• Kaynak menüsünden dosya indirebilmek istiyorsanız lütfen forum kullanım bilgisini okuyunuz

Tarih Bilimi Testi -2 Cevap Anahtarlı

Tarih Öğretmeni

Sultan
Yönetici
Sultan
Katılım
11 Mar 2009
Mesajlar
7,932
Beğeniler
6,435
Puanları
113
Konum
Yeryüzü
Web sitesi
www.tarihbilinci.com
#1
Tarih Bilimi Testi -2

1.Son yapılan araştırmalar sonucunda ilk Osmanlı parasının Orhan Bey zamanında değil, Osman Bey zamanında basıldığı anlaşılmıştır.

Bu bilgiye göre, tarih bilimiyle ilgili;

I.Ortaya çıkarılan yeni belgeler mevcut bilgileri değiştirebilmektedir.

II.Olaylar arasında neden-sonuç ilişkisi vardır.

III.Olayın geçtiği zamanın bilinmesi araştırmacıyı daha doğru sonuca götürür.

yargılarından hangilerine kesin olarak ulaşılabilir?

A)Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) I ve II E) II ve III

2.Cilalı Taş devrinde İnsanlar yerleşik yaşama geçerek üretici toplum haline gelmişlerdir.

Bu durumun aşağıdaki alanlardan hangisindeki gelişmeler üzerinde daha çok etkili olduğu savunulabilir?

A) Askerlik B) Din C) Eğitim D) Yönetim E) Ekonomi

3.Tarih Öncesi dönemlerde yazının kullanılmaması, bu dönemlerle ilgili araştırma yapan tarihçileri arkeolojik kazılarda ortaya çıkarılan araç ve gereçleri incelemeye yöneltmiştir.

Tarihçileri, böyle bir araştırmaya insanların yaptığı araç ve gereçlerin;

I.yaşam biçimleri hakkında bilgi vermesi,

II.insanların ulaştığı gelişmişlik düzeyini göstermesi,

III.antika değerlerinin yüksek olması

özelliklerinden hangilerinin yönlendirdiği savunulabilir?

A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) I ve II E) II ve III

4.Kimse tarihi gerçekliğin kesin doğru bilgisine ulaştığım hiçbir zaman iddia edemez.

Bu yargıyı tarihi olayların;

I.belli bir yer ve zamanda meydana gelmesi,

II.sebep-sonuç ilişkisi doğrultusunda gerçekleşmesi,

III.geçmişte yaşandığı için üzerinde deney ve gözlem yapılamaması

özelliklerinden hangilerinin destekler nitelikte olduğu savunulabilir?

A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) I ve II E) II ve III

5.Tarih öncesi dönemlere ait bir yerleşim bölgesinde yapılan kazılarda, burada yaşayan insanlarla ilgili aşağıdakilerden hangisi hakkında bilgi edinme olasılığı diğerlerine göre daha zordur?

A)Kullanılan araç gereçler B)İşlenilen madenler

C)Üretilen tarımsal ürünler D)Yönetim şekilleri E)Geçim kaynakları

6.Tanım: Tarih geçmişte yaşamış insan topluluklarının faaliyetlerini, yer ve zaman belirterek, neden-sonuç ilişkisi içerisinde, belgelerden yararlanarak inceleyen sosyal bir bilimdir.

Durum: Konya Çatalhöyük’te yapılan kazılarda şehrin etrafını saran duvarlar ortaya çıkarılmıştır. Ayrıca ihtiyaç fazlası tarımsal üretim yapılmasının ticaretin gelişmesini sağladığı tespit edilmiştir.

Yukarıda verilen durumda tarihin tanımında yer alan aşağıdaki öğelerden hangisine değinilmemiştir?

A)Yer B)İnsan topluluklarının uğraş alanları C)Neden-sonuç İlişkisi

D)İnsan ilişkileri E)Zaman

7.Toplumlar, Tarih Öncesi dönemlerde sırasıyla; taş, toprak ve madenden araç ve gereçler yapmışlardır. Ancak bazı toplumlardaki tarihsel gelişimin bu sıralamaya uymadığı görülmüştür.

Bu durumun oluşmasında aşağıdakilerden hangisinin etkisinin olduğu savunulamaz?

A)Sosyal örgütlenmelerin B)Ticari faaliyetlerin C)Doğal afetlerin

D) Göçlerin E)Savaşların

8.Tarihi olaylarla ilgili bazı bilgiler şunlardır;

I.Tekrarı yoktur.

II.İnsan faaliyetleri sonucunda oluşmuştur.

III.Belgelere dayandırılarak açıklanır.

Bunlardan hangilerinin tarihsel bilgi ve kültür birikiminin günümüze kadar ulaşmasında etkili olduğu savunulabilir?

A)Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) I ve il E) II ve III

9.Tarihi olaylarla ilgili kural koymak veya genelleme yapmak doğru değildir.

Bu durumun nedeni olarak aşağıdakilerden hangisi gösterilemez?

A)Bazı olayların beklenenden farklı gelişmelere neden olması

B)Bazı olayların günümüz uygarlığının oluşmasında etkisinin olması

C)Her olayın kendine ait özelliklerinin bulunması

D)Yeni bulunan belgelerin var olan bilgileri değiştirebilmesi

E)Benzer olayların her zaman aynı sonuçları ortaya çıkarmaması

10.Tarihi süreç içerisinde meydana gelen olaylar bir zincirin halkaları gibidir.

Tarih olaylarının aşağıdaki özelliklerinden hangisinin bu yargıyı destekler nitelikte olduğu savunulabilir?

A)Neden - sonuç ilişkisi içinde gerçekleşmesi

B)Tekrarının olmaması

C)Araştırılmasında deney ve gözlem metodunun uygulanamaması

D)Birden çok kaynağa dayanılarak araştırılması

E)Millet bilincinin gelişmesine katkıda bulunması

11.-İstanbul’un Fatih Sultan Mehmet tarafından fethi bir olaydır.

- İstanbul’un Türkleşmesi ise bir olgudur.

Yukarıdaki bilgilere göre, “olay" ile “olgu" tanımlamalarının yapılmasında aşağıdaki öğelerden hangisinin esas alındığı savunulabilir?

A) Zaman

B) Mekan

C) Belgelerden yararlanma

D) Neden - sonuç ilişkileri

E) İnsan faaliyetleri

12.Tarih olaylarının araştırılıp aydınlatılmasında birçok bilim dalından yararlanılmaktadır.

Bu durum aşağıdakilerden hangisinin göstergesidir?

A)Tarih olaylarının geçmişte meydana geldiğinin

B)Olayların tüm yönleriyle araştırılmasında tarih biliminin yeterli olmadığının

C)Olayların neden - sonuç ilişkisi içerisinde incelendiğinin

D)Tarih olaylarının birden çok nedene bağlı olarak gerçekleştiğinin

E)Tarih olaylarının sınıflandırılması gerektiğini

testi ve cevap anahtarını word belgesi olarak ekten indirebilirsiniz
 

Ekli dosyalar

Üst Alt