Arama sonuçlarınız

 1. 16 Mayıs - Tarihte Bugün

  Tarihte Bugün -16 Mayıs Olay Açıklama Olay 1717 - Voltaire adıyla bilinen yazar François-Marie Arouet, din ve krallık karşıtı yazılarından ötürü Bastille Hapishanesi'ne gönderildi. Olay 1770 - Versailles Sarayı'ında XVI. Louis ile Marie Antoinette evlendi. Olay 1836 - Şair, yazar...
 2. Şeyh Edebalı’nın Osman Gazi’ye Vasiyeti

  Şeyh Edebalı’nın Osman Gazi’ye Vasiyeti Ey Oğul! Beysin! Bundan sonra öfke bize; uysallık sana… Güceniklik bize; gönül almak sana.. Suçlamak bize; katlanmak sana.. Acizlik bize, yanılgı bize; hoş görmek sana.. Geçimsizlikler, çatışmalar, uyumsuzluklar, anlaşmazlıklar bize; adalet sana.. Kötü...
 3. Eğer bilmediklerimiz için bir ücret alsaydık devletin hazinesi yetmezdi

  Halife Harun Reşit ,İmam Ebu Yusuf’u zamanın temyiz mahkemesi reisliğine getirmişti. Adamın biri ona bir soru sordu ve bilmiyorum cevabını aldı. Adam; -Nasıl bilmezsin, bir de devlet hazinesinden maaş alıyorsun, diye çıkıştı. Ebu Yusuf’ da şöyle cevap verdi; -Kardeşim, bize bildiğimiz...
 4. Dünya hayatı şu dört şey üzerinde dayanıp durur

  “1300’lü yıllarda Gırnata (Granada)’da Yusuf Ebu’l Hallac tarafından yaptırılan, bir üniversitenin giriş kapılarından birinin nefis kitabesinde şunlar okunmaktadır; “Dünya hayatı şu dört şey üzerinde dayanıp durur.” 1-Hikmet sahiplerinin taşıdığı ilim; 2-Yetkili kimselerin göstereceği...
 5. Aklıma halife olduğum geldi

  Hz. Ömer, hutbe esnasında bir ara, hiç münasebet yokken mevzuu değiştirir: “Ya Ömer, der, daha dün baban Hattab’ın develerini güden bir çobandın”. Hutbeden iner. Sorarlar: Durup dururken bunu söylemeye sevk eden neydi? Cevap verir: “Aklıma halife olduğum geldi.”
 6. Sen vali olmasaydın o hediyeler verilir miydi?

  “Görev yerinden dönen vali hazineye gidecek malları teslim ederken bazılarını ayırarak verince Peygamberimiz “Onları niye ayırıyorsun” diye sordu. Vali ,“Onlar bana verilen hediyeler” dedi. Bunun üzerine Peygamberimiz, ” Sen vali olmasaydın o hediyeler verilir miydi “ diyerek, onları da...
 7. Cihanda zulmüm temeli

  “Adaletiyle meşhur Sasani hükümdarı Nuşirevan ziyafet veriyordu. Bir hayvan kesilmiş, ateşte kebap ediliyordu. Ancak yanlarında tuz yoktu. Getirsin diye köye bir köle gönderdiler. Nuşirevan : - Tuzu para ile al ki, gasben bedava alma adeti çıkmasın, memleket zulüm ile harap olmasın, dedi. Bir...
 8. Yöneticisine güveni olmayan halkın ayakta kaldığı görülmemiştir.

  Çu Kung, hocası Konfüçyüs’e iyi bir yönetimin nasıl olacağını sordu. Usta şöyle cevap verdi: Yeteri kadar yiyecek, yeteri kadar silah ve halkın güveni. Hiçbir alternatifiniz kalmadı ve sıkıştınız. Önce bunlardan hangisinden vazgeçersiniz? Sorusuna Usta, “Silah” dedi. Sonra “yiyecek”. Niçin...
 9. -Ödüm kopuyor, acaba fena bir şey mi yaptım!..

  Milattan önce 4-5. yüzyıllarda yaşayan, Sokrat’ın öğrencisi ve Diyojen’in hocası olan meşhur Yunan filozoflarından Antisthene bir gün bazı ahlaksız insanların kendisini övüp göklere çıkardıklarını işitince müthiş bir korkuya kapılmış, ne diyeceğini şaşırmış ve hemen duygusunu şöyle dile...
 10. Türk Dünyası Etkinliği

  Türk Dünyası Etkinliği
 11. Onu Allah sorar

  Onu Allah sorar Koca Ragıp Paşa'nın konağında bir Ramazan orucundan konuşuyorlardı. Paşa Haşmet’e sordu: - Haşmet! Senin de borcun var mı? - Var efendim! - Ne kadar? - Mahalle bakkalına bin kuruş borcum var! Ragıp Paşa; - Be adam! Onu sormuyorum. Oruç borcunu soruyorum deyince Haşmet şöyle der...
 12. Etkinlik İnkılap Tarihi Bulmacası

  İnkılap Tarihi Bulmacası
 13. Tarih Dersi genel bulmaca

  Tarih Dersi genel bulmaca
 14. Etkinlik İslam Tarihi Etkinlikleri

  İslam Tarihi Etkinlikleri
 15. İnkılap Tarihi Soru Cevap Çalışması

  İnkılap Tarihi Soru Cevap Çalışması 350 soru - cevap
 16. Etkinlik XX. Yüzyıl Başlarında Osmanlı İmparatorluğu Etkinlikleri

  XX. Yüzyıl Başlarında Osmanlı İmparatorluğu Etkinlikleri
 17. Etkinlik İlk Çağ Uygarlıkları Bulmaca Etkinliği

  İlk Çağ Uygarlıkları Bulmaca Etkinliği
 18. Etkinlik Tarih 9 dersi Etkinlikleri

  Tarih 9 dersi Etkinlikleri
 19. Test Atatürk’ün Kişiliği ve İlkeler çıkmış sorular 2006-1981

  Atatürk’ün Kişiliği ve İlkeler çıkmış sorular 2006-1981
 20. Test Atatürk Dönemi Dış Politika Çıkmış Sorular

  Atatürk Dönemi Dış Politika Çıkmış Sorular 1981-20007 arası çıkmış sorular
Üst Alt