• Kaynak menüsünden dosya indirebilmek istiyorsanız lütfen forum kullanım bilgisini okuyunuz

Türklerde Hukuk Ünitesi Konu,Kazanım ve Açıklamaları

Tarih Öğretmeni

Sultan
Yönetici
Sultan
Katılım
11 Mar 2009
Mesajlar
7,953
Best answers
0
Puanları
113
Konum
Yeryüzü
Web sitesi
www.tarihbilinci.com
#1
3. ÜNİTE: TÜRKLERDE HUKUK

KAZANIM SAYISI: 6 (4 saatlik) - 5 (2 saatlik)

SÜRE (DERS SAATİ) : 21 (4 saatlik) -
10 (2 saatlik)

ORAN (%) : 14 (4 saatlik) -
14 (2 saatlik)ÜNİTE KAZANIM VE AÇIKLAMALARI (4 Saatlik)3.1. İlk Türk devletlerindeki hukukî yapının özelliklerini açıklar.

a) Hun, Kök Türk ve Uygurlarda hukukî yapı ile ilgili temel kavramlar (töre, yargu, yargan) üzerinde durulur.

b) Yasa ve törenin kaynakları ve temel ilkeleri ilk Türk devletlerine ait sözlü kaynaklardan yararlanılarak verilir.

c) İlk Türk devletlerindeki adalet anlayışı (bireysel haklar, insan-devlet ilişkisi, liyakat, cezalandırma, eşitlik) üzerinde durulur.3.2. Türk devletlerindeki hukuk anlayışını, İslamiyet'in kabulünden önceki ve sonraki dönemleri esas alarak karşılaştırır.

a) İlk Türk İslam devletlerinde uygulanan şerî ve örfi hukuk sistemi değişim ve süreklilik açısından ele alınır.

b) Divan-ı Mezalim kurumunun yapısı, işleyişi ve önemi üzerinde durulur.

c) Türk devlet geleneğindeki adalet anlayışı "Kutadgu Bilig"'den alıntılarla verilir. ç) İlk Türk İslam devletlerindeki hukuk anlayışı Cengiz Yasası ile karşılaştırılır.3.3. Osmanlı Devleti Klasik Dönemi hukuk sisteminde meydana gelen değişimleri analiz eder.

a) Osmanlı'da örfi hukuk sisteminin gelişimi kanunnâme (umumi kanunnâmeler, sancak kanunnâmeleri, hususî kanunnâmeler) ve adâletnâme örnekleri üzerinden ele alınır.

b) Adli fonksiyonları açısından Divan-ı Mezalim ile Divan-ı Hümayun karşılaştırılır.

c) Adalet sistemi içerisinde kadıların yeri ve önemine değinilir.

ç) Ahidnâme ve fermanlardan alıntılarla Fatih Sultan Mehmet ve Yavuz Sultan Selim'in adalet anlayışına değinilir.

d) Osmanlı Devleti'nde uygulanmakta olan şerî ve örfi hukukun birbirini tamamladığı vurgulanır.3.4. Tanzimat ve Meşrutiyet Dönemlerinde Osmanlı hukuk sisteminde meydana gelen değişimleri analiz eder.

3.5. Tanzimat ve Meşrutiyet Dönemlerinde Osmanlı Devleti hukuk sisteminde meydana gelen değişimi vatandaşlık hakları açısından değerlendirir.

Tanzimat Fermanı ile Islahat Fermanı vatandaşlık hukukundaki değişim açısından karşılaştırılır.3.6. Cumhuriyet Dönemi'nde hukuk alanında meydana gelen değişmeleri temel hak ve özgürlükler açısından değerlendirir.

1921,1924,1961 ve 1982 Anayasaları temel hak ve özgürlükler açısından karşılaştırılır.
 
Üst Alt