• Kaynak menüsünden dosya indirebilmek istiyorsanız lütfen forum kullanım bilgisini okuyunuz

tarih 11 klasik sınav (derleme)

nazif

Usta Üye
Katılım
15 Mar 2009
Mesajlar
126
Best answers
0
Puanları
28
#1
Adı / Soyadı: ........................................................................... Sınıf: ........................... Numara: ...........................
A- Aşağıdaki cümlelerde bulunan boşluklara doğru kavramlar gelecek şekilde doldurunuz.(30 puan)


1- Paranın içine başka ucuz madenler karıştırmaya …………………………………………….denir.

2- ……………………..; toplumda ahiretten ve dinî, ruhani meselelerden ziyade dünya hayatına odaklanılması yönündeki anlayıştır. Dini olanın karşıtı anlamına gelmektedir.

3- Keşifler sonucu Avrupa’da zenginleşen edebiyat ve sanattan anlayan ……………………….. adlı bir sınıf oluşmuştu.

4- Osmanlı Devletinden ilk ayrılan Balkanlı devlet ………………………………………………………………

5- Devlet düzenin bozulması üzerine padişaha sunulan raporlara .................... ………………………denir.

6- Mal ve hizmet fiyatlarının genel seviyesinde yaşanan sürekli artışa .... ........... denir.

7- Ütopya adlı eserinde özel mülkiyetin bulunmadığı toplumsal bir düzen tasarlayan ............................. , koyu bir Katolik Hristiyan olarak bu görüşünü dine dayandırmaktadır.

8- Medrese mezunlarının iş bulamamaktan ve geçim sıkıntısı yaşamalarından dolayı ................................. isyanları cereyan etmiştir.

9- Osmanlı Devleti’nin ilk resmî tarihçisi ve vakanüvisi ......................................................................’dir.

10- Seyahatname adlı eser …………………………………………………………………………..’ye aittir


B- Aşağıdaki soruları cevaplayınız. (Her soru 10 puan)

1- Viyana Kongresi hangi gelişme üzerine toplandı, Hangi devlet bu kongrede neden etkin rol oynadı Restorasyon dönemini bitiren gelişme nedir açıklayınız


2- Paris Antlaşması (1856) ile alınan kararlar nelerdir hakkında bilgi veriniz.(
4 madde)


3- Osmanlı Devleti’nde İltizam sisteminin yaygınlaşmasının sebepleri nelerdir? Açıklayınız.

4- Celali İsyanlarının nedenlerini yazınız.(
5 madde)5- Lale devrinde yapılan yeniliklere 5 örnek verip Avrupa ya elçi göndermesini değerlendiriniz.

6- 93 Harbinde Osmanlı Devletinin aldığı tedbirleri açıklayıp bu savaş sırasında kahramanlaşan sivil kahramanımızın adını yazınız?7- I. Ahmet’in tahta geçiş usulünde yaptığı düzenleme nedir bu düzenin olumlu ve olumsuz yanlarını belirtiniz.
 
Üst Alt