• Kaynak menüsünden dosya indirebilmek istiyorsanız lütfen forum kullanım bilgisini okuyunuz

Sultan

Tarih Öğretmeni

Sultan
Yönetici
Sultan
Katılım
11 Mar 2009
Mesajlar
8,908
Puanları
113
Konum
Yeryüzü
Web sitesi
www.tarihbilinci.com
Sultan : Türk-İslâm Devletleri’nde hükümdarlara, hakan, kaan, han, imparator yerine verilen ünvândır. Birine galip gelmek, hükmü altına almak anlamlarına gelmaktedir. Bu unvân ilk kez Gazneli Mahmud tarafından kullanılmıştır. Hâkimiyeti ve otoriteyi temsîl eden sultan, aynı zamanda “saray”, “hükümet”, “ordu” ve “adâlet” müesseselerinin başı idi. O, bu sıfatları ile “yasama” (kanun yapma), “yürütme” (icrâ), “yargı” (teşrî) yetkilerini de toplamakta idi. Bu yetkileri ise doğrudan ilâhî irâde olan Allah’tan alıyordu. Sultanın belirli kurallar içinde verdiği yazılı ve sözlü emirler hatta ağzından çıkan bütün sözler kânun hükmündeydi. Devletin her kademesindeki bütün görevliler sultanın yetkilerine inanmakla ve emirlerini uygulamakla yükümlüydüler. Buna karşılık sultanın ise, memleketi tanzim ve idâre etmek, adâleti tatbik etmek, halkı ve hakkı korumak, devlet idâresinde işi ehil olana vermek, âlimleri himâye etmek, kumandanlık ve savaş gücüile fetihler yapmak, vergileri düzenli toplamak gibi sorumlulukları vardır . Tahta çıkan sultan ilk iş olarak devlet düzenine bir yenilik getirir kendi kadrosunu kurardı. Devlet başkanı sıfatıyla iç ve diş siyâseti düzenler, iktisâdî kararlar alır ve uygular, içte huzur ve güvenliği sağlar, ordusunu komuta eder, savaşa ve barışa karar verir, elçi gönderir ve elçi kabul eder, melîklerin idâreciliklerini onaylar, bütün askerî ve mülkî görevlilerin tâyinlerini yapar ve onları görevden alırdı.
 
Üst Alt