• İletilerinizde "teşekkür" ifadeleri yasaktır. Lütfen teşekkür ederim ... vb ifadeler kullanmayınız.Teşekkür etmek istiyorsanız ilgili iletinin altında yer alan "beğen"ebilirsiniz.

Tarihin Konusu Ders Notu

Yorgun

Veziri Azam
Yönetici
Vezir-i Azam
#1
2. Tarihin Konusu

İnsanların her türlü faaliyeti (siyasi, ekonomik, sosyal, kültürel) tarihin konusunu oluşturur.

İnsan unsuru ile birlikte coğrafi olayların ortaya çıkardığı bazı sonuçlar da tarihin ilgi alanına girer. Büyük depremler, tufanlar, kuraklıklar, salgın hastalıklar gibi felaketler tarihin akışını etkilemektedir. Örneğin; deprem, coğrafyanın konusu iken depremin meydana geldiği bölgedeki binlerce insanın hayatını kaybetmesi, iskân yerlerini terk etmesi, tarihin konusunu teşkil eder.

Hayat içerisinde tek tek meydana gelen değişmelere olay denir. Olgu ise aynı türdeki olayları bir bütün olarak anlatmak için kullanılan bir kavramdır. Olgu, olaya göre daha soyut ve geneldir. Belli bir yer ve zaman söz konusu değildir. Olayı olgudan ayıran diğer önemli bir özellik ise olayın başlangıç ve bitiş tarihinin belli olmasıdır. Olaylar belli bir süre içerisinde meydana gelir; Anadolu'nun fethi, Kurtuluş Savaşı, Lozan Barış Antlaşması tarihî olaya örnek olarak gösterilebilir. Olgu genellik ve süreklilik gösterir. Anadolu'nun Türkleşmesi, Türkiye'nin çağdaşlaşması tarihî olguya örneklerdir. O hâlde kısa sürede olup biten işler olay, uzun bir zaman diliminde oluşan durumlar ise olgudur.
 

Yorgun

Veziri Azam
Yönetici
Vezir-i Azam
#2
Tarihin konusu, zaman içinde yeryüzündeki insan faaliyetleri, farklı etkilerle meydana gelen değişimler ve insan eylemlerinin sonucunda ortaya çıkan eserlerdir. Ayrıca doğa olayları, sonuçları itibariyle insanları etkilediğinden tarihin konusu içerisinde yer alır. Örneğin Orta Asya'da yaşanan kuraklık ve kıtlık tarihin konusu değilken bu doğa olayı sonucundaki göçler tarihin konusu olabilir. Kısaca tarihin konusu insandır ve insanın olmadığı yerde tarih de olmaz.

View media item 219
Tarihin Konusu


İnsanoğlunun meydana getirdiği faaliyetler, değişimler ve eserlerdir.

Siyasi: Cumhuriyetin İlanı

Askeri: Malazgirt Savaşı

Sosyal: Orta Asya Türk Göçleri

Ekonomik: Sanayi Devrimi

Kültürel: Yazının İcadı (Görsel 1.1)

Dini:İslamiyet'in Doğuşu

Eser: Sultan Ahmet Camisi


TARTIŞALIM Tarihin meydana gelmesinde liderler mi yoksa toplumlar mı etkilidir?
 
Üst Alt