Avrupa ve Dünya Tarihi Sınavlara Hazırlık

Avrupa ve Dünya Tarihi Sınavlara Hazırlık
AVRUPA TARİHİ İLKLER 1. Dünyada monarşik kralların yetkilerinin sınırlandırılması ilk defa İngiltere’de gerçekleşmiştir (Manga Charta) 2. Avrupa tarihinde anayasallaşma süreci 1215 yılında İngiltere’de ilan edilen Manga Charta ile başlamıştır 3. Avrupalılar; barut, matbaa ve pusulayı ilk kez...
Cevaplar
0
Görüntüleme
145
LYS Yeniçağ ve Yakınçağ Avrupa Soruları ve Cevapları 1. Avrupa’da zenginleşmenin etkisiyle bilime ve sanata önem veren bir sınıfın oluşmasında aşağıdakilerden hangisi etkili olmuştur? A) Coğrafi Keşiflerle ticaretin gelişmesi B) Otuz Yıl Savaşlarıyla din...
Cevaplar
0
Görüntüleme
94
YGS Yeniçağ ve Yakınçağ Avrupa Soruları ve Cevapları 1. Avrupa’da XVI. yüzyılda din alanında görülen Reform Hareketlerinin aşağıdaki sonuçlarından hangisinin, Osmanlı Devleti’nin Avrupa ile siyasal ilişkileri üzerinde doğrudan etkisi olduğu savunulabilir? A) Mezhep birliğinin...
Cevaplar
0
Görüntüleme
158
ÖYS Yeniçağ ve Yakınçağ Avrupa Soruları ve Cevapları 1. Aşağıdaki gelişmelerden hangisinin, kalıplaşmış, gelenekçi anlayış yerine, özgür bir düşünce ortamı yaratarak diğerlerinin hepsine temel oluşturduğu kabul edilmektedir? A) Rönesans hareketlerinin başlaması B) Teknik alanda...
Cevaplar
0
Görüntüleme
191
ÖSS Yeniçağ ve Yakınçağ Avrupa Soruları ve Cevapları 1. İtalya ve Almanya’nın siyasal birliklerini tamamlayıp güçlü birer devlet haline gelmeleri ve üstünlüklerini sağlamak amacıyla destek aramaları Avrupa’da, I. Sömürgecilik hareketlerinin önemini yitirmesi II...
Cevaplar
0
Görüntüleme
119
ÜSS Yeniçağ ve Yakınçağ Avrupa Soruları ve Cevapları 1. Avrupa’da ulusal devletlerin kurulmasında aşağıdakilerden hangisinin payı en büyüktür? A) Amerikan İhtilali B) Rönesans ve Reform hareketleri C) Barutun, ateşli silahlarda kullanılması D) Büyük coğrafya...
Cevaplar
0
Görüntüleme
92
LYS Ortaçağ Avrupa Tarihi Çıkmış Soruları ve Cevapları 1. Voitaire “Eğer ki biri, dünya üzerinde olup biteni anlamak istiyorsa önce bütün sanatların beşiği, Batı’nın her şeyini borçlu olduğu Doğu’ya bakmalıdır.” demiştir. Aşağıdakilerden hangisi, bu duruma bir örnek olarak gösterilebilir...
Cevaplar
0
Görüntüleme
131
ÖYS Ortaçağ Avrupa Tarihi Çıkmış Soruları 1. Ortaçağ başlarında Avrupa’nın etnik coğrafyasının büyük ölçüde değişmesinde aşağıda- kilerden hangisi etkili olmuştur? A) Hıristiyanlığın yayılması B) Haçlı Savaşlarının sona ermesi C) Kolonizasyon hareketlerinin başlaması D) Kavimler Göçü’nün...
Cevaplar
0
Görüntüleme
84
ÖSS Ortaçağ Avrupa Tarihi Çıkmış Soruları ve Cevapları 1. Ortaçağ Avrupa’sında Katolik Kilisesi, dini hakların yanısıra dünyevi haklara da sahipti. Düşünce alanında, kilisenin koyduğu kurallar geçerliydi ve bunlara aykırı düşünceleri dile getirmek mümkün değildi. Bu durumun aşağıdakilerden...
Cevaplar
0
Görüntüleme
91
ÜSS Ortaçağ Avrupa Tarihi Çıkmış Soruları 1. Haçlı Savaşları aşağıdaki gelişmelerden hangisine doğrudan bir katkıda bulunmamıştır? A) Avrupa’da halkın kilise ve din adamlarına olan güveninin sarsılmasına B) Derebeylerin halk üzerindeki baskısının azalmasına C)...
Cevaplar
0
Görüntüleme
109
YAKIN ÇAĞ'DA AVRUPA TARİHİ AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ’NİN KURULMASI Bugünkü Amerika Birleşik Devletleri’nin bulunduğu topraklarda XVIII. yüzyılda İngiltere’nin 13 kolonisi bulunuyordu. 1756 - 1763 yılları arasında Fransa ile yapılan Yedi Yıl Savaşları sonucunda ekonomisi bozulan İngiltere...
Cevaplar
0
Görüntüleme
155
YENİ ÇAĞ'DA AVRUPA TARİHİ Coğrafi Keşifler Siyasal Nedenler Feodalitenin yıkılmasından sonra Avrupa’da güçlenen krallar, ticari alanda birbiriyle mücadeleye başladılar. Orta Avrupa ülkeleri arasında mücadeleler devam ederken, Batı Avrupa ülkeleri ise, mücadelelerini daha çok deniz aşırı...
Cevaplar
0
Görüntüleme
144
ORTA ÇAĞ'DA AVRUPA Kilise ve Papalık Orta Çağ’da Katolik Kilisesi siyasal, dinsel ve ekonomik alanlarda güçlenmiştir. Katolik Kilisesi’nin güçlenmesinde Papa’nın Avrupa krallarına taç giydirerek krallıklarını onaylaması Siyasal yapının parçalanması Skolastik düşüncenin...
Cevaplar
0
Görüntüleme
145
Cevaplar
0
Görüntüleme
326

En iyi kaynaklar

Üst Alt