Neler yeni

Orta Çağ’da Dünya Ünitesi Ders Notu & Konu Özeti

Orta Çağ’da Dünya Ünitesi Ders Notu & Konu Özeti
3.4. KANUNLAR GELİŞİYOR -İlk siyasi oluşumlarda, devlet ve toplum hayatının düzen ve disiplinle yürütülmesi için her türlü hukuki iş, gelenek hâline gelmiş kurallara göre düzenlenmiştir. -Örf ve âdetlerden oluşan geleneksel hukuk kuralları yazılı hâle getirilmiştir. -Roma İmparatorluğu’ndaki...
Cevaplar
0
Görüntüleme
189
Yerleşik ve Konar-göçerler Arasındaki Savaşlar -Yerleşik topluluklar üretimde, konar-göçer topluluklar ise askerlik alanında birbirlerine karşı üstünlük kurmuştur. -Başlıca geçim kaynağı hayvancılık olan konar-göçer toplulukların ekonomileri, ihtiyaçlarını karşılamada yetersiz olması nedeniyle...
Cevaplar
0
Görüntüleme
243
3.3. ORTA ÇAĞ’DA ORDU -İlk Çağ’dan itibaren ordular, devlet olarak adlandırılan sosyal ve siyasi yapının en önemli unsurlarından biri olmuştur. -İlk Çağ’dan itibaren devletler; varlıklarını devam ettirebilmek, savaşlarda başarılı olabilmek, huzuru ve düzeni sağlayabilmek için güçlü askerî...
Cevaplar
0
Görüntüleme
239
İlk ve Orta Çağ’da Ticaret Yolları -İlk Çağ’dan itibaren Kral Yolu, İpek Yolu, Kürk Yolu ve Baharat Yolu dünya ticaretinde etkin bir rol oynamıştır. -Kral Yolu, Anadolu’da Pers İmparatoru Darius’un tarafından yaptırılmıştır. -Anadolu’da, Ege Bölgesi’nde bulunan Salihli civarındaki Sardes’ten...
Cevaplar
0
Görüntüleme
234
Orta Çağ’da Ticaret -Orta Çağ’da Asya ile Avrupa arasındaki ticari faaliyetler genellikle ticaret yolları vasıtasıyla gerçekleşmiştir. -Bu ticarette genel olarak ipek, ipekli kumaşlar, porselen, madeni eşyalar, kâğıt, baharat, tuz, cam eşya, şarap, at, hayvan ürünleri (deri ve postlar)...
Cevaplar
0
Görüntüleme
139
İlk ve Orta Çağ’da Toplumsal Tabakalaşma Toplumsal tabakalaşma, insanlar arasındaki ekonomik ve toplumsal eşitsizliğin görünür hâle gelmesidir. -Toplayıcılığa ve avcılığa dayanan ilk toplumlarda çok az tabakalaşma olmasına karşın tarımsal üretimin gelişmesiyle zenginliğin artması sonucu...
Cevaplar
0
Görüntüleme
352
3.2. TARIMDAN TİCARETE EKONOMİ Artı Üründen Sosyal Sınıflara -İhtiyaç fazlası depolana bilen “artı ürün” üretmek yağışın yeterli olduğu ve doğal besin kaynaklarının bol olduğu bölgelerde büyük bir anlam ifade etmez. -Kurak bölgelerde hayati öneme sahiptir. -Artı ürüne sahip olan yerleşim...
Cevaplar
0
Görüntüleme
381
Orta Çağ’da Avrupa’da Veba Salgını (1347-1351) -1347’nin sonunda Sicilya’da görülen veba, ilk olarak Bizans topraklarını vurmuş ve Avrupa’ya; Venedik, Cenova gibi liman kentleri üzerinden yayılmıştır. -Salgın nedeniyle Avrupa nüfusunun neredeyse yarısına yakını ölmüştür. -Veba salgını...
Cevaplar
0
Görüntüleme
147
Orta Çağ’da kurulan devletlerin siyasi yapıları -Orta Çağ’da kurulan devletler siyasi güçlerini sadece ekonomik faaliyetlerle değil güçlü ordular kurarak da sağlamıştır. - Bizans ordusunun asıl gücünü, eyalet birlikleri oluşturmuştur. -XI. yüzyılın ikinci yarısında ise ücretli askerler ordunun...
Cevaplar
0
Görüntüleme
301
İmparatorluklarda Sosyal, Ekonomik ve Askerî Durum -Roma İmparatorluğu ile savaşan Germen kavimleri, Kavimler Göçü yaşanırken de birlikte hareket etmiştir. -Soylu bir kökeni olmayan Germen kralları, Roma İmparatorluğu’nun eyalet yönetim sistemi gibi bir idari yapı kurmuştur. -Eyaletlerin...
Cevaplar
0
Görüntüleme
156
Moğol İmparatorluğu -Moğol İmparatorluğu’nu kuran Temuçin’dir. -Temuçin,1206 yılında yapılan kurultayda Türk-Moğol boyları tarafından kağan seçilmiş ve Cengiz adını almıştır. -Cengiz Han, istila hareketleri ile dünyanın en geniş kara imparatorluğunu kurmuştur. -Cengiz Han hayattayken...
Cevaplar
0
Görüntüleme
163
Sasani Devleti -Güçlü bir devlet geleneğine sahip olan Sasaniler, Kafkasya, Mezopotamya ve İran’a hükmetmiştir. -Pers devlet geleneğini benimseyen Sasani İmparatorluğu’nun yönetim şekli monarşiydi. -İmparatorluğun başında Şehinşah (Kralların Kralı) unvanını kullanan hükümdar bulunmaktaydı...
Cevaplar
0
Görüntüleme
156
3.1. ORTA ÇAĞ’DA SİYASİ YAPILAR -MS 395 yılında Roma İmparatorluğu’nun; Batı ve Doğu Roma olmak üzere ikiye ayrılması, Avrupa’da büyük siyasi gelişmelere sebep olmuştur. -Batı Roma İmparatorluğu’nun 476’da yıkılmasından sonra Avrupa’nın sosyo-ekonomik ve kurumsal yapısında büyük değişiklikler...
Cevaplar
0
Görüntüleme
227

En iyi kaynaklar

Üst Alt