Arama sonuçlarınız

 1. Tarih Öğretmeni

  Kırım Savaşı (Kırım Harbi)

  Bu konu, Makale Kırım Savaşı (Kırım Harbi) ile ilgili genel tartışmaya yöneliktir. Lütfen buradaki tartışmaya ekleyin.
 2. Kırım Savaşı (Kırım Harbi)

  Savaş Kırım Savaşı (Kırım Harbi)

  Kırım Savaşı (Kırım Harbi) Osmanlı Devleti ve müttefikleri İngiltere, Fransa ve Piemento ile Rusya arasında, 1853-1856 yıllarında yapılan savaş. 1800’lü yıllarda dünyada iki büyük İslâm devleti vardı. Biri Osmanlı Devleti, diğeri ise, Hindistan’daki Gürgâniye (Babür) Hükümdarlığıydı...
 3. Otranto Seferi

  Seferler Otranto Seferi

  Otranto Seferi Fatih zamanında, Gedik Ahmed Paşa'nın, Otranto'ya (Taranto) yaptığı sefer (1480). Aragon ve Napoli kralı olan Alfonso, Akdeniz'de büyük bir imparatorluk kurmak amacıyla, Osmanlı Devleti'ne karşı düşmanca bir siyaset takip etti; Arnavutluk'ta İskender Bey'e yardım ederek...
 4. Tarih Öğretmeni

  Otranto Seferi

  Bu konu, Makale Otranto Seferi ile ilgili genel tartışmaya yöneliktir. Lütfen buradaki tartışmaya ekleyin.
 5. Otlukbeli Savaşı (Otlukbeli Zaferi)

  Savaş Otlukbeli Savaşı (Otlukbeli Zaferi)

  Otlukbeli Savaşı (Otlukbeli Zaferi) Fatih Sultan Mehmed Hanın, Akkoyunlu Sultanı Uzun Hasan ile, 11 Ağustos 1473’te, Otlukbeli mevkiinde yaptığı büyük meydan muharebesi. Osmanlı Sultanı Fatih Sultan Mehmed Hanın, 1453’te İstanbul’un fethiyle Bizans İmparatorluğunu ve 1461’de de Trabzon’u...
 6. Tarih Öğretmeni

  Otlukbeli Savaşı (Otlukbeli Zaferi)

  Bu konu, Makale Otlukbeli Savaşı (Otlukbeli Zaferi) ile ilgili genel tartışmaya yöneliktir. Lütfen buradaki tartışmaya ekleyin.
 7. İstanbul'un Fethi

  Fetihler İstanbul'un Fethi

  İstanbul'un Fethi Osmanlı sultanlarından İkinci Mehmed Hanın, 29 Mayıs 1453’te, Bizans İmparatorluğunun başşehrini alması. Türk-İslâm mefkûresinde çok önemli bir yer işgal eden İstanbul’un fethi, İslâmiyet'le birlikte ortaya çıkan mukaddes bir ideal, bir kızıl elma, yani yüce bir gayedir. Bu...
 8. Tarih Öğretmeni

  İstanbul'un Fethi

  Bu konu, Makale İstanbul'un Fethi ile ilgili genel tartışmaya yöneliktir. Lütfen buradaki tartışmaya ekleyin.
 9. Tarih Öğretmeni

  Ankara Savaşı

  Bu konu, Makale Ankara Savaşı ile ilgili genel tartışmaya yöneliktir. Lütfen buradaki tartışmaya ekleyin.
 10. Ankara Savaşı

  Savaş Ankara Savaşı

  Ankara Savaşı Osmanlı sultanı Yıldırım Bayezid Han ile Timur Han'ın, Ankara'da yaptıkları savaş (1402). Yıldırım Bayezid Han; Niğbolu zaferiyle Rumeli'de Osmanlı hâkimiyetini tesis ettikten sonra, Anadolu'da birliği sağlamak için harekete geçti. Bu niyetle Aydın, Menteşe, Karaman ve...
 11. Tarih Öğretmeni

  Niğbolu Savaşı (Niğbolu Zaferi)

  Bu konu, Makale Niğbolu Savaşı (Niğbolu Zaferi) ile ilgili genel tartışmaya yöneliktir. Lütfen buradaki tartışmaya ekleyin.
 12. Niğbolu Savaşı (Niğbolu Zaferi)

  Savaş Niğbolu Savaşı (Niğbolu Zaferi)

  Niğbolu Savaşı (Niğbolu Zaferi) Niğbolu önünde Osmanlı ve Haçlı orduları arasında, 25 Eylül 1396 tarihinde yapılan meydan savaşı. Osmanlı Devleti’nin, Avrupa kıtasındaki fetihleri, başta Papa olmak üzere bütün Hıristiyan devletlerini telaşlandırıyordu. Osmanlı Devleti, Bulgaristan ve...
 13. Tarih Öğretmeni

  Varna Savaşı (Varna Zaferi)

  Bu konu, Makale Varna Savaşı (Varna Zaferi) ile ilgili genel tartışmaya yöneliktir. Lütfen buradaki tartışmaya ekleyin.
 14. Varna Savaşı (Varna Zaferi)

  Savaş Varna Savaşı (Varna Zaferi)

  Varna Savaşı (Varna Zaferi) 10 Kasım 1444’te Varna’da yapılan Osmanlı-Haçlı muharebesi. Sultan İkinci Murad Hanın Rumeli fetihleri sonunda, Macaristan ve Lehistan ile 12 Temmuz 1444 tarihinde imzalanan Segedin Antlaşması, on yıllık bir sulh devresi getiriyordu. Sultan Murad Han, sulh...
 15. Tarih Öğretmeni

  Kosova Savaşı (Kosova Zaferi, Kosova Savaşları)

  Bu konu, Makale Kosova Savaşı (Kosova Zaferi, Kosova Savaşları) ile ilgili genel tartışmaya yöneliktir. Lütfen buradaki tartışmaya ekleyin.
 16. Kosova Savaşı (Kosova Zaferi, Kosova Savaşları)

  Savaş Kosova Savaşı (Kosova Zaferi, Kosova Savaşları)

  Kosova Savaşı (Kosova Zaferi, Kosova Savaşları) Osmanlılar ile Haçlılar (Sırp, Bulgar, Macar ve Karadağlılar) arasında yapılan meydan savaşları. Birinci Kosova Savaşı (1389) I. Murad (Hüdâvendigâr), Sırp, Bulgar ve diğer Hıristiyan devletlerin doğurduğu tehlikeyi önlemek amacıyla, 60 000...
 17. Tarih Öğretmeni

  Çirmen Savaşı (Zaferi)

  Bu konu, Makale Çirmen Savaşı (Zaferi) ile ilgili genel tartışmaya yöneliktir. Lütfen buradaki tartışmaya ekleyin.
 18. Çirmen Savaşı (Zaferi)

  Savaş Çirmen Savaşı (Zaferi)

  Çirmen Savaşı (Zaferi) I. Murad Han devrinde, Osmanlı-Sırp savaşı (1371). Orta çağ’da Bizanslılarca Tsernomianon adı verilen Çirmen, Bizans'ın batı sınırındaki kalelerden biriydi. I. Murad Han devrinde Osmanlılar'a geçen kale, öne dizdarlıkla yönetildi; XIV. yüzyılın ikinci yarısında...
 19. Tarih Öğretmeni

  Zitvatorok Antlaşması

  Bu konu, Makale Zitvatorok Antlaşması ile ilgili genel tartışmaya yöneliktir. Lütfen buradaki tartışmaya ekleyin.
 20. Zitvatorok Antlaşması

  Antlaşma Zitvatorok Antlaşması

  Zitvatorok Antlaşması 1593-1606 Osmanlı-Avusturya savaşlarına son veren sulh antlaşması (11 Kasım 1606). 1593’te başlayan Osmanlı-Avusturya savaşı, başlangıçta Osmanlılar aleyhine cereyan etti. Orta Macaristan ve Romanya’nın bir bölümü, Avusturyalıların eline geçti. Ancak Eflak, Boğdan ve...
Geri
Üst Alt