• Kaynak menüsünden dosya indirebilmek istiyorsanız lütfen forum kullanım bilgisini okuyunuz

Tarih Bilimi Testi Cevap Anahtarlı

Tarih Öğretmeni

Sultan
Yönetici
Sultan
Katılım
11 Mar 2009
Mesajlar
7,926
Beğeniler
6,334
Puanları
113
Konum
Yeryüzü
Web sitesi
www.tarihbilinci.com
#1
1.Antalya Karain ve Beldibi mağaralarında yapılan kazılar sonucunda çakmak taşından baltalar, hayvan heykelcikleri ve kemikten oltalar bulunmuştur.

Bu bilgilere göre, bölgede yaşayan insanlarla ilgili;

I. Avcılık ve toplayıcılıkla geçinmişlerdir.
II. Güvenlik ve savunma sorunları yaşamışlardır.
III. Yönetim örgütleri kurmuşlardır.

yargılarından hangilerine ulaşılabilir?

A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) I ve II E) II ve III2.Tarih Öncesi dönemlerde bazı toplulukların bilgi birikiminin daha hızlı artmasının aşağıdakilerden hangisine ortam hazırladığı savunulabilir?

A)Kültürel kalıntıların benzer özellikler taşımasına
B)Uygarlık düzeyinin toplumlara göre farklılık göstermesine
C)İnsanların farklı ortamlarda dağınık halde yaşamalarına
D)Sanata verilen önemin her toplumda aynı olmasına
E)Toplumlarda uygarlaşmanın tarihsel gelişmeye uygun olmasına3. Tarihi olaylar hakkında elde edilen ayrıntılı bilgiler tarih araştırmalarını kolaylaştırmıştır.

Bu bilgiye bakılarak, tarihi olayların araştırılmasının kolaylaşmasında aşağıdakilerden hangisinin etkisinin daha çok olduğu savunulabilir?
A) Yazının kullanılmaya başlanmasının
B) Tek tanrı inancının yaygınlaşmasının
C) Merkeziyetçi devletlerin güçlenmesinin
D) Güçlü orduların kurulmasının
E) Mülkiyet kavramının önem kazanmasının4. Uygarlık sürecinin tarihsel gelişime uygun olarak yaşandığı eski bir yerleşim yerinde yapılan kazılarda ortaya çıkarılan;

I. yazılı kil tabletler,
II. bakırdan yapılmış kap-kacaklar,
III. taş baltalar,
IV. demirden yapılmış silahlar

kalıntılarının üstten alta doğru sıralanışı aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?
A) I., IV., II., III.
B) IV., III., I., II
C) II., I., IV., III.
D) I., III., ıı„ IV.
E)III., I., II., IV.5.Tarih Öncesi dönemlerde görülen;

I.bazı hayvanların evcilleştirilmesi,

II.demirin alet yapımında kullanılmaya başlanması,

III.bitki liflerinden giysilerin yapılması

gelişmelerinden hangilerinin tarımsal üretimin artmasına katkı sağladığı savunulabilir?

A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) II ve III E) I, II ve III6. Aşağıdakilerden hangisinin tarihi olaylar arasında neden-sonuç ilişkisi kurmada daha çok etkili olduğu savunulabilir?

A)İnsanların kullandıkları araç ve gereçlerin yeraltından çıkarılarak incelenmesi
B)Tarihi olayların birbirinden bağımsız olarak değerlendirilmesi
C)Diller arasındaki akrabalık bağlarının ve sözcük alış verişinin incelenmesi
D)Olayın geçtiği yer ve zamanın tespit edilmesi
E)İnsan ırklarının fiziksel açıdan incelenerek sınıflandırılması7.Toplumlar, Tarih Öncesi dönemlerde sırasıyla; taş, toprak ve madenden araç ve gereçler yapmışlardır. Ancak bazı toplumlardaki tarihsel gelişimin bu sıralamaya uymadığı görülmüştür.

Bu durumun oluşmasında aşağıdakilerden hangisinin etkisinin olduğu savunulamaz?

A)Sosyal örgütlenmelerin
B)Ticari faaliyetlerin
C)Doğal afetlerin
D)Göçlerin
E)Savaşların


8. Tarihi olaylarla ilgili bazı bilgiler şunlardır;

I. Tekrarı yoktur.

II. İnsan faaliyetleri sonucunda oluşmuştur.

III. Belgelere dayandırılarak açıklanır.

Bunlardan hangilerinin tarihsel bilgi ve kültür birikiminin günümüze kadar ulaşmasında etkili olduğu savunulabilir?

A)Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) I ve il E) II ve III9.Tarihi olaylarla ilgili kural koymak veya genelleme yapmak doğru değildir.

Bu durumun nedeni olarak aşağıdakilerden hangisi gösterilemez?

A)Bazı olayların beklenenden farklı gelişmelere neden olması

B)Bazı olayların günümüz uygarlığının oluşmasında etkisinin olması

C)Her olayın kendine ait özelliklerinin bulunması

D)Yeni bulunan belgelerin var olan bilgileri değiştirebilmesi

E)Benzer olayların her zaman aynı sonuçları ortaya çıkarmaması10.Tarihi süreç içerisinde meydana gelen olaylar bir zincirin halkaları gibidir.

Tarih olaylarının aşağıdaki özelliklerinden hangisinin bu yargıyı destekler nitelikte olduğu savunulabilir?


A)Neden - sonuç ilişkisi içinde gerçekleşmesi

B)Tekrarının olmaması

C)Araştırılmasında deney ve gözlem metodunun uygulanamaması

D)Birden çok kaynağa dayanılarak araştırılması

E)Millet bilincinin gelişmesine katkıda bulunması11.

-İstanbul’un Fatih Sultan Mehmet tarafından fethi bir olaydır.

- İstanbul’un Türkleşmesi ise bir olgudur.

Yukarıdaki bilgilere göre, “olay" ile “olgu" tanımlamalarının yapılmasında aşağıdaki öğelerden hangisinin esas alındığı savunulabilir?

A) Zaman

B) Mekan

C) Belgelerden yararlanma

D) Neden - sonuç ilişkileri

E) İnsan faaliyetleri12.Tarih olaylarının araştırılıp aydınlatılmasında birçok bilim dalından yararlanılmaktadır.

Bu durum aşağıdakilerden hangisinin göstergesidir?

A)Tarih olaylarının geçmişte meydana geldiğinin

B)Olayların tüm yönleriyle araştırılmasında tarih biliminin yeterli olmadığının

C)Olayların neden - sonuç ilişkisi içerisinde incelendiğinin

D)Tarih olaylarının birden çok nedene bağlı olarak gerçekleştiğinin

E)Tarih olaylarının sınıflandırılması gerektiğininCevap Anahtarı

1-D 2-B 3-A 4-A 5-E 6-D 7-E 8-C 9-A 10-C 11-C 12-B

Ekten word belgesi olarak indirebilirsiniz
 

Ekli dosyalar

Üst Alt