• Kaynak menüsünden dosya indirebilmek istiyorsanız lütfen forum kullanım bilgisini okuyunuz

Sanat tarihi II.dönem II.yazılı sınavı(test)

Aslı

Usta Üye
Katılım
11 Mar 2009
Mesajlar
10,583
Beğeniler
401
Puanları
83
#1
II.DÖNEM II.YAZILI SORULARI

1. Sözcük anlamı izlenimcilik olan sanat akımı hangisidir?
A. Empresyonizm B. Ekspresyonizm C. Realizm D. Romantizm

2.Bir resmin bünyesine uygun olarak yapıştırılan çeşitli kağıt parçaları ya da buna benzer gereçlerle yapılan yapıtlara ne ad verilir?
A. vitray B. gravür C. Kolaj D. Ready made

3. kübizmin en tanınmış ressamı aşağıdakilerden hangisidir?
A) George Braque B. Matisse C. Juan Gris D. Pablo Picasso

4. Aşağıdakilerden hangisi romantizmin özelliklerinden değildir?
A) sanat sanat içindir anlayışının seçilmesi
B) adını orta çağ romanslarından alması
C) esin kaynağı olarak Eski Yunan ve Roma yapıtlarının seçilmesi
D) insanların duygularını, düşüncelerini , düş gücünü yansıtması

5. mantıklı olanı reddeden ve akıl karıştıran şeylere ilgi gösteren sanat akımı hangisidir?
A. Sürrealizm B. Metafizik C. Dadaizm D. kübizm

6. Uyku adıyla bilinen tablo hangi sanatçının yapıtıdır?
A. Matisse B. Pablo Picasso C. Salvodore Dali D. Hans Arp

7. Aşağıdaki tablolardan hangisi Edward Munch’a aittir?
A. Çığlık B. Pisuvar C. Büyük Kule D. Ayçiçekleri

8. Gustave Courbert’in Taş Kırıcıları adlı tablosu hangi sanat akımının etkisiyle yapılmıştır?
A.Empresyonizm B. Ekspresyonizm C. Realizm D. Romantizm

9. Aşağıdakilerden hangisi fovizmin özellikleridendir?
A. figürler sürekli hareket halindedir.
B. zihinlere yöneliktir.
C. toplumu bilinçlendirmeye yöneliktir.
D. renk şiddeti ve bunların yan yana konulması söz konusudur.

10. Empresyonizmim tanınmış yapıtlarıdan olan Yıldızlı Gece adlı tablo hangi sanatçıya aittir?
A. Hans Arp B. Van Gogh C. Matisse d. George Braque

11. aşağıdakilerden hangisi Maniyerizmin en önemli temsilcisidir?
A. rubens B. El greco C. Borromini D. Bernini

12. Aşağıdakilerden hangisi barok resim sanatının özelliklerinden biri değildir?
A. manzara ressamlığının önemini kaybetmesi
B. ölü doğa ve ev içi ressamlığının gelişmesi
C. Grup portreciliğinin gelişmesi
D. resimde sıcak renklerin kullanılması

13. sözcük anlamı yeniden doğuş olan akım hangisidir?
A. Rönesans B. Realizm C. Barok D. Roman

14. Mona Lisa hangi sanatçıya aittr?
A. vecellio B. Brueghel C. Leonardo da vinci D. A. Dürer

15. pieta adlı yapıtın konusu nedir?
A. İsa’nın çarmıha gerilişi
B. İsa’nın Doğumu
C. isa’nın ruhunun göğe yükselmesi
D. ölü İsa’nın Meryemin kucağında gösterilmesi

16. gece nöbeti, Apollon ve Daphne, Saint Ivo Kilisesi
A. maniyerizm B. Rönesans C. Gotik D. Borak

17. Aşağıdakilerden hangisi Maniyerizmin özelliklerinden biri değildir?
A. Abartılı ve hareketli biçimlerin önem kazanması
B. soğuk ve a renklerin kullanılması
C. insan vücudunun önem kazanması
D. sanatçının huzursuz dünyasının ışık ve renkle anlatılması

18. Yoz sanatçının portresi adlı resim hangi sanatçıya aittir?
A. Oscar kokoschka B. Pablo Picasso C. Juan Gris D. Bernini

19. Resme anlam(ifade) katmak ilkesi olan sanat akımı hangisidir?
A. Gelecekçilik B. Metafizik C. Dışavurumculuk D. Kübizm

20. Francisco Goya hangi sanat akımının temsilcisidir?
A. Empresyonizm B. Ekspresyonizm C. Realizm D. Romantizm
 
Üst Alt