Neler yeni

İlk Türk İslam Devletleri Ders Notu

Türklerin İslamiyet’i Kabulü ve İlk Türk İslam Devletleri Ders Notu & Konu Özeti
  • Contains 1 staff post(s)
İlk Müslüman Türk Devletleri’nin Özelikleri - İlk Türk devletlerinde, Türk kağanının dünyayı idare etmek üzere Gök Tengri tarafından görevlendirildiğine inanılırdı. - Bu inanca kut anlayışı denilmiş ve İslamiyet’le birlikte “Allah’ın nasibi veya takdiri” olarak kabul edilmiştir. - Tanrı...
Cevaplar
0
Görüntüleme
345
  • Contains 1 staff post(s)
Gazneli Devleti (963-1187) - Samanilerin Türk komutanlarından Alp Tegin tarafından 963 yılında başkenti Gazne olarak Horasan, Afganistan ve Kuzey Hindistan’da kurulan Müslüman Türk devletidir. - Gazneli Mahmut, devlete en parlak dönemini yaşatmıştır. - Hindistan üzerine 17 sefer yaparak...
Cevaplar
0
Görüntüleme
169
  • Contains 1 staff post(s)
6.3. İSLAMİYET’İN TÜRK DEVLET VE TOPLUM YAPISINA ETKİSİ Karahanlı Devleti (840-1212) - Orta Asya’daki ilk Müslüman Türk devleti olan Karahanlı Devleti; Karluk, Yağma, Çiğil ve Tuhsi boyları tarafından 840 yılında kurulmuştur. - Devletin merkezi Balasagun olup bilinen ilk hükümdarı Bilge Kül...
Cevaplar
0
Görüntüleme
247
  • Contains 1 staff post(s)
6.2. TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ - Gök Tanrı inancındaki Türkler, X. yüzyılda İslamiyet’i kabul etmeden önce Moğolistan’dan Tuna boylarına kadar çok geniş bir alana yayılmışlardır. - Türkler, zaman içerisinde farklı dinlere inanmıştır. - Kök Türk Devletinde Budizm, Uygurlar ’da Manihaizm...
Cevaplar
0
Görüntüleme
305
  • Contains 1 staff post(s)
6.1. TÜRK-İSLAM TARİHİNDEKİ SİYASİ GELİŞMELER 751 Talas Savaşı 840 Karahanlı Devleti’nin kurulması 963 Gazneli Devleti’nin kurulması 1040 Dandanakan Savaşı 1040 Büyük Selçuklu Devleti’nin kurulması 1048 Pasinler Savaşı 1071 Malazgirt Muharebesi 1077 Türkiye Selçuklu Devleti’nin kurulması...
Cevaplar
0
Görüntüleme
236
  • Contains 1 staff post(s)
Talebe Kullanıcımız yeni bir kaynak oluşturdu: Tarih 9 Dersi 6. Ünite Türklerin İslamiyet’i Kabulü ve İlk Türk İslam Devletleri Özeti - Tarih 9 Dersi 6. Ünite Türklerin İslamiyet’i Kabulü ve İlk Türk İslam Devletleri Özeti Bu kaynak hakkında daha fazla bilgi ...
Cevaplar
0
Görüntüleme
367
  • Contains 1 staff post(s)
Talebe Kullanıcımız yeni bir kaynak oluşturdu: 6. Ünite: Türklerin İslamiyet’i Kabulü ve İlk Türk İslam Devletleri ünitesi özeti - 6. Ünite: Türklerin İslamiyet’i Kabulü ve İlk Türk İslam Devletleri ünitesi özeti Bu kaynak hakkında daha fazla bilgi ...
Cevaplar
0
Görüntüleme
432

En iyi kaynaklar

Üst Alt