• Kaynak menüsünden dosya indirebilmek istiyorsanız lütfen forum kullanım bilgisini okuyunuz

ve

 1. Tarih Öğretmeni

  ÖSS Tarih ÖSS Cumhuriyet Dönemi Dış Politika (1923-1938) Soruları ve Cevapları

  ÖSS Cumhuriyet Dönemi Dış Politika (1923-1938) Soruları ve Cevapları 1. Türkiye, 24 Ekim 1945 tarihinde Birleşmiş Milletlere üye olmuş ve Atatürk’ün “Yurtta barış, dünyada barış” ilkesi doğrultusunda Birleşmiş Milletlerin aldığı kararlara uymuştur. Aşağıdakilerden hangisi...
 2. Tarih Öğretmeni

  ÖYS Tarih ÖYS Cumhuriyet Dönemi Dış Politika (1923-1938) Soruları ve Cevapları

  ÖYS Cumhuriyet Dönemi Dış Politika (1923-1938) Soruları ve Cevapları 1. Aşağıdakilerden hangisi kronolojide, Türkiye Cumhuriyeti’nin Milletler Cemiyeti’ne üye olması için çağrı yapılmasından sonra yer alır? A) Birinci İzmir İktisat Kongresi B)...
 3. Tarih Öğretmeni

  ÖSS Tarih ÜSS Cumhuriyetin İlanı ve İnkılaplar Soruları ve Cevapları

  ÜSS Cumhuriyetin İlanı ve İnkılaplar Soruları ve Cevapları 1. Padişahın, halife sıfatıyla elinde bulundurduğu “şeriat hükümlerinin yürürlüğünü sağlama” ödevinin, 1921 Anayasasıyla, Büyük Millet Meclisine verilmesi neyi amaçlıyordu? A) Anayasayı laik bir duruma getirmeyi...
 4. Tarih Öğretmeni

  YGS Tarih 2017 YGS Tarih Soruları ve Cevapları Word Belgesi

  2017 YGS Tarih Soruları ve Cevapları 1. Ela Öğretmen tarih dersinde, öğrencilerine anıt ve taşlardaki yazıların okunmasında tarih biliminin yararlandığı alanı sormuştur. Öğrencilerin aşağıdakilerden hangisini cevap olarak vermesi beklenir? A) Etnografya B) Heraldik...
 5. Tarih Öğretmeni

  2017-YGS Temel Soru Kitapçığı ve Cevap Anahtarı YGS soru kitapçığı için tıkla ...

  2017-YGS Temel Soru Kitapçığı ve Cevap Anahtarı YGS soru kitapçığı için tıkla ... 2017-YGS Temel Soru Kitapçığı ve Cevap Anahtarı
 6. Tarih Öğretmeni

  ÜSS Milli Mücadele’de Cepheler ve Siyasal İlişkiler Soruları ve Cevapları

  ÜSS Milli Mücadele’de Cepheler ve Siyasal İlişkiler Soruları ve Cevapları 1. İtilaf Devletlerinin, Lozan Barış Konferansına İstanbul Hükümetini çağırmaları karşısında Ankara Hükümetinin aldığı önlem aşağıdakilerden hangisidir? A) Saltanatı kaldırma B)...
 7. Tarih Öğretmeni

  ÜSS I.TBMM Dönemi ve 1921 Anayasası Soruları ve Cevapları

  ÜSS I.TBMM Dönemi ve 1921 Anayasası Soruları ve Cevapları 1. 1921 Anayasasıyla birlikte cumhuriyet yönetiminin ilan edilemeyişinin en önemli nedeni aşağıdakilerden hangisidir? A) Kamuoyunun Cumhuriyet yönetimine hazır olmayışı B) 1921 Anayasasının cumhuriyet...
 8. Tarih Öğretmeni

  ÖSS Tarih ÖYS I.TBMM Dönemi ve 1921 Anayasası Soruları ve Cevapları

  ÖYS I.TBMM Dönemi ve 1921 Anayasası Soruları ve Cevapları 1. Mustafa Kemal’in 24 Nisan 1920 tarihinde Meclise yazılı olarak sunduğu önergede, aşağıdaki konuların hangisinden söz edilmemiştir? A) Meclisin üstünde bir gücün olmadığı B) Hükümet kurmanın zorunlu...
 9. Tarih Öğretmeni

  ÖSS Tarih ÖSS I.TBMM Dönemi ve 1921 Anayasası Soruları ve Cevapları

  ÖSS I.TBMM Dönemi ve 1921 Anayasası Soruları ve Cevapları 1. Demirci Mehmet Efe ve Çerkez Ethem, Batı Anadolu’da Yunanlıların ilerlemesinin kısmen engellenmesinde, TBMM’nin kurulması ve ayaklanmaların bastırılmasında etkili olmalarına rağmen, daha sonra TBMM’ ye karşı...
 10. Tarih Öğretmeni

  YGS Tarih YGS I.TBMM Dönemi ve 1921 Anayasası Soruları ve Cevapları (Güncellenecektir)

  YGSS I.TBMM Dönemi ve 1921 Anayasası Soruları 1. Aşağıdakilerden hangisi, 1921 yılı sonuna kadar TBMM Hükümetine karşı çıkarılan ayaklanmaların nedenlerinden biri değildir? A) Saltanatın kaldırılmasının bazı çevrelerde tepkiyle karşılanması B) Kimi kesimlerin...
 11. Tarih Öğretmeni

  ÖSS Tarih ÖYS Kurtuluş Savaşı Hazırlık Dönemi Soruları ve Cevapları

  ÖYS Kurtuluş Savaşı Hazırlık Dönemi Soruları 1. Osmanlı, Mebuslar Meclisi’nin 28 Ocak 1920 tarihli toplantısında aşağıdakilerin hangisiyle ilgili olarak karar alınmamıştır? A) Azınlık hakları B) Rodos ve Oniki ada C) Batı Trakya’nın durumu D)...
 12. Tarih Öğretmeni

  YGS Tarih Kurtuluş Savaşı Hazırlık Dönemi YGS Soruları ve Cevapları (Güncellenecektir)

  Kurtuluş Savaşı Hazırlık Dönemi YGS Soruları 1. 30 Aralık 1919’da İtalyan Epoka Gazetesi’nin, Mebuslar Meclisi açılır açılmaz Kuvayımilliye’nin dağılıp dağılmayacağı sorusuna Mustafa Kemal “Milletin bu konudaki istekleri Sivas Kongresi’nin resmî bildirgesinde açıkça belirtilmiştir...
 13. Tarih Öğretmeni

  İslamiyet’in Doğuşu ve İlk İslam Devletleri Testi – MEB Kazanım Testi-14- İndir

  İslamiyet’in Doğuşu ve İlk İslam Devletleri Testi – MEB Kazanım Testi-14- İndir http://odsgm.meb.gov.tr/kurslar/pdf/kt/kt_636226668696511543.pdf Test 14 Cevapları: 1. C 2. A 3. C 4. B 5. D 6. D 7. C 8. D 9. A 10. B 11. D 12. C
 14. Tarih Öğretmeni

  İslamiyet’in Doğuşu ve İlk İslam Devletleri Testi – MEB Kazanım Testi-13- İndir

  İslamiyet’in Doğuşu ve İlk İslam Devletleri Testi – MEB Kazanım Testi-13- İndir http://odsgm.meb.gov.tr/kurslar/pdf/kt/kt_636226668347051383.pdf Test 13 Cevapları 1. A 2. E 3. E 4. E 5. A 6. B 7. A 8. D 9. E 10. B 11. E 12. E
 15. Tarih Öğretmeni

  MEB Kazanım Testi-12- İslamiyet’in Doğuşu ve İlk İslam Devletleri Testi –İndir

  MEB Kazanım Testi-12- İslamiyet’in Doğuşu ve İlk İslam Devletleri Testi –İndir http://odsgm.meb.gov.tr/kurslar/pdf/kt/kt_636205101003522732.pdf Cevapları: 1. E 2. D 3. E 4. B 5. C 6. B 7. B 8. A 9. D 10. B 11. A 12. D
 16. Tarih Öğretmeni

  MEB Kazanım Testi-11- Diğer Türk Devletleri Ve Toplulukları–İndir

  MEB Kazanım Testi-11- Diğer Türk Devletleri Ve Toplulukları–İndir http://odsgm.meb.gov.tr/kurslar/pdf/kt/kt_636195655057517859.pdf Cevapları: 1. B 2. D 3. C 4. E 5. C 6. A 7. E 8. A 9. E 10. A 11. B 12. A
 17. Tarih Öğretmeni

  MEB Kazanım Testi-8- Türklerin Tarih Sahnesine Çıkışı / Orta Asya’da Kurulan İlk Türk Devletleri

  MEB Kazanım Testi-8- Türklerin Tarih Sahnesine Çıkışı / Orta Asya’da Kurulan İlk Türk Devletleri–İndir http://odsgm.meb.gov.tr/kurslar/pdf/kt/kt_636168926983337428.pdf Cevapları: 1. D 2. E 3. E 4. C 5. A 6. C 7. B 8. C 9. D 10. B 11. A 12. E
 18. Tarih Öğretmeni

  MEB Kazanım Testi-7- İlk Çağ Uygarlıkları İndir ve Cevapları –İndir

  MEB Kazanım Testi-7- İlk Çağ Uygarlıkları İndir ve Cevapları –İndir http://odsgm.meb.gov.tr/kurslar/pdf/kt/kt_636168926749959932.pdf Cevapları 1. E 2. B 3. E 4. D 5. A 6. B 7. C 8. C 9. C 10. D 11. A 12. D
 19. Tarih Öğretmeni

  MEB Kazanım Testi-6 - İlk Çağ Uygarlıkları İndir ve Cevapları –İndir

  MEB Kazanım Testi-6 - İlk Çağ Uygarlıkları İndir ve Cevapları –İndir Testi indir http://odsgm.meb.gov.tr/kurslar/pdf/kt/kt_636168926561354723.pdf Cevapları: 1. E 2. C 3. A 4. D 5. B 6. C 7. A 8. E 9. C 10. A 11. E 12. A
Üst Alt