• Kaynak menüsünden dosya indirebilmek istiyorsanız lütfen forum kullanım bilgisini okuyunuz

T.C. İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük Dersi I.Dönem I.Yazılı Sınav Soruları

punika

Usta Üye
Katılım
14 Mar 2009
Mesajlar
385
Puanları
16
T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK DERSİ I.DÖNEM I.YAZILI SINAV SORULARIDIR.

SORULAR
1- 31 Mart Olayı nedir açıklayarak,bu olayın önemini belirtiniz.
2- Uşi antlaşması ile On İki Ada’nın neden İtalya’ya bırakılmış ve bu durumun sonuçları neler olmuştur?açıklayınız.
3- II.Balkan Savaşı’nın Osmanlı Devleti açısından sonucu ne olmuştur?yazınız.
4- I.Dünya Savaşı’nın genel nedenlerini yazarak açıklayınız
5- Çanakkale Cephesi’nin sonuçları I.Dünya Savaşı’nın gidişatını ne şekilde etkilemiştir?açıklayınız.
6- Mondros Ateşkes Antlaşması’nın önemini açıklayınız.
7- Yararlı cemiyetlerin genel özelliklerinden 3 tanesini yazınız.
8-Ermeniler tarafından kurulmuş olan zararlı cemiyetleri yazarak,bu cemiyetlerin temel amaçlarını ve faaliyetlerini açıklayınız.
9-Manda sistemini açıklayınız.
10-M.Kemal ATATÜRK’ün askeri hayatında Çanakkale Cephesi’nin önemi ne olmuştur?açıklayınız.

T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK DERSİ I.DÖNEM I.YAZILI SINAV SORULARI CEVAP ANAHTARIDIR.
1-II.Meşrutiyet karşıtları tarafından çıkarılan bu ayaklanma,İttihat ve Terakki aleyhine yazılar yazan gazetecilerin öldürülmesi İstanbul’da asayişin bozulmasına ve 13 Nisan 1909’da Avcı Taburları’nda bir isyan çıkmasına neden olmuştur.Bu isyan rejime karşı yapılan ilk gerici ayaklanma olması bakımdan önemlidir.İsyan Hareket Ordusu tarafından bastırılmıştır.
2- Uşi Antlaşması ile On İki Ada,Balkan Savaşları sonuçlana dek geçici olarak İtalyanlara bırakılmıştır.Osmanlı Devleti,On İki Ada’nın Yunan işgaline uğraması tehlikesi karşısında bu bölgeleri geçici olarak İtalyanlara bıraktı.Ancak İtalya bu adaları II.Dünya Savaşı sonucunda Yunanistan’a vererek buradan çekilmiştir.Böylece Trablusgarp Savaşı sonrasında bu adalar da kaybedilmiştir
3- Balkan devletleri Bulgaristan üzerine saldırarak toprak kazanmak istemişlerdir.Osmanlı devleti de bu durumdan faydalanmak istemiş ve I.Balkan Savaşı ile kaybettiği Edirne ve Kırklareli’ni almak için Midye- Enez hattını geçerek, bu bölgeleri kurtarmıştır.Savaş sonucunda imzalanan İstanbul ve Atina antlaşmaları’nı imzalamıştır.Bu antlaşmalar ile Meriç ırmağı Yunanistan ve Bulgaritan ile sınır olmuştur.
4- I.Dünya Savaşı’nın genel nedenleri Fransız İhtilali’nin ortaya çıkardığı milliyetçilik düşüncesi ve Sanayi inkılabının ortaya çıkardığı devletler arasında ki sömürgeleşme yarışı ve buna bağlı olarak hammadde ve pazar arayışıdır.Milliyetçilik düşüncesi özellikle çok uluslu devletleri olumsuz etkilemiştir.Sömürgeleşme yarışı ise devletler arası çıkar çatışmalarına neden olmuştur
5- Çanakkale Cephesi’nin sonucunda müttefiklerinden yardım alamayan Rusya ekonomik krize girmiş,Çarlık rejimi yıkılmış yerine Bolşevik rejimi kurulmuştur.Yeni yönetim bir süre sonra savaştan çekilmiştir.Bu durum I.Dünya Savaşı’nın gidişatını tamamen değiştirmiştir.Bu cephe sonucunda savaş en az iki yıl daha uzamıştır.Bulgaristan İttifak devletleri tarafında savaşa katılmıştır.
6- a)Mondros Ateşkes Antlaşması Osmanlı devletinin imzaladığı en ağır şartlı antlaşmalardan biridir.Bu antlaşma ile Osmanlı devleti fiilen tarihe karışmıştır.
b) Anadolu silahsız ve savunmasız bırakılmıştır.
c)Boğazların denetimi İtilaf devletlerinin eline geçmiş,İstanbul’un güvenliği tehlikeye düşmüş,Anadolu ve Rumeli’nin bağlantısı kesilmiştir.
d)7.madde ile Anadolu’nun işgaline zemin hazırlanmış,24.madde ile Doğu Anadolu’da kurulması amaçlanan Ermeni devletine zemin hazırlanmıştır.
7-Yararlı cemiyetlerin genel özellikleri:
*Mondros Ateşkes Antlaşması’na ve işgallere karşı bir tepki olarak kurulmuşlardır.
*Bulundukları bölgelerin Türk yurdu olduğunu kanıtlamaya çalışmışlardır.
*Bölgesel amaçlı kurulmuşlardır.
8-Ermeniler tarafından kurulan zararlı cemiyetler:
*Zaven Efendi Cemiyeti
*Hınçak Örgütü
*Taşnak Örgütü
*Ermeni İntikam Alayı
Bu cemiyetlerin temel amaçları Mondros Ateşkes Antlaşması’nın 24.maddesini uygulatmak,böylece Doğu Anadolu’da bir Ermeni Devleti kurmaktır.Bu amaçla hem propaganda çalışmaları yapmışlar,hem de silahlı eylemler yaparak,Türk köylerine saldırmışlardır.
9-Manda Sistemi:I.Dünya Savaşı sonucunda bağımsızlık kazanmış olan küçük devletlerin kendi kendilerine yetinceye kadar Milletler Cemiyeti adına büyük devletlerin vesayetinde olmasıdır.Bu devletler,yönetim bakımından büyük devletlerin yönetiminde olmuşlardır.
10-M.Kemal’in askeri yaşamının en önemli dönüm noktalarından birisi Çanakkale Cephesi olmuştu.Bu cephede göstermiş olduğu üstün başarılar O’nun tanınmasında ve Kurtuluş Savaşı’nın önderi olmasında etkili olmuştur.
 
Üst Alt