• Kaynak menüsünden dosya indirebilmek istiyorsanız lütfen forum kullanım bilgisini okuyunuz

Tarih bilimi ve İlk Uygarlıklar Boşluk doldurma

R.Sayar

Usta Üye
Katılım
29 Nis 2010
Mesajlar
645
Puanları
43
Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerleri uygun ifadelerle tamamlayınız
1. Tarih:İnsanların birbirleriyle olan ilişkilerini ………….ve zaman göstererek neden ………..ilişkisi içerisinde belgelere dayalı………………..... bir şekilde inceleyen bir bilim dalıdır.

2. Olay: insanı ilgilendiren ,kısa süren sosyal, kültürel, ekonomik, siyasal vb. gelişmelerdir. Örnek;………………………………………………………………..

3. Olgu: Aynı nitelikteki olayların geniş ifadesidir. Örnek;………………………………………………………………..

4. Tarihi olaylar tekrarlanamadığı için……………. ve……………..…………..metodu kullanılmaz.

5. Tarihi olaylar……..…………;..…………..……ve konusuna göre sınıflandırılır.

6. Tarihi olaylarda sınıflandırılmaya gidilmesinin amacı …………...………………………………..………………tır.

7. Toprak veya su altında kalmış olan eski dönemlere ait tarihi kalıntıları ve eserleri kazı yaparak ortaya çıkaran bilime …………………………………denir.


8. Geçmişte basılmış olan paraları…………………………. inceleyerek, tarihe yardımcı olur.

9. Yakınçağ'da devletlerarası siyasi ilişkilerin incelenmesinde daha çok……………………….…….den faydalanılır.

10. Türkler Müslüman olunca ………………….. takvimi kullandı.

11. miladi takvimde bir yıl………………………gündür.

12. Güneş yılı esaslı takvimi ilk kez…………………..kullanmıştır.

13. Tarih öncesi devirler ……………………ve ……………..……devri olarak ikiye ayrılır.

14. Kaynaklar ikiye ayrılır: …………….…………………… ve ……………..……………….. ………

15. Atatürk Türk tarihini araştırmak için ……………………………………... Kurumunu kurdurdu.

16. Hikayeci tarih yazıcılığını başlatan tarihçi…………………………….. dir.

17. Tarihi çağlar 4 tanedir.…………………………………………………………………………………….

18. Anadolu tarihi Asya tarihi tarihin …………………………göre tasnifidir.

19. Tarihte tenkit ikiye ayrılır.a…………………………………. b……………………………..

20. En son Tarih öncesi Maden devri ……………………..devridir.

21.İnsanlar yerleşik hayata …………………………..devrinde geçtiler.

22.Anadolu da tarih öncesini aydınlatan merkezler…………………………………………………………dir.

23. Mezopotamya ……………………… ve ……………………….ırmakları arasını kapsayan bölgedir.

24. Mezopotamya da kurulan 5 uygarlık;…………………………………………………………………………

25. Sümerlerde basamaklı tapınaklara ………………………… denir.

26. Çivi yazsını ilk bulan uygarlık ………………………..……..dır.

27. Bilinen ilk yazılı hukuk kurallarını koyan Sümerlerin Lagaş sitesi kralı….……………………………dır.

28. Bilinen ilk imparatorluk ve ilk düzenli orduyu kuran uygarlık …………………..……………dır.

29.Başkenti Sus olan ve Güney Mezopotamya da kurulan uygarlık …………….…..………..dır.

30. Anadolu ya yazıyı getiren uygarlık ……………………..…….dır.

31. Anav-Afanesyevo-Andronova-Karasuk ve Tagar kültürleri ……………………………..……uygarlığına aittir.

32. Türklere ait ilk önemli bilgileri………………………..….adı verilen oda şeklindeki mezarlardan öğrenmekteyiz.

33. Alp Er Tunga destanı ………….………………….aittir.

34. İskitler ……………………………dinine inanmışlardır.

35. Mısır uygarlığı ………………nehri kenarında oluşmuştur.

36. Mısırlılar yazılarını ……………………….verilen bitki yapraklarına yazmışlardır.

37. eski Mısırda şehir devletlerin …………………..adı verilirdi.

38. Mısırlılarda Tanrı-kralları için yapılan mezarlara ……………………devasa heykellere de ……….………..denir.

39. Persler Anadolu yu ………………..…….adı verilen valiler tarafından yönetmişlerdir.

40. Hindistan da ki ………………………sistemi nedeniyle toplumsal kaynaşma sağlanamamış ve Hintliler bir millet
olamamışlardır.

41. Çin in en önemli ticaretini …………………yolu ile yapmıştır.

42. Çin de 3 din vardır. Bunlar ………………….……. , …………….………….. ve ……………………….. dir.

43. İlkçağda kolonicilik faaliyeti yapan Doğu Akdeniz uygarlığı ……………………………………….dir.

44. Dünyada İlk tek tanrılı din …………………………………………dir.

45. Tıp alanında Hipokrat , Felsefe de Sokrat , Platon ve Aristo ………………uygarlığının önemli ilim adamlarıdır.

46. İskender imparatorluğunun yıkılması ile a…...…………….…….b………………………..c…………………….
Krallıkları kuruldu.

47. Anadolu da Selevkos devletinin yıkılması ile ; a…………………..………… b………………………………….
c……………………………..…… d………….……………………… devletleri kuruldu.

48. Bergama krallığında üzerine yazı yazmakta kullanılan ve deriden yapılan kağıt cinsine ……………………denir.

49. Romalılarda Cumhuriyet döneminde ülkeyi yöneten seçilmiş yöneticilere …………………………denir.

50. Romalılar tarafından hazırlanan kanunlara………………………….………kanunları denir.

51. Roma devletinde Cumhuriyet devrini sona erdiren önemli kral …………………………………….dır.

52. Romalılar tarafından oluşturulan ve bizimde günümüzde kullandığımız alfabe …………………..alfabesidir.

53. Bizans devleti Hıristiyanlığın ………………………..mezhebini kabul etmiştir.

54. Bizans’tan kalan en önemli eser Osmanlı döneminde cami günümüzde müze olarak kullanılan …….…………dır.
 
Üst Alt