• İletilerinizde "teşekkür" ifadeleri yasaktır. Lütfen teşekkür ederim ... vb ifadeler kullanmayınız.Teşekkür etmek istiyorsanız ilgili iletinin altında yer alan "beğen"ebilirsiniz.

Tarih kulübü aylık çalışma raporu

#1
SOSYAL KULÜPLER AYLIK ÇALIŞMA RAPORU

Rapor No:........... Rapor Tarihi :....................MÜDÜRLÜĞÜNE

Rehberliğimde bulunan ..............................Eğitsel koluna ait 200/200 Eğitim – öğretim yılı............................. ayı çalışma raporu aşağıya çıkarılmıştır.
Bilgilerinize arz ederim.
Eğitsel kol :
Rehber Öğretmeni:
İmza :


FAALİYET TARİHİ YAPILAN ÇALIŞMALAR

.................................... .................................................. .......
.................................... .................................................. ........
.................................... .................................................. ........
.................................... .................................................. ........
.................................... .................................................. ........
.................................... .................................................. ........
.................................... .................................................. ........
.................................... .................................................. ........

ALINAN SONUÇLAR

1. .................................................. .................................................. ....
2. .................................................. .................................................. .....
3. .................................................. .................................................. ....
4. .................................................. .................................................. .....
.5................................................ .................................................. ...........
Rehber Öğretmeni : Uygundur
Okul Müdürü