Neler yeni

İslam Öncesi Türk Tarihi Sınavlara Hazırlık

İslam Öncesi Türk Tarihi Sınavlara Hazırlık
AVRUPA HUN DEVLETİ (375–469) Bugünkü Romanya'nın bulunduğu topraklarda Kuzey Hunlar tarafından kuruldu. Avrupa Hun Devletinin en güçlü olduğu dönem Atilla zamanıdır. Atilla Bizans'a karşı yaptığı seferler sonucu Bizans'ı vergiye bağladı. Batı Roma devletine karşı ilk önce Galya seferini...
Cevaplar
0
Görüntüleme
103
AVARLAR Orta Asya'da büyük bir imparatorluk kurdular. Göktürk isyanı nedeniyle bağımsızlıklarını kaybettiler. Göktürklerin saldırısı sonucu bugünkü Macaristan'a göç ettiler. Macaristan'da etkili bir devlet kurdular. Sasanilerle birleşerek iki kez Bizans'ı kuşattılar, ancak başarılı...
Cevaplar
0
Görüntüleme
116
II. GÖKTÜRK DEVLETİ (KUTLUK DEVLETİ) (682–744) Kutluk Han, Çinli olan Veziri Tonyukuk ile birlikte Göktürk boylarını birleştirerek II. Göktürk Devletini kurdu. Kutluk Han, Çin egemenliğine giren Türklere bağımsızlıklarını kazandırdı. Bilge ve Ordu Komutanı Kültigin zamanında devlet Orta...
Cevaplar
0
Görüntüleme
80
GÖKTÜRK DEVLETİ (552–630) Göktürk boylarını birleştiren Bumin Han, kendilerini yöneten Avarlara karşı yaptığı bağımsızlık savaşını kazandı ve devleti kurdu. Avarlar Göktürk saldırıları Avrupa'ya göç etmek zorunda kaldı. Göktürkler Çin hanedanlıklarına üstünlüklerini kabul ettirdiler...
Cevaplar
0
Görüntüleme
113
TÜRK TARİHİ (İLKLER) 1. Türklerin ilk anayurdu Orta Asya’dır 2. Tarihte ilk kurulan Türk Devleti Asya Hun İmparatorluğu’dur 3. Asya Hun Devleti’nin bilinen ilk hükümdarı Teoman’dır(Tuman) 4. Türk toplulukları ilk kez bir çatı altında toplayan Asya Hun Devleti’dir 5. Onluk sistem adı verilen...
Cevaplar
0
Görüntüleme
122
TÜRK TARİHİNDE İLKER – ORTA ASYA TÜRK TARİHİ İlk Türk Devleti → Asya Hun Devleti İlk Devlet teşkilatlanması → Asya Hun Devleti İlk Ordu düzenlemesi → Hunlar Mete Han döneminde Onlu Sistem yapıldı İlk “Türk” adını kullanan devlet → Göktürk Devleti İlk Türk alfabesi → Göktürk Alfabesi İlk Türk...
Cevaplar
0
Görüntüleme
114
LYS İslamiyet Öncesi Türk Devletleri Kültür ve Uygarlığı Soruları 1. IV. yüzyıl sonundan XV. yüzyıl ortasına kadar varlığını sürdüren Doğu Roma İmparatorluğu aşağıdaki Türk devletlerinden hangisiyle çağdaş olmamıştır? A) Asya Hun B)Avar C) Uygur D)Akhun...
Cevaplar
0
Görüntüleme
268
YGS İslamiyet Öncesi Türk Devletleri Kültür ve Uygarlığı Soruları 1. Orhun Yazıtlarındaki Türkçede yabancı dil öğelerinin oranı çok azken Uygurlar Dönemi metinlerinde bu oranın arttığı görülmüştür. Bu durumda aşağıdakilerden hangisinin etkili olduğu söylenemez? A) Kültürel ilişkilerin...
Cevaplar
0
Görüntüleme
128
İslamiyet Öncesi Türk Devletleri Kültür ve Uygarlığı ÖYS Soruları 1.Asya Hunları ile Çinliler arasında yaşanan en büyük sorun aşağıdakilerden hangisinden kaynaklanmıştır? A)Çinlilerin Hunlara bağlı kavimler arasında yaptıkları propagandalar B)Çin sınır boylarında Hun ticaretinin...
Cevaplar
0
Görüntüleme
90
İslamiyet Öncesi Türk Devletleri Kültür ve Uygarlığı ÖSS Soruları 1. - Altaylarda Pazınk kurganlarında bulunan halı - Kazakistan’da Alma Ata şehri yakınlarındaki Eşik kurganındaki altın elbiseli adam zırhı Yukarıdaki buluntular aşağıdakilerden hangisine aittir? A) Tabgaçlar...
Cevaplar
0
Görüntüleme
221
İSLAMİYET'TEN ÖNCE TÜRK TARİHİ Türk Göçleri Göçlerin Nedenleri İklim koşullarının değişmesine bağlı olarak meydana gelen kuraklık, artan nüfusa mevcut toprakların yetmemesi ve bu gelişmelerin sonucunda bölgede geçim sıkıntısının ortaya çıkması Türk boyları arasındaki siyasal anlaşmazlıklardan...
Cevaplar
0
Görüntüleme
136
İslamiyet Öncesi Türk Tarihi ÖSS YGS Soruları Sunusu
Cevaplar
0
Görüntüleme
292

En iyi kaynaklar

Üst Alt