi görev verilmiştir?
2. Soru: Kurtuluş Mücadelesinde üstü kapalı olarak ilk kez ulusal egemenlikten ne zaman bahsedilmiştir?
3. Soru: Milli mücadelede İstanbul Hükümeti'ne ilk kez nerede karşı çıkılmıştır?
4. Soru: Mustafa Kemal ile İstanbul hükümeti arasındaki görüş ayrılığının netleşmesi ve Mustafa Kemal'in İstanbul'a geri çağrılmasına neden olan gelişme hangisidir?
5. Soru: Mustafa Kemal hangi çalışmadan sonra İstanbul hükümetince görevinden alınmıştır?
6. Soru: Mustafa Kemal'in Amasya Genelgesini Ali Fuat Paşa, Refet Paşa, Kazım Karabekir gibi değerli komutanlara da imzalatmasının temel amacı nedir?
7. Soru: Doğu İlleri Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti ve Trabzon Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti hangi kongrenin toplanmasında etkili olmuştur?
8. Soru: Erzurum kongresine hangi illerden delege katılmamıştır?
9. Soru: Kurtuluş Savaşı'nın amaç, yöntem ve gerekçesi ilk kez ne ile belirtilmiştir?
10. Soru: Mondros'un 24. Maddesini etkisiz kılmak ve bölge halkını bilinçlendirmek amacıyla hangi çalışma yapılmıştır?
11. Soru: Kurtuluş Savaşı resmen hangi gelişme ile başlar?
12. Soru: Ulusal sınırlardan ilk nerede bahsedilmiştir?
13. Soru: Doğudaki direniş cemiyetleri hangi çalışma ile bir çatı altında toplanmıştır?
14. Soru: İstanbul hükümeti ve İtilaf devletleri Sivas Kongresi'ni dağıtmak, Mustafa Kemal ve arkadaşlarını tutuklamak amacıyla kimi görevlendirdiler?
15. Soru: İlk kez geçici bir hükümetin kurulmasına nerede karar verilmiştir?
16. Soru: Ulusal egemenliğin koşulsuz olarak gerçekleşmesinden ilk kez nerede bahsedilmiştir?
17. Soru: Mustafa Kemal "Yaptıklarınızın hesabını bu millet elbet bir gün sizden soracaktır." telgrafını İstanbul Hükümetine hangi gelişmeden sonra çekmiştir?
18. Soru: Manda ve himaye ilk kez nerede ret edilmiştir?
19. Soru: Manda ve himaye kesin olarak nerede reddedilmiştir?
20. Soru: Temsil Heyeti ilk kez nerede oluşturulmuştur?
21. Soru: Temsil Heyeti Ali Fuat Paşa'yı Batı Cephesi komutanlığına atamakla hangi yetkisini kullanmıştır?
22. Soru: Batı cephesi hangi kongreler neticesinde kurulmuştur?
23. Soru: Damat Ferit Paşa'nın istifa etmesinde etkili olan çalışma hangisidir?
24. Soru: Ulusu milli mücadele etrafında toplamak ve bilinçlendirmek maksadıyla Sivas Kongresi'nden sonra çıkarılan gazete hangisidir?
25. Soru: Temsil Heyeti'nin İstanbul hükümetine karşı ilk siyasi başarısı hangisidir?
26. Sivas Kongresinden sonra Damat Ferit'in istifa etmesiyle kurulan yeni hükümet hangisidir? :
27. Soru: Mebusan Meclisi’nin toplanma kararı nerede alınmıştır?
28. Amasya Görüşmelerinde Temsil Heyetinin amacı nedir?
29. Soru: İstanbul hükümeti Temsil Heyeti’ni resmen ne zaman tanımıştır?
30. Soru: İstanbul hükümeti ile Temsil Heyeti ilk kez nerede birlikte hareket etmişlerdir?
31. Soru: Amasya Görüşmesinde yürürlüğe giren tek karar hangisidir?
32. Soru: Amasya Görüşmesi’ne İstanbul hükümeti adına kim katılmıştır?
33. Soru: Hangi gelişmeden sonra Ankara Temsil Heyeti'nin merkezi haline gelmiştir?
34. Soru: İtilaf Devletlerinin seçimlerin yapılmasına ve Mebusan Meclisi'nin toplanmasına müdahale etmemelerinin nedeni hangisidir?
35. Soru: Son Osmanlı Mebusan Meclisi'nin toplanmasında Mustafa Kemal nereden milletvekili seçilmiştir?
36. Soru: Mebusan Meclisi toplantısında Müdafaa-i Hukuk Grubu yerine hangi grup oluşturulmuştur?
37. Soru: Felah-ı Vatan Grubu’nun oluşmasında ne etkili olmuştur
38. Soru: 16 Mart 1920'de İstanbul'un resmen işgal edilmesinde hangi gelişme etkili olmuştur?
39. Soru: Mustafa Kemal, Batı Cephesi'ne yakın olmak ve Mebusan Meclisi’nin toplanacağı İstanbul'daki gelişmeleri yakından takip etmek amacıyla Milli Mücadele'nin merkezini nereye taşımıştır?
40. Soru: Mustafa Kemal'e hangi gelişmeden sonra askerlik görevinden kendi isteğiyle ayrıldığı için nişan ve madalyaları geri verilmiştir?
41. Soru: Mustafa Kemal Milli Mücadele çalışmalarına resmiyet kazandırmak için öncelikle neyi gerçekleştirmeye çalışmıştır?
42. M. Kemalin İstanbul’da iken çıkardığı gazete hangisidir?
43. Temsil heyetinin Çalışmalarını duyurmak için çıkarılan ve TBMM’nin ilk vakitlerinde yarı resmi yayın organı olarak çıkarılan gazete hangisidir?
44. Kuruluşunda M. Kemal’in etkisinin olduğu cemiyet hangisidir?
45. Rumların faaliyetlerine karşı mücadele eden cemiyetler hangileridir?
46. Çukurova’da Ermeni ve Fransızlara karşı kurulan cemiyet hangisidir?
47. Osmanlının dağılması halinde Bağımsız bir devlet kurmayı düşünen cemiyet hangisidir?
48. Kuvay-ı Milliye tabirini ilk kez kullanan cemiyet hangisidir?
49. Mondros’un imzalanmasına halkın ilk tepkisi ne olmuştur?
50. Rumların kurduğu cemiyetler hangileridir?
51. Milli cemiyetler hangi gelişme ile birleştiler?
52. Doğu And. Müdafa-i Hukuk cemiyetinin çıkardığı gazeteler hangileridir?
53. Kurucuları arasında damat Ferit ve Vahdettin’in de olduğu cemiyet hangisidir?
54. Mondros Ateşkes antlaşması ne zaman nerede imzalandı?
55. Mondros Ateşkes antlaşmasına Osmanlı devleti adına imza koyan devlet adamı kimdir?
56. Mondros Antlaşmasına göre İtilaf devletlerinin haberleşme ve ulaşım araçlarına el koymasının amacı nedir?
57. Mondros’un 24. Maddesine göre belirtilen vilayet-i Sitte hangi şehirlerdir?
58. Osmanlı topraklarının işgaline hukuki meşruiyet kazandıran Antlaşma hangisidir?
59. Mondrostan sonra ilk işgal edilen yer neresidir?
60. Kurtuluş savaşının ilk genelgesi hangisidir?

Soruları ve cevapları word belgesi olarak indirmek isterseniz

Bağlantıyı görüntüleme izniniz yok Giriş yap veya üye ol.
 
Üst Alt