• Kaynak menüsünden dosya indirebilmek istiyorsanız lütfen forum kullanım bilgisini okuyunuz

olgu

  1. Yorgun

    Vaka ve Vakıayı Ayırıyorum ders notu

    1.4. VAKA VE VAKIAYI AYIRIYORUM Tarih biliminin araştırma konusu içerisine giren iki önemli unsurdan birincisi vaka (olay), diğeri ise vakıadır (olgu). Vaka; tarihte insanlığı etkileyen siyasi, sosyal, kültürel, ekonomik dinî gibi konularda kısa sürede meydana gelen gelişmelerdir. Vakalar...
  2. Tarih Öğretmeni

    Tarih Bilimine Giriş İzle

    Tarih Bilimine Giriş İzle <iframe width="700" height="500" src="http://www.eba.gov.tr/embed.php?type=v&id=video4f4cdb4e2de83" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Tarih Bilimine Giriş Tarihin tanımı: İnsan topluluklarının geçmişteki yaşayışlarını, kültür ve uygarlıklarını, sosyo-ekonomik...
Üst Alt