• Kaynak menüsünden dosya indirebilmek istiyorsanız lütfen forum kullanım bilgisini okuyunuz

Tarih Test Tarih Deneme Sınavları Test-13

Tarih Öğretmeni

Sultan
Yönetici
Sultan
Katılım
11 Mar 2009
Mesajlar
8,564
Puanları
113
Konum
Yeryüzü
Web sitesi
www.tarihbilinci.com
TARİH KARMA DENEME SINAVI TEST-131) Islahat Fermanı, hangi konferansı etkilemek amacıyla yayınlamıştır ?

A) Viyana

B) Paris

C) İstanbul

D) Londra

E) Tersane


2) I. Almanya’nın I. Dünya Savaşı’ndan yenik çıkması

II. Wilson ilkelerinin ilanı

III. Padişahın, saltanatını koruma kaygısı

Bu durumlar öncelikli olarak Osmanlı Devleti’nde aşağıdakilerden hangisine yol açmıştır ?

A) Anadolu’nun paylaşılması

B) Mondros Ateşkesi’nin imzalanması

C) Ulusal mücadelenin örgütlenmesi

D) Sevr Barışı’nın imzalanması

E) Milletler Cemiyeti’nin kurulmasına


3) Aşağıdakilerden hangisi Miri arazi türlerinden değildir ?

A) Dirlik

B) Ocaklık

C) Mülk

D) Mukataa

E) Yurtluk


4) I. Fatih Sultan Mehmet

II. Yıldırım Beyazıt

III. Musa Çelebi

IV. II. Murat

V. I. Süleyman

Hangi padişah İstanbul’u kuşatmamıştır ?

A) I

B) II

C) III

D) IV

E) V


5) I. Tanzimat ve I. Meşrutiye döneminde “Osmanlıcılık”

II. II. Abdülhamit’in baskı döneminde “İslamcılık”

III. İttihat ve Terakki’nin etkin olduğu dönemde “Türkçülük”

Anlayışı egemen olmuştur. Bu düşünce akımlarının ortaya çıkmasında hangisinin etkisi olmamıştır ?

A) Ulusçuluk Eylemlerinin

B) Jöntürklerin çabalarının

C) Halkın İsteklerinin

D) Avrupalı devletlerin

E) Fransız ihtilalinin


6) Kurtuluş Savaşı’nda, Türk kuvvetleriyle savaş yapmadan, işgal bölgelerini boşaltan devlet aşağıdakilerden hangisidir ?

A) Fransa

B) Yunanistan

C) İtalya

D) Ermenistan

E) Sovyetler Birliği


7) Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti’nin Gerileme Dönemi ıslahatçılarından değildir ?

A) III. Mustafa

B) I. Mahmut

C) III. Selim

D) I. Abdülmecit

E) IV. Murat8) I. Yeniçeriler

II. Hattatlar

III. Sadrazamlar ve Vezirler

IV. Beylerbeyi

V. Kaptan-ı Derya

Yukarıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti’nde askeri sınıfa mensuptur ?

A) I, III, IV, V

B) I, II, III

C) IV, V

D) I, IV, V

E) III, V


9) Türk-İslam dünyasında, pozitif bilimler kiminle başlamıştır ?

A) Vasiti

B) İbn Heysem

C) Farabi

D) Ömer Hayyam

E) İbn Rüşd


10) Aşağıdakilerden hangisinde I. Dünya Savaşı’nın uzamasına ve bitimine neden olan olaylar birlikte verilmiştir?

A) Bolşevik ihtilali – Amerika’nın savaşa girmesi

B) Gelibolu Savaşı – Wilson ilkeleri

C) Çanakkale Savaşı – Bolşevik ihtilali

D) Bolşevik ihtilali – Japonya’nın Almanya sömürgelerini ele geçirmesi

E) Çanakkale – Amerika’nın savaşa girmesi


11) Osmanlılarda ilk divan teşkilatı aşağıdakilerden hangisince meydana getirildi ?

A) Osman Bey

B) Orhan Bey

C) I. Murat

D) II. Murat

E) Fatih


12) Aşağıdaki hangi padişah döneminde askerlik sistemi, ocak usulünden sıyrılıp bir vatan görevi şekline dönüşmüştür ?

A) I. Murat

B) Abdülmecit

C) Fatih

D) III. Selim

E) Abdülaziz


13) Selçuklular döneminde divanda bulunmayan hangisidir?

A) Vezir

B) Sultan

C) Emiri dad

D) Şeyhülislam

E) Pervaneci14) Nizam-ı Cedit kavramı,

I. Askerlik

II. Yönetim

III. Sanat

Alanlarından hangilerinde yapılan yenilikleri öncelikle içerir ?

A) Yalnız I

B) Yalnız II

C) Yalnız III

D) I ve II

E) II ve III

cevap anahtarı ektedir
 

Ekli dosyalar

  • 97 bayt Görüntüleme: 31
Üst Alt