Neler yeni

Orta Çağ’da Dünya Ünitesi Ders Notu & Konu Özeti

Orta Çağ’da Dünya Ünitesi Ders Notu & Konu Özeti
  • Sabit
3.ÜNITE: ORTA ÇAĞ'DA DÜNYA KAZANIM VE AÇIKLAMALARI 9.3.1. Orta Çağ'da yeryüzünün çeşitli bölgelerinde kurulan siyasi ve sosyal yapıları tanır. a) Orta Çağ'daki başlıca siyasi gelişmeler tarih şeridi üzerinde gösterilir. Başlıca siyasi gelişmeler olarak Sasani Devleti'nin yıkılması (651)...
Cevaplar
1
Görüntüleme
194
3.4. KANUNLAR GELİŞİYOR -İlk siyasi oluşumlarda, devlet ve toplum hayatının düzen ve disiplinle yürütülmesi için her türlü hukuki iş, gelenek hâline gelmiş kurallara göre düzenlenmiştir. -Örf ve âdetlerden oluşan geleneksel hukuk kuralları yazılı hâle getirilmiştir. -Roma İmparatorluğu’ndaki...
Cevaplar
0
Görüntüleme
189
Yerleşik ve Konar-göçerler Arasındaki Savaşlar -Yerleşik topluluklar üretimde, konar-göçer topluluklar ise askerlik alanında birbirlerine karşı üstünlük kurmuştur. -Başlıca geçim kaynağı hayvancılık olan konar-göçer toplulukların ekonomileri, ihtiyaçlarını karşılamada yetersiz olması nedeniyle...
Cevaplar
0
Görüntüleme
245
3.3. ORTA ÇAĞ’DA ORDU -İlk Çağ’dan itibaren ordular, devlet olarak adlandırılan sosyal ve siyasi yapının en önemli unsurlarından biri olmuştur. -İlk Çağ’dan itibaren devletler; varlıklarını devam ettirebilmek, savaşlarda başarılı olabilmek, huzuru ve düzeni sağlayabilmek için güçlü askerî...
Cevaplar
0
Görüntüleme
240
İlk ve Orta Çağ’da Ticaret Yolları -İlk Çağ’dan itibaren Kral Yolu, İpek Yolu, Kürk Yolu ve Baharat Yolu dünya ticaretinde etkin bir rol oynamıştır. -Kral Yolu, Anadolu’da Pers İmparatoru Darius’un tarafından yaptırılmıştır. -Anadolu’da, Ege Bölgesi’nde bulunan Salihli civarındaki Sardes’ten...
Cevaplar
0
Görüntüleme
237
Orta Çağ’da Ticaret -Orta Çağ’da Asya ile Avrupa arasındaki ticari faaliyetler genellikle ticaret yolları vasıtasıyla gerçekleşmiştir. -Bu ticarette genel olarak ipek, ipekli kumaşlar, porselen, madeni eşyalar, kâğıt, baharat, tuz, cam eşya, şarap, at, hayvan ürünleri (deri ve postlar)...
Cevaplar
0
Görüntüleme
141
İlk ve Orta Çağ’da Toplumsal Tabakalaşma Toplumsal tabakalaşma, insanlar arasındaki ekonomik ve toplumsal eşitsizliğin görünür hâle gelmesidir. -Toplayıcılığa ve avcılığa dayanan ilk toplumlarda çok az tabakalaşma olmasına karşın tarımsal üretimin gelişmesiyle zenginliğin artması sonucu...
Cevaplar
0
Görüntüleme
354
3.2. TARIMDAN TİCARETE EKONOMİ Artı Üründen Sosyal Sınıflara -İhtiyaç fazlası depolana bilen “artı ürün” üretmek yağışın yeterli olduğu ve doğal besin kaynaklarının bol olduğu bölgelerde büyük bir anlam ifade etmez. -Kurak bölgelerde hayati öneme sahiptir. -Artı ürüne sahip olan yerleşim...
Cevaplar
0
Görüntüleme
381
Orta Çağ’da Avrupa’da Veba Salgını (1347-1351) -1347’nin sonunda Sicilya’da görülen veba, ilk olarak Bizans topraklarını vurmuş ve Avrupa’ya; Venedik, Cenova gibi liman kentleri üzerinden yayılmıştır. -Salgın nedeniyle Avrupa nüfusunun neredeyse yarısına yakını ölmüştür. -Veba salgını...
Cevaplar
0
Görüntüleme
147
Orta Çağ’da kurulan devletlerin siyasi yapıları -Orta Çağ’da kurulan devletler siyasi güçlerini sadece ekonomik faaliyetlerle değil güçlü ordular kurarak da sağlamıştır. - Bizans ordusunun asıl gücünü, eyalet birlikleri oluşturmuştur. -XI. yüzyılın ikinci yarısında ise ücretli askerler ordunun...
Cevaplar
0
Görüntüleme
302
İmparatorluklarda Sosyal, Ekonomik ve Askerî Durum -Roma İmparatorluğu ile savaşan Germen kavimleri, Kavimler Göçü yaşanırken de birlikte hareket etmiştir. -Soylu bir kökeni olmayan Germen kralları, Roma İmparatorluğu’nun eyalet yönetim sistemi gibi bir idari yapı kurmuştur. -Eyaletlerin...
Cevaplar
0
Görüntüleme
156
Moğol İmparatorluğu -Moğol İmparatorluğu’nu kuran Temuçin’dir. -Temuçin,1206 yılında yapılan kurultayda Türk-Moğol boyları tarafından kağan seçilmiş ve Cengiz adını almıştır. -Cengiz Han, istila hareketleri ile dünyanın en geniş kara imparatorluğunu kurmuştur. -Cengiz Han hayattayken...
Cevaplar
0
Görüntüleme
163
Sasani Devleti -Güçlü bir devlet geleneğine sahip olan Sasaniler, Kafkasya, Mezopotamya ve İran’a hükmetmiştir. -Pers devlet geleneğini benimseyen Sasani İmparatorluğu’nun yönetim şekli monarşiydi. -İmparatorluğun başında Şehinşah (Kralların Kralı) unvanını kullanan hükümdar bulunmaktaydı...
Cevaplar
0
Görüntüleme
156
3.1. ORTA ÇAĞ’DA SİYASİ YAPILAR -MS 395 yılında Roma İmparatorluğu’nun; Batı ve Doğu Roma olmak üzere ikiye ayrılması, Avrupa’da büyük siyasi gelişmelere sebep olmuştur. -Batı Roma İmparatorluğu’nun 476’da yıkılmasından sonra Avrupa’nın sosyo-ekonomik ve kurumsal yapısında büyük değişiklikler...
Cevaplar
0
Görüntüleme
227
  • Öne çıkan konu
Orta Çağ'da Dünya Ünitesi Ders Notu ekten indirebilirsiniz
Cevaplar
4
Görüntüleme
525
Ortaçağ'da Kilise ve Papalık Hz. İsa'nın havarilerinin çabaları sonucunda Roma İmparatorluğu'nda Hıristiyanlık yayıldı. Roma İmparatorluğu, Hıristiyanlığın yayılmasını önlemeye çalıştı. Ancak başarılı olamadı. 381 yılında Roma, Hıristiyanlığı resmi din olarak kabul etmiştir. Havari Sen...
Cevaplar
0
Görüntüleme
346

En iyi kaynaklar

Üst Alt