İki Savaş Arasındaki D. Türkiye ve Dünya Ders Notu

İki Savaş Arasındaki Dönemde Türkiye ve Dünya Ünitesi Ders Notu
Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası ders notu
Cevaplar
0
Görüntüleme
300
Talebe Kullanıcımız yeni bir kaynak oluşturdu: İki Savaş Arasındaki Dönemde Türkiye ve Dünya (1919-1938) Ders Notu - İki Savaş Arasındaki Dönemde Türkiye ve Dünya (1919-1938) Ders Notu Bu kaynak hakkında daha fazla bilgi ...
Cevaplar
0
Görüntüleme
279
Talebe Kullanıcımız yeni bir kaynak oluşturdu: 4.Ünite İki Savaş Arasındaki Dönemde Türkiye ve Dünya (1919-1938) Ünite Özeti - 4.Ünite İki Savaş Arasındaki Dönemde Türkiye ve Dünya (1919-1938) Ünite Özeti Bu kaynak hakkında daha fazla bilgi ...
Cevaplar
0
Görüntüleme
164
4. 3. İKİ DÜNYA SAVAŞI ARASINDAKİ DÖNEMDE DÜNYADA MEYDANA GELEN SİYASİ VE EKONOMİK GELİŞMELER 4. 3. 1. I. Dünya Savaşı’ndan Sonra Kalıcı Barışı Sağlama Çabaları -I.Dünya Savaşı’nı sonlandıran anlaşmalar barış dönemini başlatmaya yetmedi. -Yenen devletler kendilerinin belirlediği bir dünya...
Cevaplar
0
Görüntüleme
205
4.2. ATATÜRK DÖNEMİ TÜRK DIŞ POLİTİKASI (1923-1938) -Atatürk Dönemi Türk dış politikasında belirlenen öncelikler iki ana bölüme ayrılır: -1923-1930 yılları arası dış politika öncelikleri Lozan Barış Konferansı’ndan kalan sorunları çözmeye yöneliktir. -1930-1938 yılları arasındaki Türk dış...
Cevaplar
0
Görüntüleme
410
4. 1. ATATÜRK DÖNEMİ İÇ POLİTİKADAKİ GELİŞMELER 4. 1. 1. I. Meclis ve II. Meclis -23 Nisan 1920’de kurulan TBMM, I. Meclis olarak bilinir. - I. Meclis Millî Mücadeleyi yönetmiştir. Meclisin amacı düşmanı yurttan atmak ve yurtta bağımsızlığı sağlamaktır. -Mustafa Kemal Paşa I. Grup diye...
Cevaplar
0
Görüntüleme
361
Cevaplar
0
Görüntüleme
413
Montreux Boğazlar Sözleşmesi Lozan Konferansı'nda imzalanmış olan Boğazlar Sözleşmesi'ne göre, Boğazlardan serbest geçişin güvenliğini sağlamak amacı ile, Çanakkale ve İstanbul Boğazlarının her iki kıyıları ile, Marmara Denizi'ndeki adalar gayri askeri hale getirilmiş ve bu bölgelerde...
Cevaplar
0
Görüntüleme
449
Hatay Sorunu 1936 yazından itibaren patlak veren Sancak (Hatay) Anlaşmazlığı, esasen bir türlü bir düzene girememiş olan Türk-Fransız ilişkilerinde yeni bir buhran doğurdu. Türkiye ile Fransa arasında 20 Ekim 1921'de imzalanan Ankara Antlaşması ile, Suriye sınırları içinde bırakılan...
Cevaplar
0
Görüntüleme
279
Atatürk'ün Ardından Söylenenler Atatürk, bu yüzyılın büyük insanlarından birinin tarihi başarılarını, Türk halkına ilham veren liderliğini, modern dünyanın ileri görüşlü anlayışını ve bir askeri lider olarak kudret ve yüksek cesaretini hatırlatmaktadır. Çöküntü halinde bulunan bir...
Cevaplar
0
Görüntüleme
352

En iyi kaynaklar

Üst Alt