• Kaynak menüsünden dosya indirebilmek istiyorsanız lütfen forum kullanım bilgisini okuyunuz

Osmanlı da 18. yy Islahatları

R.Sayar

Usta Üye
Katılım
29 Nis 2010
Mesajlar
645
Puanları
43
XVIII. Yüzyıl Islahatları
XVIII. Yüzyıl Islahatlarının Genel Niteliği
*XVIII. Yüzyıl ıslahatlarında Osmanlı Devlet adamları, gerilemenin nedenlerini araştırıp, bunlara çareler bulma yoluna gitti.
*Bu yüzyıl ıslahatları, XVII. yüzyıl ıslahatlarına göre daha köklü, sonuç bakımından daha olumludur.
*Yapılan ıslahatlarda, ilk defa neden-sonuç ilişkisi kuruldu.
*XVIII. yüzyıl ıslahatarı, daha öncekilerde olduğu gibi kişilerle sabit kalmayıp devlet politikası haline getirildi.
*Avrupa'nın teknik ve askeri üstünlüğü kabul edildi.
*Yapılan ıslahatlar genelde, askeri alana yönelikti.
*XVII. yüzyılın aksine Batı'daki gelişmelerden yararlanıldı.

Lale Devri Islahatları (1718-1730)
*Lale Devri; 1718'de imzalanan Pasarofça Antlaşması ile başlayan ve 1730'da çıkan Patrona Halil İsyanı ile son bulan dönemin adıdır.
*Lale Devri ıslahatlarının en önemlisi, 1727 yılında Osmanlı Devleti'nde kullanılmaya başlanan matbaadır.
*Matbaanın kullanılmaya başlamasından sonra, Üsküdar'da Dar-üt Tıbat-ül Amire adıyla devlet matbaası kuruldu.
*Çeşitli semtlerde kütüphaneler, Yalova'da kağıt imalathanesi açıldı.
*Avrupa'yı yakından tanımak amacıyla Avrupa'ya ilk elçiler bu dönemde gönderildi.
*Kumaş imalathaneleri açıldı.
*Yeniçeri Ocağı'ndan Tulumbacı Ocağı adıyla ilk defa bir itfaiye bölüğü kuruldu.
*Çiçek aşısı ilk kez kullanıldı.I. Mahmut Dönemi Islahatları
*Yabancı uzmanlardan yararlanarak askeri alanda ıslahatlar yaptı.
*Aslen Fransız olan Humabaracı Ahmet Paşa'nın yardımıyla Osmanlı ordusunun Topçu ve Humbaracı sınıflarında düzeltme yaptı.
*Humbaracı Ahmet Paşa orduyu, takım, bölük, tabur ve alay gibi birimlere ayırdı.
*Subay yetiştirmek amacıyla ilk defa Kara Mühendishanesi açıldı.


III. Mustafa Dönemi Islahatları
*İlk önce maliyeye düzen verdi. Lüzumsuz devlet masraflarını keserek hazineyi rahatlattı.
*Sadrazam Koca Ragıp Paşa'nın tavsiyesi üzerine, Topçu Ocağı'nın başına Baron de Tot isminde bir Macar getirildi.
*Baron de Tot, topçu ocağı ve tophaneyi düzenledi.
*Osmanlı ordusunda sürat topçuları ismiyle yeni bir sınıf oluşturdu.
*III. Mustafa, maliyeyi düzletmek için "Esham-ı Tahvilat" ismiyle borçlanma senetleri çıkardı.
*Deniz Mühendishanesi açıldı.

I. Abdulhamit Dönemi Islahatları
*Sadrazam Halil Hamid Paşa'nın yardımları ile orduda ıslahatlar yaptı.
*Topçu, humbaracı ve lağımcı ocaklarında yeni düzenlemeler yapıldı.
*Yeniçeri sayımı yapılarak ulufe sahteciliği önlenmek istendi.
*1773 yılında Mühendishane-i Bahr-i Hümayun açıldı.

III. Selim Dönemi Islahatları
*Dönemin ünlü devlet adamlarına yapılacak ıslahatlar konusunda rapor hazırlattı.
*Ordu ve maliye işlerine öncelik vererek ıslahatlara başladı.
*Yeniçeri Ocağı'na el sürmeden Nizam-ı Cedid Ocağı'nı kurdu.
*1795 yılında Mühendishane-i Berr-i Hümayun açıldı.
*Nizam-ı Cedid ordusunun masraflarını karşılamak amacıyla İrad-ı Cedid hazinesi oluşturuldu.
*Avrupa'ya sürekli elçiler gönderildi.
*Nizam-ı Cedid ıslahatlarına karşı olanlar, Yeniçerilerin de desteğini alarak, 1807 yılında Kabakçı Mustafa İsyanı'nı çıkardılar.

 
Üst Alt