• Kaynak menüsünden dosya indirebilmek istiyorsanız lütfen forum kullanım bilgisini okuyunuz

Tarih testleri

üstad

Usta Üye
Katılım
18 Mar 2009
Mesajlar
110
Puanları
18
1. Aşağıdakilerden hangisi TBMM'nin açılmasına yönelik bir aşama değildir?
A) Amasya genelgesi B) Sivas kongresi
C) Misak-ı milli D) Heyet-i temsiliye E)Tekalif-i milliye.

2.Aşağıdakilerden hangisi Mustafa Kemal paşa'nın TBMM tarafından"Başkomutan"seçilmesinden sonra gerçekleşmemiştir?
A) Sakarya savaşı'nın kazanılması.
B) Genel seferberlik ilan edilmesi
C)Fransızlarla antlaşma yapılması
D)Londra konferansı'nın toplanması
E)Yunan ordusunun taaruz gücünü kaybetmesi

3.Aşağılardan hanğisi Lozon antlaşmasından sonra Atatürk döneminde bir sorun haline gelmemiştir?
A) Yabancı okullar B) Boğazlar
C) Irak sınırı D) Kapitülasyonlar
E) Türklerle rumların yer değiştirmeleri.

4.Mustafa Kemal,Türk tarihini kurmakla aşağıdakilerden hanğisini amaçlamamıştır?
A) Türkiye'nin en eski halkının kimler olduğunu ortaya koymak
B) Türklerin dünya tarihi ve uygarlığındaki yerlerini belirlemek.
C) Türklerin islam tarihindeki yerleri ve rolleriniortaya koymak
D) Türkiye'de ilk uygarlığın kimler tarafından kurulduğunu belirlemek
E)Türklerin bütün dünya ırklarına kaynaklık ettigini ortaya koymak

5.Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin varlığını kabul ederek antlaşma yapan ilk devlet aşağıdakilerden hangisidir?
A)Fransa B) İngiltere
C) Ermenistan D) İtalya
E) Yunanistan

6."Milli birlik ve beraberlik" Atatürk ilkelerinden hangisi'nin sonucudur?
A)Cumhuriyetciliğin B) İnkılapcılığın C)Devletciliğin D) Halkçılığın
E) Milliyetçiliğin

7.Aşağıdakilerden hangisi'nin halkçılık ilkesi ile ilgili oldugu söylenemez?
A)Hiç bir toplumsal grubun ayrıcalıgı yoktur.
B)Kişilere vijdan hürriyeti sağlanmıştır.
C)Kanun önünde herkes eşittir
D)Her türlü ayrıcalıklar ortadan kaldırılmıştır.
E)Hiç kimsenin farklı bir üstülüğü söz konusu değildir.

8.Atatürk,Cumhuriyeti Türk gençliğine emanet ederken onun,"en son bilimsel ve teknik ilerlemelere dayanan,ulusal ve çağdaş bir devlet"olarak yaşatılması gerektiğini vurgulamıştır.
Atatürk'ün Cumhuriyeti Türk gençliğine emanet etmesinin temel amacı nedir?
A)Gençleri siyasal hayata katmak
B)Yenileşmeyi sürekli kılmak
C)Yurt savunmasını genclere bırakmak
D)Ekonomik gelişmede gençlere yetki vermek
E)Türk gençliğini korumak.

9.Laiklik ilkesi Anayasaya hangi tarihte girmiştir?
A) 1 Kasım 1922 B) 23 Şubat 1945
C) 3 Mart 1924 D) 5 Şubat 1937
E) 10 Nisan 1928

10.Hiç bir toplumsal grubun ve zümrenin ayrıcalığının olmaması aşağıdaki ilkelerden hangisinin uygulanmasıyla gerçekleşebilir?
A)Milliyetçilik B)Devletcilik
C)Milli Bağımsızlık D)Halkçılık
E)Laiklik

11. Aşağıdakilerden hangisi TBMM'nin açılmasına yönelik bir aşama değildir?
A) Amasya genelgesi B) Sivas kongresi
C) Misak-ı milli D) Heyet-i temsiliye E)Tekalif-i milliye.

12.Aşağıdakilerden hangisi Mustafa Kemal paşa'nın TBMM tarafından"Başkomutan"seçilmesinden sonra gerçekleşmemiştir?
A) Sakarya savaşı'nın kazanılması.
B) Genel seferberlik ilan edilmesi
C)Fransızlarla antlaşma yapılması
D)Londra konferansı'nın toplanması
E)Yunan ordusunun taaruz gücünü kaybetmesi
13.Aşağılardan hanğisi Lozon antlaşmasından sonra Atatürk döneminde bir sorun haline gelmemiştir?
A) Yabancı okullar B) Boğazlar
C) Irak sınırı D) Kapitülasyonlar
E) Türklerle rumların yer değiştirmeleri.

14.Mustafa Kemal,Türk tarihini kurmakla aşağıdakilerden hanğisini amaçlamamıştır?
A) Türkiye'nin en eski halkının kimler olduğunu ortaya koymak
B) Türklerin dünya tarihi ve uygarlığındaki yerlerini belirlemek.
C) Türklerin islam tarihindeki yerleri ve rolleriniortaya koymak
D) Türkiye'de ilk uygarlığın kimler tarafından kurulduğunu belirlemek
E)Türklerin bütün dünya ırklarına kaynaklık ettigini ortaya koymak

15.Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin varlığını kabul ederek antlaşma yapan ilk devlet aşağıdakilerden hangisidir?
A)Fransa B) İngiltere
C) Ermenistan D) İtalya
E) Yunanistan

16."Milli birlik ve beraberlik" Atatürk ilkelerinden hangisi'nin sonucudur?
ACumhuriyetciliğin B) İnkılapcılığın C)Devletciliğin D) Halkçılığın
E) Milliyetçiliğin

17.Aşağıdakilerden hangisi'nin halkçılık ilkesi ile ilgili oldugu söylenemez?
A)Hiç bir toplumsal grubun ayrıcalıgı yoktur.
B)Kişilere vijdan hürriyeti sağlanmıştır.
C)Kanun önünde herkes eşittir
D)Her türlü ayrıcalıklar ortadan kaldırılmıştır.
E)Hiç kimsenin farklı bir üstülüğü söz konusu değildir.
18.Atatürk,Cumhuriyeti Türk gençliğine emanet ederken onun,"en son bilimsel ve teknik ilerlemelere dayanan,ulusal ve çağdaş bir devlet"olarak yaşatılması gerektiğini vurgulamıştır.
Atatürk'ün Cumhuriyeti Türk gençliğine emanet etmesinin temel amacı nedir?
A)Gençleri siyasal hayata katmak
B)Yenileşmeyi sürekli kılmak
C)Yurt savunmasını genclere bırakmak
D)Ekonomik gelişmede gençlere yetki vermek
E)Türk gençliğini korumak.

19.Laiklik ilkesi Anayasaya hangi tarihte girmiştir?
A) 1 Kasım 1922 B) 23 Şubat 1945
C) 3 Mart 1924 D) 5 Şubat 1937
E) 10 Nisan 1928

20.Hiç bir toplumsal grubun ve zümrenin ayrıcalığının olmaması aşağıdaki ilkelerden hangisinin uygulanmasıyla gerçekleşebilir?
A)Milliyetçilik B)Devletcilik
C)Milli Bağımsızlık D)Halkçılık
E)Laiklik


21.Demokrasinin temeli olan milli egemenliğin gercekleşmesi,öncelikle aşağıdakilerden hangisine bağlıdır?
A)Milli bağımsızlığa B) Ekonomik gelişmişliğe C) Askeri güce D) Teknik imkanlara E)Kültür seviyesine

22.Musul meselesinin aleyhimize sonuçlanmasına neden olan olay aşağıdakilerden hangisidir?
A) Serbest fırka'nın kurulması
B) Menemen olayı
C) Şeyh Sait isyanı
D) M.Kemal'e süikas girişimi
E) Halifeliğin kaldırılması

23.Türk toplumunun çağdaş uygarlık düzeninin ilerisine ulaşabilmesinin en temel ilkesi aşağıdakilerden hangisi olabilir?

A)Ulusçuluk B)Devletçilik
C)Cumhuriyetçilik D)Halkçılık
E)Laiklik
24.Ulus, tarihi ve sosyal bir gerçek olması yanında siyasal bir gerçektir.
Aşağıdakilerden hangisi ile ulusa, siyasi bir varlık niteliği kazandırmıştır?

A) Ulusal bağımsızlık B)Ulusçuluk
B)Ulusal Egemenlik D)Halkçılık
E)İnkılapçılık

25."Yönetimin, politikanın, eğitimin devlet yönetim ve toplum hayatının, hukuk kurallarının dine değil akla ve bilime dayandırılması" olarak tanımlanabilecek ilke aşağıdakilerden hangisidir?

A)Cumhuriyetçilik
B)Halkçılık
C)Devletçilik
D)Laiklik
E)İnkılapçılık

26."Milli birlik ve beraberlik" Atatürk ilkelerinden hangisi'nin sonucudur?
A)Cumhuriyetciliğin B) İnkılapcılığın C)Devletciliğin D) Halkçılığın
E) Milliyetçiliğin
 

üstad

Usta Üye
Katılım
18 Mar 2009
Mesajlar
110
Puanları
18
15-Aşağıdaki olaylardan hangisi
yeniçağda, Avrupa dışında da
diğerlerinden daha etkili olmuştur?
A)Batı Roma imparatorluğunun yıkılması.
B)Rönesans hareketleri.
C)Coğrafya keşifleri.
D)Reform hareketleri.
E)Papalıkla,imparatorluklar arasındaki
Mücadele
16-Yeniçağda görülen aşağıdaki
gelişmelerden hangisi, ispanya ve Portekiz’in
gelir kaynaklarını arttırmalarında ve
sömürgeci birer devlet olmalarında etkili
olmuştur?
A)Matbaanın kurulması
B)Barutun kullanılması
C)Rönesans hareketleri
D)Reform hareketleri
E)Coğrafya keşifleri

14-Yeniçağda barutun ateşli silahlarda
kullanılması, müstahkem mevkilerin ve kalelerin
çökertilmesinde etkili olmuştur.
Avrupa’da krallar, mutlak otoritelerini
gerçekleştirmek için bu gücü öncelikle aşağıdakilerden hangisine karşı kullanmıştır?
A)Derebeyliklere B)İstilacılara
C)Sömürgelerindeki direnişçilere
D)Farklı dinden olan toplumlara
E)Komşu devletlere

30-I.Yeni ticaret yollarının bulunması.
II.Rönesans ve reform hareketleri.
III.Fransız ihtilali.
VI.Amerika’nın keşfi.
V.Otuz yıl savaşları
VI.Mutlak krallıkların kurulması.
Bunlardan hangileri, siyasi ve ekonomik
Açıdan Osmanlı Devletini diğerlerinden
Daha fazla etkilemiştir?
A)II,IV B)II,V C)IV,VI D)I,III
E)V,VI
35-I.ümit Burnu’nun keşfedilmesi.
II.Süveyş kanalı’nın açılması.
III.Barut’un ateşli silahlarda kullanılması.
IV.Sömürgeciliğin hızlanması.
V.Amerika’nın keşfi.
Bu gelişmelerden hangisi Osmanlı ülkesinin
Stratejik öneminin artmasında etkili olmuştur?
A)I ve II B)I ve V C)II ve IV
D)II ve V E)IV ve V
2-Aşağıdakilerden hangisi yeniçağ başlarında görülen olaylardan biri değildir?
A)Topun kullanılması
B)Ulusal hareketlerin güçlenmesi
C)Merkezi krallıkların güçlenmesi
D)Rönesans hareketlerinin gelişmesi
E)Yeni kıtaların bulunması
21-Aşağıdakilerden hangisi Coğrafi keşifleri hazırlayan etkenlerden biri değildir?
A)Gemicilik Sanatının ilerlemesi
B)Pusulanın bulunması
C)Ümit Burnu`nun bulunması
D)Kralların keşifleri teşvik etmesi
E)Sağlam ve dayanıklı gemilerin yapılması

22-Skolostik düşüncenin yerini pozitif düşünce almış.Avrupa`da ilk kez laik eğitim sistemi ortaya çıkmıştır.
Yukarıdaki gelişmeler hangi olayın bir sonucudur?
A)Derebeyliğin yıkılmaya başlaması.
B)Barutun ateşli silahlarda kullanılması
C)Merkezi yönetimlerin güçlenmesi
D)Katolik kilisesinin sarsılması
E)Ulusal devletlerin kurulması

11-Katolik kilisesinin bozulmasında (saygınlığının yitirilmesinde) aşağıdakilerden hangisinin etkisi yoktur?
A)Rönesans hareketlerinin B)Kavimler göçünün C)Reform hareketlerinin D)Haçlı seferlerinin E)Coğrafi keşiflerin

14-Don Kişot kimin eseridir?
A)Servantes B)Şekspir C)Kopernik
D)Rafael E)Piyer Lesko
 

üstad

Usta Üye
Katılım
18 Mar 2009
Mesajlar
110
Puanları
18
1-Aşağıdakilerden hangisi Fransız ihtilali’nin
yaydığı fikirler arasında yer almaz?
A)Kişi özgürlüğü B)Ortak mülkiyet C)insanların eşitliği D)Milliyetçi düşünce E)Adaletin yaygınlaşması

2-Aşağıdakilerden hangisi Fransız ihtilalini
başlatan sebeplerden değildir?
A)Monarşik yönetimin halka baskı yapması.
B)Fransa’nın sınırlarını genişletmeye kalkması
C)Halkın farklı sosyal sınıflara ayrılmış olması.
D)Aydın fikir adamlarının halkı etkilemesi.
E)Halkın vergileri ödeyemez olması.
3-Avrupa’da ulusal devletlerin kurulmasında
aşağıdakilerden hangisinin payı en büyüktür?
A)Amerikan ihtilali
B)Rönesans ve reform hareketleri
C)Barutun, ateşli silahlarda kullanılması
D)Fransız ihtilali
E)Büyük coğrafya keşi
4-Avrupa’da Reform hareketlerinin başlamasından sonra görülen bazı gelişmeler şunlardır.

I. Ogsburg Antlaşması’yla halkın, bağlı bulunduğu hükümdar veya prensin bağlı bulunduğu mezhebe girmeye zorlanması.
II . Avrupa’da yeni mezheplerin ortaya çıkması.
III . Okulların kiliseden ayrılması.
Gelişmelerinden hangileri, inanç özgürlüğü doğrultusundaki gelişmeleri kolaylaştırıcı bir ortam sağladığını gösterir?
A)Yalnız I B)Yalnız III C) I ve II
D) I,II ve IV E) I,III, ve IV
 

üstad

Usta Üye
Katılım
18 Mar 2009
Mesajlar
110
Puanları
18
LİSE 2 TARİH (AVRUPA TARİHİ-ORTAÇAĞ)Soru 1. Aşağıdakilerden hangisi Avrupa kültürünün temelinde yer alan, Asya uygarlıklarından aldığı bir kültü-rel özellik değildir?

A) Sanat B) Din C) Yazı

D) Askeri sistem E) Avrupa adı
Soru 2. Ön Asya ve Avrupa arasında etkileşimi sağlayan özellikler arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?

A) Batı’ya yapılan göçlerin olması
B) Haçlı savaşları
C) İpek, Baharat ve Kürk yolları
D) Coğrafi keşiflerin olması
E) İki kıtayı kapsayan devletlerin kurulması


Soru 3. Tarih boyunca Asya ve Avrupa arasında güçlü etkileşimler olmuştur. Asya ve Avrupa arasında görülen bu durumun diğer kıtalar arasında görülmemesinin nedenleri arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?

A) Asya ve Avrupa dışındaki kıtaların okyanuslarla ayrılması
B) Asya ve Avrupa’nın bütünsel kıtalar olması
C) Diğer kıta halklarında etkileşimi hızlandıran göç-lerin yaşanmaması
D) Avrupa kültürünün egemen olması
E) Asya ve Avrupa dışında siyasi birliğin ve ordu-nun kurulmaması


Soru 4. Aşağıdakilerden hangisi Avrupalı kâşiflerin biri değildir?

A) Colombus B) Vespuçi C) Kortez

D) Pizzuro E) Petrarca

Soru 5. Çeşitli Uygarlıklar yazılarını aktarabilecekleri maddeleri farklı olarak üretmişlerdir. Buna göre yapılan eşleştirmede aşağıdakilerden hangisi doğru olarak veril-memiştir?

A) Mısırlılar-Papirüs
B) Araplar-Deri
C) Türkler-Kil tabletler
D) Çinliler-İpek
E) Avrupalılar-Paçavra ve selüloz

Soru 6. Kâğıtı ve Matbaayı ilk olarak Çinlilerin ve Uy-gur Türklerinin kullandığı bilinmemektedir. Ancak, bu-günkü şekliyle kâğıdın ve matbaanın kullanımını Avrupalı-lar sağlamıştır.
Aşağıdakilerden hangisi kâğıdın ve matbaanın kulla-nımının yaygınlaşması ile gelişen sonuçları arasında yer almaz?

A) Elyazması olan eski eserlerin önemini kaybetmesi
B) Kitapların çok sayıda basılması ve satılması
C) Okuma-yazma oranının artması
D) Bilginin kilise adamlarının ayrıcalığından çıkması
E) Aydınlanma hareketinin başlaması

Soru 7. Avrupa tarihinin gelişim sürecine bakıldığında denizcilikte önemli olan milletler sıralaması yapılırsa aşa-ğıdakilerden hangisi en sonda yer alması beklenir?

A) Hollandalılar B) İngilizler C) Fransızlar

D) İtalyanlar E) Yunanlılar

Soru 8. Günümüzde Kuzey Amerika da İngilizce ve Fransızca’nın, Güney Amerika da İspanyolca ve Portekiz-ce’nin en çok konuşulan diller arasında olmasının sebeple-ri arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?

A) Kuzey’e İngiliz ve Fransızların, Güney’e İspanyol ve Portekizlerin gitmesi.
B) Avrupalı milletlerin gittikleri bölgede sömürge kurumları oluşturması.
C) Yerli halkların direnişlerde kırıma uğraması.
D) Fetihlerin kalıcı olması için asimilasyonun uygu-lanması.
E) Avrupalıların yüksek ve güçlü bir kültüre sahip olması
Soru 9. Avrupa ülkeleri coğrafi keşiflerle sömürge impa-ratorlukları kurup zenginleştiler. Aşağıdakilerden hangisi bu keşifler ile istediği sonucu elde edemeyip daha sonra Papalığın yeni topraklardaki uygulamasına da karşı çık-mıştır?

A) İngiltere B) Fransa C) İspanya

D) Portekiz E) HollandaSoru 10. Deniz ticaretinin elverişli olmasının nedenleri arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?

A) Daha çok malın ucuza taşınması
B) Kara ticaret yollarında bir çok ülkeye bağımlılığın olması
C) Geçiş yolları ülke sayısını arttırdıkça maliyetin büyümesi
D) Uluslararası yolları karada olmaması
E) Gemiciliğin ileri teknolojisi
Soru 11. Aşağıdakilerden hangisi Doğu Akdeniz ticaret yolları üzerinde bir liman kenti değildir?

A) Bordo B) Malta C) Limosol

D) Hayfa E) İskenderiye

Soru 12. Coğrafi Keşifler sonucunda ticaret yolları de-ğişmiş; bazı liman kentleri önemini kaybederken bazıları önemli hale gelmiştir. Anvers, Bordo, Lizbon, Londra önem kazanan limanlar olurken bu durum aşağıdakilerden hangi ülke için sınırlarında yer almadığından bir değer taşımaz?

A) İngiltere B) İspanya C) Portekiz

D) Fransa E) Hollanda
 

üstad

Usta Üye
Katılım
18 Mar 2009
Mesajlar
110
Puanları
18
LİSE 3 T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK (CUMHURİYET DÖNEMİ)Soru 1. Mustafa Kemal Kurtuluş Savaşı’nın kazanılma-sından sonra inkılâpların gerçekleştirilmesi için, öncelikle aşağıdakilerden hangisini yapmayı istemiştir?

A) Saltanatın kazanılmasını
B) Cumhuriyetin ilânı
C) Halifeliğin kaldırılmasını
D) Meclisin yenilenmesinı
E) Şeriye ve Evkaf Vekaleti’nin kaldırılmasını


Soru 2. –TBMM tarafından saltanat kaldırıldığı halde hilafet makamına dokunulmamış
-TBBM açıldığı halde cumhuriyet rejimine hemen geçilmemiştir.
Bu iki durum birlikte değerlendirildiğinde aşağıdaki-lerden hangisi en doğru yargı olabilir.

A) İnkılâplar yapılırken halkın iradesi esas alınmıştır.
B) İnkılâplar zamanın şartları dikkate alınarak ya-pılmıştır.
C) Devletin ekonomik kalkınması sağlanmıştır.
D) Laiklik ilkesi doğrultusunda inkılâplar gerçekleş-tirilmiştir.
E) İnkılâplar birbirlerini tamamlayıcı özelliğe sahip-tir.


Soru 3. 29 Ekim 1923’te Cumhuriyetin ilân edilmesi ile Türkiye’de yönetim ile ilgili tartışmalar azaldı ve halkın yönetime katılması sağlandı.
Aşağıdaki sorunlardan hangisi Cumhuriyetin ilanı ile çözüme kavuşmadı?

A) Devlet başkanlığı sorunu çözümledi
B) Devletin rejiminin adı belli oldu
C) Lâik devlet sistemi kuruldu
D) Meclis Hükümeti sistemi yerine kabine sistemine geçildi
E) Başbakanlık makamı oluşturulduSoru 4. 3 Mart 1924 tarihinde çıkartılan bir kanunla halifelik kaldırılmıştır. Halifeliğin kaldırılması ile;
-Saltanat yanlılarının güç alabilecekleri bir kurum yok edilmiştir
-Dinin devlet işlerine karışmasının önüne geçilmiştir.
-Millet egemenliğinde yeri olmayan, padişahların kişisel saltanatını güçlendiren gereksiz bir kuruma son verilmiştir.
Bu bilgilere göre, halifeliğin kaldırılması aşağıdaki ilke-lerden en çok hangisini güçlendirmiş olabilir?

A) Cumhuriyetçilik-Laiklik
B) Milliyetçilik-Cumhuriyetçilik
C) Devletçilik-Laiklik
D) Halkçılık-Milliyetçilik
E) İnkılâpçılık-HalkçılıkSoru 5. -31 Mart isyanı
-Şeyh Sait isyanı
-Menemen isyanı
Bu isyanların ortak özelliği aşağıdakilerden hangisidir?

A) Osmanlı Devleti’ni kurtarmaya yönelik olması
B) Osmanlı Devleti’ni yıkmaya yönelik olması
C) Batılı güçler tarafından desteklenmesi
D) İnkılâpları engellemeye yönelik olması
E) Mevcut rejimi yıkmaya yönelik olmasıSoru 6. Aşağıdakilerden hangisi çok partili rejime geçişi olumsuz yönde etkilemedi?

A) Mustafa Kemal’e suikast girişimi
B) Yabancı devletlerin yönetime karışmaları
C) Halkın demokrasi kültürünün zayıf olması
D) Menemen ayaklanması
E) Şeyh Sait ayaklanmasıSoru 7. 1924 Anayasasının güçler ayrılığı ilkesine da-yanmamasının sebebi olarak;
I.Devlet yöneticilerinin egemenliklerini güçlendirmek
II.Ulusal egemenliği güçlendirmek
III. İnkılâpların hızlı bir şekilde gerçekleşmesini sağ-lamak
IV.Saltanatın kaldırılmasını sağlamak
Amaçlarından hangileri gösterilebilir?

A) Yalnız I
B) Yalnız III
C) I ve II
D) II ve III
E) III ve IV
F)


Soru 8. Yeni Türk Devleti’nde gerçekleştirilen aşağıdaki faaliyetlerin hangisi ile hukukta birlik sağlanmıştır?

A) Dini eğitime son verilmesi
B) Halifeliğin kaldırılması
C) Medeni Kanun’un kabulü
D) Tekke ve zaviyelerin kapatılması
E) Saltanatın kaldırılması

Soru 9. Laiklik ilkesinin anayasaya konulması aşağıdaki-lerden hangisiyle gerçekleşmiştir?

A) 20 Ocak 1921 tarihli ilk anayasanın kabulü ile
B) 3 Mart 1924’te Halifeliğin kaldırılması
C) 20 Nisan1924 Anayasanın kabulü ile
D) 5 Şubat 1937’de Anayasa çalışmalarıyla
E) 1961 Anayasasının kabulü ile

Soru 10. Aşağıdakilerden hangisi laikleşmenin aşamala-rından biri değildir?

A) Saltanatın kaldırılması
B) Halifeliğin kaldırılması
C) Tekke ve zaviyelerin kapatılması
D) 1937 yılında Anayasaya laiklik ilkesinin konması
E) Yeni Türk harflerinin kabul edilmesi
Soru 11. Eğitim-öğretim alanında yapılan inkılâplardan ilki aşağıdakilerden hangisidir?

A) Tevhid-i Tedrisat Kanunu’nun çıkartılması
B) Medreselerin kapatılması
C) Yeni Türk harflerinin kabulü
D) Üniversite ve yüksek okulların açılması
E) Türk Dil Kurumu’nun kurulması

Soru 12. Harf inkılâbı’nın gerçekleştirilmesinden he-men sonra ülke genelinde büyük bir okuma-yazma sefer-berliği başlatılmıştır.
Aşağıdakilerden hangisi bu bilgiyi kanıtlar niteliktedir?

A) Tevhid-i Tedrisat Kanunu’nun çıkartılması
B) Medreselerin kapatılması
C) Millet mekteplerinin kurulması
D) Tekke ve zaviyelerin kapatılması
E) Türk Dil Kurumu’nun kurulmasıSoru 13. Cumhuriyet döneminde yapılan inkılâp hareket-lerinden hangisinde milliyetçilik ilkesinin etkisinden söz edilemez?

A) Türk Tarih Kurumu’nun kurulması
B) Türk Dil Kurumu’nun kurulması
C) Kabotaj Kanunu’nun çıkartılması
D) Medreselerin kapatılması
E) Yabancı işletmelerin millileştirilmesi
Soru 14. Aşağıdaki inkılâplardan hangisinin amacı di-ğerlerinden farklıdır?

A) Saltanatın kaldırılması
B) Kadınlara seçme ve seçilme hakkının verilmesi
C) Halifeliğin kaldırılması
D) Türk Medeni Kanunu’nun kabulü
E) Anayasa’nın laikleştirilmesi
Soru 15. Aşağıdaki inkılâplardan hangisi hem laikleşme, hem de çağdaşlaşma ile ilgilidir?

A) Miladi takvimin kabulü
B) Yeni ölçü aletlerinin kabulü
C) Kadınlara siyasi hakların verilmesi
D) Türk Dil Kurumu’nun kurulması
E) Tekke ve zaviyelerin kapatılmasıSoru 16. 1924 Anayasası ile tüm vatandaşların kanun önünde eşitliği prensibi getirilmiştir.
Buna göre aşağıdaki inkılâplardan hangisi ile bu prensip pekiştirilmiştir?

A) Yeni Türk harflerinin kabulü
B) Şapka Giyilmesi Hakkındaki Kanunu’nun kabulü
C) Medreselerin kapatılması
D) Tekke ve zaviyelerin kapatılması
E) Soyadı Kanunu’nun kabulü
Soru 17. Aşağıdaki inkılâplardan hangisi Avrupa ile ekonomik ilişkileri kolaylaştırmak amacı ile yapılmamış-tır?

A) Teşvik-i Sanayi Kanunu’nun çıkartılması
B) Hafta tatili pazara alındı
C) Ölçüler değiştirildi
D) Miladi takvim kabul edildi
E) Uluslararası saat benimsendiSoru 18. Cumhuriyet döneminde aşağıdaki uygulama-lardan hangisi ile Türk karasularında taşımacılık ve ticaret hakkı yabancılardan alınıp Türk gemicilerine verilmiştir?

A) Teşvik-i Sanayi kanunu ile
B) Kabotaj Kanunu’nun çıkartılmasıyla
C) Tevhid-i Tedrisat kanunu ile
D) Kapitülasyonların kaldırılması ile
E) Devletçilik ilkesinin benimsenmesi ile
 

üstad

Usta Üye
Katılım
18 Mar 2009
Mesajlar
110
Puanları
18
1-Aşağıdakilerden hangisi, IV Murat ve Köprülüler’in yaptıkları yeniliklerin özelliği değildir?
A)Kuvvete ve şiddete başvurma.
B)Orduyu disiplin altına alma.
C)Eyaletlerde güvenliği sağlama.
D)Yönetime canlılık getirme.
E)Avrupa’da ki gelişmelerden yararlanma.

2-XVII.Yüzyılda Osmanlı İmparatorluğu’nun bütçe açığını kapatmak için Tarhuncu Ahmet Paşa aşağıdakilerden hangisini yapmıştır?
A)Saray masraflarını kısmıştır.
B)Ayarı düşük paraları ortadan kaldırmıştır.
C)Lüks inşaatları durdurmuştur.
D)Ulufeleri kısmıştır.
E)Dışardan borç para almıştır.

3-Fransa, İngiltere’nin Ortadoğu ve Uzakdoğu’daki çıkarlarına engel Olmak amacıyla, 1798’de nereyi işgal etmiştir?
A)Fas B)Cezayir C)Tunus
D)Malta E)Mısır
4-Osmanlı İmparatorluğu’nda, aşağıdakilerden hangisi, askeri alandaki ıslahatlar sonucunda ortaya çıkan bir kuruluş değildir?
A)Sekban-ı cedid B)Nizam-ı cedid
C) Müsellem D) irad-ı Cedid
E) Eşkinci

5-XVII.Yüzyılda Kuyucu Murat Paşa, IV.Murat ve Köprülü Mehmet Paşa’nın devlet otoritesini yeniden kurmak amacıyla izledikleri ortak yol aşağıdakilerden hangisidir?
A)Maliyeyi düzeltmeye çalışma.
B)Kanun ve nizamları değiştirme.
C)İsyanları, korkutma ve şiddet yoluyla önleme-
ye çalışma.
D)Yeniçeri ocağını kaldırmayı deneme.
E)Saraydaki kadınların etkinliğini engelleme.

6-Osmanlı Devleti’nin, Avusturya ve İran ile yaptığı savaşların uzaması ve halktan yeni vergiler alınması aşağıdaki olaylardan hangisinin nedenleri olarak kabul edilmektedir?
A)Kabakçı Mustafa isyanının başlaması.
B)Celali isyanlarının genişlemesi.
C)Kavalalı Mehmet Ali Paşa’nın ayaklanması.
D)31 Mart olayı’nın başlaması.
E)Yeniçeri ocağının kaldırılması.

7-Osmanlı ülkesinde bozulan düzeni kuvvete dayanarak tekrar kurmaya çalışmış olan devlet adamı aşağıdakilerden hangisidir?
A)III.Selim B)II.Mehmet C)Abdülmecid D)Genç Osman
E)IV Murat
8-Aşağıdakilerden hangisi, Osmanlı İmparatorluğu’nun duraklamasına yol açan iç nedenlerden biridir?
A)Ülkede, çeşitli milletler ve dinlerden kişiler bulunması.
B)Yeni ticaret yollarının keşfi.
C)Avrupa’nın bilim ve teknikte ilerlemesi.
D)Avrupa hıristiyanlarının Osmanlılara birlikte karşı koyması
E)imparatorluğun doğal sınırlara ulaşması.

9-Osmanlı imparatorluğu’nda görülen aşağıdaki
gelişmelerden hangisi, Fransız ihtilali’nden daha öncedir?
A)Padişahın egemenlik haklarını sınırlandırılması
B)Yargı güvencesinin sağlanması.
C)Aydınların Avrupada’ki gelişmelerden etkilenmesi.
D)Ulusçuluk hareketlerinin başlaması.
E)Müslüman olmayanlara inanç serbestliği sağlanması.

10-Yeniçağ başlarında, Osmanlı imparatorluğu ortadoks hıristiyanlarını birleştiren güç özelliğini kaybetmiştir.
Bu güç aşağıdaki devletlerden hangisine geçmiştir?
A)ingiltere B)Fransa C) Avusturya
D)Rusya E)ingiltere

11-Osmanlı Devleti uzun yıllar yabancı ülkelerde
sürekli elçilikler kurmayı uygun bulmamıştır.

Bu anlayış ilk defa aşağıdaki devirlerden
hangisinde değişmeye başlamıştır?
A)Lale Devri B)III.Selim Devri
C)II.Mahmut Devri D)Tanzimat Devri
E)I. Meşrutiyet Devri

12-I.Yeni ticaret yollarının bulunması.
II.Rönesans ve reform hareketleri.
III.Fransız ihtilali.
VI.Amerika’nın keşfi.
V.Otuz yıl savaşları
VI.Mutlak krallıkların kurulması.
Bunlardan hangileri, siyasi ve ekonomik açıdan Osmanlı Devleti’ni diğerlerinden daha fazla etkilemiştir?
A)II,IV B)II,V C)IV,VI
D)I,III E)V,VI

13-Aşağıdakilerden hangisi, xıx. Yüzyılın sonlarına doğru Mısır’ın siyasal ve ekonomik öneminin artmasına yol açmıştır?
A)Süveyş kanalının açılması.
B)ingiltere tarafından Mısır’ın işgal edilmesi.
C)Mısır valisi Mehmet Ali Paşa’nın çalışmaları.
D)ingiltere ve Fransa’nın Mısır maliyesini denetlemeleri.
E)Mısır’da tarım ürünlerine ağırlık verilmesi.

14-Aşağıdaki devletlerden hangisi, Kırım savaşına katılmadığı halde, bu savaşın sonunda yapılan Paris Antlaşmasına
katılmıştır?
A)ingiltere B)Fransa C)Piyemonte
D)Prusya E)Osmanlı Devleti

15-Osmanlı halkı hangi devirde padişahın yanında yönetime ortak olmaya başlamıştır?
A)Kuruluş devri B)Yükselme Devri
C)Lale Devri C)Tanzimat Devri
E)Meşrutiyet Devri

16-1876 Anayasasını, ıslahat fermanlarından ayıran özellik aşağıdakilerden hangisidir?
A)Padişahların izniyle kabul edilmiş olması.
B)Batı uygarlığından etkilenmiş olması.
C)Halka, temsil hakkının tanınması.
D)Halktan gelirine göre vergi alınması.
E)Halka inanç özgürlüğünün

17-Ayastefanos ve Berlin Antlaşmaları arasında büyük ölçüde benzerlik olmasına karşı bu Antlaşmaların bütün hükümleri birbirinin aynı değildir.
Bu iki antlaşmanın aşağıdakilerden hangisi ile ilgili hükümleri arasında fark vardır?
A)Kars, Ardahan ve Batum’un Rusya’ya verilmesi.
B)Romanya’ya bağımsızlık verilmesi.
C)Doğu Beyazıt’ın Osmanlı devletine kalması.
D)Sırbistan’a bağımsızlık verilmesi.
E)Karadağ’a bağımsızlık verilmesi.

18-Rusya’nın 1870’te Paris Antlaşması’nın Karadeniz’in tarafsızlığıyla ilgili hükmünün tanınmamasındaki amacı aşağıdakilerden hangisidir?
A)Akdeniz’e açılmak.
B)Avrupa devletleri arasına girmek.
C)Ortadoks kilisesi’ni nüfuzu altına almak.
D)Kırım’ı ele geçirmek.
E)Osmanlı Devleti’nin toprak bütünlüğünü korumak.
19-Tanzimat fermanıyla aşağıdaki alanların hangisinde yenilik yapılmamıştır?
A)Askerlikte B)Maliyede C)idarede
D)Hukukta E)Tarımda

20-Osmanlı Devleti’nin gelir kaynaklarına
el koymak demek olan Genel Borçlar idaresi
(Düyunu Umumiye) Aşağıdaki adları yazılı padişahlardan hangisi zamanında kurulmuştur?
A)Abdülaziz B)II.Abdülhamit
C)Vahtettin D)V. Mehmet Reşat
E)Abdülmecit

21-Hünkar iskelesi Antlaşmasında Osmanlı Devleti Rusya bir saldırıya uğrarsa Boğazları kapamayı kabul etmiştir.
Bu durumdan büyük ölçüde rahatsız olan devletlerden biri aşağıdakilerden hangisidir?
A)Prusya B)ingiltere C)Avusturya
D)Piyemonte E)İspanya

22-I.ümit Burnu’nun keşfedilmesi.
II.Süveyş kanalı’nın açılması.
III.Barut’un ateşli silahlarda kullanılması.
IV.Sömürgeciliğin hızlanması.
V.Amerika’nın keşfi.
Bu gelişmelerden hangisi Osmanlı ülkesinin Stratejik öneminin artmasında etkili olmuştur?
A)I ve II B)I ve V C)II ve IV
D)II ve V E)IV ve V

23- I.Sinop baskını
II.Çeşme vakası
III.Navarin olayı
Bu olayların üçündede Osmanlı Devleti’ne büyük zarar veren devlet aşağıdakilerden hangisidir?
A)ingiltere B)Fransa C)Venedik
D)Rusya E)Avusturya

24-Osmanlı imparatorluğu’nda Avrupa hukuk kurallarına göre işleyen mahkemeler ilk defa hangi devirde kurulmaya başlamıştır?
A)II.Selim Devri B)Lale Devri
C)Tanzimat Devri D)I.Meşrutiyet Devri
E)II.Mahmut Devri

25-Aşağıdakilerden hangisi ulusçuluk anlayışı sonucu Osmanlı devletinden ayrılmıştır?
A)Kırım B)Cezayir C)Yunanistan
D)Irak E)Libya

26-Yeniçeri Ocağını kuran ve kaldıran padişahlar hangileridir?
A)Orhan Bey-1.Selim B)1.Mehmet-2.Mahmut
C)1.Murat-3.Selim D)1.Murat-2.Mahmut
E)2.Murat-2.Osman

27-Aşağıdakilerden hangisi Osmanlılarda merkezi devlet otoritesinin kalmadığını kanıtlar?
A)Ayanların ortaya çıkması
B)Tanzimat fermanı
C)Islahat fermanı
D)Tımar sisteminin kurulması
E)1.Meşrutiyet

28-Aşağıdakilerden hangisi Osmanlıların lehine gibi görülüp,gerçekte aleyhine hükümler içermektedir?
A)Küçük Kaynarca B)Ayastefanos
C)Yaş D)Edirne E)Paris

29-Osmanlıların Mali durumunu büsbütün kötüleştiren ve ilk defa dışardan borç para satın alınmasına neden olan olay aşağıdakilerden hangisidir?
A)Balkan savaşı B)93Harbi C)Kırım Savaşı D)Trablusgarp savaşı E)Yunan isyanı

30-Ordusunun başında Sefere çıkan ilk Osmanlı hükümdarı aşağıdakilerden hangisidir?
A)1.Süleyman B)1.Selim C)2.Selim D)3.Murat E)4.Murat

31-Çeşme yangını Osmanlı donanmasının yok olmasına, desteksiz kalan kara ordusunun Savaşlarda ağır yenilgiler almasına neden olmuştur?
A)İngiltere-Fransa B)Fransa-Rusya
C)İngiltere-Venedik D)Venedik-Portekiz
E)Rusya-İngiltere

32-Padişahın gücünün üzerinde bir kanun gücü olduğu ilk defa nerede ortaya çıktı?
A)Sened-i ittifak B)Tanzimat fermanı C)Islahat fermanı D)1. Meşrutiyet E)2.Meşrutiyet

33-Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti`nin bir iç sorunu iken giderek dış sorun haline gelmiştir?
A)Cem Sultan olayı B)Yunan isyanı
C)Edirne sorunu D)Boğazlar sorunu
E)Ermeni olayı

34- Hünkar İskelesi antlaşmasında Osmanlı devleti Rusya bir saldırıya uğrarsa boğazları kapatmayı kabul etmiştir.
Bu durumdan büyük ölçüde rahatsız olan devletlerden biri aşağıdakilerden hangisidir?
A)Prusya B)İngiltere
C)Avusturya D)Piyomonte
E-İspanya35-Tanzimat fermanı ile aşağıdaki alanların hangisinde yenilik yapılmamıştır?
A)Askerlikte B)Maliyede
C)İdarede D)Hukukta
E)Tarımda

36-Gerileme devrinde herhangi bir saldırı anında çıkarları elden giden devletler Osmanlı devletinin yanında yer almışlardır.
Aşağıdakilerden hangisi buna örnek olarak gösterilebilir?
A)Sırp isyanı
B)Kabakçı Mustafa isyanı
C)Fransızların mısırı işgali
D)2.Mahmut’un hükümdar olması
E)Eflak isyanı

37-Osmanlı devletinin toprak bütünlüğünün Avrupalı devletlerin garantisi altına alınması hükmü aşağıdakilerden hangisinde yer almıştır?
A)Paris antlaşması
B)Londra antlaşması
C)Hünkar iskelesi antlaşması
D)Ayastafanos antlaşması
E)Berlin antlaşması

38-Osmanlı devleti milliyetçilik hareketlerinin etkisiyle ilk defa hangi antlaşmayla bir topluma ayrıcalık vermiştir?
A)Bükreş B)Berlin
C)Ayestefanos D)Paris
E)Edirne

39-Aşağıdaki antlaşmalardan hangisinde bağımsız bir yunan devleti kurulacağı hükmü yer almıştır?
A)Edirne B)Kale-i sultaniye
C)Bükreş D)Hünkar iskelesi
E)Londra

40-Mora isyanının bastırılmayan Osmanlı devleti aşağıdakilerden yardım istemiştir?
A)Rusya’dan
B)Kavala’lı Mehmet Ali paşadan
C)Mısır valisi Mehmet Ali paşadan
D)İngiltere’den
E)Fransa’dan
41-Osmanlı Devleti’nin aşağıdakilerden hangisindeki başarısızlığı üzerine Avrupa’da kutsal ittifak kurulmuştur?
A)İran savaşlarında
B)2.Viyana kuşatmasında
C)İstanbul isyanlarını bastırmada
D)Askeri ıslahatların yapılmasında

42-Osmanlı devleti kanuni devrinde Avusturya’ya karşı elde ettiği üstünlüğü aşağıdaki antlaşmalardan hangisiyle kaybetmiştir?
A)Hotin B)Bucaş
C)Vasuar D)Zitvatork
E)İstanbul
42-Osmanlı devleti uzun yıllar yabancı ülkelerde sürekli elçilikler kurmuştur.
Osmanlı devleti ilk defa hangi dönemde Avrupa’da sürekli elçilikler kurmuştur?
A)Lale devri B)3. Selim devri C)2.Mahmut devri D)Tanzimat devri E)1.Meşruyet devri

43-1787-1792 Osmanlı-Rus Avusturya savaşlarının devam ettiği sırada Avrupa’daki hangi olay Avusturya’nın savaştan çekilmesine etkili olmuştur?
A)Sanayi inkılabı B)Balkan bunalımı
C)Coğrafya keşifleri D)Sosyalist akımlar
E)Fransız ihtilali

44-Osmanlı devletinin 18.yy'da yaptığı savaşların temel amacı aşağıdakilerden hangisidir?
A)Kaybettiği toprakları geri almak
B)İpek yolu denetimini sağlamak
C)Baharat yolunun güvenliğini sağlamak
D)Dünya hakimiyetini devam ettirmek
E)Avrupa’daki gelişmelerden yararlanmak

45-Osmanlı devleti aşağıdakileden hangi antlaşma ile Mora’yı geri almasına karşı Belgrat’ı kaybetmiştir?
A)İstanbul B)Belgrat
C)Prut D)İsveç
E)Pasarofça

46-Aşağıdakilerden hangisi savaş sırasında Ruslar çeşme limanında Osmanlı donanmasını yakmışlardır?
A)Prut savaşı
B)Kırım savaşı
C)Yunan isyanı
D)Balkan bulanımı
E)1768-1774 Osmanlı-Rus savaşı
47-Osmanlı Devleti 17.yy.da aşağıdakilerden hangisinin fethiyle Akdeniz egemenliğini kuvvetlendirmiştir?
A)Rodos B)Grit
C)Malta D)Kıbrıs
E)Mora

48-Aşağıdakilerden hangisi celali isyanları arasında gösterilemez?
A)Karayazıcı
B)Vardar Ali paşa
C)Abaza Mehmet paşa
D)Kalenderoğlu
E)Çınar vakası

49-Gerileme devrinde herhangi bir saldırı anında
çıkarları elden giden devletler Osmanlı
Devleti’nin yanında yer almışlardır.
Aşağıdakilerden hangisi buna örnek
göstrrilebilir?
A)Sırp isyanı B)Kabakçı Mustafa isyanı
C)II.Mahmut’un hükümdar olması
D)Eflak isyanı E)Kırım savaşı

50- Osmanlı devleti ilk defa hangi olay karşısında
dış borç almıştır.
A)Mehmet ali paşa isyanı B)Mısır sorunu
C)Navarin olayı D)Krım savaşı
E)Çeşme

51-Osmanlı tarihinde ilk defa padişahın kendi
otoritesinin dışında bir gücü kabul etmesi
aşağıdakilerden hangisiyle gerçekleşmiştir.
A)II.Meşrutiyet B)Kanun-u esasi
C)Tanzimat fermanı D)Sened-i ittifak
E)I.Meşrutiyet

52- Mehmet Ali Paşa isyanının bir Avrupa sorununa
dönüşmesinde aşağıdakilerden hangisi etkili oldu?
A)Yunanistan’ın tehdit edilmesi
B)Mısır’ın Osmanlı Devleti’nden ayrılması
C)Ruslar’ın İstanbul’a ordu ve donanma
göndermesi
D)Suriye’nin Mehmet Ali Paşa’nın eline geçmesi
E)Mehmet ali paşanın ordu ve donanmasını
güçlendirmesi.

53- Mısır isyanını bastıramayan Osmanlı Devleti aşağıdakilerden hangisinde yardım istemiştir?
A)Avusturya’dan B)Rusya’dan
C)İngiltere’den D)Fransa’dan
E)Mehmet ali paşadan

54- Fransa, İngiltere’nin Ortadoğu ve Uzakdoğu’daki çıkarlarına engel olmak için 1798 de nereyi işgal etmiştir?
A)Fas b)Cezayir C)Tunus D)Malta E)Mısır

55-XVII.Y.Y.da ki Osmanlı-Rus ilişkilerinin üzerine
aşağıdakilerden hangisinin etkisi olmamıştır?
A)Karadeniz üzerindeki mücadeleler
B)Ruslar’ın Kırım’a yerleşmek istemeleri
C)Lehistan veraset savaşları
D)Rusların ortadoksları himaye altına almak
istemeleri
E)Balkanlarda panislavizmin yayılması

56-Nizamı cedit ordusu ilk başarısnı aşağıdakilerden hangisine karşı almıştır?
A)İngilizlere B)Fransızlara C)Ruslara
D)Yeniçerilere E)İsyancılara

57-Aşağıdaki olaylardan hangisinde Osmanlı
Devleti, İngiltere ve Rusya ile ittifak yapmıştır?
A)Fransa’nın Mısır’ı işgalinde
B)1736-1739 Savaşlarında
C)Fransız ihtilali fikirlerinin yayıldığında
D)Kırımın bağımsızlığında
E)Karadeniz’in bir Osmanlı gölüne dönüşmesinde
23-Osmanlı Devletinin en son toprak kazandığı Antlaşma aşağıdakilerden hangisidir?
A)Zitvatorok B)Bucaş C)Ziştovi
D)Berlin E)Bükreş

58-Grek projesi xvıı.yy da bazı Avrupa devletlerinin Osmanlı devletini paylaşma projesidir.Sözü edilen Avrupa Devletleri hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir?
A)İngiltere-Fransa B)İngiltere-Rusya
C)Avusturya-Rusya D)Avusturya-Fransa
E)Avusturya-İngiltere
 

üstad

Usta Üye
Katılım
18 Mar 2009
Mesajlar
110
Puanları
18
LİSE 1 TARİH (GENEL TÜRK TARİHİ - İSLAM TARİHİ)


Soru1: Türk adına ve Türkler ile ilgili bilgilere çok sayıda milletin tarihi belgelerinde rastlanılması Türklerin hangi özelliğinin bir sonucudur?

A) Çinlilerle savaşmalarının
B) Geniş bir coğrafi alana yayılmalarının
C) Ortadoğu’ya gelmelerinin
D) İslamiyet’e girmeleri
E) Ticaretle uğraşmalarıSoru2. Türk’lerde toprak “yurt” olarak isimlendirilmekteydi.Türkler sadece hür yaşadıkları toprakları yurt kabul etmişler bağımsızlıklarını kaybettikleri zaman topraklarını da kolayca terk etmişlerdir.
Yukarıda verilen bilgilerde Türklerin hangi özelliği vurgulanmaktadır?

A) Yerleşik düzene bağlılıkları
B) Geçmiş hatıralarını canlı tuttukları
C) İnanç sistemleri
D) Vatan sevgisi ve bağımsızlık anlayışları
E) Ekonomik durum ve geçim kaynaklarını

Soru3. I.İpek Yolunu denetimleri altına almaları
II.Devlet işlerini kurultay adına bir mecliste görüşmeleri
III.Onluk düzeni kurarak askerlik sisteminin temelini atmaları.
IV.Orhun ve Selenga çevrelerinde kurulmaları
Yukarıdaki bilgilerden hangileri Asya Hunları’nın teşkilatlanmaya başladıklarını gösterir.

A) Yalnız I
B) Yalnız III
C) II ve III
D) Yalnız II
E) I ve III

Soru4 .Aşağıdaki verilerden hangisi Kavimler göçünün sonuçlarından biri değildir?

A) Avrupa’nın etnik yapısının değişmesi
B) Roma imparatorluğunun ikiye ayrılması
C) Batı roma imparatorluğunun yıkılması
D) Avrupa da mutlak krallıkların güçlenmesi
E) Hunlardan kaçan kavimlerin romanın eyaletlerini işgal etmeleri

Soru5 .İslam öncesi Türk tarihini araştıran bir tarihçi öncelikle aşağıdaki devletlerden hangisinin belgelerine başvurmalıdır?

A) Çin
B) İran
C) Hint
D) Rus
E) Bizans

Soru6 . I.Moğollar a itaat eden ilk Türk kavmidir.
II.Orta Asya da Avar hakimiyetine son vererek kuruldu
III.582 yılında ikiye ayrıldı
IV.İç Asya ipek yolu ikinci kez Türklerin eline geçti
V.Bizans Akhun ve sasanilerle ilişkiler kurulmuştur.
Yukarıdakilerden hangisi Göktürklere ait değildir?

A) I
B) II
C) III
D) IV
E) V

Soru7. I.Hun Devleti
II.Avrupa Hun Devleti
III.Kutluk Devleti
IV.Uygur Devleti
V.İskitler
Yukarıda verilen Türk Devletlerinden hangileri Türklerin tarihi devirlere girmesinden önce yaşamıştır?

A) Yalnız III
B) IV ve V
C) I ve II
D) Yalnız V
E) II ve III

Soru Soru8. İslamiyet öncesi Türk devletlerinin yıkılmasın da hangisinin etkisi en azdır.

A) İpek yolu hakimiyetinin kaybedilmesi
B) Taht kavgaları ve hükümdarlık anlayışı
C) Göçebe hayat yaşamaları
D) Aşırı soğuk ve sıcaklarla salgın hastalıklar
E) Ülkenin hanedan üyeleri arasında paylaşılarak yönetilmesi

Soru9. Aşağıdakilerden hangisi Uygurları diğer Türk topluluklarından ayıran özelliklerden biri değildir?

A) Yerleşik hayata geçmeleri.
B) Mani dinini kabul etmeleri.
C) İslamiyet’i kabul etmeleri
D) Ticaretle uğraşmaları
E) Kendilerine ait alfabeleri olması

Soru10. Aşağıdakilerden hangileri hem Orta Asya hem de Avrupa da devlet kurmuşlardır?

A) Macarlar-Bulgarlar
B) Avarlar-Hunlar
C) Peçenekler-Karahanlılar
D) Göktürkler-Uygurlar
E) Hazarlar-Kıpçaklar

Soru11. Türk ordusundaki ilk teşkilatlanma hangi devlet döneminde olmuştur?

A) Asya Hun
B) Uygurlar
C) Avrupa Hun
D) Avarlar
E) Göktürkler


Soru12. -Mani dininin tüccar ve şehirli dini olması Uygurların yerleşik hayata geçmelerinde etkili oldu.
-Tuna Bulgarları Hrıstiyanlığı kabul edince Slav kültürünün etkisi altında kalmışlardır.
Bu iki durum aşağıdakilerden hangisinin göstergesidir?

A) Toplumların benliklerini korumaya önem vermeleri
B) Türklerde dini hoşgörünün azaldığının
C) Türkler arasında dini birliğin sağlandığının
D) Dini inanışların toplumların sosyal yaşamlarını ve kültürlerini etkilediğinin.
E) Toplumların ticareti geliştirmek için din değiştirdiklerine


Soru13. Türk dilinin ilk edebiyat ürünleri sözlü olarak oluşturulan destan ve efsanelerdir.
Aşağıdakilerden hangisi buna örnek gösterilemez?

A) Alp er Tunga
B) Göç
C) Gılgamış
D) Ergenokon
E) Manas


Soru14. Kendi isimlerini taşıyan alfabeleri kullanan Türk devletleri hangileridir?

A) Karluk-Uygur
B) Göktürk-Uygur
C) Göktürk-Karahanlı
D) Peçenek-Hazar
E) Karahanlı-Gazneli


Soru15. İslamiyet’ten önce yarı göçebe yaşayan Türklerin sanat eserleri daha çok taşınabilir küçük eserlerdir.Çinlilerin ise askeri ve sivil mimaride eserler bırakmıştır.
Bu bilgilerden çıkartılabilecek yargı hangisidir?

A) Türk sanatı Çin sanatından daha gelişmiştir.
B) Çinliler ve Türkler mücadele içerisindedirler.
C) Toplumlar arasında etkileşim gerçekleşmiştir.
D) Devletlerin büyüklüğü sanatın gelişmesinde önemli bir etkendir.
E) Toplumların yaşam tarzları sanat anlayışlarını etkilemiştir.

Soru16. İslamiyet öncesi arap yarımadasının özellikleri arasında aşağıdakilerden hangisi yoktur?

A) Kabileler arası savaşlar.
B) Kan davaları
C) Kabe nin kutsal sayılması
D) Puta tapıcılık
E) Mimarinin gelmesi

Soru17. I.Müslümanların Mekkeli müşriklerle yaptığı ilk savaş
II.Hz.Muhammed’in katıldığı son sefer.
III.Müslümanların Mekkelilere karşı son savunma savaşı.
IV.Mekkelilerin Müslümanları siyasi bir güç olarak tanıması.
Hz.Muhammed dönemi olaylarının kronolojik sıralaması hangisidir?

A) I,II,III,IV
B) II,III,IV,I
C) I,III,IV,II
D) III,I,II,IV
E) IV,III,I,II

Soru18. I.İslamiyet’in Arap yarımadası dışındada yayılması.
II.Müslümanlar arasındaki ayrılıklar.
III.Yöneticilerin seçimle belirlenmesi.
IV.Yönetimde teokratik bir anlayışın olması.
Dört halife döneminde görülen bu gelişmeler den hangileri daha sonraki dönemlerde devam etmemiştir?

A) Yalnız I
B) Yalnız III
C) I,II ve IV
D) II ve III
E) I,II ve IV

Soru19. Emevi Devletinin yıkılışında aşağıdakilerden hangisinin etkili olduğu söylenemez?

A) Haçlı saldırıları
B) Fetihlerin durması
C) Ülkedeki mali dengesizlik
D) Arap milliyetçiliği yapmaları
E) Şiilerin yönetimi ele geçirmek için yaptığı mücadeleler.

Soru20. Aşağıdakilerden hangisi İslam Devletinin gelir kaynakları arasında yer almaz?

A) Ganimetler
B) Ösür ve haraç
C) Cizye
D) Vakıf gelirleri
E) Zekat
 

üstad

Usta Üye
Katılım
18 Mar 2009
Mesajlar
110
Puanları
18
LİSE1 TARİH (GENEL TÜRK TARİHİ)
Soru1. Orta Asya’da Avar egemenliğinin sona ermesinden sonra 552 yılında kurulmuş olan devlet aşağıdakilerden hangisidir?

A) Göktürk
B) Uygur
C) Hun
D) Moğol
E) Akhun

Soru2. Avrupa’da IV. yüzyılda görülen Kavimler Göçü’ne neden olan devlet aşağıdakilerden hangisidir ?

A) Göktürkler
B) Hunlar
C) Persler
D) Vandalar
E) Romalılar


Soru3. – Tarih öncesi dönemlerde Türkler diğer toplumlara aşağıdaki konularda hangisinde öncülük yapmıştır?

A) Yazının icadı
B) Tarımsal faaliyetler
C) Devlet idaresi
D) Seramik sanatı
E) Madeni işleme

Soru4. Göktürk devletinin devamı olarak aşağıdaki Türk devletlerinden hangisi gösterilebilir?

A) Avarlar
B) Kutluk
C) Sibirler
D) Hunlar
E) Hazarlar

Soru5. Aşağıdakilerden hangisi Uygurların özellikleri arasında gösterilemez?

A) 18 harfli Uygur alfabesini kullanmışlardır.
B) Yerleşik hayata geçmişlerdir.
C) Tarımı geliştirmişlerdir.
D) Kültür ve medeniyette ilerlemişlerdir.
E) Avrupa’ya göç etmişlerdir.

Soru6. Türkler tarafından yazılan ve Türkçe ile yazılı ilk belgeler hangi devlet dönemine aittir?

A) Büyük Hun Devleti
B) Göktürk Devleti
C) Uygurlar
D) Oğuzlar
E) Kutluk Devleti

Soru7. Çin seddi, aşağıdaki Türk devletlerinden hangisinin saldırılarına karşı yapılmıştır?

A) Büyük Hun Devleti
B) Göktürkler
C) Avarlar
D) Uygurlar
E) Karluklar

Soru8. II. Göktürk Devletinin kurucusu aşağıdaki hükümdarlardan hangisidir?

A) Bumin Kağan
B) Mukan Kağan
C) Kutluk Kağan
D) Kutluk Bilge Kağan
E) Teoman

Soru9. Aşağıdaki hükümdarlardan hangisi I. Göktürk Devletinin hükümdarlarından değildir?

A) Baga Tarkan
B) İstemi Yabgu
C) Ta-po
D) Mukan Kağan
E) Ko-lo

Soru10. Orta Asya’nın doğu sınırı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Himalaya dağları
B) Sibirya
C) Kingan dağları
D) Hazar gölü
E) Volga ırmağı

Soru11. Büyük İskender’in Asya seferinin en önemli sonucu ne olmuştur ?

A) Pozitif bilimlerde ilerleme
B) Yeni şehirlerin kurulması
C) Yunanlıların Asya göçü
D) Mısır ve İran’ın fethi
E) Helenizm

Soru12. Aşağıdakilerden hangisi, dünya medeniyetinin gelişmesine ve tanınmasına yardımcı olan önemli uygarlıklardan değildir?

A) Fenike
B) Sümer
C) Mısır
D) Elam
E) BabilSoru13. Aşağıdakilerden hangisi Mısır uygarlığı ile ilgilidir ?

A) Çivi yazısı
B) Hiyeroglif yazısı
C) Gılgamış destanı
D) Ziggurat tapınakları
E) Alfabenin icadı

Soru14. Anadolu , Tarih çağına aşağıdaki devletlerden hangisi zamanında girmiştir ?

A) Urartular
B) Frigler
C) Asurlar
D) Lidyalılar
E) İyonyalılar

Soru15. Aşağıda verilenlerden hangisinde devlet başkent ilişkisi diğerlerine göre yanlıştır ?

A) Hitit – Hattuşaş
B) Frig – Gordion
C) Lidya – Sard
D) Urartu – Tuşpa
E) İyon – Gordion

Soru16. Sümerler hakkında verilen aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır ?

A) Mezopotamya da kurulan ilk medeniyettir.
B) Şehir devletleri halinde yaşamışlardır.
C) Akadlar tarafından yıkılmışlardır.
D) Dünya’da ilk yazılı hukuku oluşturmuşlardır.
E) Gılgamış Destanı’nı meydana getirmişlerdir.

Soru17. İskitlerle İranlıların mücadelesi aşağıdakilerden hangisinde anlatılmıştır ?

A) Manas Destanı
B) Göç Destanı
C) Alp Er Tunga Destanı
D) Kumarbi Destanı
E) Gılgamış Destanı

Soru18. Aşağıdakilerden hangisinin inanç sistemi diğerlerinden farklı özelliklere sahiptir ?

A) Mısrlılar
B) Sümerler
C) İbraniler
D) Asurlular
E) Babiller

Soru19 Kurdukları ticaret kolonileri sayesinde doğu kültürünü batıya taşıyan toplum aşağıdakilerden hangisidir?

A) İyonlar
B) Yunanlılar
C) Hititler
D) Lidyalılar
E) Fenikeliler
Soru20. Eskiçağda Mısır’ın istilalardan korunmasında aşağıdakilerden hangisi etkili olmuştur ?

A) Güçlü bir ordunun bulunması
B) İpek yolu üzerinde bulunması
C) Yerleşik hayatın geç başlaması
D) Tarımın gelişmiş olması
E) Etrafının çöller ve denizlerle çevrili olması

Soru21. Tarihin ilk yazılı antlaşmasını yapan Hititler bu antlaşmayı hangi devletle imzalamışlardır ?

A) Asur
B) Mısır
C) Elam
D) Akad
E) Fenike

Soru22. Yunanlılardaki kent devletlerine verilen isim aşağıdakilerden hangisidir ?

A) Polis
B) Site
C) Ensi
D) Nom
E) Lugal

Soru23. Bugünkü Slav topluluğunun oluşmasında hangi Türk topluluğunun daha çok katkısı olmuştur ?

A) Kumanlar
B) Bulgarlar
C) Avarlar
D) Hazarlar
E) Oğuzlar

Soru24. İslamiyet’i kabul eden ilk Türk topluluğu aşağıdakilerden hangisidir ?

A) Karluklar
B) Oğuzlar
C) Selçuklular
D) Osmanlılar
E) Bulgarlar

Soru25. Türk tarihinde ilk kez para bastıran Türk topluluğu aşağıdakilerden hangisidir ?

A) Avarlar
B) Türgeşler
C) Kimekler
D) Sibirler
E) Oğuzlar

Soru26. Aşağıdakilerden hangisi Avrupa’da feodalitenin kurulmasına ortam hazırlayan etkenlerden biridir ?

A) Haçlı savaşları
B) Coğrafi Keşifler
C) Orta Asya göçleri
D) Kavimler göçü
E) Göktürk Devleti’nin yıkılışı
Soru27. İslamiyet’ten önce Orta Asya da en geniş sınırlara ulaşan ve Türk birliğini sağlayan devlet aşağıdakilerden hangisidir?

A) Hunlar
B) Göktürkler
C) Uygurlar
D) Avarlar
E) Sibirler

Soru28. Uygurların yerleşik hayata geçmesiyle meydana gelen gelişmeler arasında aşağıdakilerden hangisi yoktur ?

A) Tarım gelişmiştir.
B) Ticaret gelişmiştir.
C) Bozkır kültürü gelişmiştir.
D) Kültür – medeniyet ilerlemiştir.
E) Mimari gelişmiştir.

Soru29. Tarihte parayı ilk bulan ve kullanan neden Lidyalılar olmuştur ?

A) Tefecilik yaptıklarından
B) Matematikte ilerlemiş olduklarından
C) Madencilikte gelişmiş olmalarından
D) İlk bankayı kurmuş olmalarından
E) Doğu – Batı ticaretini geliştirdiklerinden

Soru30. Güneş takvimini tarihte ilk defa kullanan devlet aşağıdakilerden hangisidir ?

A) Mısırlılar
B) Asurlular
C) Hititler
D) Sümerler
E) Fenikeliler
 

üstad

Usta Üye
Katılım
18 Mar 2009
Mesajlar
110
Puanları
18
LİSE 1 TARİH (İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ)Soru 1. Türkler Müslüman olduktan sonra İslam dininin koruyuculuğunu üstlenmişler ve islamiyetin yayılmasında da önemli rol oynamışlardır.
Türkler ilk kez hangi olaydan sonra kitleler halinde Müslüman olmuşlardır?

A) Talas savaşı B) Kavimler göçü

C) Katvan savaşı D) Dandanakan savaşı

E) Malazgirt savaşı


Soru 2. Türk devletlerinde şehzadeler arasında taht kavgaları olmasının en önemli sebebi olarak hangisi gösterilebilir?

A) Türklerin değişik bölgelerde devlet kurmaları
B) Ülkenin hanedan üyelerinin ortak malı sayılması
C) Türklerin İslam dünyasının koruyuculuğunu üstlenmeleri
D) Yerleşik hayatın geç dönemlerde başlaması
E) Devşirmelerin yönetimde etkili olmaları


Soru 3. Aşağıda verilen savaşlardan hangisinin iki Türk devletinden birinin kuruluşuna, diğerinin de yıkılışına yol açtığı söylenebilir?

A) Talas savaşı B) Pasinler savaşı

C) Katvan savaşı D) Malazgirt savaşı

E) Dandanakan savaşı

Soru 4. Selçuklu beylerinin yöneticiliğini Abbasi halifesi onaylardı. Selçuklu sultanlarının böyle davranmalarının sebebi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Halife ile iyi geçinmek istemeleri
B) Halifenin siyasi gücünden çekinmeleri
C) Selçuklular’ın bağımsız olmamaları
D) Selçuklular’da beyliği onaylayacak bir mercinin olmaması
E) Halifenin dini gücünden faydalanarak beyliklerini meşrulaştırmak istemeleri

Soru 5. Aşağıdakilerden hangisi ilk Müslüman Türk devletlerinden Karahanlıların etnik yapı olarak Türklerden oluşmasının bir sonucudur?

A) Gaznelilerle savaşmaları
B) İslamiyeti geniş alanlara yaymaları
C) İlk Türk-İslam eserlerini vermeleri
D) Resmi dil olarak Türkçe’yi kullanmaları
E) Adalet teşkilatında kadılara yer vermeleri

Soru 6. I. Tolunoğulları
II. Eyyübiler
III. Memluklular
Yukarıdaki üç devletin ortak özelliği aşağıdakilerden hangisidir?

A) Halkının tamamının Türk olması
B) Orta Asya’da kurulmuş olmaları
C) Mısır’da kurulmuş olmaları
D) İlk çağda kurulmuş olmaları
E) Emevi topraklarında kurulmuş olmaları

Soru 7. Türk tarihinin dönüm noktasını oluşturan aşağıdaki savaşlardan hangisi yeni bir yurt edinme amacıyla yapılmıştır?

A) Talas savaşı B) Malazgirt savaşı

C) Ankara savaşı D) Otlukbeli savaşı

E) Mohaç savaşı

Soru 8. Selçuklu şehzadelerini devlet yönetimi konusunda yetiştirmek amacıyla görevlendirilen kişilere verilen ad aşağıdakilerden hangisidir?

A) Lala B) Hacip

C) Atabey D) Amil

E) SubaşıSoru 9. Gazneli Devleti’nin İslâm tarihindeki en önemli özelliği aşağıdakilerden hangisidir?

A) Hindistan’ı İslamlaştırmaları
B) Halifeyi korumaları
C) Bilime önem vermeleri
D) Posta teşkilatı kurmaları
E) Selçuklular ile savaşmaları


Soru 10. Selçuklularda resmi yazışmalar Farsça, Medreselerde eğitim Arapça yapılıyordu. Halk ve ordu kesimi ise Türkçe konuşuyordu.
Bu durum, Selçuklularda aşağıdakilerden hangisine neden olmuştur?

A) Ordudaki asker sayısının azalmasına
B) Yabancıların siyasal baskılarının önlenmesine
C) Yöneticiler ile halk arasındaki bağların güçlenmesine
D) Yabancıların siyasal baskılarının önlenmemesine
E) Türk dilindeki gelişmesinin yavaşlamasınaSoru 11. Türk mimarisinde ilk kervansaray yapımını Karahanlılar gerçekleştirmiştir. Türkiye Selçukluları ile kervansaray yapımına çok önem verilmiş ve bu alanda ileri gitmişlerdir.
Bunun temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A) İç güvenliği sağlamak
B) Asker yetiştirmek
C) Yolcuları korumak
D) Ticareti geliştirmek
E) İslamı yaymakSoru 12. —Medrese
—Külliye
—Kervansaray
Yukarıda verilenlerden üçünün de ortak yönü aşağıdakilerden hangisidir?

A) Eğitim için kurulmuşlardır.
B) Halkın sosyal ihtiyaçları için yapılmışlardır.
C) Savunma amaçlıdır.
D) Kültürel amaçla yapılmışlardır.
E) Ticaret için yapılmışlardır.

Soru 13. Aşağıdaki Türk devletlerinden hangisi Mısır’da kurulmuştur?

A) Memluklular B) Selçuklular

C) Osmanlı Devleti D) Karahanlılar

E) Timur Devleti


Soru 14. Uygurların yıkılması üzerine Doğu Türkistan’da, Karluk, Yağma ve Çiğil Türkleri tarafından kurulan Türk devleti aşağıdakilerden hangisidir?

A) Gazneliler B) Selçuklular

C) Karahanlılar D) Samanoğulları

E) Timur Devleti


Soru 15. İslam dininin Hindistan, Afganistan ve Pakistan’da yayılmasını sağlayan Türk Devleti aşağıdakilerden hangisidir?

A) Karahanlılar B) Selçuklular

C) Gazneliler D) Samanoğulları

E) Harzemşahlar

Soru 16. Tuğrul ve Çağrı beyler döneminde 1015–1040 yılları arasında Anadolu’ya yapılan seferlerin amacı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Bizans’ı yıkmak
B) Anadolu’yu fethetmek
C) Anadolu ya yerleşmek
D) Keşif
E) Anadolu’da beylikler kurmakSoru 17. Aşağıdakilerden hangisi Büyük Selçuklu Devletinin yıkılması sonucunda, ortaya çıkan devletlerden biri değildir?

A) İran Selçukluları
B) Irak Selçukluları
C) Anadolu Selçukluları
D) Horasan Selçukluları
E) Mısır SelçuklularıSoru 18. Aşağıdaki devletlerden hangisi ilk Türk İslam devletleri arasında sayılamaz?

A) Memluklular B) Selçuklular

C) Osmanlı Devleti D) Karahanlı Devleti

E) Göktürk DevletiSoru 19. Aşağıdaki olaylardan hangisi sonucunda Abbasi halifeliği Türklerin koruyuculuğu altına girmiştir?

A) Dandanakan zaferi
B) Talas savaşı
C) Tuğrul beyin Bağdat’ı ele geçirmesi
D) Malazgirt savaşı
E) Anadolu Türk beyliğinin kurulmasıSoru 20. Türkçe aşağıdaki Türk beyliklerinden hangisi döneminde resmi dil olarak ilan edilmiştir?

A) Karamanoğulları B) Artuklar

C) Danişmendliler D) Candaroğulları

E) Germiyanoğulları
 

üstad

Usta Üye
Katılım
18 Mar 2009
Mesajlar
110
Puanları
18
LİSE 3 T.C. İNKILĂP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK (KURTULUŞ SAVAŞI)Soru 1. Mondros Ateşkes Antlaşması’ndan sonra başla-yan işgaller ve azınlık faaliyetleri karşısında ülke genelin-de Kuva-i Milliye hareketi oluşmuş, ancak Doğu Anado-lu’da böyle bir oluşum ortaya çıkmamıştır

Bu bölgede Kuva-i Milliye’nin kurulmamış olması aşağıdakilerden hangisine dayandırılabilir?

A) Bölgenin Amerikan manda yönetimine bırakılma-sına
B) Ermeni faaliyetlerinin yoğunlaşmasına
C) Bölgede düzenli bir ordunun bulunmasına
D) Bölgede ulusal bir liderin olmamasına
E) Bölgede azınlık faaliyetlerinin olmamasına

Soru 2. Mustafa Kemal, Kurtuluş Savaşı’nı “Ya İstiklâl, Ya ölüm” sözü ile Samsun’da başlatmıştır.

Bu söz Kurtuluş Savaşı’nın en çok hangi yönünü ortaya koyar?

A) Tam bağımsızlık
B) Ulusal
C) Demokratik
D) Bölgesel
E) Genel

Soru 3. Kurtuluş Savaşı’nda ulusal birliği sağlamak amacıyla atılan ilk önemli adım olarak aşağıdakilerden hangisi gösterilebilir?

A) Erzurum Kongresi
B) Sivas Kongresi
C) TBMM’nin açılması
D) Amasya Genelgesi
E) Misak-ı Milli


Soru 4. Aşağıdaki Erzurum Kongresi kararlarından han-gisi Misak-ı Milli kararlarına hükmetmiştir?

A) Ulusal meclis hemen toplanmalıdır.
B) Ulusal iradeyi egemen kılmak esastır.
C) Manda ve himaye kabul edilemez.
D) Geçici bir hükümet kurulacaktır.
E) Ulusal sınırlar içinde vatan bir bütündür, parçala-namaz.
Soru 5. Sivas Kongresi’nde, Erzurum Kongresi’nde alı-nan kararlar aynen benimsenmiş, ancak bu kararlarda ge-çen Doğu Anadolu ifadesi yerine yurdun tümü şeklinde değiştirilmiştir.

Bu durum Sivas Kongresi’ne aşağıdaki özelliklerden en çok hangisini katmıştır?

A) Bölgesel
B) Ulusal
C) Kararlı
D) Demokratik
E) BaskıcıSoru 6. Kurtuluş Savaşı hazırlık döneminde gerçekleşen:

I- Amasya Genelgesi’nin yayınlanması
II- Sivas Kongresi’nin toplanması
III- TBMM’nin açılması

Gelişmelerinden hangilerinde mücadele bütünlüğü sağlama girişimi vardır?

A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II

D) II ve III E) I, II ve III


Soru 7. Sivas Kongresi’nden sonra İstanbul Hükümeti ile Temsil Heyeti arasında Amasya Görüşmeleri yapılmıştır. Bu görüşmeler neticesinde Mebuslar Meclisinin toplanma-sına karar verilmiştir.
Buna göre;

I- İki yönetimin ortak karar aldığı
II- Halk iradesinin ortaya çıkarılmak istendiği
III- Temsil Heyeti’nin hukuken tanındığı

Yargılarından hangilerine ulaşılabilir?

A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II

D) II ve III E) I, II ve III


Soru 8. Temsil Heyeti 27 Aralık 1919 yılında Ankara’yı kendisine merkez olarak seçmiştir.

Ankara’nın merkez seçilmesinde;

I- Doğu Cephesine yakınlığı
II- Batı Cephesine yakınlığı
III- Güvenilir bir konumda bulunması

özelliklerinden hangilerine sahip olması etkili olmuştur?

A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II

D) II ve III E) I, II ve III
Soru 9. Son Osmanlı Mebuslar Meclisi’nin açılması için seçimler yapılmış ve bu seçimlere İtilâf Devletleri müda-hale etmemiştir.
İtilâf Devletleri bu seçimlere müdahale etmemesinin sebebi aşağıdakilerden hangisidir?

A) İstanbul’da toplanacak meclisin kendilerine zarar vermeyeceği düşüncesi
B) Seçimlerin Kanun-i Esasi’ye uygun olması
C) Azınlıkların seçimlere katılma hakkının olmaması
D) İki turlu seçim sisteminin uygulanması
E) İtilâf Devletleri arasında birliğin bozulması

Soru 10. İtilâf Devletleri 16 Mart 1920 yılında İstanbul’u resmen işgal edip Mebuslar Meclisi’ni dağıttıkları halde padişaha dokunmamışlardır.
Bu durum:

I- Ulusal iradeyi istemedikleri
II- Padişahı çıkarları doğrultusunda kullanmak
,,,,,,,,,,,,istedikleri
III- Temsil Heyeti ile ilişkileri devam ettirmek
………..istedikleri

Yargılarından hangilerinin göstergesi olabilir?

A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II

D) II ve III E) I, II ve III
Soru 11. Son Osmanlı Mebuslar Meclisi’nin kapatılması üzerine Anadolu’ya geçen meclis üyeleri TBMM’ye ka-tılmışlardır.
Bu üyelerin TBMM’ye kabul edilmeleri, TBMM’nin aşağıdaki hangi özelliğine dayanmaktadır?

A) Meclis başkanı, hükümetinde başkanıdır.
B) Vatanın geleceğini ulusal idare belirleyecektir.
C) Yasama ve yürütme gücü TBMM’nindir.
D) Meclis yürütme yetkisini hükümet eliyle kullanır.
E) Güçler birliği ilkesi benimsenmiştir.Soru 12. Kurtuluş Savaşı sırasında TBMM’yi ulusun tek temsilcisi haline getirmek için başvurulan yol aşağıdaki-lerden hangisidir?

A) Düzenli ordunun kurulması
B) Güçler birliği ilkesinin benimsenmesi
C) İstiklâl mahkemelerinin kurulması
D) Mustafa Kemal’in meclis başkanı seçilmesi
E) Kabine sisteminin benimsenmesi
Soru 13. TBMM’ye karşı düzenlenen ayaklanmalara karşı, Hıyanet-i Vataniye Kanunu Kabul edilmiş ve İstiklâl mahkemeleri kurulmuştur. Mahkemelerin üyeleri millet-vekillerinden oluşmuştur.
Bu bilgiye dayanarak;

I- TBMM yasama gücünü kullanmıştır.
II- Yargı görevi bağımsız mahkemelere verilmiştir.
III- Meclis otoritesinin kurulması amaçlanmıştır.

Yargılarından hangilerine ulaşılabilir?

A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II

D) I ve III E) I, II ve III

Soru 14. Aşağıdaki devletlerden hangisi Sevr Barış Antlaşması’na göre Anadolu’dan toprak almamıştır?

A) Rusya B) Fransa C) Yunanistan

D) İngiltere E) İtalya
Soru 15. Düşmanı oyalamak, işgallere karşı kendi bölge-lerini korumak amacıyla ortaya çıkan Kuva-i Milliye’nin yetersiz kalması üzerine TBMM aşağıdaki devletlerden hangisine karşı düzenli orduyu kurmuştur?

A) Fransa B) Rusya C) İngiltere

D) ABD E) Yunanistan
Soru 16. Yunan saldırıları üzerine İnönü Muharebeleri yapılmış, TBMM Ordusu bu saldırıya başarıyla karşı koy-muştur.
Buna Göre, İnönü Muharebeleri aşağıdakilerden han-gisine yönelik olarak yapılmıştır?

A) Düşmanın elindeki esirleri kurtarmaya
B) Batı Cephesi Savaşlarına son vermeye
C) Yunanlıların daha fazla ilerlemesini engellemeye
D) İstanbul Hükümeti ile anlaşma sağlamaya
E) Düzenli ordunun başarısını kanıtlamaya
Soru 17. Sovyet Rusya ile TBMM Hükümeti arasında imzalanan, Moskova Antlaşmasının “iki taraftan birinin kabul etmediği bir antlaşmayı, diğeri de kabul etmeyecek” maddesi iki devletin hangi alanda birlikte hareket edecek-leri anlamını taşır?

A) Askeri B) Siyasal C) Sosyal

D) Kültürel E) Ekonomik

Soru 18. TBMM tarafından oluşturulan düzenli ordu Batı Cephesinde Yunanlılara karşı kesin zaferini aşağıdaki savaşların aşağıdaki savaşların hangisiyle kazanmıştır?

A) I. İnönü Savaşı
B) II. İnönü Savaşı
C) Kütahya-Eskişehir Muharebeleri
D) Sakarya Meydan Muharebesi
E) Büyük Taarruz

Soru 19. Osmanlı Devleti Mudanya Ateşkes görüşmele-rine katılmadığı halde, Lozan Barış görüşmelerine katıl-maya çalışmıştır.
Bu bilgiye dayanarak;

I- Türk tarafı arasındaki ikilik yaratılmak istenmiştir
II- Saltanatın kaldırılması gündeme gelmiştir
III- Kurtuluş Savaşı kesinlikle sona ermiştir

Yargılarından hangisine ulaşılabilir?

A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II

D) I ve III E) I, II ve III


Soru 20. Lozan Antlaşması’nın aşağıdaki kararlarından hangisi yeni Türk Devletinin egemenlik hakkını zedeler niteliktedir?

A) Boğazlar başkanı Türk olan uluslar arası bir ko-misyon tarafından yönetilecek
B) Azınlıklar Türk vatandaşı kabul edilmiştir
C) Osmanlı borçları Osmanlıdan ayrılan milletler arasında paylaşılacak
D) İmroz ve Bozcaada dışındaki Ege Adaları Yuna-nistan’a verilecek
E) Kapitülasyonlar tamamen kaldırılacak
 

üstad

Usta Üye
Katılım
18 Mar 2009
Mesajlar
110
Puanları
18
LİSE1 TARİH (GENEL TÜRK TARİHİ)
Soru1. Orta Asya’da Avar egemenliğinin sona ermesinden sonra 552 yılında kurulmuş olan devlet aşağıdakilerden hangisidir?

A) Göktürk
B) Uygur
C) Hun
D) Moğol
E) Akhun

Soru2. Avrupa’da IV. yüzyılda görülen Kavimler Göçü’ne neden olan devlet aşağıdakilerden hangisidir ?

A) Göktürkler
B) Hunlar
C) Persler
D) Vandalar
E) Romalılar


Soru3. – Tarih öncesi dönemlerde Türkler diğer toplumlara aşağıdaki konularda hangisinde öncülük yapmıştır?

A) Yazının icadı
B) Tarımsal faaliyetler
C) Devlet idaresi
D) Seramik sanatı
E) Madeni işleme

Soru4. Göktürk devletinin devamı olarak aşağıdaki Türk devletlerinden hangisi gösterilebilir?

A) Avarlar
B) Kutluk
C) Sibirler
D) Hunlar
E) Hazarlar

Soru5. Aşağıdakilerden hangisi Uygurların özellikleri arasında gösterilemez?

A) 18 harfli Uygur alfabesini kullanmışlardır.
B) Yerleşik hayata geçmişlerdir.
C) Tarımı geliştirmişlerdir.
D) Kültür ve medeniyette ilerlemişlerdir.
E) Avrupa’ya göç etmişlerdir.

Soru6. Türkler tarafından yazılan ve Türkçe ile yazılı ilk belgeler hangi devlet dönemine aittir?

A) Büyük Hun Devleti
B) Göktürk Devleti
C) Uygurlar
D) Oğuzlar
E) Kutluk Devleti

Soru7. Çin seddi, aşağıdaki Türk devletlerinden hangisinin saldırılarına karşı yapılmıştır?

A) Büyük Hun Devleti
B) Göktürkler
C) Avarlar
D) Uygurlar
E) Karluklar

Soru8. II. Göktürk Devletinin kurucusu aşağıdaki hükümdarlardan hangisidir?

A) Bumin Kağan
B) Mukan Kağan
C) Kutluk Kağan
D) Kutluk Bilge Kağan
E) Teoman

Soru9. Aşağıdaki hükümdarlardan hangisi I. Göktürk Devletinin hükümdarlarından değildir?

A) Baga Tarkan
B) İstemi Yabgu
C) Ta-po
D) Mukan Kağan
E) Ko-lo

Soru10. Orta Asya’nın doğu sınırı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Himalaya dağları
B) Sibirya
C) Kingan dağları
D) Hazar gölü
E) Volga ırmağı

Soru11. Büyük İskender’in Asya seferinin en önemli sonucu ne olmuştur ?

A) Pozitif bilimlerde ilerleme
B) Yeni şehirlerin kurulması
C) Yunanlıların Asya göçü
D) Mısır ve İran’ın fethi
E) Helenizm

Soru12. Aşağıdakilerden hangisi, dünya medeniyetinin gelişmesine ve tanınmasına yardımcı olan önemli uygarlıklardan değildir?

A) Fenike
B) Sümer
C) Mısır
D) Elam
E) BabilSoru13. Aşağıdakilerden hangisi Mısır uygarlığı ile ilgilidir ?

A) Çivi yazısı
B) Hiyeroglif yazısı
C) Gılgamış destanı
D) Ziggurat tapınakları
E) Alfabenin icadı

Soru14. Anadolu , Tarih çağına aşağıdaki devletlerden hangisi zamanında girmiştir ?

A) Urartular
B) Frigler
C) Asurlar
D) Lidyalılar
E) İyonyalılar

Soru15. Aşağıda verilenlerden hangisinde devlet başkent ilişkisi diğerlerine göre yanlıştır ?

A) Hitit – Hattuşaş
B) Frig – Gordion
C) Lidya – Sard
D) Urartu – Tuşpa
E) İyon – Gordion

Soru16. Sümerler hakkında verilen aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır ?

A) Mezopotamya da kurulan ilk medeniyettir.
B) Şehir devletleri halinde yaşamışlardır.
C) Akadlar tarafından yıkılmışlardır.
D) Dünya’da ilk yazılı hukuku oluşturmuşlardır.
E) Gılgamış Destanı’nı meydana getirmişlerdir.

Soru17. İskitlerle İranlıların mücadelesi aşağıdakilerden hangisinde anlatılmıştır ?

A) Manas Destanı
B) Göç Destanı
C) Alp Er Tunga Destanı
D) Kumarbi Destanı
E) Gılgamış Destanı

Soru18. Aşağıdakilerden hangisinin inanç sistemi diğerlerinden farklı özelliklere sahiptir ?

A) Mısrlılar
B) Sümerler
C) İbraniler
D) Asurlular
E) Babiller

Soru19 Kurdukları ticaret kolonileri sayesinde doğu kültürünü batıya taşıyan toplum aşağıdakilerden hangisidir?

A) İyonlar
B) Yunanlılar
C) Hititler
D) Lidyalılar
E) Fenikeliler
Soru20. Eskiçağda Mısır’ın istilalardan korunmasında aşağıdakilerden hangisi etkili olmuştur ?

A) Güçlü bir ordunun bulunması
B) İpek yolu üzerinde bulunması
C) Yerleşik hayatın geç başlaması
D) Tarımın gelişmiş olması
E) Etrafının çöller ve denizlerle çevrili olması

Soru21. Tarihin ilk yazılı antlaşmasını yapan Hititler bu antlaşmayı hangi devletle imzalamışlardır ?

A) Asur
B) Mısır
C) Elam
D) Akad
E) Fenike

Soru22. Yunanlılardaki kent devletlerine verilen isim aşağıdakilerden hangisidir ?

A) Polis
B) Site
C) Ensi
D) Nom
E) Lugal

Soru23. Bugünkü Slav topluluğunun oluşmasında hangi Türk topluluğunun daha çok katkısı olmuştur ?

A) Kumanlar
B) Bulgarlar
C) Avarlar
D) Hazarlar
E) Oğuzlar

Soru24. İslamiyet’i kabul eden ilk Türk topluluğu aşağıdakilerden hangisidir ?

A) Karluklar
B) Oğuzlar
C) Selçuklular
D) Osmanlılar
E) Bulgarlar

Soru25. Türk tarihinde ilk kez para bastıran Türk topluluğu aşağıdakilerden hangisidir ?

A) Avarlar
B) Türgeşler
C) Kimekler
D) Sibirler
E) Oğuzlar

Soru26. Aşağıdakilerden hangisi Avrupa’da feodalitenin kurulmasına ortam hazırlayan etkenlerden biridir ?

A) Haçlı savaşları
B) Coğrafi Keşifler
C) Orta Asya göçleri
D) Kavimler göçü
E) Göktürk Devleti’nin yıkılışı
Soru27. İslamiyet’ten önce Orta Asya da en geniş sınırlara ulaşan ve Türk birliğini sağlayan devlet aşağıdakilerden hangisidir?

A) Hunlar
B) Göktürkler
C) Uygurlar
D) Avarlar
E) Sibirler

Soru28. Uygurların yerleşik hayata geçmesiyle meydana gelen gelişmeler arasında aşağıdakilerden hangisi yoktur ?

A) Tarım gelişmiştir.
B) Ticaret gelişmiştir.
C) Bozkır kültürü gelişmiştir.
D) Kültür – medeniyet ilerlemiştir.
E) Mimari gelişmiştir.

Soru29. Tarihte parayı ilk bulan ve kullanan neden Lidyalılar olmuştur ?

A) Tefecilik yaptıklarından
B) Matematikte ilerlemiş olduklarından
C) Madencilikte gelişmiş olmalarından
D) İlk bankayı kurmuş olmalarından
E) Doğu – Batı ticaretini geliştirdiklerinden

Soru30. Güneş takvimini tarihte ilk defa kullanan devlet aşağıdakilerden hangisidir ?

A) Mısırlılar
B) Asurlular
C) Hititler
D) Sümerler
E) Fenikeliler
 

üstad

Usta Üye
Katılım
18 Mar 2009
Mesajlar
110
Puanları
18
LİSE 1 TARİH (İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ)Soru 1. Türkler Müslüman olduktan sonra İslam dininin koruyuculuğunu üstlenmişler ve islamiyetin yayılmasında da önemli rol oynamışlardır.
Türkler ilk kez hangi olaydan sonra kitleler halinde Müslüman olmuşlardır?

A) Talas savaşı B) Kavimler göçü

C) Katvan savaşı D) Dandanakan savaşı

E) Malazgirt savaşı


Soru 2. Türk devletlerinde şehzadeler arasında taht kavgaları olmasının en önemli sebebi olarak hangisi gösterilebilir?

A) Türklerin değişik bölgelerde devlet kurmaları
B) Ülkenin hanedan üyelerinin ortak malı sayılması
C) Türklerin İslam dünyasının koruyuculuğunu üstlenmeleri
D) Yerleşik hayatın geç dönemlerde başlaması
E) Devşirmelerin yönetimde etkili olmaları


Soru 3. Aşağıda verilen savaşlardan hangisinin iki Türk devletinden birinin kuruluşuna, diğerinin de yıkılışına yol açtığı söylenebilir?

A) Talas savaşı B) Pasinler savaşı

C) Katvan savaşı D) Malazgirt savaşı

E) Dandanakan savaşı

Soru 4. Selçuklu beylerinin yöneticiliğini Abbasi halifesi onaylardı. Selçuklu sultanlarının böyle davranmalarının sebebi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Halife ile iyi geçinmek istemeleri
B) Halifenin siyasi gücünden çekinmeleri
C) Selçuklular’ın bağımsız olmamaları
D) Selçuklular’da beyliği onaylayacak bir mercinin olmaması
E) Halifenin dini gücünden faydalanarak beyliklerini meşrulaştırmak istemeleri

Soru 5. Aşağıdakilerden hangisi ilk Müslüman Türk devletlerinden Karahanlıların etnik yapı olarak Türklerden oluşmasının bir sonucudur?

A) Gaznelilerle savaşmaları
B) İslamiyeti geniş alanlara yaymaları
C) İlk Türk-İslam eserlerini vermeleri
D) Resmi dil olarak Türkçe’yi kullanmaları
E) Adalet teşkilatında kadılara yer vermeleri

Soru 6. I. Tolunoğulları
II. Eyyübiler
III. Memluklular
Yukarıdaki üç devletin ortak özelliği aşağıdakilerden hangisidir?

A) Halkının tamamının Türk olması
B) Orta Asya’da kurulmuş olmaları
C) Mısır’da kurulmuş olmaları
D) İlk çağda kurulmuş olmaları
E) Emevi topraklarında kurulmuş olmaları

Soru 7. Türk tarihinin dönüm noktasını oluşturan aşağıdaki savaşlardan hangisi yeni bir yurt edinme amacıyla yapılmıştır?

A) Talas savaşı B) Malazgirt savaşı

C) Ankara savaşı D) Otlukbeli savaşı

E) Mohaç savaşı

Soru 8. Selçuklu şehzadelerini devlet yönetimi konusunda yetiştirmek amacıyla görevlendirilen kişilere verilen ad aşağıdakilerden hangisidir?

A) Lala B) Hacip

C) Atabey D) Amil

E) SubaşıSoru 9. Gazneli Devleti’nin İslâm tarihindeki en önemli özelliği aşağıdakilerden hangisidir?

A) Hindistan’ı İslamlaştırmaları
B) Halifeyi korumaları
C) Bilime önem vermeleri
D) Posta teşkilatı kurmaları
E) Selçuklular ile savaşmaları


Soru 10. Selçuklularda resmi yazışmalar Farsça, Medreselerde eğitim Arapça yapılıyordu. Halk ve ordu kesimi ise Türkçe konuşuyordu.
Bu durum, Selçuklularda aşağıdakilerden hangisine neden olmuştur?

A) Ordudaki asker sayısının azalmasına
B) Yabancıların siyasal baskılarının önlenmesine
C) Yöneticiler ile halk arasındaki bağların güçlenmesine
D) Yabancıların siyasal baskılarının önlenmemesine
E) Türk dilindeki gelişmesinin yavaşlamasınaSoru 11. Türk mimarisinde ilk kervansaray yapımını Karahanlılar gerçekleştirmiştir. Türkiye Selçukluları ile kervansaray yapımına çok önem verilmiş ve bu alanda ileri gitmişlerdir.
Bunun temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A) İç güvenliği sağlamak
B) Asker yetiştirmek
C) Yolcuları korumak
D) Ticareti geliştirmek
E) İslamı yaymakSoru 12. —Medrese
—Külliye
—Kervansaray
Yukarıda verilenlerden üçünün de ortak yönü aşağıdakilerden hangisidir?

A) Eğitim için kurulmuşlardır.
B) Halkın sosyal ihtiyaçları için yapılmışlardır.
C) Savunma amaçlıdır.
D) Kültürel amaçla yapılmışlardır.
E) Ticaret için yapılmışlardır.

Soru 13. Aşağıdaki Türk devletlerinden hangisi Mısır’da kurulmuştur?

A) Memluklular B) Selçuklular

C) Osmanlı Devleti D) Karahanlılar

E) Timur Devleti


Soru 14. Uygurların yıkılması üzerine Doğu Türkistan’da, Karluk, Yağma ve Çiğil Türkleri tarafından kurulan Türk devleti aşağıdakilerden hangisidir?

A) Gazneliler B) Selçuklular

C) Karahanlılar D) Samanoğulları

E) Timur Devleti


Soru 15. İslam dininin Hindistan, Afganistan ve Pakistan’da yayılmasını sağlayan Türk Devleti aşağıdakilerden hangisidir?

A) Karahanlılar B) Selçuklular

C) Gazneliler D) Samanoğulları

E) Harzemşahlar

Soru 16. Tuğrul ve Çağrı beyler döneminde 1015–1040 yılları arasında Anadolu’ya yapılan seferlerin amacı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Bizans’ı yıkmak
B) Anadolu’yu fethetmek
C) Anadolu ya yerleşmek
D) Keşif
E) Anadolu’da beylikler kurmakSoru 17. Aşağıdakilerden hangisi Büyük Selçuklu Devletinin yıkılması sonucunda, ortaya çıkan devletlerden biri değildir?

A) İran Selçukluları
B) Irak Selçukluları
C) Anadolu Selçukluları
D) Horasan Selçukluları
E) Mısır SelçuklularıSoru 18. Aşağıdaki devletlerden hangisi ilk Türk İslam devletleri arasında sayılamaz?

A) Memluklular B) Selçuklular

C) Osmanlı Devleti D) Karahanlı Devleti

E) Göktürk DevletiSoru 19. Aşağıdaki olaylardan hangisi sonucunda Abbasi halifeliği Türklerin koruyuculuğu altına girmiştir?

A) Dandanakan zaferi
B) Talas savaşı
C) Tuğrul beyin Bağdat’ı ele geçirmesi
D) Malazgirt savaşı
E) Anadolu Türk beyliğinin kurulmasıSoru 20. Türkçe aşağıdaki Türk beyliklerinden hangisi döneminde resmi dil olarak ilan edilmiştir?

A) Karamanoğulları B) Artuklar

C) Danişmendliler D) Candaroğulları

E) Germiyanoğulları
 

üstad

Usta Üye
Katılım
18 Mar 2009
Mesajlar
110
Puanları
18
LİSE 3 T.C. İNKILĂP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK (KURTULUŞ SAVAŞI)Soru 1. Mondros Ateşkes Antlaşması’ndan sonra başla-yan işgaller ve azınlık faaliyetleri karşısında ülke genelin-de Kuva-i Milliye hareketi oluşmuş, ancak Doğu Anado-lu’da böyle bir oluşum ortaya çıkmamıştır

Bu bölgede Kuva-i Milliye’nin kurulmamış olması aşağıdakilerden hangisine dayandırılabilir?

A) Bölgenin Amerikan manda yönetimine bırakılma-sına
B) Ermeni faaliyetlerinin yoğunlaşmasına
C) Bölgede düzenli bir ordunun bulunmasına
D) Bölgede ulusal bir liderin olmamasına
E) Bölgede azınlık faaliyetlerinin olmamasına

Soru 2. Mustafa Kemal, Kurtuluş Savaşı’nı “Ya İstiklâl, Ya ölüm” sözü ile Samsun’da başlatmıştır.

Bu söz Kurtuluş Savaşı’nın en çok hangi yönünü ortaya koyar?

A) Tam bağımsızlık
B) Ulusal
C) Demokratik
D) Bölgesel
E) Genel

Soru 3. Kurtuluş Savaşı’nda ulusal birliği sağlamak amacıyla atılan ilk önemli adım olarak aşağıdakilerden hangisi gösterilebilir?

A) Erzurum Kongresi
B) Sivas Kongresi
C) TBMM’nin açılması
D) Amasya Genelgesi
E) Misak-ı Milli


Soru 4. Aşağıdaki Erzurum Kongresi kararlarından han-gisi Misak-ı Milli kararlarına hükmetmiştir?

A) Ulusal meclis hemen toplanmalıdır.
B) Ulusal iradeyi egemen kılmak esastır.
C) Manda ve himaye kabul edilemez.
D) Geçici bir hükümet kurulacaktır.
E) Ulusal sınırlar içinde vatan bir bütündür, parçala-namaz.
Soru 5. Sivas Kongresi’nde, Erzurum Kongresi’nde alı-nan kararlar aynen benimsenmiş, ancak bu kararlarda ge-çen Doğu Anadolu ifadesi yerine yurdun tümü şeklinde değiştirilmiştir.

Bu durum Sivas Kongresi’ne aşağıdaki özelliklerden en çok hangisini katmıştır?

A) Bölgesel
B) Ulusal
C) Kararlı
D) Demokratik
E) BaskıcıSoru 6. Kurtuluş Savaşı hazırlık döneminde gerçekleşen:

I- Amasya Genelgesi’nin yayınlanması
II- Sivas Kongresi’nin toplanması
III- TBMM’nin açılması

Gelişmelerinden hangilerinde mücadele bütünlüğü sağlama girişimi vardır?

A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II

D) II ve III E) I, II ve III


Soru 7. Sivas Kongresi’nden sonra İstanbul Hükümeti ile Temsil Heyeti arasında Amasya Görüşmeleri yapılmıştır. Bu görüşmeler neticesinde Mebuslar Meclisinin toplanma-sına karar verilmiştir.
Buna göre;

I- İki yönetimin ortak karar aldığı
II- Halk iradesinin ortaya çıkarılmak istendiği
III- Temsil Heyeti’nin hukuken tanındığı

Yargılarından hangilerine ulaşılabilir?

A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II

D) II ve III E) I, II ve III


Soru 8. Temsil Heyeti 27 Aralık 1919 yılında Ankara’yı kendisine merkez olarak seçmiştir.

Ankara’nın merkez seçilmesinde;

I- Doğu Cephesine yakınlığı
II- Batı Cephesine yakınlığı
III- Güvenilir bir konumda bulunması

özelliklerinden hangilerine sahip olması etkili olmuştur?

A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II

D) II ve III E) I, II ve III
Soru 9. Son Osmanlı Mebuslar Meclisi’nin açılması için seçimler yapılmış ve bu seçimlere İtilâf Devletleri müda-hale etmemiştir.
İtilâf Devletleri bu seçimlere müdahale etmemesinin sebebi aşağıdakilerden hangisidir?

A) İstanbul’da toplanacak meclisin kendilerine zarar vermeyeceği düşüncesi
B) Seçimlerin Kanun-i Esasi’ye uygun olması
C) Azınlıkların seçimlere katılma hakkının olmaması
D) İki turlu seçim sisteminin uygulanması
E) İtilâf Devletleri arasında birliğin bozulması

Soru 10. İtilâf Devletleri 16 Mart 1920 yılında İstanbul’u resmen işgal edip Mebuslar Meclisi’ni dağıttıkları halde padişaha dokunmamışlardır.
Bu durum:

I- Ulusal iradeyi istemedikleri
II- Padişahı çıkarları doğrultusunda kullanmak
,,,,,,,,,,,,istedikleri
III- Temsil Heyeti ile ilişkileri devam ettirmek
………..istedikleri

Yargılarından hangilerinin göstergesi olabilir?

A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II

D) II ve III E) I, II ve III
Soru 11. Son Osmanlı Mebuslar Meclisi’nin kapatılması üzerine Anadolu’ya geçen meclis üyeleri TBMM’ye ka-tılmışlardır.
Bu üyelerin TBMM’ye kabul edilmeleri, TBMM’nin aşağıdaki hangi özelliğine dayanmaktadır?

A) Meclis başkanı, hükümetinde başkanıdır.
B) Vatanın geleceğini ulusal idare belirleyecektir.
C) Yasama ve yürütme gücü TBMM’nindir.
D) Meclis yürütme yetkisini hükümet eliyle kullanır.
E) Güçler birliği ilkesi benimsenmiştir.Soru 12. Kurtuluş Savaşı sırasında TBMM’yi ulusun tek temsilcisi haline getirmek için başvurulan yol aşağıdaki-lerden hangisidir?

A) Düzenli ordunun kurulması
B) Güçler birliği ilkesinin benimsenmesi
C) İstiklâl mahkemelerinin kurulması
D) Mustafa Kemal’in meclis başkanı seçilmesi
E) Kabine sisteminin benimsenmesi
Soru 13. TBMM’ye karşı düzenlenen ayaklanmalara karşı, Hıyanet-i Vataniye Kanunu Kabul edilmiş ve İstiklâl mahkemeleri kurulmuştur. Mahkemelerin üyeleri millet-vekillerinden oluşmuştur.
Bu bilgiye dayanarak;

I- TBMM yasama gücünü kullanmıştır.
II- Yargı görevi bağımsız mahkemelere verilmiştir.
III- Meclis otoritesinin kurulması amaçlanmıştır.

Yargılarından hangilerine ulaşılabilir?

A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II

D) I ve III E) I, II ve III

Soru 14. Aşağıdaki devletlerden hangisi Sevr Barış Antlaşması’na göre Anadolu’dan toprak almamıştır?

A) Rusya B) Fransa C) Yunanistan

D) İngiltere E) İtalya
Soru 15. Düşmanı oyalamak, işgallere karşı kendi bölge-lerini korumak amacıyla ortaya çıkan Kuva-i Milliye’nin yetersiz kalması üzerine TBMM aşağıdaki devletlerden hangisine karşı düzenli orduyu kurmuştur?

A) Fransa B) Rusya C) İngiltere

D) ABD E) Yunanistan
Soru 16. Yunan saldırıları üzerine İnönü Muharebeleri yapılmış, TBMM Ordusu bu saldırıya başarıyla karşı koy-muştur.
Buna Göre, İnönü Muharebeleri aşağıdakilerden han-gisine yönelik olarak yapılmıştır?

A) Düşmanın elindeki esirleri kurtarmaya
B) Batı Cephesi Savaşlarına son vermeye
C) Yunanlıların daha fazla ilerlemesini engellemeye
D) İstanbul Hükümeti ile anlaşma sağlamaya
E) Düzenli ordunun başarısını kanıtlamaya
Soru 17. Sovyet Rusya ile TBMM Hükümeti arasında imzalanan, Moskova Antlaşmasının “iki taraftan birinin kabul etmediği bir antlaşmayı, diğeri de kabul etmeyecek” maddesi iki devletin hangi alanda birlikte hareket edecek-leri anlamını taşır?

A) Askeri B) Siyasal C) Sosyal

D) Kültürel E) Ekonomik

Soru 18. TBMM tarafından oluşturulan düzenli ordu Batı Cephesinde Yunanlılara karşı kesin zaferini aşağıdaki savaşların aşağıdaki savaşların hangisiyle kazanmıştır?

A) I. İnönü Savaşı
B) II. İnönü Savaşı
C) Kütahya-Eskişehir Muharebeleri
D) Sakarya Meydan Muharebesi
E) Büyük Taarruz

Soru 19. Osmanlı Devleti Mudanya Ateşkes görüşmele-rine katılmadığı halde, Lozan Barış görüşmelerine katıl-maya çalışmıştır.
Bu bilgiye dayanarak;

I- Türk tarafı arasındaki ikilik yaratılmak istenmiştir
II- Saltanatın kaldırılması gündeme gelmiştir
III- Kurtuluş Savaşı kesinlikle sona ermiştir

Yargılarından hangisine ulaşılabilir?

A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II

D) I ve III E) I, II ve III


Soru 20. Lozan Antlaşması’nın aşağıdaki kararlarından hangisi yeni Türk Devletinin egemenlik hakkını zedeler niteliktedir?

A) Boğazlar başkanı Türk olan uluslar arası bir ko-misyon tarafından yönetilecek
B) Azınlıklar Türk vatandaşı kabul edilmiştir
C) Osmanlı borçları Osmanlıdan ayrılan milletler arasında paylaşılacak
D) İmroz ve Bozcaada dışındaki Ege Adaları Yuna-nistan’a verilecek
E) Kapitülasyonlar tamamen kaldırılacak
 

üstad

Usta Üye
Katılım
18 Mar 2009
Mesajlar
110
Puanları
18
LİSE 3 T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK (ATATÜRK İLKELERİ)Soru 1. Bir toplumda demokratik kuralların işlemesi, halkın hiçbir engel olmadan ülke yönetiminde söz sahibi olması, toplumsal barışın gerçekleşmesini sağlar.
Buna göre, aşağıda verilen temel ilkelerden hangisi bu uygulama için ön şarttır?

A) Halkçılık
B) Lâiklik
C) Milliyetçilik
D) Devletçilik
E) CumhuriyetçilikSoru 2. I.İnsan ve insanlık sevgisi
II.Akılcılık ve bilimsellik
III.Ulusal egemenlik
IV.Barışçılık
V.Çağdaşlaşma
Yukarıda verilenlerden hangisi, Cumhuriyetçilik ilkesinin bütünleyicisi ilkedir?

A) I B) II C) III

D) IV E) V
Soru 3. Kurtuluş Savaşı döneminde, Mustafa Kemal ısrarla “Manda ve himaye kabul edilemez” sözlerini kullanmaktadır.
Buna göre, Kurtuluş Savaşı’nda ön plana çıkan ilke hangisidir?

A) Halkçılık
B) Çağdaşlaşma
C) Devletçilik
D) Ulusal bağımsızlık
E) Ulusal egemenlikSoru 4. Atatürk’e göre; “Dünya da saygın ve sözü geçen bir millet olmak istiyorsak, önce kendi kimliğimizi korumalıyız.”
Atatürk’ün bu sözleri O’nun aşağıdaki ilkelerinden hangisi ile ilgilidir?

A) Cumhuriyetçilik
B) Milliyetçilik
C) Devletçilik
D) Halkçılık
E) İnkılapçılıkSoru 5. I.Yeni Türk Tarih Tezi’nin okullarda öğretil-……………..meye başlanması
II.İlim ve Fenin dışında yol gösterici aramanın …………….cahillik olduğunun kabul edilmesi
III.Hukuk önünde tüm vatandaşların eşit kabul ……………..edilmesinin benimsenmesi
Bu gelişmeler milliyetçilik, akılcılık ve bilimsellik, halkçılık ilkeleriyle ilişkileri bakımından aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

Milliyetçilik Akılcılık ve Bilimsellik Halkçılık
A) I III II
B) II I III
C) II III I
D) III II I
E) I II IIISoru 6. Cumhuriyetin ilk yıllarında, özel girişimcilerde yeterli sermayenin olmaması bilgi birikiminin yetersiz olması, kamunun ve toplumun ihtiyaçlarının ucuz ve kısa sürede elde edilebilme durumu aşağıdaki ilkelerden hangisinin uygulanmasını zorunlu hale getirmiştir?

A) Devletçilik
B) Çağdaşlaşma
C) Halkçılık
D) Ulusal bağımsızlık
E) MilliyetçilikSoru 7. Birinci Beş Yıllık Kalkınma Plânı’nın hazırlanması ve yaşama geçirilmesi, aşağıdakilerden hangisinin göstergesidir?

A) Liberal bir ekonomik model uygulandığının
B) Milli bankaların kurulduğunun
C) Ekonomide devletçiliğe yönelindiğinin
D) II. Dünya Savaşı tehlikesinin yaklaştığının
E) Toprak reformunun sonuçsuz kaldığının
Soru 8.
• Yeni Türk harflerinin kabul edilmesi
• Şapka Kanunu’nun çıkartılması
• Takvim, saat, ölçülerde değişiklik ve hafta tatilinin yeniden belirlenmesi
• Dinsel kıyafetler ile dolaşma yasağının getirilmesi
Yeni Türk Devleti’nin yaptığı bu yenilikler aşağıdaki Atatürk ilkelerinden hangisiyle ilgilidir?

A) Milliyetçilik-Halkçılık
B) Devletçilik-Cumhuriyetçilik
C) Laiklik-Milliyetçilik
D) Laiklik-Çağdaşlaşma
E) Bilimsellik-CumhuriyetçilikSoru 9. “Din bir vicdan meselesidir. Herkes vicdanının emrine uymakta serbesttir. Biz dine karşı değiliz. Biz din adına kasıtlı hareketlere karşıyız.”
Atatürk bu sözleriyle, aşağıdaki ilkelerden hangisinin gerekli olduğunu vurgulamıştır?

A) Halkçılık
B) Lâiklik
C) İnkılâpçılık
D) Milliyetçilik
E) Cumhuriyetçilik


Soru 10. I.Yasalar önünde herkesin eşit olması ve hiçbir sosyal sınıfın diğerlerine karşı üstün tutulmaması
II.Egemenliğin millete ait sayılması
III.Dinin devlet işlerine ve politikaya alet ……………..edilmemesi
Bu yargılar, aşağıdaki Atatürk ilkelerinden hangisi ile ilgilidir?

I II III
A) Laiklik Cumhuriyetçilik Halkçılık
B )Halkçılık Lâiklik Cumhuriyetçilik
C) Cumhuriyetçilik Lâiklik Halkçılık
D) Lâiklik Halkçılık Cumhuriyetçilik
E) Halkçılık Cumhuriyetçilik LâiklikSoru 11. Türk kadınlarına seçme ve seçilme hakkının verilmesi, aşağıdaki ilkelerden hangilerinin doğrultusunda gerçekleşen bir uygulamadır?

A) Milliyetçilik-Devletçilik
B) Halkçılık-Devletçilik
C) Cumhuriyetçilik-Halkçılık
D) İnkılâpçılık-Devletçilik
E) Cumhuriyetçilik- İnkılâpçılık
Soru 12. 1934 tarihli düzenleme ile Ağa, Hacı, Hafız, Hoca, Molla gibi eski toplum zümrelerini belirten ünvanlar kaldırılmıştır.
Bu durumun, Atatürk ilkelerinden hangisinin doğrudan bir gereği olduğu savunabilir?

A) Devletçilik
B) Milliyetçilik
C) Halkçılık
D) İnkılâpçılık
E) Lâiklik


Soru 13. Her İnkılâp hareketinin başarılı olması aşağıdakilerden hangisindeki başarıya bağlıdır?

A) Sağlıktaki başarıya
B) Eğitimdeki başarıya
C) Ticaretteki başarıya
D) Tarımdaki başarıya
E) Sanayideki başarıyaSoru 14. Atatürk’ün “Hayatta en hakiki mürşid ilimdir.” sözü, bütünleyici ilkelerden hangisi ile ilgilidir?

A) Bilimsellik-Akılcılık
B) Milli bağımsızlık
C) Milli egemenlik
D) İnsan ve insanlık sevgisi
E) Çağdaşlaşma
Soru 15. Aşağıdakilerden hangisi Batılılaşmaktan çok millileşme amacı taşır?

A) Kılık-Kıyafette değişiklik
B) Yeni harflerin kabulü
C) Ölçü ve saat sistemlerinin değişmesi
D) Türk dil kurumu’nun kurulması
E) Tekke ve zaviyelerin kapatılması
Soru 16. I.Cumhuriyetçilik
II.Milliyetçilik
III.İnkılapçılık
Halkçılık ilkesi yukarıdaki ilkelerinden hangilerini doğrudan destekler?

A) Yalnız l
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) l ve II
E) II ve III
Soru 17. I.Milli birlik ve beraberlik
II.Ülke bütünlüğü
III.Akılcılık
Yukarıdakilerden hangileri Milliyetçilik ilkesinin bütünleyici ilkesidir?

A) Yalnız l
B) Yalnız II
C) I ve II
D) l ve III
E) I, II ve III

Soru 18. Kurtuluş Savaşında düşman işgallerine karşı Ana¬dolu ve Trakya'nın çeşitli yörelerinde bölgesel direniş güç¬leri oluşturulmuştur.
Bu durum,
I.Devletçilik
II.Halkçılık
III.Bağımsızlık
İlkelerinden hangilerinin Türk ulusun¬ca benimsenmiş olduğunu gösterir?

A) Yalnız l
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) l ve III
E) II ve III

Soru 19. Bir devletin yönetimindeki meslek gruplarına, kadın ve erkeklere kanun önünde kesin eşitlik tanınması, aşağıdaki ilkeler¬den hangisinin uygulandığına kanıt olabilir?

A) Milliyetçilik
B) Halkçılık
C) İnkılâpçılık
D) Laiklik
E) DevletçilikSoru 20. Milliyetçilik ilkesi ile ilgili doğru veya yanlış bazı yargılar şunlardır;
I.Cumhuriyetçilikle yakından ilgilidir.
II.Belli bir grubun devleti anlamındadır.
III.Halkçılıkla bütünleşir.
Bu yargılardan hangileri doğrudur?

A) Yalnız l
B) Yalnız III
C) I ve II
D) l ve III
E) I, II ve III

Soru 21. Laiklik din ve devlet işlerinin birbirinden ayrıl¬masıdır. Hukuk kurallarının dine değil akla dayandırıl¬masıdır. Lâiklikte devlet kişilerin inançlarını yönetmez. Din ve vicdan hürriyeti tanır, devlet yönetiminde din ku¬rallarının uygulanmadığı sistemdir.
Buna göre,
I.Akılcılık
II.Bilimsellik
III.Bağımsızlık
İlkelerinden hangileri laiklik ilkesini bütünler?

A) Yalnız l
B) Yalnız II
C) I ve II
D) l ve III
E) I, II ve III

Soru 22. I.Kişinin özel hayatında dindar yaşama …………….zorunluluğunun olması
II.Kişinin özel hayatında serbestçe ibadet …………….edebilmesi
III.Din adına birtakım batıl inançların …………….yayılması karşısında devletin tarafsız …………….kalması
yukarıdakilerden hangileri, bir toplumda laiklik ilkesine uyulmasının etkileri arasında gösterilemez?

A) Yalnız l
B) Yalnız III
C) I ve II
D) l ve III
E) II ve III

Soru 23. Cumhuriyet döneminde görülen gelişmelerden bazıları şunlardır:
I.Medeni Kanun'un kabul edilmesi
II.Aşar vergisinin kaldırılması
III.Soyadı Kanunu'nun kabul edilmesi
Bu gelişmelerden hangileri doğrudan halkçılık ilkesiyle ilgilidir?

A) Yalnız l
B) Yalnız III
C) I ve II
D) l ve III
E) I, II ve III
Soru 24. Atatürk döneminin temel hedeflerinden biride sanayi kuruluş¬larına öncelik vermektir. Ancak, halkın elinde bu amaç için yeterli sermaye ve teknoloji yoktu.
Bu durum,
I.Halkçılık
II.İnkılâpçılık
III.Devletçilik
IV.Milliyetçilik
ilkelerden hangilerini zorunlu kıl¬mıştır?

A) Yalnız l
B) Yalnız III
C) I ve II
D) II ve III
E) I, II ve IV

Soru 25. İnkılapçılık: Atatürk ilkelerine bağlı olarak yapı¬lan inkılapları ve ilkeleri çağın gereklerine uygun bir şe¬kilde yenilemek ve geliştirmektir. İnkılapçılığın temel hedefi gelişmelere açık ve çağ¬daş bir toplum yaratmaktır.
Buna göre,
I.Şapka kanunu
II.Harf İnkılabı
III.Miladi Takvimin kabulü
İnkılaplarından hangisi inkılapçılık ilkesiyle doğrudan ilişkilidir?

A) Yalnız l
B) Yalnız III
C) I ve II
D) II ve III
E) I, II ve III
 

üstad

Usta Üye
Katılım
18 Mar 2009
Mesajlar
110
Puanları
18
LİSE 3 T.C. İNKİLAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK (İNKILÂPLAR)
Soru 1. Aşağıda verilen inkılâplardan hangisi ile, ulusal egemenlik yanlıları ile saltanat taraftarları arasındaki çatışma ve tartışmalar sana erdirilerek yeni devletin rejimine açıklık getirilmiştir?

A) Halifeliğin kaldırılmasıyla
B) Cumhuriyetin ilan edilmesiyle
C) Medeni kanun’un kabul edilmesiyle
D) Kadınlara seçme ve seçilme hakkının verilmesi ile
E) Evkaf ve şeriye mahkemelerinin kaldırılmasıylaSoru 2. Ulusal egemenliğin önündeki engel, aşağıdaki inkılaplardan hangisi ile ilk kez kaldırılmıştır?

A) Kabine sistemi uygulamasına geçilmesiyle
B) Saltanatın kaldırılmasıyla
C) Cumhuriyetin ilanı ile
D) Halifeliğin kaldırılması ile
E) Medeni Kanun’un kabulü ile
Soru 3.
I. Medeni kanun’un kabulü
II. Türk Tarih Kurumu’nun kurulması
III. Şapka Kanunu’nun çıkarılması
IV. Soyadı Kanunu’nun kabul edilmesi
V. Halifeliğin kaldırılması
Gelişmelerinden hangisi Türkiye’nin ümmet toplumundan, çağdaş bilimsel ve lâik bir topluma geçmeyi sağlayan inkılâplardan biridir?

A) Yalnız I B) Yalnız II

C) Yalnız III D) Yalnız IV

E) Yalnız V

Soru 4. Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası 1924 yılında Mustafa Kemal’in bazı yakın arkadaşları tarafından kurulmuştur. Halifeliğin kaldırılmasının hemen ardından kurulan bu partinin tüzüğünde “Fırka, dine saygılıdır.” İfadesi yer almıştır.
Buna göre bu partinin daha çok hangi düşüncedeki halktan taraftar bulması doğaldır?

A) İnkılâp ve laiklik karşıtlarından
B) Ordu mensuplarından
C) İnkılâpları destekleyen halktan
D) Kuva-yi Milliyecilerden
E) Ulusçu akımı destekleyenlerden
Soru 5. Medeni Kanun’un kabulü ile Türk kadınlarına verilen haklar arasında aşağıdakilerden hangisi yoktur?

A) Resmi nikah yapma
B) Mirastan eşit pay alma
C) Seçme ve seçilme hakkı
D) Şahitlikte erkeklerle eşit olma
E) Boşanma hakkı

Soru 6. Türk toplumunun eğitim sistemindeki ikiliği ortadan kaldırmaya yönelik bir inkılâp hareketidir. Çağın gereklerine ve Yeni Türk Devleti’nin yapısına ters düşen eski eğitim sistemi yerine yeni, çağdaş ve modern bir sistem getirilmeye çalışıldı. Halifeliğin kaldırıldığı gün bu konu da kabul edildi.
Yukarıda anlatılan gelişme aşağıdakilerden hangisidir?

A) Türk Tarih Kurumu’nun kurulması
B) Türk Dil Kurumu’nun kurulması
C) Tevhid-i Tedrisat Kanunu’nun kabulü
D) Tekke, zaviye ve türbelerin kapatılması
E) Takvim, saat, ölçü birimlerinde değişiklik yapılması

Soru 7. Cumhuriyet döneminde yapılan aşağıdaki inkılâplardan hangisi Türk toplumunu çağdaşlaştırmaya yönelik bir inkılâp değildir?

A) Kılık – kıyafet yasası
B) Miladi takvimin kabulü
C) Medreselerin kapatılması
D) Türk Tarih Kurumu’nun kurulması
E) Tekke, zaviye ve türbelerin kapatılması
Soru 8. Aşağıdakilerden hangisi yeni Türk Devleti’nin siyasal bağımsızlık kadar, ekonomik bağımsızlığa da önem verdiğinin göstergesidir?

A) Teşvik-i Sanayi Kanunu’nun çıkartılması
B) Kapitülasyonların kaldırılması
C) Türkiye İş Bankası’nın kurulması
D) Aşar vergisinin kaldırılması
E) Ziraat Enstitüsü’nün açılması
Soru 9. 1925 yılında aşar vergisinin kaldırılması ile ulaşılmak istenen amaç aşağıdakilerden hangisidir?

A) Ticaretten sağlanan geliri artırmak
B) Köylüye ucuz kredi sağlamak
C) Üretimi tarımdan sanayi sektörüne çekmek
D) Ticareti geliştirmek
E) Köylüyü ekonomik yönden ağır gelen bir yükten kurtarmakSoru 10. Türkiye Cumhuriyeti kuruluş yıllarında özel girişimcilerde yeterli sermayenin olmaması, bilgi birikiminin yetersiz olması, kamunun ve toplumun ihtiyaçlarını ucuz ve kısa sürede elde edebilme durumu aşağıdaki ilkelerden hangisinin uygulanmasını zorunlu hale getirmiştir?

A) Milliyetçilik B) Laiklik

C) Devletçilik D) Cumhuriyetçilik

E) İnkılâpçılık
 

üstad

Usta Üye
Katılım
18 Mar 2009
Mesajlar
110
Puanları
18
1-Aşağıdakilerden hangisinde "boğazların uluslararası bir komisyona verilerek bütün devletlerin gemilerine açık tutulması hükmü yer almaktadır?
A)Ankara anlaşması'nda
B)Mudanya Ateşkes Antlaşması'nda
C)Moskova Antlaşması'nda
D)Sevr Antlaşması'nda
E)Montrö Boğazlar Sözleşmesi'nde

2-Türkiye’de "saltanat ve ulusal devlet" taraftarları arasındaki tartışmanın en yoğun olduğu dönem hangi yılları kapsar ?
A) 1908-1912 B) 1915-1918
C)1920-1923 D)1923-1925
E)1925-1928

3-Bir devletin dayandığı ülkelerin ve toplumun yaşam düzeyini hızla ve ileriye dönük bir şekilde
değişmesine inkılap diyoruz.Aşağıdakilerden hangisi inkılap niteliğinde bir gelişme değildir?
A)Osmanlı İmparatorluğu'nun yerine ulusal egemenliğe dayalı bir devletin kurulması
B)Arap harfleri yerine yeni Türk harflerinin kabul edilmesi
C)Meclis Hükümeti sistemi yerine kabile sistemine geçilmesi
D)Mecelle yerine Medeni kanunu kabul edilmesi
E)Fes ve benzeri başlıkların yasaklanarak şapka giyilmesi

4-Türk Medeni kanunu ile vatandaşlara çoğu konuda önemli haklar tanımıştır,bu hakların kavranıp uygulanmasından daha sonra çıkarılan kadınlara seçme ve seçilme hakki veren kanun soyadı kanunu gibi kanunlarda etkili olmuştur.Bu durum Türk inkılabının aşağıdaki özelliklerinden hangisinin göstergesidir?
A)Yapılan yeniliklerin birbirini tamamlamasının
B)Dünyada örnek olmasının
C)Ulusal egemenliğe dayanmasının
D)Kültürel özellikleri korumasının
E)Dünya barışına katkıda bulunmasının
5 -Türk Dili Kurumu 1932 yılında kurulduğu zaman, yapılacak dil çalışmalarına temel olmak üzere
saptanan ilkelerden biri "Türk güzelliğinin öz güzelliğini ve zenginliğini ortaya çıkarmak" olmuştur.
Bu ilkenin gerçekleştirilmesi öncelikle aşağıdakilerden hangisine bağlıdır?
A)Türk dilinin dünyada yaygınlaştırılmasına
B)Sözlük çalışmalarının çeşitli alanlarda yayılmasına
C)Dil öğretiminde birlik sağlanmasına
D)Yazı dili ile konuşma dili arasındaki kopuklukların giderilmesine
E)Dile ilişkin kaynakların araştırılmasına ve yayınlanmasına

6-Uluslararası ekonomik ilişkiler, aşağıdaki inkılaplardan hangisinde Türkiye'ye önemli kolaylıklar
sağlamıştır?
A)Kadınlara siyasal hakların tanınması
B)Soyadı kanununun kabul edilmesi
C)Ölçü birimlerinim değiştirilmesi
D)Medeni kıyafetlerin kabul edilmesi
E)Tekke Zaviye ve Türbelerin kapatılması

7-"T.C.Şeyhler,Dervişler,Müritler
memleketi olamaz.T.C her alanda doğru yolu gösterecek,uyaracak güçtedir". Atatürk'ün bu sözleri ,öncelikle aşağıdakilerden hangisinin gerçekleştirilmesinde yol gösterici
olmuştur?
A)Takvim Saat ve Ölçülerin değiştirilmesi
B)Milli Ekonominin kurulması
C)Kadınlara siyasal hakların tanınması
D)Tekke,Zaviye ve Türbelerin kapatılması
E)Şapka kanununun kabul edilmesi

8-Türk kadınları aşağıdaki hakların hangisinde uzun süre bazı Avrupa ülkesinin kadınlarından daha
önde olmuşlardır?
A)Evlenme ve boşanma
B)Mal mülk edinme
C)Meslek seçme
D)Eğitim ve öğretim sürdürme
E)Seçme ve seçilme

9-Türk inkılabı incelendiğinde önce temel inkılapların yapıldığı,sonrada bunla bağlı inkılapların gerçekleştirildiği görülür.Böyle bir yönelime göre, aşağıdakilerden hangisi diğerlerinin gerçekleştirilmesine ortam hazırlamıştır?
A)Medreselerin kapatılması
B)Halifeliğin kaldırılması
C)Şapka kanununun kabul edilmesi
D)Tekke ve türbelerin kapatılması
E)Kadınlara siyasal hakların verilmesi

10-Cumhuriyet tarihimizdeki gelişmelerden üçü şunlardır.
I.Türk kadınına siyasal haklar sağlanması
II.Türkiye’de laik devlet anlayışının benimsenmesi
III.Türk medeni kanununun kabul edilmesi
Bu kelimelerin kronolojik sırası nedir?
A)III. I. II. B)III. II. I. C)I. II. III.
D)II. I. III. E)II. III. I.

11-Türkiye'de meclis hükümeti ve kabine sistemlerine geçiş süreçlerini başlatan olaylar aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak verilmiştir?
A)Kanun-i Esasinin ilanı - TBMM'nin kurulması
B)TBMM'nin kurulması - Cumhuriyetin ilanı
C)II Meşrutiyetin ilanı - Cumhuriyetin ilanı
D)TBMM'nin kurulması- Saltanatın kaldırılması
E)Saltanatın kaldırılması -Halifeliğin kaldırılması

12.Atatürk döneminde Türkiye’de tarım, ticaret endüstri ve bayındırlık hizmetlerinin bir bütün olarak ele alınmasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
A) dış kaynaklardan kredi almanın kolaylaşmış olması
B) halktan alınan tüm vergilerin kaldırılmak istenmesi
C) halkçılık ilkesinin yaygın olarak uygulamaya konması
D) bu alandaki gelişmelerin birbirine bağlı olması
E) Türkiye’nin bir tarım ülkesi haline getirilmek istenmesi

13. Atatürk "dünyanın her türlü ilminden .buluşlarından ,yararlanılacaktır" ancak temel kendi içimiz den çıkarılmalıdır" demiştir.
Atatürk bu sözleriyle eğitimin nasıl olmasını istemiştir ?
A)zorunlu B) mesleğe hazırlayıcı
C) demokratik D) eşitlik sağlayıcı
E) çağdaş ve milli


14 Eğitim ve kültür alanındaki gelişmelerle ilişkili en az olan aşağıdakilerden hangisidir
A) öğretimin birleştirilmesi
B) yeni Türk alfabesinin kabul edilmesi
C) medreselerin kapatılması
D) Türk tarih kurumunun kurulması
E) soyadı kanunun kabul edilmesi

15 "Osmanlı İmparatorluğu döneminde Türkiye’deki patrikaneler din işleri dışında azınlıkların haklarını izleme gibi bazı günlük işlerde de yetki sahibiydiler"
patrik hanelerin bu durumuna aşağıdaki yeniliklerin hangisiyle son vermiştir?
A)laikliğin kabul edilmesi B) öğretimin birleştirilmesi
C)medeni kanunun kabul edilmesi
D) yeni Türk alfabesinin kabul edilmesi
E) Türk kadınlara siyasi hakkın verilmesi

16 I.aşar vergisinin kaldırılmasına ilişkin kanun
II miladi takvimin kabul edilmesine ilişkin kanun
III Türk harfleri hakkında kanun
IV sosyal kanun
yukarıdaki kanunlardan hangisi toplumsal yaşamda karışıklığın giderilmesi amacına yöneliktir
A)IveII B)IveIII C)Ive IV
D)IIve IV E) IIve VI

17 -aşağıdakilerden hangisi türk toplumunda öğretim alanındaki ikiliği ortadan kaldırma amacına güden gelişmelerden biridir?
A)yeni ağırlık ve uzunluk ölçü birimlerinin kabul edilmesi
B)devletçilik ilkesinin kabul edilmesi
C) soyadı kanunun kabul edilmesi
D) miladi takvimin kabul edilmesi
E) medreselerin kapatılması

18. kabotaj kanununda Türk karasularında gemi işletme hakkının yalnız türk vatandaşlarına ait olduğu hükmünün yer alması
Türkiye’de aşağıdakilerden hangisinin kaldırılmasını bir uzantısıdır?
A)aşar vergisinin B) saltanatın
C) kapitülasyonların D) hilafetin
E) mecellenin


19 Türkiye’de aşağıdaki gelişmelerden hangisi diğerlerinden sonra gerçekleşmiştir?
A ) Milli iktisat ilkesinin kabul edilmesi
B) Medreselerin kapatılması
C) soyadı kanunun kabul edilmesi
D) Miladi takvimin kabul edilmesi
E)şapka kanunun kabul edilmesi

20 I. saltanatın kaldırılması
II. TBMM’nin kurulması
III . çok partili sisteme geçilmesi
IV . kadınlara siyasal haklar tanınması gibi demokratikleşme gelişmelerinin kronolojik sırası aşağıdakilerden hangisidir
A) I , II , IV, III B) II, I, IV, III
C) II, III, I, IV D) I , IV, III, II
E) IV, II, I, III

21. 1924 anayasasına göre Türkiye’de bütün kuvvet ve yetkilerin kaynağı aşağıdakilerden hangisidir?
A)Millet B) Devlet
C)Ordu D) Cumhur başkanı
E) Bakanlar kurulu


22. Aşağıdakilerden hangisi ilk TBMM dönemi gelişmelerinden biri değildir?
A) yeni bir hükümet kurulması
B)düzenli ordunun kurulması
C)çok partili düzene geçilmesi
D)vatanın düşmandan kurtarılması
E)yeni bir anayasa yapılması

23.Cumhuriyet döneminde pek çok alanda inkılaplar yapılmıştır.Hangisi Laiklik ilkesi ile en az ilgilidir?

A) Tekke ve Zaviyelerin kapatılması
B) Kıyafette değişiklik yapılması
C) Halifeliğin kaldırılması
D) Medeni kanunun kabulu
E) Takvim ve ölçülerin değiştirilmesi


24. Tevhid-i Tedrisat kanunu ile elde edilen sonuçlar arasında aşağıdakilerden hangisi yoktur?

A) Eğitimdeki ikiliğin kalkması
B) Ulusal birliğn oluşumunun hızlanması
C) Eğitim ve öğretimde modernleşme sürecinin başlaması
D) Azınlık okulların kapatılması
E) Daha geniş bir kesimin öğretim faaliyetlerinden yararlanması

25.kurtuluş Savaşı sonrasında alınan aşağıdaki kararlardan hangisi geniş köylü yığınları açısından eskiye oranla rahatlatıcı, nefes aldırıcı bir önlem olmuştur?

A) Toprak reformu yapılması
B) Yeni tarım araç gereçlerinin sağlanması
C) Aşarın kaldırılması
D) Çiftçiye bol ve ucuz kredi olanaklarının sağlanması
E) Tohumun ıslah çalışmalarına hız verilmesi
26. Tevhid-i Tedrisat kanunu ile elde edilen sonuçlar arasında aşağıdakilerden hangisi yoktur?

A)Eğitimdeki ikiliğin kalkması
B)Ulusal birliğn oluşumunun hızlanması
C)Eğitim ve öğretimde modernleşme sürecinin başlaması
D)Azınlık okulların kapatılması
EDaha geniş bir kesimin öğretim faaliyetlerinden yararlanması

27- II.TBMM’nin açılması
III.Düzenli ordunun kurulması
IV.Laik devlet anlayışının benimsenmesi
V.Lozan Barışının İmzalanması

Yukarıdaki gelişmelerden hangisi Cumhuriyetin kurulmasından çok geliştirilip yerleştirilmesi amacına yöneliktir?

A)I. B)II C)III D)IV E)V

28.Atatürk bağımsızlık ilkesini aşağıdakilerden hangisi alanında temel kabul etmiştir?

A) Eğitimi çağdaşlaştırma
B) Dış politikayı yönlendirme
C) Hukukta laikleşme
D) Ekonomiyi güçlendirme
E) Muhalefeti etkisiz hale getirme


29. Aşağıdakilerden hangisi TBMM'nin açılmasına yönelik bir aşama değildir?
A) Amasya genelgesi B) Sivas kongresi
C) Misak-ı milli D) Heyet-i temsiliye
E)Tekalif-i milliye.

30.Aşağıdakilerden hangisi Mustafa Kemal paşa'nın TBMM tarafından"Başkomutan"seçilmesinden sonra gerçekleşmemiştir?
A) Sakarya savaşı'nın kazanılması.
B) Genel seferberlik ilan edilmesi
C)Fransızlarla antlaşma yapılması
D)Londra konferansı'nın toplanması
E)Yunan ordusunun taaruz gücünü kaybetmesi

31.Aşağılardan hanğisi Lozon antlaşmasından sonra Atatürk döneminde bir sorun haline gelmemiştir?
A) Yabancı okullar B) Boğazlar
C) Irak sınırı D) Kapitülasyonlar E) Türklerle rumların yer değiştirmeleri.

32.Mustafa Kemal,Türk tarihini kurmakla aşağıdakilerden hanğisini amaçlamamıştır?
A) Türkiye'nin en eski halkının kimler olduğunu ortaya koymak
B) Türklerin dünya tarihi ve uygarlığındaki yerlerini belirlemek.
C) Türklerin islam tarihindeki yerleri ve rolleriniortaya koymak
D) Türkiye'de ilk uygarlığın kimler tarafından kurulduğunu belirlemek
E)Türklerin bütün dünya ırklarına kaynaklık ettigini ortaya koymak

33.Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin varlığını kabul ederek antlaşma yapan ilk devlet aşağıdakilerden hangisidir?
A)Fransa B) İngiltere
C) Ermenistan D) İtalya
E) Yunanistan

34.Aşağıdakilerden hangisi'nin halkçılık ilkesi ile ilgili oldugu söylenemez?
A)Hiç bir toplumsal grubun ayrıcalıgı yoktur.
B)Kişilere vijdan hürriyeti sağlanmıştır.
C)Kanun önünde herkes eşittir
D)Her türlü ayrıcalıklar ortadan kaldırılmıştır.
E)Hiç kimsenin farklı bir üstülüğü söz konusu değildir.

35.Atatürk,Cumhuriyeti Türk gençliğine emanet ederken onun,"en son bilimsel ve teknik ilerlemelere dayanan,ulusal ve çağdaş bir devlet"olarak yaşatılması gerektiğini vurgulamıştır.
Atatürk'ün Cumhuriyeti Türk gençliğine emanet etmesinin temel amacı nedir?
A)Gençleri siyasal hayata katmak
B)Yenileşmeyi sürekli kılmak
C)Yurt savunmasını genclere bırakmak
D)Ekonomik gelişmede gençlere yetki vermek
E)Türk gençliğini korumak.

36.Laiklik ilkesi Anayasaya hangi tarihte girmiştir?
A) 1 Kasım 1922
B) 23 Şubat 1945
C) 3 Mart 1924
D) 5 Şubat 1937
E) 10 Nisan 1928

37.Hiç bir toplumsal grubun ve zümrenin ayrıcalığının olmaması aşağıdaki ilkelerden hangisinin uygulanmasıyla gerçekleşebilir?
A)Milliyetçilik B)Devletcilik
C)Milli Bağımsızlık D)Halkçılık
E)Laiklik

38-Demokrasinin temeli olan milli egemenliğin gercekleşmesi,öncelikle aşağıdakilerden hangisine bağlıdır?
A)Milli bağımsızlığa B) Ekonomik gelişmişliğe C) Askeri güce D) Teknik imkanlara E)Kültür seviyesine

9.Musul meselesinin aleyhimize sonuçlanmasına neden olan olay aşağıdakilerden hangisidir?
A) Serbest fırka'nın kurulması
B) Menemen olayı
C) Şeyh Sait isyanı
D) M.Kemal'e süikas girişimi
E) Halifeliğin kaldırılması
 

üstad

Usta Üye
Katılım
18 Mar 2009
Mesajlar
110
Puanları
18
1-Aşağıdakilerden hangisi müslümanların Emevilerden sonraki etkinliklerinden biridir?
A)Kerbela olayının yaşanması
B)Talas savaşının kazanılması
C)Türklerle yoğun mücadeleler yapılması D)İstanbul’un ilk kez kuşatılması
E)Suriye ile Filistin’in fethedilmesi

2-Aşağıdakilerden hangisi Hz. Ali dönemi olaylarından değildir?
A)İlk ayrılıkların ortaya çıkması
B)Sıffın savaşının yapılması
C)Başkentin Medine’den Kufe’ye taşınması D)Valiliklerin oluşturulması
E)Hakem olayının ortaya çıkması

3-Aşağıdakilerden hangisi peygamberimizin ilk ve son seferleridir?
• I -Hendek
• II-Tebük
• III-Bedir
• IV-Huneyn
• V-Tavit
A)I-III B)III-IV C)II-III D)IV-V
E)I-IV

4- Beni Ahmer Devleti hangi ülkede kurulmuştur?
A)Mısır’da B)Arabistan’da C)Cezayir’de D)Tunus’ta E)İspanya’da

5-Aşağıdaki islam devletlerinden hangisinin kurulmasında Türklerin yardımı söz konusu olabilir?
A) Emeviler B)Endülüs Emevileri C)Fatimiler D)Abbasiler E)Beni Ahmer

6-Aşağıdakilerden hangisi ilk kez Emeviler döneminde gerçekleşen olaylardan biridir?
A)İkta sisteminin uygulanması
B)Divan teşkilatının kurulması
C)Donanmanın oluşturulması
D)İslam parasının bastırılması
E)Ülkenin valiliklere ayrılması

7-Endülüs Emevi Devleti ne zaman kuruldu?
A)Dört halife B)Fatimiler C)Abbasiler D)Emeviler E)Hz. Muhammed

8- I.İslam dünyasındaki ayrılıkların başlaması
II.Sam- ticaret yolunun kesin olarak denetim altına alınması
III.İslamiyetin Arap yarımadası dışında yayılması
IV.Arapçanın resmi dil ilan edilmesi
yukarıda verilen olayların kronoloji sırası nedir?
A)II-III-I-IV B) I-II-III-IV C)III-I-IV-II
D)II-III-IV-I E) IV-II-I-III

9-İslam tarihinde arap olmayan müslümanların da orduya alınması aşağıdaki dönemlerden hangisinde başlamıştır?
A) Hz. Muhammet B)Hz. Ömer
C)Hz. Osman D)Emeviler
E)Abbasiler

10-İslam devletlerinin merkezleri hangi seçeneklerde doğru verilmiştir?
A)Şam-Bağdat-Medine-Kurtuba
B)Medine-Şam-Bağdat-Kurtuba
C)Medine-Bağdat-Şam-Kurtuba
D)Bağdat-Medine-Şam-kurtuba
E)Şam-Medine-Bağdat-Kurtuba


11-I.Donanmanın kurulması
II.Kerbela olayının yaşanması
Yukarıdaki olayların yaşanması hangi halifeler döneminde olmuştur?
A)Hz. Ebubekir - Muaviye
B)Hz. Ömer - Yezit
C)Hz. Osman - Yezit
D)Hz. Ali - Muaviye
E)Hz. Osman - Abdülmelik

12)Aşağıdakilerden hangisinde ilk defa hilafet babadan oğula geçen bir saltanata dönüşmüştür?
A)Abasiler B)Emeviler C)Selçuklular D)Endülüs Emeviler E)Osmanlılar

13)Endülüs Emevilerin yıkılmasından sonra ispanya’da kurulan müslüman devletlerden birisi aşağıdakilerden hangisidir?
A)Tolunogulları B)Akşitler C)Beni Ahmer
D)Safeviler E)Eyubiler

14-İslam dünyasındaki ayrılıkların kesinleşmesi
II.Sam ticaret yolunun kesin olarak denetim altına alınması
III.İslamiyetin Arap yarımadası dışında yayılması
IV.Arapçanın resmi dil ilan edilmesi
yukarıda verilen olayların kronoloji sırası nedir?
A)II-III-I-IV B) I-II-III-IV C)III-I-IV-II D)II-III-IV-I E) IV-II-I-III

15-İslam tarihinde Arap olmayan Müslümanların da orduya alınması aşağıdaki dönemlerden hangisinde başlamıştır?
A) Hz. Muhammet B)Hz. Ömer
C)Hz. Osman D)Emeviler E)Abbasiler

16-Aşağıdaki olaylardan hangisi islam dünyasını diğerlerine göre olumlu yönde etkilemiştir?
A)Haçlı savaşları
B)Yeni ticaret yollarının bulunması
C)Fransız ihtilali
D)Moğolların Ön Asya’yı istilası
E)Talas savaşı

17-Aşağıdakilerden hangisi döneminde Türk İslam kültürüne ait eserler ortaya konulmamıştır?
A)Karahanlılar B)Gazneliler C)Harzemşahlar D)Selçuklular E)Göktürkler

18-İslamiyet çoğunlukla askeri ve siyasi hakimiyetle beraber yayılmıştır.
Aşağıdakilrden hangisi yukarıdaki ifadenin dışında kalır?
A)Suriye B)Irak C)Türkistan D)İran
E)Kuzey Afrika

19-Mısır’da kurulan devletler arasında aşağıdakilerden hangisi gösterilemez?
A)Tolunoğulları B)Akşidler C)Fatimiler D)Memlükler E)Karakoyunlular

20-İslam tarihinde fethedilen yerlerin yönetim birimlerine ayrılmasına ilk defa kim zamanında başlanmıştır?
A)Hz. Muhammed B)Hz. Ebubekir
C)Hz. Ömer D)Hz. Osman
E)Hz. Ali

21- Mekke’nin önemli yolların kesişme noktasında bulunması hangi alanda ilerlemesine neden olmuştur?
A)Tarım B)Ticaret C)Denizcilik
D)Hayvancılık E)Kültür

22-Aşağıdakilerden hangisi islam devletlerinde alınan vergiler arasında gösterilmez?
A)Haraç B)Cizye
C)Öşür D)Ganimetlerin beşte biri
E)Çiftbozan akçesi

23- Suriye Filistin ve Mısır’da İslam hakimiyeti aşağıdakilerden hangisinde başlamıştır?
A)Memlüklüler devri B)Dört halife devri
C)Emeviler devri D)Abbasiler devri
E)İlhanlılar devri

24- Endülüs Emevileri’nin yıkılmasından sonra İspanya’da kurulan Müslüman devletlerden birisi aşağıdakilerden hangisidir?
A)Tulunoglulları B)Akşitler C)Ben-i Ahmer
D)Safeviler E)Eyyübiler

25-Emeviler döneminde
I. İslamiyette ayrılıklar artmıştır.
II. İslamiyet’te Müslümanlardan öşür ve zekat vergilerinin alınmasına devam edilmiştir.
III. Arap olmayan halk, Arapların diğer milletlerden üstün olmadıklarını ortaya çıkarmak için gruplar kurmuştur.
IV. Türkler, Emevilere düşman olan kuruluşlara yardım etmiştir.

Yukarıda verilenlerden hangileri, Emevilerin yıkılmasına ortam hazırlamıştır?
A) I ve II B) II ve III C) II ve IV
D) I, II ve IV E) I, III ve IV
 

üstad

Usta Üye
Katılım
18 Mar 2009
Mesajlar
110
Puanları
18
LİSE 1 TARİH (İSLÂM TARİHİ)Soru 1. İslâmiyet’ten önce Araplar Kâbe’yi ziyaret amacıyla Mekke’ye gelirlerdi. O dönemlerde Mekke’de panayırlar kurulurdu.
Yukarıdaki bilgiler, Mekke’nin aşağıda verilen alanlardan hangilerinde önemli bir merkez olmasını sağlamıştır.

A) Hukuk-Eğitim
B) Din-Ticaret
C) Sanat-Edebiyat
D) Mimari-Tarım
E) Şiir-AskerlikSoru 2. Mekke’lilerin Müslümanlar üzerine yapmış oldukları son sefer aşağıdakilerden hangisidir?

A) Taif Seferi
B) Hendek Savaşı
C) Huneyn Savaşı
D) Uhut Savaşı
E) Hayber’in fethiSoru 3. Müslümanların elde ettiği ganimetleri bir plan dahilinde paylaşmışlar ve bu uygulama sonraki İslâm devletlerinde de geçerli olmuştur.
Yukarıdaki uygulama aşağıdaki savaşlardan hangisinin sonucunda meydana gelmiştir?

A) Uhud B) Hendek C) Hayber

D) Mute E) BedirSoru 4. Aşağıdakilerden hangisinin İslâmiyet’in yayılmasına olan katkısı diğerlerine göre daha azdır?

A) Medine’ye hicret edilmesi
B) Kur’an-ı Kerim’in çoğaltılması
C) Mekke’nin fethi
D) Hudeybiye Antlaşması
E) Uhud Savaşı

Soru 5. Hz Muhammed(SAV) Medine’ye hicretten sonra buradaki iç mücadelelere son vermiştir. Burada yaşayan Müslüman, Musevi ve putperest Arapları bir araya getire- rek vatandaşlık antlaşması yapmıştır. Bu anlaşma ile bu di-ni gruplar eşit haklara sahip olmuşlar, ibadet ve törenleri-de serbestçe gerçekleştirmişlerdir.
Bu bilgilere göre;
I. Medine’de güven ve emniyet sağlanmıştır
II. Farklı inançlara sahip insanlar uzlaşmışlardır.
III. Yahudiler yapılan antlaşmayı ihlâl etmişlerdir.
Yargılarından hangilerine ulaşılabilir?

A) I ve II B) I ve III C) II ve III

D) Yalnız I E) Yalnız IIISoru 6. I. Sıffin Savaşı
II. Kerbela olayı
III. Hakem olayı
Bu gelişmelerin en önemli sonucu olarak aşağıdaki-lerden hangisi gösterilebilir?

A) Dört Halife devrinde gerçekleşmesi
B) Ülkenin eyaletlere bölünmesi
C) Müslümanların arasında ayrılıkların ortaya çıkması
D) Muhafız teşkilâtının kurulması
E) Arap Yarımadası’nda siyasi birliğin sağlanması

Soru 7. I. Bedir Savaşı
II. Habeşistan’a hicret edilmesi
III. Hudeybiye Antlaşması
IV. Hz Ebubekir’in halife seçilmesi
V. Muaviye devrinde İstanbul’un ……………………kuşatılması
Yukarıda verilen olayların ortak özelliği olarak aşağıdakilerden hangisi gösterilebilir?

A) İslâmiyet’in yayılması yavaşlamıştır.
B) İslâm tarihinde Cumhuriyet rejimine geçilmiştir.
C) İslâm Devleti’nde teşkilâtlanma gerçekleştirilmiştir.
D) İslâm Tarihinde kendi alanlarındaki ilk gelişmelerdir.
E) İslâm Devleti’nin sınırları genişlemiştir.
Soru 8. Aşağıdaki bölgelerden hangisinin Dört Halife döneminde fethedildiği söylenebilir?

A) İran B) İspanya C) Kırım

D) Maveraünnehir E) Fransa
Soru 9. Dört Halife dönemine “Cumhuriyet Devri” de denilmesi bu devrin hangi özelliği ile ilgilidir?

A) Yöneticilerin halkın içinden çıkması
B) Halifelerin seçimle işbaşına gelmesi
C) Herkese düşünce hürriyetinin tanınması
D) Meclis niteliğinde divan teşkilâtının varlığı
E) Yahudi ve Hıristiyan halka inanç hürriyetinin tanınması
Soru 10. İslâm dünyasında uzun mücadelelerden sonra yönetimi ele geçiren Emeviler ilk olarak güçlü bir saray muhafız alayı kurmuşlardır.
Emeviler’in bu uygulamasının aşağıdakilerden hangisine yönelik olduğu söylenebilir?

A) Yeni fetihlerin yapılmasına
B) İç güvenliğin sağlanmasına
C) Otoriter ve baskıcı bir yönetim oluşturulmasına
D) Halkın yönetime katılmasına
E) Önemli görevlere Arapların getirilmesine
Soru 11. Emeviler devrinde İslâm ordularının Orta Asya’da ilerlemelerini kolaylaştıran en önemli etken olarak aşağıdakilerden hangisi gösterilebilir?

A) Ordugâh şehirlerin kurulması
B) Moğolların batıya yönelmeleri
C) Türklerin İslâmiyeti kabul etmeleri
D) Türklerin Çinlilere karşı Araplarla ittifak kurmaları
E) Maveraünnehir’de siyasi birliğin olmamasıSoru 12. Abbasi ailesinin Emeviler’e karşı çıkardığı isyan Arap olmayan Müslümanlar tarafından da desteklenmiştir.
Bu durumun ortaya çıkmasında;
I. Emeviler’in Arapçayı resmi dil ilan etmeleri
II. Ülkenin eyaletlere ayrılması
III. Emeviler’in Arapları diğer milletlerden üstün …………….görmeleri
Gelişmelerinden hangilerinin doğrudan etkili olduğu savunulabilir?

A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III

D) I ve II E) II ve III
Soru 13. Aşağıdakilerden hangisi İslâm Devleti’nin gelir kaynakları arasında yer almaz?

A) Ganimetler B) Öşür ve Haraç C) Cizye

D) Vakıf gelirleri E) Zekât


Soru 14. İslâm Devleti’nin temellerinin atıldığı olay aşağıdakilerden hangisidir?

A) Mekke’nin fethi B) Hudeybiye Barışı C) Hicret

D) Bedir Savaşı E) Uhud Savaşı

Soru 15. Müşriklerin Müslümanları resmen tanıdığı olay aşağıdakilerden hangisidir?

A) Bedir B) Uhud C) Hendek

D) Hudeybiye E) Mekke’nin fethi

Soru 16. Aşağıdakilerden hangisi İslâmiyetten önce Arabistan’da kurulmuş devletlerden biri değildir?

A) Main B) Seba C) Himyeri

D) Sasaniler E) Tedmürler

Soru 17. I. Sıffin Savaşı
II. Cemel Vakası
III. Kerbelâ Olayı
IV. Puvatya Savaşı
Yukarıdaki olayların kronolojik sıralaması aşağıdakilerden hangisidir?

A) II, I, III ve IV
B) IV, III, II ve I
C) I, II, III, IV
D) III, IV, II ve I
E) II, I, IV ve III
Soru 18. Müslüman Arapların Avrupa’daki ilerleyişleri hangi olayla son bulmuştur?

A) Prut Savaşı B) Puvatya Savaşı C) Hicret

D) Sıffin Savaşı E) Nihavend Savaşı

Soru 19. Aşağıdakilerden hangisi İslâm Devleti’nde siyasi üstünlüğü arttıran gelişmelerden biri değildir?

A) Kudüs’ün fethedilmesi
B) Cemel Savaşı
C) Hudeybiye Antlaşması
D) Fetihlerin yeniden başlaması
E) Düzenli ordunun kurulması
 

üstad

Usta Üye
Katılım
18 Mar 2009
Mesajlar
110
Puanları
18
24- Orhun yazıtları hangi Türk devleti zamanında yazılmıştır?
A)Hunlar B)Göktürkler C)Uygurlar D)Karahanlılar E)II. Göktürkler
23 - İlk yerleşik hayata geçen devlet aşağıdakilerden hangisidir?
A)Hunlar B)Göktürkler C)Uygurlar D)Avrupa Hunları E)İskitler

16- I.Hunlar
II.Göktürk’ler
III.Karahanlı’lar
IV.Selçuklu’lar
V.Bulgar’lar
Yukarıdaki Türk devletlerinden hangisi Çinlilerle mücadele etmişlerdir ?
A) I. II. B) I. III. C) II. III.
D) III. IV. E) IV. V
17-Aşağıdakilerden hangisi sadece Göktürk’lerle ilgili bir özelliktir?
A)Mani dine inanmışlardır
B) En ünlü hükümdarı Mete dir
C)Türk adıyla kurulan ilk Türk devletidir
D)Türkçe kitaplar yazmışlardır
E)Göçebe hayat tarzı sürdürmüşlerdir.

18-II. Göktürk devleti nasıl kurulmuştur?
A)Hun Devleti yıkılarak
B)Avar Devleti yıkılarak
C)Çinlilere karşı bağımsızlık savaşını kazanarak
D)Uygur devleti ile birleşerek
E)Kırgız devletini yıkarak

19-II.Göktürk Devleti’nin kurucusu hangisidir?
A)Bumin B)Kutluk C)Teoman
D)Mete E)Bilge

20- Malazgirt savaşında saf değiştirerek savaşın Selçuklular lehine sonuçlanmasını sağlayan
Türk boyu hangisidir?
A)Türgişler B)Karluklar C)Peçenekler D)Kıpçaklar E)Avarlar

21- Markos barışı kimler arasında olmuştur ?
A)Avrupa Hunları - franklar
B)Avrupa Hunları - Doğu Romalılar
C)Avrupa Hunları - Batı Romalılar
D)Hunlar - Çinliler
E)Akhunlar - Sasaniler

22- Aşağıdakilerden hangisi islamiyetten önce kurulan Türk devletlerinden değildir?
A) Hun B)Göktürk C)Uygur
D)Avar E)Gazne
2-Orta Asya’da Avar egemenliğine son vererek 552 yılında kurulmuş olan devlet aşağıdakilerden hangisidir?
A)Göktürk. B)Uygur. C)Hun.
D)Moğol. E)Akhun
3-Aşağıdakilerden hangisi tarih öncesi dönemlerde Türklerin ana yurttan ayrılarak göç etmelerinin nedenleri arasında gösterilmez?
A)İklim kuraklaşması.
B)Şiddetli kışların başlaması.
C)Hayvan hastalıklarının yaygınlaşması.
D)Türkler arasında iç mücadelelerin artması. E)Müslümanların Orta Asya’ya hakim olmaları.

4-Türk tarihi hakkında bizlere geniş bilgiler veren ilk yazılı belgeler hangi devlet dönemine aittir?
A)Büyük Hun imparatorluğu. B)Göktürk devleti.
C)Kutluk devleti. D)Uygurlar.
E)Karahanlılar.

5-Çin setti aşağıdaki Türk devletlerinden hangisinin saldırılarına karşı yapılmıştır?
A)Göktürkler B)Büyük Hun devleti C)Avarlar D)Uygurlar
E)Karluklar.

6-Aşağıdakilerden hangisi Asya Hun devleti hükümdarı Mete’nin faaliyetleri arasında gösterilmez?
A)Türk tarihinde ilk düzenli orduyu kurdu.
B)Çin’i vergiye bağladı.
C)İpek yolunu kontrol altına aldı.
D)Halkın,tepkisine rağmen Budizmi resmi din ilan etti.
E)Orta Asya’daki tüm Türk-Moğol kavimlerini tek bir bayrak altında topladı.

7-Hunlar’ın Avrupa’ya girmeleriyle 375 yılında başlayan kavimler göçü aşağıdakilerden hangisinde etkili olmamıştır
A)Etnik yapıda B)Toplumsal yapıda
C)Ekonomik yapıda D)Dini yapıda
E)Denizcilik faaliyetlerinde

8-İslamiyetten önceki dönemde Türklerin göçebe bir hayat yaşamalarında aşağıdakilerden hangisi etkili olmuştur?
A)Çinlilerle mücadele etmeleri.
B)Tabiat şartlarının olumsuzluğu.
C)Boylar halinde yaşamaları.
D)Türk devletlerinin kısa zamanda yıkılması.
E)Maceracı bir toplum olması.

20-İslamiyetten önce kurulan Türk devletlerinde kullanılan takvim,aşağıdakilerden hangisidir?
A)Julien takvimi B)Gregoryen takvimi
C)Milat takvimi D)oniki hayvanlı takvim
E)Celali takvim.


17)Aşağıdakilerden hangisi Avrupa’da feodalitenin kurulmasına ortam hazırlayan etmenlerden biridir?
A)Haçlı seferi B)Coğrafi keşifler
C)R önesans hareketleri D)Kavimler göçü
E)Reform hareketleri

16)Manas destanı hangi Türk kavminin milli destanıdır
A)Karluklar B)Kırgızlar C)Özbekler
D)Türkmenler E)Oğuzlar

17-Orta Asya’da kurulan Türk devletlerinin kısa sürede yıkılmalarında aşağıdakilerden hangisi diğerlerinden daha etkili olmuştur?
A)Türklere komşu olan Çinler in saldırıları
B)Orta Asya’nın coğrafi durumu
C)Geleneklere göre devletin prensler arasında bölünmesi
D)İyi bir devlet örgütünün kurulmamış olması
E)Türklerin boylar halinde yaşamaları

18-Aşağıdaki Türk devletlerinden hangisi ilk çağda kurulmuştur?
A)Göktürkler B)Asya Hunları
C)Uygurlar D)Avrupa Hunları
E)Karahanlılar

19-Selenga Nehri ve Baykal Gölü kıyılarında yapılan kazılarda, Hunlar döneminde yapılmış,
I. Sulama kanalları
II. Tahılları saklamak için özel olarak açılmış çukurlar
III. Tahılları öğütmek için kullanılan taşlar
IV. Saban demirleri ve oraklar
bulunmuştur.
Bu buluntulardan hangileri Hunlar döneminde tarım yapıldığının doğrudan kanıtıdır?
A)Yalnız I B)Yalnız II C)I ve III
D)I ve IV E)II,III ve IV

20-İslamiyet ten önceki Türk devletlerin geleneklerinden bazıları şunlardır.
I. Siyasi ,ekonomik, kültürel işlerin kurultayda görüşülüp karara bağlanması
II. kimin kağan olacağının belirlenmesinde bazı özelliklerin ölçüt alınması.
III. Kağanın belli bir ailenin üyesi olması.
IV. Ülkenin, kağan ailesinin ortak malı sayılması

Geleneklerinden hangileri, demokratik yönetim özellikleriyle bağdaşabilir?
A)I ve II B)II ve III C)I ve III
D)II ve VI E) III ve VI
 

üstad

Usta Üye
Katılım
18 Mar 2009
Mesajlar
110
Puanları
18
LİSE 3 T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK (KURTULUŞ SAVAŞINDA CEPHELER-1)Soru1. 1.Yunanistan’ın İzmir’i işgal etmesi üzerine Kuvayi Milliye ortaya çıkmıştır.Fakat bu kuvvetler Yunan ordusunu Batı Anadolu’dan atamayınca düzenli ordu kurulmuştur.
Bu bilgilere bakarak aşağıdaki sonuçlardan hangisine varılabilir?

A) I.İnönü savası batı cephesinde düzenli ordunun ilk savaşıdır.
B) Kuvayi Milliye ilk olarak batı cephesinde ortaya çıkmıştır.
C) Düzenli orduya karşı isyanlar çıkmıştır.
D) Düzenli ordunun kurulma nedeni Kuvayi Milliye’nin başarısız olmasıdır.
E) İtilaf devletleri İzmir’i işgal eden Yunanistan’ı desteklemişlerdir.Soru2. Aşağıdakilerden hangisi I.İnönü Zaferi’nin sonuçlarından değildir?

A) TBMM Hükümeti gücünü artırmıştır.
B) Türk halkının morali yükselmiştir.
C) İtilaf devletleri Londra Konferansını düzenlemiştir.
D) Sovyetler Birliği ile Moskova Antlaşması yapılmıştır.
E) İngilizlerle Mudanya Ateşkes Antlaşması yapılmıştır.Soru3. Aşağıdakilerden hangisi Sakarya Meydan Muharebesinin sonuçlarından birisi değildir?

A) Türk toprakları kesin olarak düşman askerlerinden temizlenmiştir.
B) Mustafa Kemal Paşaya Mareşallik rütbesi ve Gazilik unvanı verilmiştir.
C) Sovyet Rusya ile Kars Antlaşması yapılmıştır.
D) Fransa ile Ankara Antlaşması yapılmıştır.
E) Yunan ordusunun taarruz gücü kırılmıştır.
Soru 4. Aşağıda verilen savaşların hangisinin sonucunda Türk ordusunun ihtiyaçlarını karşılamak için Tekalif-i Milliye Emirleri yayınlanmıştır?

A) Eskişehir-Kütahya
B) Sakarya Savaşı
C) II.İnönü Savaşı
D) I.İnönü Savaşı
E) Büyük Taarruz
Soru 5. Aşağıdaki gelişmelerden hangisi ülkede birlik ve beraberliği güçlendirip Ulusal Kurtuluş Savaşı'na katılımı artırdığı savunulabilir?

A) Kuvayi Milliye’nin Adana da Fransızlara karşı başarıyla mücadele etmesi
B) İstanbul’un resmen işgal edilmesi
C) Son Osmanlı Mebuslar Meclisi'nin İngilizler tarafından dağıtılması
D) İstanbul Hükümeti'nin Amasya Protokolleriyle Kuvayi Milliye'yi tanıması
E) İstanbul Hükümetinin Mustafa Kemal’i tutuklatmak için karar almasıSoru 6. Milli Mücadele döneminde görülen gelişmelerden bazıları şunlardır:
I. Londra Konferansı'na Osmanlı Hükümeti ile TBMM Hü¬kümeti'nin birlikte katılması
II. Osmanlı Hükümeti varken TBMM'nin yeni bir hükümet kurması
III. TBMM'nin Dışişleri Bakanı Bekir Sami Bey başkanlığın¬da bir heyeti Moskova'ya göndermesi
Bunlardan hangileri "Türk Devleti yalnız TBMM tara¬fından temsil olunur." ilkesi doğrultusundaki gelişmeler¬den biri değildir?

A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III

D) I ve II E) II ve III
Soru 7. İki devletin yaptığı antlaşmada "Her devlet kendi gelece¬ğine kendisi karar verecek." ilkesi kabul edilmiştir. Bu devletlerle ilgili olarak,
I. Laik devlet anlayışını benimsemişlerdir.
II. Birbirlerinin yönetimlerine saygı duymuşlardır.
III. Bağımsızlıklarına saygı duymuşlardır.
yargılarından hangilerine ulaşılır?

A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III

D) II ve III E) I, II ve III
Soru 8. Sovyet Rusya, Kurtuluş Savaşı'nda Afganistan ve Kafkas Cumhuriyetleri ile Türkiye arasında paktlar oluşturma yö¬nünde girişimlerde bulunmuştur. Bu girişimler sonucunda bazı antlaşmalar imzalanmıştır.
Sovyet Rusya'nın bu tutumu,
I. Uluslararası ilişkilerde etkili olmak istemektedir.
II. Türkiye'yi tanıyan devlet sayısını sınırlamaya çalışmaktadır.
III. Anlaşma Devletleri ile yakınlaşmak istemektedir.
hangilerinin göstergesidir?

A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III

D) I ve II E) I ve III

Soru 9. Sakarya Savaşı'ndan sonra TBMM Hükümeti ile Fransa arasında yapılan Ankara Antlaşması'yla Türkiye'nin güney sınırı çizilmiştir. Ancak bu antlaşma, Fransa'nın müttefiki olan İngiltere’yi tedirgin etmiştir.
İngiltere’nin bu tedirginliğinin nedeni,
I. Yeni Türk Devleti'nin daha güçlü hale gelmiştir.
II. Anlaşmazlıklar çok uluslu toplantılarda çözülmüştür.
III. Demokratik rejimler tehlikeye düşmüştür.
sonuçlarından hangileriyle açıklanabilir?

A) Yalnız I B) Yalnız III C) I ve II

D) I ve III E) II ve III

Soru 10. Anlaşma Devletleri Sakarya Savaşından sonra, 22 Mart 1922 tarihinde Türkiye ile Yunanistan'a verdikleri ateşkes önerisinde yer alan hükümlerden bazıları şunlardır:
- Tarafların ordularını araç ve gereç bakımından güçlen¬dirmesinin engellenmesi
- Müttefikler arasından seçilen bir komisyonun Türk ordusunu ve as¬keri durumunu denetlemesi
Bu hükümlere bakarak Anlaşma devletleri için,
I. Yunan ordusuna zaman kazandırmaya çalışmıştır.
II. Yunanistan'ı gözetmişlerdir.
III. Türk ordusunun güçlenmesini engellemeye çalışmışlardır.
yargılarından hangilerine ulaşılır?

A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II

D) I ve III E) I, II ve III
Soru 11. Mudanya Ateşkes Antlaşması'nın aşağıdaki mad¬delerinden hangisi Osmanlı Devleti'nin hukuken sona erdiğini gösterir?

A) İstanbul ve Boğazlar, Büyük Millet Meclisi Hükümeti yönetimine bırakılacaktır.
B) Doğu Trakya'nın devir teslim işi hilaf Devletleri'nin me¬murları aracılığıyla otuz gün içinde yapılacaktır.
C) Lozan Konferansı'nın bilimine kadar Türkler Doğu Trak¬ya'da sekiz bin asker bulunduracaktır.
D) Doğu Trakya'da Meriç ırmağının sol sahiline kadar olan bölge on beş gün içinde Yunanlılar tarafından terk edi¬lecektir.
E) İtilaf Devletleri'nin kuvvetleri Lozan Antlaşması'na ka¬dar İstanbul’da kalacaktır.Soru 12. . İtilaf Devletleri'nin, Lozan Konferansı'na, İstanbul Hükümeti’ni de çağırmaları karşısında TBMM’nin aldığı önlem aşağıdakilerden hangisidir?

A) Saltanatı kaldırma
B) Cumhuriyet yönetimini kurma
C) Hilafeti kaldırma
D) Vahdettin'i vatan haini ilan etme
E) Lozan görüşmelerini yarıda bırakma

Soru 13. Cumhuriyet döneminde görülen gelişmelerden bazıları şunlardır:
l. Laikliğin kabul edilmesi
II. Saltanatın kaldırılması
III. Halifeliğin kaldırılması
IV. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kurulması
Bu gelişmelerden hangileri "Egemenlik kayıtsız şartsız ulusundur" ilkesi ile doğrudan ilişkili değildir?

A) Yalnız I B) Yalnız III C) I ve III

D) I ve IV E) II ve IVSoru 14. İtilaf Devletleri, Londra Konferansı'na ve Lozan Barış Görüşmesi'ne hem Osmanlı Hükümeti'ni hem de TBMM Hü¬kümetini davet etmişlerdir.
İtilaf Devletleri'nin bu iki hükümeti birlikte çağırmaları¬,
I. İki hükümeti uzlaştırmak istemişlerdir.
II. İki hükümet arasındaki görüş ayrılığından yararlanmak istemişlerdir.
III. Demokratik bir tutum ortaya koymak istemişlerdir.
yargılarından hangileriyle açıklanabilir?

A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II

D) II ve III E) I, II ve III
Soru 15. Lozan Konferansı'nda diğer devletler Türkiye’den şu isteklerde bulunmuşlardır;
I. Azınlık haklarının verilip verilmediğinin Antlaşma Dev¬letleri tarafından denetlenmesini
II. Kapitülasyonların sürdürülmesini
III. Musul sorununun sonraki görüşmelere bırakılmasını
Bu isteklerden hangileri, Türkiye açısından bağımsız devlet anlayışına aykırı değildir?

A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III

D) I ve II E) I ve III
Soru 16.
I. Dış barışın esaslarının belirlenmesi
II. Türk Devleti'nin tanınması
III. Kapitülâsyonların kaldırılması
Yukarıdaki sorunlar, hangi antlaşmayla çözüme kavuş¬turulmuştur?

A) Ankara Antlaşması
B) Moskova Antlaşması
C) Lozan Barış Antlaşması
D) Mudanya Ateşkes Antlaşması
E) Gümrü AntlaşmasıSoru 17. Aşağıdakilerden hangisi, Lozan Barış Antlaşması'na, önemli bir uluslararası antlaşma niteliği kazandırmakta¬dır?

A) Çok sayıda devlet tarafından imzalanmış olması
B) Bu antlaşmanın, geçerliliğini uzun süre koruyabilmesi
C) Çeşitli devletlerin ekonomik çıkarlarını sınırlandıran hü¬kümler içermesi
D) Boğazlar için, çeşitli devletlerin rol aldığı bir komisyon yönetimini getirmesi
E) Türkiye'nin diğer devletlerle ilişkilerinde esas alınması

Soru 18. Dış siyasette güçlü ve sözü geçer olmanın ön koşulu içte de güçlü olmaktır. Türkiye'de,
I. Kurtuluş Savaşı'nın kazanılmasından sonra Lozan Barış Antlaşması'nın imzalanması
II. Milletler Cemiyeti'ne girdikten sonra Balkan Antantı'nın imzalanması
III. Saltanatın kaldırılmasından sonra Cumhuriyetin kurul¬ması
gelişmelerden hangileri buna ör¬nek olarak gösterilebilir?

A) Yalnız-I B) Yalnız-II C) I ve II

D) I ve III E) II ve III

Soru 19. Aşağıdakilerden hangisi Lozan Barış Antlaşmasının kararlarından biri değildir?

A) Yunanistan savaş tazminatı olarak Karaağaç’ı Türkiye’ye verecek.
B) Boğazlar Türkiye’ye bırakılacak.
C) Suriye sınırı Ankara Antlaşmasındaki şekliyle kabul edilecek.
D) Meriç Irmağı sınır olmak üzere Doğu Trakya Türkiye’ye bırakılacak.
E) Kapitülasyonlar kaldırılacak.
F)
Soru 20. Lozan Antlaşması’nda aşağıdaki meselelerden hangisi Türkiye lehine kesin bir sonuca bağlanmıştır?

A) Boğazlar B) Hatay C) Musul

D) Kapitülasyonlar E) Batı Trakya
 
Üst Alt