Neler yeni

Değişen Gündelik Hayat Ünitesi Ders Notu

19. ve 20. Yüzyılda Değişen Gündelik Hayat Ünitesi Ders Notu & Konu Özeti
6.2. MODERN HAYATTAKİ SOSYAL DEĞİŞİM -Sanayi devrimi sonrası XIX. yüzyılda kent sistemi ortaya çıkmış ve Avrupa’da ekonomik merkezler durumuna gelen büyük metropoller oluşmuştur. -Kamusal alan ile özel alan birbirinden ayrıldığı bu dönemde kentler modern toplumsal yapısına uygun olarak yeniden...
Cevaplar
0
Görüntüleme
499
6. ÜNİTE XIX VE XX. YÜZYILDA DEĞİŞEN GÜNDELİK HAYAT 6.1. Ulus Devlete Giden Süreçte Nüfus -İmparatorluktan ulus devlete giden süreçteki iki önemli gelişme Westphalia Antlaşmaları ve Fransız İhtilali olmuştur. -Westphalia Barışı, Fransız Devrimi’ne giden yolu açmış ve Fransız Devrimi’nin...
Cevaplar
0
Görüntüleme
755

En iyi kaynaklar

Üst Alt