İslam Öncesi Türk Tarihi Sınavlara Hazırlık

İslam Öncesi Türk Tarihi Sınavlara Hazırlık
TÜRK TARİHİ (İLKLER) 1. Türklerin ilk anayurdu Orta Asya’dır 2. Tarihte ilk kurulan Türk Devleti Asya Hun İmparatorluğu’dur 3. Asya Hun Devleti’nin bilinen ilk hükümdarı Teoman’dır(Tuman) 4. Türk toplulukları ilk kez bir çatı altında toplayan Asya Hun Devleti’dir 5. Onluk sistem adı verilen...
Cevaplar
0
Görüntüleme
65
TÜRK TARİHİNDE İLKER – ORTA ASYA TÜRK TARİHİ İlk Türk Devleti → Asya Hun Devleti İlk Devlet teşkilatlanması → Asya Hun Devleti İlk Ordu düzenlemesi → Hunlar Mete Han döneminde Onlu Sistem yapıldı İlk “Türk” adını kullanan devlet → Göktürk Devleti İlk Türk alfabesi → Göktürk Alfabesi İlk Türk...
Cevaplar
0
Görüntüleme
64
LYS İslamiyet Öncesi Türk Devletleri Kültür ve Uygarlığı Soruları 1. IV. yüzyıl sonundan XV. yüzyıl ortasına kadar varlığını sürdüren Doğu Roma İmparatorluğu aşağıdaki Türk devletlerinden hangisiyle çağdaş olmamıştır? A) Asya Hun B)Avar C) Uygur D)Akhun...
Cevaplar
0
Görüntüleme
96
YGS İslamiyet Öncesi Türk Devletleri Kültür ve Uygarlığı Soruları 1. Orhun Yazıtlarındaki Türkçede yabancı dil öğelerinin oranı çok azken Uygurlar Dönemi metinlerinde bu oranın arttığı görülmüştür. Bu durumda aşağıdakilerden hangisinin etkili olduğu söylenemez? A) Kültürel ilişkilerin...
Cevaplar
0
Görüntüleme
81
İslamiyet Öncesi Türk Devletleri Kültür ve Uygarlığı ÖYS Soruları 1.Asya Hunları ile Çinliler arasında yaşanan en büyük sorun aşağıdakilerden hangisinden kaynaklanmıştır? A)Çinlilerin Hunlara bağlı kavimler arasında yaptıkları propagandalar B)Çin sınır boylarında Hun ticaretinin...
Cevaplar
0
Görüntüleme
54
İslamiyet Öncesi Türk Devletleri Kültür ve Uygarlığı ÖSS Soruları 1. - Altaylarda Pazınk kurganlarında bulunan halı - Kazakistan’da Alma Ata şehri yakınlarındaki Eşik kurganındaki altın elbiseli adam zırhı Yukarıdaki buluntular aşağıdakilerden hangisine aittir? A) Tabgaçlar...
Cevaplar
0
Görüntüleme
83
İSLAMİYET'TEN ÖNCE TÜRK TARİHİ Türk Göçleri Göçlerin Nedenleri İklim koşullarının değişmesine bağlı olarak meydana gelen kuraklık, artan nüfusa mevcut toprakların yetmemesi ve bu gelişmelerin sonucunda bölgede geçim sıkıntısının ortaya çıkması Türk boyları arasındaki siyasal anlaşmazlıklardan...
Cevaplar
0
Görüntüleme
78

En iyi kaynaklar

Üst