• Kaynak menüsünden dosya indirebilmek istiyorsanız lütfen forum kullanım bilgisini okuyunuz

Türkiye Tarihi Pekiştirme Soruları

Yorgun

Veziri Azam
Yönetici
Vezir-i Azam
Katılım
13 Mar 2009
Mesajlar
14,053
Puanları
113
Web sitesi
www.tarihsinifi.com
#1
Türkiye Tarihi Pekiştirme Soruları

1. I. Gıyasettin Keyhüsrev'in İznik Rum Krallığı ile yaptığı ve şehit olduğu savaşın adı nedir?
2. Anadolu Selçuklu Devleti'nin kurucusu kimdir?
3. Anadolu Selçukluların başkentleri hangileridir?
4. Soru: Anadolu Selçuklularında kendi adına ilk para (bakırdan) bastıran hükümdar kimdir?
5. Soru: Anadolu Selçuklularda ilk bayındırlık ve kurumsallaşma çalışmalarını başlatan ayrıca II. Haçlı Seferi'ne karşı koyarak Haçlıların Anadolu üzerinden Kudüs'e gitmelerine engel olan hükümdar kimdir?
6. Soru: Türkiye Selçuklularında Antalya’yı alarak ilk denizcilik faaliyetlerini başlatan hükümdar kimdir?
7. Soru: I. Gıyasettin Keyhüsrev uluslararası ticareti canlandırmak için hangi devlet ile ticaret antlaşması imzalamıştır?
8. Soru: Çaka Beyliğine son veren, Malatya’yı alan ve Suriye Selçukluları ile giriştiği mücadelede Habur Irmağı’nda boğulan Anadolu Selçuklu hükümdarı kimdir?
9. Soru: Anadolu Selçuklularında ilk gümüş ve altın parayı bastıran kimdir?
10. Anadolu'nun Türk yurdu haline gelmesini sağlayan savaşın adı nedir?
11. Soru: Anadolu Selçuklularında Danişmentlere ve Mengüceklere son veren, Trabzon Rum Devleti ile Çukurova Ermenilerini vergiye bağlayan hükümdar kimdir?
12. Soru: Anadolu Selçuklu Devleti'nde 1086-1092 yıllarında yaşanan fetret döneminde ülkeyi kimler yönetmiştir?
13. Soru: Anadolu Selçuklu Devleti'nin en parlak dönemi ne zaman yaşanmıştır?
14. Soru: Anadolu Selçuklularında Sinop’ta ilk tersaneyi açarak burayı önemli ticaret ve ithalat limanı haline ge-tiren kimdir? Soru: Anadolu Selçuklularının Parçalanma ve dağılma sürecine girmesine neden olan gelişme nedir?
15. Soru: Anadolu Selçuklularında, Anadolu’da siyasi birlik ne zaman sağlanmıştır?
16. Soru: Harzemşahları 1230 Yassıçimen Savaşı ile tarih sahnesinden silen devlet hangisidir?
Soru: Anadolu Selçuklu Devleti'nde Suğdak'ı alarak ilk denizaşırı sefer yapan, Rumlardan Alanya’yı alarak burada tersane kuran hükümdar kimdir?
17. Soru: Anadolu Selçuklularında ekonomik ve sosyal nedenlerle, peygamberlik iddiasıyla çıkan isyan hangisidir?
18. Soru: Anadolu Selçuklularında hangi gelişme Anadolu Selçuklularının güçsüzlüğünü göstermiş olup, Moğolları Anadolu’ya saldırma cesareti vermiştir?
19. Soru: II. Gıyasettin Keyhüsrev'in yetkileri devrettiği ve tutarsız davranışları ile ülkeyi karışıklığa sürükleyen vezir kimdir?
20. Soru: Anadolu Selçuklularında Vezir Süleyman Pervane’nin Memluk Sultanı Baybars'tan yardım isteyerek Moğol Hükümdarı Abaka Han'ı durdurduğu savaş hangisidir?
21. Soru: Anadolu Selçuklu Devleti’nde Sultan başkentte olmadığı zamanlarda ona vekâlet eden ve ünlü komutan ile devlet adamlarından oluşan divanın adı nedir?
22. Soru: Anadolu Selçuklularında "Müstevfi" hangi divanın başıdır?
23. Soru: Anadolu Selçuklu Devleti’nde ülke topraklarının kayıt defterlerini tutan has ve iktalara ait kararları düzenleyen ve bunların dağılımından sorumlu olan görevli kimdir?
24. Anadolu Selçuklularında merkeze bağlı eyaletlerde belediye işlerinden sorumlu görevli kimdir?
25. Soru: Türkiye Selçuklularında devlet memurlarına ve ordu mensuplarına maaş karşılığında verilen topraklara ne ad verilmiştir?
Cevap: İkta araziler
26. Anadolu Selçuklularında örfi davalara kim bakmıştır?
27. Soru' Türkiye Selçuklu Devletinde ağır siyasi suçlara sultan başkanlığında bakan mahkemenin adı nedir?
28. Soru: Anadolu Selçuklu Devleti'nde ticari hayatı canlandıran, üretimde kaliteyi yükselten, üretici haklarını savunan teşkilatın ismi nedir?
29. Soru: Anadolu'da ilk medrese kim tarafından nerede açılmıştır?
30. Soru: Anadolu Selçuklularında ilk medrese ne zaman açılmıştır?
31. Soru: Anadolu Selçuklularında Sinop, Samsun, Alanya ve Antalya'nın alınmasındaki amaç nedir?
32. Soru: Anadolu’da Ahiliğin kurucusu kimdir?
33. Soru: Anadolu'da kurulan ikinci beylikler döneminde hem bilim hem de edebiyat dili nedir?
34. Soru: Anadolu Selçuklularında sultan olmadığı zaman orduyu kim yönetirdi?
35. Soru: Anadolu Selçuklularında sanat en çok hangi alanda ilerlemiştir?
36. Soru: Anadolu’da denizci ilk devlet hangisidir?
37. Soru: Anadolu Selçuklularında donanma komutanına ne denilmiştir?
38. Soru: Mesnevi, Fihi Mafih, Divan-ı Kebir ve Mektubat eserleri kime aittir?
39. Soru: "Kübik inşaat" ve "çift başlı kartal" simgesi daha çok hangi devlet tarafından kullanılmıştır?
40. Soru: Anadolu'da yapılan ilk darüşşifa (Hastane) hangisidir?
41. Soru: Maraş ve Elbistan bölgesinde kurulan ve Turnadağ Savaşı ile Osmanlı'ya bağlanan beylik hangisidir?
42. Soru: Balıkesir ve Çanakkale bölgesinde kurulan, denizcilikle uğraşan beylik hangisidir?
43. Soru: Kösedağ Savaşı'ndan sonra Söğüt ve Domaniç civarlarında kurulan, Anadolu'da Türk birliğini sağlayan, üç kıtaya hükmeden beylik hangisidir?
44. Soru: Resmi dili Türkçe olan, kendisini Selçukluların varisi olarak gören ve Osmanlı Devleti'ni en fazla uğraştıran beylik hangisidir?
45. Soru: Anadolu'da "II. Dönem Beylikleri" kurulmasında etkili olan gelişme hangisidir?


Soruları ve cevapları word belgesi olarak indirmek isterseniz

 

Aynı Kategoriden Farklı Konular

Üst Alt