Neler yeni

Soğuk Savaş Dönemi Ünitesi Ders Notu

Soğuk Savaş Dönemi Ünitesi Ders Notu
3.5.DEMOKRAT PARTİ DÖNEMİNDE TÜRKİYE’DE MEYDANA GELEN SİYASİ, SOSYOKÜLTÜREL VE EKONOMİK GELİŞMELER 3.5.1. Toprak Reformu ve Demokrat Partinin Kurulma Süreci -Türkiye’de 1930’lu yıllarda gündeme gelen toprak reformu, devlete veya şahıslara ait tarım arazilerinin tarım üretiminde çalışan ve...
Cevaplar
0
Görüntüleme
279
3.4. SOĞUK SAVAŞ DÖNEMİ’NDE TÜRK DIŞ POLİTİKASINDA MEYDANA GELEN GELİŞMELER -1930’lu yıllara gelindiğinde Batı ile sorunlarını büyük oranda çözen Türkiye, “Yurtta barış, dünyada barış” ilkesiyle kendi içinde ve dünyada barış ortamından yana tavrına devam etti. -Türkiye, bu süre içerisinde...
Cevaplar
0
Görüntüleme
206
3.3.SOĞUK SAVAŞ DÖNEMİ’NDE DÜNYADA MEYDANA GELEN EKONOMİK, SOSYOKÜLTÜREL VE BİLİMSEL GELİŞMELER 3.3.1. İş Hayatında Kadınlar -Kadınlar ilk kez Sanayi Devrimi ile bir ücret karşılığı çalışmaya başladı. -Kadınların iş hayatına katılmasında ekonomik nedenlerin etkisi büyüktür. -I.Dünya...
Cevaplar
0
Görüntüleme
123
3.2. ASYA VE AFRİKA’DAKİ SÖMÜRGECİLİK FAALİYETLERİ VE BAĞIMSIZLIK MÜCADELELERİ ÇERÇEVESİNDE MEYDANA GELEN OLAYLAR 3.2.1. Avrupa Sömürgeciliğine Karşı Başkaldırı -XX. yüzyılın başlarında zirveye çıkan sömürgecilik, II. Dünya Savaşı sonrasında bitme noktasına geldi. -I.Dünya Savaşı’ndan beri...
Cevaplar
0
Görüntüleme
127
3.1. II. DÜNYA SAVAŞI SONRASI OLUŞAN YENİ GÜÇ DENGELERİNİN OLUŞUM SÜRECİNDE MEYDANA GELEN SİYASİ GELİŞMELER 3.1.1. II. Dünya Savaşı Sonrası Küresel Güçler -II. Dünya Savaşı, birincisine oranla her yönüyle daha kapsamlı ve yıkıcı oldu. -Savaş sonrası Uluslararası arenada barış ortamı oluşturma...
Cevaplar
0
Görüntüleme
294

En iyi kaynaklar

Üst Alt