• Kaynak menüsünden dosya indirebilmek istiyorsanız lütfen forum kullanım bilgisini okuyunuz

Toplumsal Devrim Çağında Dünya ve Türkiye Ünitesi Konu, Kazanım ve Açıklamaları

Tarih Öğretmeni

Sultan
Yönetici
Sultan
Katılım
11 Mar 2009
Mesajlar
7,953
Best answers
0
Puanları
113
Konum
Yeryüzü
Web sitesi
www.tarihbilinci.com
#1
7. ÜNİTE: TOPLUMSAL DEVRİM ÇAĞINDA DÜNYA VE TÜRKİYE

KAZANIM SAYISI: 3

SÜRE (DERS SAATİ) : 8

ORAN (%) : 11,1

ÜNİTE KAZANIM VE AÇIKLAMALARI7.1. 1960 sonrasında dünya siyasetinde ortaya çıkan gelişmeleri açıklar.

a) Arap-İsrail Savaşlarına kısaca değinilir.

b) İran-Irak Savaşı'nın sebep ve sonuçları kısaca ele alınır.7.2. 1960'lardan itibaren Türk dış politikasını etkileyen önemli gelişmeleri kavrar.

a) Kıbrıs Sorunu'nun ortaya çıkış nedenleri (ENOSİS, Megalo İdea, EOKA), Kıbrıs Barış Harekâtı ve sonrasında meydana gelen gelişmeler üzerinde durulur.

b) Ege Adaları, Kıta Sahanlığı, Batı Trakya Türklerinin sorunları bağlamında Türk-Yunan ilişkileri üzerinde durulur.

c) Ermeni Sorunu bağlamında Türkiye'ye karşı gerçekleştirilen uluslararası girişim ve faaliyetlere (ASALA ve diaspora) değinilir.7.3. 1960'lardan itibaren Türkiye'de meydana gelen siyasi, ekonomik ve sosyo-kültürel gelişmeleri analiz eder.

a) 27 Mayıs Askerî Darbesi, 1971 Muhtırası ve 1980 Askerî Darbesi ile bu olayların siyasi ve sosyo-ekonomik etkileri kısaca ele alınır.

b) 1961 ve 1982 Anayasaları, yapıları ve insan haklarına yaklaşım tarzları bakımından karşılaştırılır.

c) Yurt dışına ve köyden kente yapılan göçler ile bu göçlerin sosyal hayatta meydana getirdiği değişimler ele alınır.

ç) Ekonomik alandaki liberalleşme politikalarına [serbest piyasa ekonomisi, özelleştirme, ithalat yasaklarının kaldırılması, Uluslararası Para Fonu (IMF) ile ilişkiler ve KDV uygulaması] ve bu politikaların gerekçelerine değinilir.
 
Üst Alt