Atatürkçülük ve Türk İnkılabı Ünitesi Ders Notu

Atatürkçülük ve Türk İnkılabı Ünitesi Ders Notu & Konu Özeti
  • Sabit
Atatürkçülük ve Türk İnkılabı Ünitesi Ders Notu - 2.Sürüm
Cevaplar
0
Görüntüleme
108
Talebe Kullanıcımız yeni bir kaynak oluşturdu: Atatürk İlkeleri Ders Notu - Atatürk İlkeleri Ders Notu Bu kaynak hakkında daha fazla bilgi ...
Cevaplar
1
Görüntüleme
209
Atatürkçülük ve Türk İnkılabı Ders Notu
Cevaplar
0
Görüntüleme
165
Talebe Kullanıcımız yeni bir kaynak oluşturdu: TC. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Dersi 3.Ünite: Atatürkçülük ve Türk İnkılabı Ünitesi Özeti - TC. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Dersi 3.Ünite: Atatürkçülük ve Türk İnkılabı Ünitesi Özeti Bu kaynak hakkında daha fazla bilgi ...
Cevaplar
0
Görüntüleme
181
Talebe Kullanıcımız yeni bir kaynak oluşturdu: 3.Ünite Atatürkçülük ve Türk İnkılabı Ünitesi Özeti - 3.Ünite Atatürkçülük ve Türk İnkılabı Ünitesi Özeti Bu kaynak hakkında daha fazla bilgi ...
Cevaplar
0
Görüntüleme
115
Talebe Kullanıcımız yeni bir kaynak oluşturdu: Atatürk İlkeleri Anahtar Kelimeler - Atatürk İlkeleri Anahtar Kelimeler Bu kaynak hakkında daha fazla bilgi ...
Cevaplar
0
Görüntüleme
284
Talebe Kullanıcımız yeni bir kaynak oluşturdu: Atatürk İlkeleri Doğrultusunda Yapılan İnkılâplar Ders Notu - Atatürk İlkeleri Doğrultusunda Yapılan İnkılâplar Ders Notu Bu kaynak hakkında daha fazla bilgi ...
Cevaplar
0
Görüntüleme
176
Talebe Kullanıcımız yeni bir kaynak oluşturdu: Cumhuriyet Dönemi İnkılâpları Ders Notu - Cumhuriyet Dönemi İnkılâpları Ders Notu Bu kaynak hakkında daha fazla bilgi ...
Cevaplar
0
Görüntüleme
131
Vakanüvis Kullanıcımız yeni bir kaynak oluşturdu: İnkılâp Tarihi 3. Ünite Özeti - [plainİnkılâp Tarihi 3. Ünite Özeti[/plain] Bu kaynak hakkında daha fazla bilgi ...
Cevaplar
0
Görüntüleme
252
3. 8. ATATÜRK İLKE VE İNKILAPLARININ ÖNEMİ - Atatürkçü düşünce sistemi Türk milletinin kendi tarihi birikimleriyle çağdaş dünyaya uyumunu öngören bir sistemdir. - Egemenliğin millete ait olduğunu savunur. - Türk milletinin vatan ve millet sevgisi etrafında şekillenmesini öngörür. - Türk...
Cevaplar
0
Görüntüleme
233
3.7. EKONOMİ ALANINDAKİ GELİŞMELER 3. 7. 1. İzmir İktisat Kongresi - I. Dünya Savaşı ve ardından Millî Mücadele, Türk milletinin ekonomik kaynaklarını tüketmişti. - Türk milletinin askerî ve siyasi alanda kazandığı büyük başarılar sonucu kurulan yeni Türkiye’nin, ekonomik bir savaş da vermesi...
Cevaplar
0
Görüntüleme
129
3. 6. TOPLUMSAL ALANDA YAPILAN İNKILAPLAR - Ülkede çağdaşlaşmayı, demokratikleşmeyi ve laikleşmeyi hızlandırmak için toplum yaşantısı ile ilgili düzenlemeler yapıldı. 3. 6. 1. Şapka İnkılabı ve Kıyafette Yapılan Düzenlemeler (25 Kasım 1925) - Osmanlı toplumunda II. Mahmut döneminde Fes...
Cevaplar
0
Görüntüleme
179
3. 5. EĞİTİM VE KÜLTÜR ALANINDA YAPILAN İNKILAPLAR - Ülkede eğitim ve kültür alanında çağdaşlaşmak amacı ile önemli çalışmalar yapıldı. - Devleti yaşatacak, millî varlığının bilincinde olan çağdaş bir toplum hedeflenmiştir. - Hedeflerin gerçekleşmesi sağlıklı eğitim anlayışına ve sağlam bir...
Cevaplar
0
Görüntüleme
210
3. 4. HUKUK ALANINDAKİ YENİLİKLER 3. 4. 1. Çağdaş Hukuk Sistemine Geçilmesi - Türkiye Cumhuriyeti de dünya milletleri arasında güçlü bir biçimde yer almak ve çağdaş bir hukuk sistemi kurmak için birtakım yenilikler gerçekleştirmiştir. - Osmanlı Devleti’nde şer’i (dinî) ve örfi (geleneksel)...
Cevaplar
0
Görüntüleme
169
3. 3. SİYASİ ALANDA YAPILAN İNKILAPLAR - 23 Nisan 1920 yılında kurulan Meclis, kurucu meclisti. - M. Kemal'e karşı saltanatın kaldırılması ile bir muhalefetin oluşması, I. TBMM'nin savaş sırasında yıpranması, yeni Türk Devletini çağdaşlaştırma düşüncesi nedenlerinden ötürü savaş sonrasında...
Cevaplar
0
Görüntüleme
214
3.2. ATATÜRK İLKELERİ - Atatürk ilkeleri 6 ana ilkeden ve bütünleyici ilkelerden oluşur. - İlkeler dogmatik değildir. - Durağan bir yapıda olmayıp dinamiktir. - Çağdaş gelişmelere uygundur. - Katı, kuralcı değildir. - Canlıdır. İlkelerin uygulanışı sırayla şu yıllarda olmuştur. -...
Cevaplar
0
Görüntüleme
181
3.1. TÜRK İNKILABI - Osmanlı Devleti XIX. ve XX. yüzyılda çağdaş milletlerden geri kalmamak için çeşitli adımlar atmış, çağdaşlaşma adına birçok kanunlar çıkarmış ve “ıslahat” adı verilen pek çok yenilikler yapmıştı ama başarılı olunamamıştı. - XX. yüzyılda, Atatürk önderliğinde birçok alanda...
Cevaplar
0
Görüntüleme
100
Atatürk İlkeleri Cumhuriyetçilik İlkesi Bir ülkede en üst otorite, kuvvet ve kudret devlete aittir. Her türlü yaptırım devlet tarafından kullanılır. Egemenliğe dayanarak kullanılan hak ve yetkiler kime ait olacaktır. Bu soruya karşılık Atatürk "Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir" cevabını...
Cevaplar
0
Görüntüleme
325
Atatürk Devrimleri I. Siyasal Devrimler: Saltanatın kaldırılması (1 Kasım 1922) Cumhuriyet'in ilanı (29 Ekim 1923) Halifeliğin kaldırılması (3 Mart 1924) II- Toplumsal Yaşayışın Düzenlenmesi: Şapka iktisası (giyilmesi) Hakkında Kanun (25 Kasım 1925) Tekke ve Zaviyelerle Türbelerin...
Cevaplar
0
Görüntüleme
246

En iyi kaynaklar

Üst