1. İletilerinizde "teşekkür" ifadeleri yasaktır. Lütfen teşekkür ederim ... vb ifadeler kullanmayınız.Teşekkür etmek istiyorsanız ilgili iletinin altında yer alan "beğen"ebilirsiniz.
  Duyuruyu Kapat

Bu Sayfayı Paylaş

 1. İSRA Veziri Azam Site Yetkilisi Vezir-i Azam

  Katılım:
  13 Mart 2009
  Konular:
  250
  Mesaj:
  1,013
  Alınan Beğeniler:
  591
  Ödül Puanları:
  113
  Şehir:
  Konya
  1. Osmanlı Devleti’nin, Trablusgarp
  Savaşı sırasında karadan
  Trablusgarp’a yardım göndermesini
  engelleyen durum, aşağıdakilerden
  hangisidir?


  A) Mısır’ın, İngiltere işgalinde bulunması
  B) Osmanlı donanmasının yetersiz
  olması
  C) Yerli halkın İtalyanların yanında
  yer alması
  D) İtalyanların, Çanakkale
  Boğazı’nı kuşatması


  2. Balkanlara egemen olmak amacıyla
  “Panslavizm” politikasını
  izleyen
  devlet, aşağıdakilerden
  hangisidir?


  A) Almanya B) İtalya
  C) Fransa D) Rusya

  3. I- Romanya
  II- Sırbistan
  III- Yunanistan
  IV- Bulgaristan
  Yukarıdaki devletlerden hangileri,
  I. Dünya Savaşı’nda İtilafbDevletleri
  grubunda yer almıştır?
  A) Yalnız I B) I ve II
  C) I, II ve III D) II, III ve IV

  4. Osmanlı orduları, I. Dünya
  Savaşı’nın Irak Cephesi’nde,
  aşağıdakilerden hangisiyle savaşmışlardır?
  A) Ruslarla B) İngilizlerle
  C) Yunanlılarla D) Fransızlarla


  5. Aşağıdakilerden hangisi, Osmanlı Devleti’nin BrestLitowsk
  Antlaşması ile Ruslardan geri aldığı yerlerden biri
  değildir?
  A) Muş B) Kars
  C) Batum D) Ardahan

  6. Mondros Ateşkes
  Antlaşması’nı, Osmanlı Devleti
  adına imzalayan kişi, aşağıdakilerden
  hangisidir?
  A) Ali Fuat Cebesoy
  B) Kazım Karabekir
  C) Rauf Orbay
  D) Refet Bele

  7. Çukurova Bölgesi’nin,
  Fransızlar ve Ermeniler tarafından
  işgal edilmesini önlemek amacıyla
  kurulan cemiyet, aşağıdakilerden
  hangisidir?
  A) Millî Kongre Cemiyeti
  B) Kilikyalılar Cemiyeti
  C) İzmir Redd-i İlhak Cemiyeti
  D) Trakya-Paşaeli Müdafaa-i
  Hukuk Cemiyeti

  8. “Yolunda yürüyen bir yolcunun,
  ufku görmesi kâfi değildir. Muhakkak
  ufkun ötesini de görmesi lazımdır.”
  ATATÜRK
  Atatürk, bu sözüyle, aşağıdakilerden
  hangisinin önemini vurgulamıştır?
  A) Gerçekçi oluşun
  B) İdealist olmanın
  C) İleri görüşlülüğün
  D) Yaratıcı düşüncenin
  9. Kurtuluş Savaşı’nda, Yunan
  ilerleyişini durdurmak için
  Kuvayımilliye birliklerinin oluşturdukları
  ortak cephe, aşağıdakilerdenhangisidir?
  A) Batı Cephesi
  B) Doğu Cephesi
  C) Güney Cephesi
  D) Yemen Cephesi

  10. Mustafa Kemal’in, Samsun’dan
  itibaren bütün doğu illerindeki
  askerî ve sivil makamlara emir
  verme yetkisiyle atandığı görev,
  aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Yıldırım Orduları Grubu
  Komutanlığı
  B) Hareket Ordusu Kurmay
  Başkanlığı
  C) Sofya Ataşemiliterliği
  D) 9. Ordu Müfettişliği


  11. Amasya Genelgesi hakkında,
  aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
  A) Bağımsızlığın millete dayanılarak
  sağlanacağı vurgulanmıştır.
  B) Kurtuluş Savaşı’nın amacı,
  gerekçesi ve yöntemi açıklanmıştır.
  C) İstanbul Hükûmetinin görevini
  yerine getiremediği belirtilmiştir.
  D) Temsil Heyeti’ne yurdun bütününü
  temsil etme yetkisini
  vermiştir.


  12. Osmanlı ordusunun, aşağıdaki
  rütbelerinden hangisinin karşılığı
  “Kıdemli Yüzbaşı”dır?
  A) Ferik B) Müşir
  C) Kolağası D) Miralay

  13. Hatay - Dörtyol’da, Kurtuluş

  Savaşı’nın ilk silahlı direnişi,
  aşağıdakilerden hangisine karşı
  yapılmıştır?
  A) İngilizlere B) Fransızlara
  C) İtalyanlara D) Yunanlılara

  14. Osmanlı tarihinde Ermeni sorunu,
  aşağıdaki antlaşmalardan hangisi
  ile ilk kez uluslararası bir sorun
  olarak ortaya çıkmıştır?
  A) Berlin Antlaşması
  B) Londra Antlaşması
  C) Ayastefanos Antlaşması
  D) Sykes-Picot Antlaşması

  15. Türkiye Büyük Millet Meclisini

  ilk tanıyan devlet, aşağıdakilerden
  hangisidir?
  A) İtalya B) Rusya
  C) Ermenistan D) Yunanistan

  16. Mustafa Kemal Paşa’nın,
  “Başkomutan” olarak yönettiği
  ilk savaş, aşağıdakilerden hangisidir?
  A) I. İnönü B) II. İnönü
  C) Sakarya D) Trablusgarp


  17. Mehmet Âkif Ersoy’un yazdığı
  “İstiklal Marşı” şiiri, aşağıdaki
  tarihlerin hangisinde TBMM
  tarafından yeni Türk devletinin
  “Millî Marş”ı olarak kabul edilmiştir?
  A) 23 Nisan 1920
  B) 12 Mart 1921
  C) 08 Ağustos 1921
  D) 29 Ekim 1923

  18. Kütahya - Eskişehir
  Savaşları’ndan sonra,
  TBMM’deki bazı milletvekilleri
  arasında görülen genel kaygının
  nedeni, aşağıdakilerden
  hangisidir?
  A) Kuvayımilliyenin dağılması
  B) Ankara’nın işgal edileceği haberi
  C) Tekâlifimilliye Emirlerinin ya-
  yınlanması
  D) Son Osmanlı padişahı VI.
  Mehmet’in ülkeyi terk etmesi

  19. Millî Mücadele Döneminde,
  aşağıdaki devletlerden hangisinin
  TBMM’yi desteklemesi, diğer
  devletleri de olumlu yönde
  etkilemiştir?
  A) Fransa B) İngiltere
  C) Ermenistan D) Sovyet Rusya

  20. Aşağıdakilerden hangisi, Lozan
  Barış görüşmelerinin çıkmaza
  girmesine neden olan konu
  başlıklarından biri değildir?
  A) Türkiye’nin rejimi
  B) Osmanlı borçları
  C) Kapitülasyonlar
  D) Ermeni yurdu
   

Bu Sayfayı Paylaş